Odcisk


 

Sprzedawca

ModusLink BV

Siedziba: Wapenrustlaan 11-31, 7321 DL, Apeldoorn, Holandia

Numer rejestracji VAT: PL5262780740

Numer rejestrowy nadany w Izbie Handlu w Apeldoorn, Holandia: 08055138

Spółka pod firmą ModusLink BV z siedzibą w Wapenrustlaan, nr 11-31 Apeldoorn, Holandia jest autoryzowanym sprzedawcą produktów Bosch oferowanych na tej stronie. Wyciągi bankowe będą wskazywały zakup „Bosch via ModusLink BV”.

 

Nazwa i adres

Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Strasse 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen

Dane kontaktowe
kontakt@pl.bosch.com
+48 22 715 40 40

Wpis do rejestru
Sąd rejestrowy: Sąd Powszechny w Stuttgarcie HRB 756628

Numer identyfikacji podatkowej
DE811128452

Podmiot odpowiedzialny w rozumieniu § 18 ust. 2 Traktatu państwowego o mediach (MStV)

Robert Bosch Power Tools GmbH

Dr. Manuel Roj Max-Lang-Straße 40 - 46

70771 Leinfelden-Echterdingen

Niemcy

Nota prawna© Copyright

Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, zdjęcia, grafika, dźwięk, animacje i filmy, a także ich rozmieszczenie na stronach internetowych firmy Bosch, podlegają ochronie na mocy praw autorskich oraz innych przepisów ochronnych. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie lub udostępnianie zawartości stron osobom trzecim w celach komercyjnych jest niedozwolone. Ponadto niektóre strony internetowe firmy Bosch zawierają zdjęcia podlegające prawom autorskim osób trzecich.

Marki

Marki oraz elementy kompozycyjne użyte na naszych stronach są własnością intelektualną firmy Bosch.

Licencja

Poprzez tę stronę internetową nie można otrzymać licencji na wykorzystywanie własności intelektualnej firm Grupy Bosch (Bosch) lub stron trzecich.

Informacja na temat internetowego systemu rozstrzygania sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę do rozstrzygania sporów online. Platforma ta ma pełnić funkcję miejsca pozasądowego rozstrzygania sporów, które dotyczą umownych zobowiązań wynikających z umów kupna-sprzedaży oraz umów o świadczenie usług zawieranych przez internet.

Platforma jest dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nie angażujemy się w ugody pozasądowe przed organami arbitrażu konsumenckiego.