Izlaides ziņas


Atbildīgais par Robert Bosch SIA interneta vietnēm

Nosaukums un adrese
Robert Bosch SIA
Mūkusalas iela 101
Rīga, LV-1004

Valdes loceklis
Kaspars Kalviškis

Tālruņa numurs
+371 67802080

Lai sazinātos ar Bosch
rblv@lv.bosch.com
+371 67802080

PVN maksātaja numurs
LV40003111242


Juridiskā informācija no Robert Bosch SIA

© Autortiesības

Visas tiesības ir aizsargātas. Viss saturs, tai skaitā, bet ne tikai teksts un attēli, grafiskie, skaņas, animācijas un video materiāli, kā arī minēto materiālu atainojums Bosch interneta vietnēs ir aizsargāts ar autortiesībām un citām komerciālā īpašuma aizsardzības tiesībām. Šo interneta vietņu saturu nedrīkst kopēt, izplatīt, mainīt un ar komerciāliem mērķiem darīt pieejamu trešajām pusēm. Turklāt, dažas Bosch interneta vietnes satur attēlus, kas ir trešo pušu autortiesību subjekts.

Informācija par preču zīmēm

Mūsu interneta vietnē izmantotie zīmoli un noformējuma elementi ir Vācijas sabiedrības Robert Bosch GmbH intelektuālais īpašums.

Informācija par licencēm

Šī interneta vietne nedod tiesības izmantot Bosch grupā (Bosch) ietilpstošo sabiedrību vai trešo pušu intelektuālo īpašumu.

Online dispute resolution (ODR)

Informācija par strīdu izšķiršanu tiešsaistē: Eiropas Komisija izveido platformu strīdu izšķiršanai tiešsaistē (SIT). Šī platforma kalpos kā kontaktpunkts ārpustiesas strīdu izšķiršanas jautājumos, kas attiecas uz tiešsaistes tirdzniecības līgumu un tiešsaistes pakalpojumu saistībām.

Platforma ir pieejama šeit http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Mēs neiesaistāmies patērētāju strīdu izšķiršanā ārpustiesas kārtībā.