Imprint


Název a adresa
Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Strasse 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen
Německo


Jednatelé
Thomas Donato, Katharina Hartl, Lennart de Vet, Christoph Kilian

Kontakt na firmu Bosch
kontakt@cz.bosch.com
+420 261 300 999

Zápisy v rejstříku
Rejstříkový soud: okresní soud Stuttgart HRB 756628

DIČ
DE811128452

Zodpovědnost ve smyslu § 18 odst. 2 státní smlouvy o sdělovacích prostředcích (MStV)

Robert Bosch Power Tools GmbH

Dr. Manuel Roj Max-Lang-Straße 40 - 46

70771 Leinfelden-Echterdingen

Německo


Právní upozornění skupiny Bosch (Bosch)

© Copyright

Všechna práva vyhrazena. Text, obrázky, grafiky, zvuk, animace a videosekvence a dále jejich uspořádání na webových stránkách Bosch jsou chráněny zákonem o autorských právech a dalšími ochrannými zákony. Obsah těchto webových stránek nesmí být kopírován, rozšiřován, měněn nebo zpřístupněn třetím osobám ke komerčním účelům. Některé webové stránky Bosch obsahují kromě toho obrázky, které podléhají autorským právům třetích osob.

Značky

Značky a tvůrčí prvky uvedené na našich stránkách jsou duševním vlastnictvím společnosti Bosch.

Licence

Tyto webové stránky neposkytují licenci pro používání duševního vlastnictví společností skupiny Bosch (Bosch) nebo třetích osob.

Informace o on-line řešení sporů

Evropská komise poskytuje platformu pro on-line řešení sporů (OS). Tato platforma má sloužit jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů, které se týkají smluvních závazků z on-line kupních smluv a on-line smluv o poskytování služeb.

Platforma je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nezapojujeme se do mimosoudních řešení sporů před spotřebitelskými rozhodčími subjekty.