Podaci o kompaniji


Ime i adresa
Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Strasse 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen

Nemačka

Direktori
Tomas Donato (Thomas Donato), Lenart de Fet (Lennart de Vet), Katarina Hartl (Katharina Hartl), Kristof Kilian (Christoph Kilian)


Kontakt informacije kompanije Bosch
contact@rs.bosch.com
+381 11 2052600

Upisi u registar
Registarski sud: Amtsgericht Stuttgart HRB 756628

Poreski identifikacioni broj
DE811128452

Odgovoran u smislu čl. 18 st. 2 Državnog ugovora o medijima (MStV)

Robert Bosch Power Tools GmbH

Dr. Manuel Roj Max-Lang-Straße 40 - 46

70771 Leinfelden-Echterdingen

Nemačka


Pravne napomene Bosch grupe (Bosch)

© Copyright

Sva prava zadržana. Tekst, slike, grafike, ton, animacije i video-snimci kao i njihov raspored na internet stranicama kompanije Bosch podležu zaštiti autorskih prava i drugih povezanih zakona. Sadržaj ove internet stranice ne sme da se kopira, deli, menja ili daje na raspolaganje trećim licima u komercijalne svrhe. Neke internet stranice kompanije Bosch sadrže i slike koje podležu autorskom pravu trećih lica.

Informacije o trgovačkim markama

Marke i elementi dizajna koji se koriste na našim stranicama predstavljaju intelektualnu svojinu kompanije Bosch.

Informacije o licenci

Korišćenjem ove internet stranice ne odobrava se licenca za upotrebu intelektualne svojine Bosch grupe (Bosch) ili trećih strana.

Informacije o rešavanju sporova putem interneta

Evropska komisija stavlja na raspolaganje platformu za rešavanje sporova putem interneta. Ova platforma treba da posluži kao polazište za vansudsko rešavanje sporova koji se odnose na ugovorne obaveze koje proizlaze iz ugovora o kupovini i o uslugama na internetu.

Platforma je dostupna na adresi http://ec.europa.eu/consumers/odr/.