Paziņojums par datu aizsardzību


1.     Paziņojums par datu aizsardzību

Robert Bosch SIA (turpmāk tekstā “Bosch” vai “Mēs”) sveic jūs mūsu interneta lapās un mobilajās lietotnēs (kopā dēvētas arī par “tiešsaistes piedāvājumiem”)! Pateicamies, ka interesējaties par mūsu uzņēmumu un mūsu izstrādājumiem!


2.     Bosch ciena jūsu privātumu

Jūsu privātuma aizsardzība visā personas datu apstrādes gaitā, kā arī visu uzņēmuma datu drošība mums ir svarīga. Mēs konfidenciāli un tikai saskaņā ar likuma prasībām apstrādājam personas datus, kas tika iegūti jūsu tiešsaistes piedāvājumu apmeklējuma laikā.

Datu aizsardzība un informācijas drošība ir iekļauta mūsu korporatīvajā politikā.


3.     Pārzinis

Bosch ir par jūsu datu apstrādi atbildīgais pārzinis; šajā datu aizsardzības paziņojumā ir izklāstīti izņēmumi.

Mūsu kontaktinformācija ir šāda:

Robert Bosch SIA,

Mūkusalas 101, Rīga, Latvija, LV-1004

E-pasta adrese: rblv@lv.bosch.com

Tālruņa nr.: +371 67802080


4.     Personas datu vākšana, apstrāde un izmantošana

4.1  Apstrādājamo datu kategorijas

Tiek apstrādātas zemāk norādītās datu kategorijas.

  • Saziņas dati (piemēram, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, adrese, IP adrese)
  • Pamatinformācija par līgumu (piemēram, līgumattiecības, līgumiskas vai izstrādājumu intereses)
  • Klienta vēsture
  • Līguma grāmatvedības un maksājumu dati
  • Plānošanas un nosacījumu dati
  • Darījumu dati

 

4.2  Principi

Personas dati ietver visu informāciju, kas saistīta ar identificētu vai identificējamu fizisku personu, iekļaujot, piemēram, vārdus, uzvārdus, adreses, tālruņa numurus, e-pasta adreses, līguma pamatdatus, līguma grāmatvedības un maksājumu datus, kas ir personas identitātes izpausme.

Mēs vācam, apstrādājam un lietojam personas datus (tostarp IP adreses) tikai tad, ja ir, vai nu likumā noteikts juridiskais pamats, lai to darītu, vai tad, ja esat devis savu piekrišanu personas datu apstrādei vai izmantošanai saistībā ar šo jautājumu, piemēram, reģistrējoties.

4.3  Apstrādes nolūks un juridiskais pamats

Mēs, kā arī mūsu apstiprinātie pakalpojumu sniedzēji, apstrādā jūsu personas datus zemāk norādītajiem apstrādes mērķiem.

4.3.1      Šo tiešsaistes piedāvājumu nodrošināšana

(Juridiskais pamats: mūsu juridiskā ieinteresētība par tiešu tirgvedību, kamēr tas notiek saskaņā ar datu aizsardzību un konkurences tiesībām).

4.3.2      Pakalpojumu nodrošināšanas traucējumu novēršanai; kā arī drošības apsvērumu dēļ.

(Juridiskais pamats: mūsu juridisko saistību ievērošana datu drošības un likumisko interešu ietvaros pakalpojumu nodrošināšanas traucējumu risināšanā, kā arī mūsu piedāvājumu aizsardzībā).

4.3.3      Pašreklāma un citu veidota reklāma, kā arī atkārtota tirgus izpēte un sniedzamības analīze, kas veikta likumā atļautajā vai pamatotajā apjomā.

(Juridiskais pamats: piekrišana un mūsu likumīga interese par tiešu tirgvedību, ja tas notiek saskaņā ar datu aizsardzību un konkurences likumiem).

4.3.4      Izstrādājumu vai klientu aptaujas pa pastu

(Juridiskais pamats: likumīga interese par izstrādājumu un pakalpojumu uzlabošanu).

4.3.5      Produktu vai klientu aptaujas, kas veiktas e-pastā un/vai pa tālruni, ņemot vērā jūsu iepriekš izteikto piekrišanu. Lūdzu, ņemiet vērā arī 5. sadaļu.

(Juridiskais pamats: piekrišana).

4.3.6      Balvu izložu vai atlaižu kampaņu veikšana saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem un nosacījumiem par laimestu izložu vai atlaižu kampaņām.

(Juridiskais pamats: līgumsaistību izpilde).

4.3.7      Biļetena sūtīšana e-pastā vai ar īsziņu/multiziņu un ar saņēmēja piekrišanu.

(Juridiskais pamats: piekrišana).

4.3.8      Mūsu tiesību aizsardzība un aizstāvēšana.

(Juridiskais pamats: mūsu likumiskā interese par mūsu tiesību aizsardzību un aizstāvību).

4.4  Reģistrācija

Ja vēlaties izmantot vai saņemt piekļuvi labumiem, kam nepieciešama līgumsaistību izpilde, mēs lūdzam jūs reģistrēties. Reģistrējoties mēs apkopojam personas datus, kas nepieciešami līguma izpildei (piemēram, vārds, uzvārds, dzimšanas datums, e-pasta adrese, ja tāda ir, informācija par vēlamo maksāšanas veidu vai konta turētāju), kā arī papildu datus pēc brīvprātības principa, ja attiecas. Obligāti ievadāmā informācija ir atzīmēta ar *.

4.5 Pieteikšanās, izmantojot vienotā atslēgas ID, Kopīgi pārziņi

Jūs varat pieteikties mūsu pakalpojumos, izmantojot SingleKey ID.

SingleKey ID radīja Bosch.IO GmbH Bosch Group vajadzībām, lai nodrošinātu lietotājiem visaptverošu pieteikšanās opciju Bosch tīmekļa vietnēs, veikalos, lietotnēs un pakalpojumos. Par SingleKey ID nodrošināšanu atbild Bosch.IO GmbH, Ullsteinstrasse 128, 12109 Berlīne, Vācija.

Bosch.IO GmbH apstrādā jūsu datus saistībā ar “Reģistrāciju un pieteikšanos ar SingleKey ID” un “Ar SingleKey ID izmantoto datu un lietotņu pārskatu un pārvaldību”. Lai uzzinātu vairāk, skatiet: https://singlekey-id.com/data-protection-notice/.

Pēc pirmreizējās reģistrācijas jūs varat izmantot SingleKey ID, lai pieteiktos. Lai to izdarītu, jūs tiksiet novirzīts uz pieteikšanās ekrānu Bosch.IO GmbH. Pēc veiksmīgas autentifikācijas Bosch.IO GmbH sniegs mums nepieciešamos personas datus (piemēram, e-pasta adresi, tālruņa numuru, vārdu, uzvārdu, valodu, valsti). Jūsu parole mums netiks nosūtīta.

Jūs varat izbeigt savu SingleKey ID lietotāja līgumu jebkurā laikā SingleKey ID tīmekļa vietnē, izdzēšnot savu SingleKey ID: https://singlekey-id.com/myprofile/.

Lūdzu, ievērojiet, ka, izdzēšot savu SingleKey ID, jūs zaudēsiet piekļuvi visām Bosch tīmekļa vietnēm, veikaliem, lietotnēm un pakalpojumiem, ko jūs izmantojāt, piesakoties ar savu SingleKey ID.

4.6  Žurnālfaili

Katru reizi, kad izmantojat internetu, pārlūkprogramma pārsūta zināmu informāciju, ko mēs saglabājam tā dēvētajos žurnālfailos.

Mēs uzglabājam žurnālfailus, lai noteiktu pakalpojumu sniegšanas traucējumus un drošības apsvērumu dēļ (piemēram, lai izmeklētu uzbrukuma mēģinājumus) 7 dienas un pēc tam tos dzēšam. Žurnālfaili, kas jāsaglabā pierādījumu vajadzībām, netiek dzēsti līdz attiecīgā incidenta atrisināšanai, un, izskatot katru gadījumu atsevišķi, tos var nodot izmeklēšanas iestādēm.

Žurnālfailos tiek saglabāta zemāk norādītā informācija.

-        Termināļa ierīces IP adrese (interneta protokola adrese), ko izmanto, lai piekļūtu tiešsaistes piedāvājumam.

-        Tās tīmekļa vietnes interneta adrese, kuru izmantojat, lai piekļūtu tiešsaistes piedāvājumam (tā dēvētais izcelsmes vietrādis (URL) vai atsauces vietrādi (URL)).

-        To failu nosaukums vai informācija, kurai piekļūstat.

-        Datu izsaukšanas datums un laiks, kā arī ilgums.

-        Pārsūtīto datu apjoms.

-        http statusa kods (piemēram, “Veiksmīgs pieprasījums” vai “Pieprasītais fails nav atrasts”).

4.7  Bērni

Šis tiešsaistes piedāvājums nav paredzēts bērniem, kas jaunāki par 16 gadiem.

4.8  Datu pārsūtīšana citiem pārziņiem

Jūsu personas dati tiek nosūtīti citiem pārziņiem tikai tad, ja tas ir nepieciešams līgumsaistību izpildei vai ja mēs paši vai trešā puse esam likumīgi ieinteresēti šajā datu pārsūtīšanā, vai arī esat devis savu piekrišanu. Sīkāka informācija par juridisko pamatu un saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām atrodama sadaļā “Apstrādes mērķi un juridiskais pamats”.

Turklāt dati var tikt nodoti citiem pārziņiem, ja mums tas jādara normatīvo aktu vai izpildāmu administratīvu vai tiesas rīkojumu dēļ.

4.8.1      Pakalpojumu sniedzēji (vispārīgi)

Mēs iesaistām ārpakalpojumu sniedzējus ar tādiem uzdevumiem kā programmēšana un datu viesošanas pakalpojumi. Mēs esam rūpīgi izvēlējušies šos pakalpojumu sniedzējus un regulāri tos uzraugām, it īpaši attiecībā uz viņu veikto datu apstrādi un viņu uzglabāto datu aizsardzību. Visiem pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums uzturēt konfidencialitāti un ievērot tiesību aktu prasības. Pakalpojumu sniedzēji var būt arī citi Bosch grupas uzņēmumi.

4.9  Uzglabāšanas ilgums, saglabāšanas termiņi

Galvenokārt mēs uzglabājam jūsu datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai izveidotu savus tiešsaistes piedāvājumus un saistītos pakalpojumus, vai tik ilgi, kamēr mums ir likumīga interese par datu uzglabāšanu (piemēram, mums joprojām var būt likumīga interese par pasta sūtījumu tirgvedību pēc mūsu līgumsaistību izpildes). Visos citos gadījumos mēs izdzēšam jūsu personas datus, izņemot datus, kas mums ir jāuzglabā, lai izpildītu juridiskās saistības (piemēram, saglabāšanas termiņu dēļ saskaņā ar nodokļu un tirdzniecības kodeksiem mums ir jābūt pieejamiem dokumentiem, piemēram, līgumiem un rēķiniem uz konkrētu laiku).


5.      Qualtrics

Mūsu vietnē mēs izmantojam Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, ASV, pakalpojumus, lai veiktu klientu, produktu un apmierinātības aptaujas. Mūsu mērķis ir pastāvīgi attīstīt un uzlabot mūsu produktus un pakalpojumus. Ja piedalāties apmierinātības aptaujā, tiek apstrādāti tikai žurnāldati (datums un laika zīmogs / informācija par Jūsu pārlūku un tā iestatījumiem / informācija par Jūsu galierīci / lietošanas dati). Dalība aptaujā ir brīvprātīga. Juridiskais datu apstrādes pamats ir Jūsu piekrišana, sk. DSGVO 6. panta. 1. punkta a) apakšpunktu. Savu piekrišanu ar turpejošu spēku varat atsaukt jebkurā brīdī. 

Qualtrics pakalpojumos izmanto arī sīkdatnes, jo īpaši tāpēc, lai paturētu atvērtu Jūsu apmierinātības aptauju pārlūkošanas sesijas laikā un novērstu vairākkārtēju dalību. Vairāk informācijas par Qualtrics LLC un to, kā Qualtrics apstrādā personas datus, skatiet https://www.qualtrics.com/privacy-statement/.


6.     Balvu izlozes vai atlaižu kampaņas

Ja piedalāties kādā no mūsu laimestu izložu vai atlaižu kampaņām, mēs izmantojam jūsu datus, lai informētu jūs par katru laimestu un reklamētu mūsu izstrādājumus, ciktāl to atļauj likums vai jūsu piekrišana. Informāciju par laimestu izlozi vai atlaižu kampaņām varat atrast attiecīgajos dalības noteikumos.


7.     Mūsu mobilo programmu izmantošana

Papildus mūsu tiešsaistes piedāvājumiem mēs piedāvājam arī mobilās programmas (“Lietotnes”), kuras varat lejupielādēt mobilajā ierīcē. Papildus datiem, kas apkopoti tīmekļa vietnēs, mēs apkopojam arī citus personas datus, izmantojot savas lietotnes, kas īpaši izriet no mobilās ierīces izmantošanas aspektiem. Tas ir atkarīgs no jūsu iepriekšējas piekrišanas.

7.1  Reklāmas identifikatora/reklāmas ID datu apstrāde

Reklamēšanas nolūkos mēs izmantojam (ar jūsu piekrišanu) tā dēvēto “reklāmas identifikatoru” (IDFA) iOS ierīcēm un reklāmas ID Android ierīcēm. Tie nav pastāvīgi identifikācijas numuri konkrētai gala ierīcei, ko nodrošina iOS vai Android. Savāktie dati netiek apkopoti kopā ar citu informāciju, kas saistīta ar ierīci. Mēs izmantojam identifikācijas numurus, lai piedāvātu jums personalizētas reklāmas un analizētu jūsu lietojumu.

Aktivizējot (iOS ierīču gadījumā) iespēju “bez reklāmu izsekošanas” ierīces iestatījumos sadaļā “Konfidencialitāte” - “Reklāmas” vai (Android ierīcēm) Google iestatījumos “Reklāmas” aktivizējiet iespēju “Uz ieinteresētību pamatotu reklāmu deaktivizēšana”, mēs varam veikt tikai šādus pasākumus: Novērtēt jūsu mijiedarbību ar reklāmkarogiem, skaitot reklāmkaroga parādīšanas skaitu bez klikšķiem (“biežuma noteikšana”), klikšķu skaitu, unikālā lietojuma novērtējumu (“unikāls lietotājs”) un drošības pasākumus, krāpšanas apkarošanu un problēmu novēršanu. Ierīces iestatījumos vienmēr varat izdzēst savu IDFA vai reklamēšanas ID (“atiestatīt reklāmas ID”); pēc tam tiek ģenerēts jauns identifikācijas numurs, kas netiek apvienots ar iepriekš ievāktajiem datiem. Ierobežojot attiecīgā identifikācijas numura lietošanu, jūs, iespējams, nevarēsit izmantot visas mūsu lietotnes funkcijas.

7.2  Lietotņu analīze

Mums ir nepieciešama statistikas informācija par mūsu tiešsaistes piedāvājumu izmantošanu, lai izstrādātu lietotājam ērtākus piedāvājumus, veiktu diapazona mērījumus un atkārtotu tirgus izpēti. Šim nolūkam mēs izmantojam šajā sadaļā aprakstītos lietotņu analīzes rīkus.

Rīku nodrošinātājs apstrādā datus tikai kā apstrādātājs, uz kuru attiecas mūsu direktīvas, nevis savām vajadzībām.

Zemāk ir norādīta informācija par katru rīku nodrošinātāju. Ja šādi rīki izmanto izsekošanas mehānismu vai izveido lietotāju profilus, tos mēs izmantojam tikai tad, ja iepriekš piekrītat šādai lietošanai.

7.2.1      Google Analytics mobilam lietojumam

Programmu Google Analytics nodrošina uzņēmums Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV (“Google”). Mēs izmantojam Google Analytics ar papildu funkciju, ko piedāvā Google, lai anonimizētu IP adreses. To darot, Google lielākajā daļā gadījumu jau saīsina IP adreses Eiropas Savienībā, un ASV to dara tikai izņēmuma gadījumos, vienmēr saglabājot tikai saīsinātās IP adreses.

7.3  Datu apstrāde, ko veic lietotņu veikala (App Store) operatori

Mēs nevācam datus, un tas ir ārpus mūsu atbildības jomas, kad dati, piemēram, lietotājvārds, e-pasta adrese un atsevišķs ierīces identifikators tiek pārsūtīti uz lietotņu veikalu (piemēram, uzņēmuma Google Google PLay, uzņēmuma Apple App Store, uzņēmuma Samsung Galaxy Apps Store), lejupielādējot attiecīgo programmu. Mēs nevaram ietekmēt šo datu vākšanu un turpmāku apstrādi, ko veic App Store kā pārzinis.


8.     Biļetens ar izvēles tiesībām; atteikšanās tiesības

Mūsu tiešsaistes piedāvājumi ietver reģistrēšanos biļetenu saņemšanai. Mēs sniedzam tā dēvēto dubultās izvēles iespēju, kas nozīmē, ka mēs jums nosūtīsim biļetenu tikai e-pastā, ar mobilo ziņnesi (piemēram, WhatsApp), ar īsziņu vai pašpiegādes paziņojumu pēc tam, kad būsit skaidri apstiprinājis biļetena pakalpojuma aktivizēšanu, noklikšķinot uz saites paziņojumā. Ja vēlaties vairs nesaņemt biļetenus, varat jebkurā brīdī pārtraukt abonēšanu, atsaucot savu piekrišanu. Varat atsaukt savu piekrišanu e-pastā sūtītajiem biļeteniem, noklikšķinot uz saites, kas tiek nosūtīta attiecīgajā biļetena pastas ziņojumā vai tiešsaistes piedāvājuma administratīvajos iestatījumos. Vai arī varat sazināties ar mums, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta sadaļā “Kontaktinformācija”.


9.     Ārējās saites

Mūsu tiešsaistes piedāvājumi var saturēt saites uz trešo pušu interneta lapām, it īpaši uz pakalpojumu sniedzējiem, kas nav saistīti ar mums. Noklikšķinot uz saites, mēs nevaram ietekmēt to personas datu apkopošanu, apstrādi un izmantošanu, kurus, iespējams, pārsūta, noklikšķinot uz saites ar trešo pusi (piemēram, IP adrese vai tās vietnes vietrādi (URL), kurā atrodas saite), jo trešo pušu rīcība ir ārpus mūsu kontroles. Mēs neuzņemsimies atbildību par personas datu apstrādi, ko veic trešās puses.


10.     Drošība

Mūsu darbiniekiem un uzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumus mūsu vārdā, ir pienākums ievērot konfidencialitāti un piemērot spēkā esošos datu aizsardzības tiesību aktus.

Mēs veicam visus nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstošu drošības līmeni un aizsargātu jūsu datus, ko mēs pārzinām, it īpaši aizsargājot no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, manipulācijas, nozaudēšanas, maiņas, neatļautas izpaušanas vai neatļautas piekļuves. Atbilstoši tehnoloģiskajam progresam mūsu drošības pasākumi nepārtraukti tiek uzlaboti.


11.  Lietotāju tiesības

Lai īstenotu savas tiesības, lūdzu, izmantojiet sadaļu “Kontaktinformācija”. To darot, lūdzu, nodrošiniet, lai būtu iespējama nepārprotama jūsu personas identifikācija.

Tiesības uz informāciju un piekļuvi

Jums ir tiesības saņemt no mums apstiprinājumu par to, vai jūsu personas dati tiek apstrādāti, un, ja tas tā ir, piekļuvi jūsu personas datiem.

Tiesības uz labošanu un dzēšanu

Jums ir tiesības veikt neatbilstīgu personas datu labošanu. Ja ir izpildītas likumā noteiktās prasības, jums ir tiesības veikt savu datu ievadīšanu vai dzēšanu.

Tas neattiecas uz datiem, kas vajadzīgi rēķinu izrakstīšanai vai grāmatvedībai vai uz kuriem attiecas likumā noteiktais saglabāšanas termiņš. Ja piekļuve šādiem datiem nav nepieciešama, to apstrāde ir ierobežota (skatiet turpmāk).

Apstrādes ierobežošana

Ja ir izpildītas likumā noteiktās prasības, jums ir tiesības pieprasīt ierobežot jūsu datu apstrādi.

Datu pārnesamība

Ja tiek izpildītas likumā noteiktās prasības, jūs varat pieprasīt saņemt datus, ko esat mums piegādājis strukturētā, bieži lietotā un mašīnlasāmā formātā vai (ja tas ir tehniski iespējams), lai mēs pārsūtām šos datus trešajai pusei.


12.  Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē. Jūs varat vērsties uzraudzības iestādē, kas ir atbildīga par jūsu dzīvesvietu vai dzīvesvietas valsti vai uzraudzības iestādē, kas ir atbildīga par mums. Tā ir:

Latvijas Republikas Datu valsts inspekcija Adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011, Latvija

https://www.dvi.gov.lv E-pasta adrese: info@dvi.gov.lv


13.  Izmaiņas paziņojumā par datu aizsardzību

Mēs paturam tiesības mainīt mūsu drošības un datu aizsardzības pasākumus. Šādos gadījumos mēs attiecīgi mainīsim savu paziņojumu par datu aizsardzību. Tādēļ, lūdzu, ņemiet vērā pašreizējo datu aizsardzības paziņojuma versiju, jo tā ir pakļauta izmaiņām.

Ja vēlaties sazināties ar mums, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot adresi, kas norādīta sadaļā “Pārzinis”.

Lai aizstāvētu savas tiesības, lūdzu, izmantojiet šo saiti: https://request.privacy-bosch.com/entity/RBLV/?app=973b2456-aba1-4995-88a8-7cd56b50573d.

Lai paziņotu par datu aizsardzības pārkāpumiem, lūdzu, izmantojiet šādu saiti: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Lai sniegtu ieteikumus un sūdzības par savu personas datu apstrādi, iesakām sazināties ar mūsu datu aizsardzības darbinieku:

Data Protection Officer

Information Security and Privacy (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart

VĀCIJA

vai

mailto:DPO@bosch.com.

Spēkā stāšanās datums: 2023.16.06.