Personvernerklæring


1.    Personvernerklæring

Robert Bosch AS, (heretter „Bosch“ eller "vi" eller "oss") gleder seg over ditt besøk på våre nettsider og mobilapplikasjoner (samlet også kalt "online-tilbud") og over din interesse for vår bedrift og våre produkter.


2.    Bosch Elektroverktøy respekterer ditt personvern

Det er svært viktig for oss å garantere beskyttelsen av ditt personvern ved behandlingen av personlige data og sikre alle forretningsdata. Dette tar vi hensyn til i våre forretningsprosesser. Vi behandler de personlige dataene som innhentes når du besøker våre online-tilbud, fortrolig og kun i overenstemmelse med lovbestemmelsene.

Personvern og datasikkerhet er del av vår bedriftspolitikk.


3.    Controller

Bosch Power Tools AS er kontrolleren som er ansvarlig for behandlingen av dine data; unntak er beskrevet i denne personvernserklæringen om databeskyttelse.

Den ansvarlige instansen for behandling av dine data er:

Robert Bosch AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen
Telefon: +47 64 87 89 00
E-post: firmapost2@no.bosch.com


4.    Innsamling, behandling og brukstid av personopplysninger

4.1    Behandlede kategorier av data

Følgende kategorier av data blir behandlet:

•    Kommunikasjons data (e.g. name, telephone, e-mail, address, IP address)
•    Kontraktsmessige stamdata (f.eks. kontraktsforhold, kontraktsmessige eller productive interesser)
•    Klienthistorikk
•    Kontraktsregnskap og betalingsdata
•    Plan- og reguleringsdata
•    Transaksjons data

4.2    Prinsipper

Personal Personopplysninger består av all informasjon relatert til en identifisert eller identifiserbar fysisk person, dette inkluderer f.eks. navn, telefonnumre, e-postadresser, kontraktsmessige data, kontrakts-bokføring og betalings data, som er et uttrykk for en persons identitet.
Vi samler inn, behandler og bruker personopplysninger (inkludert IP-adresser) bare når det enten er lovfestet juridisk grunnlag for å gjøre det, eller hvis du har gitt ditt samtykke til behandling eller bruk av personopplysninger om denne saken, f.eks. ved registrering.

4.3    Behandlingsformål og hjemmel

Vi så vel som tjenesteleverandørene som benyttes av oss; behandler dine personopplysninger for følgende behandlingsformål:

4.3.1    Levering av disse online tilbudene

(Juridisk grunnlag: Legitim interesse fra vår side i direkte markedsføring så lenge dette skjer i samsvar med databeskyttelse og konkurranselov).

4.3.2    Løse driftsforstyrrelser samt av sikkerhetsmessige grunner.

(Juridisk grunnlag: Oppfyllelse av våre juridiske forpliktelser innenfor omfanget av datasikkerhet og berettiget interesse for å løse tjenesteforstyrrelser samt i å beskytte tilbudene våre).

4.3.3    Selvmarkedsføring og markedsføring av andre, samt markedsundersøkelse og rekkevidde-analyse utført innenfor rammen som er lovpålagt eller basert på

(Juridisk grunnlag: Samtykke / legitim interesse fra vår side i direkte markedsføring hvis i samsvar med databeskyttelse og konkurranserett). Samtykke.

4.3.4    Produkt- eller kundeundersøkelser med post

(Juridisk grunnlag: Legitim interesse for forbedring av produkter / tjenester).

4.3.5    Produkt- eller kundeundersøkelser utført via e-post og / eller telefon under forutgående uttrykkelig samtykke fra deg. Vær også oppmerksom på avsnitt 5.

(Juridisk grunnlag: Samtykke).

4.3.6    Gjennomføring utlodning eller rabatt kampanjer i henhold til respektive vilkår for utlodning eller rabatt kampanjer.

(Juridisk grunnlag: Oppfyllelse av avtaleforpliktelser).

4.3.7    Sende e-poster eller SMS / MMS nyhetsbrev underlagt mottakerens samtykke.

(Juridisk grunnlag: Samtykke).

4.3.8    Å ivareta og forsvare våre rettigheter.

(Juridisk grunnlag: Legitim interesse fra vår side for å ivareta og forsvare våre rettigheter).

4.4    Registrering

Hvis du ønsker å bruke eller få tilgang til fordeler som krever inngåelse av en kontrakt, ber vi om registrering. Med din registrering samler vi inn personopplysninger som er nødvendige for å inngå oppfyllelse av kontrakten (f.eks. Fornavn, etternavn, fødselsdato, e-postadresse, hvis aktuelt, detaljer om foretrukket betalingsmetode eller på kontoinnehaveren) samt videre data på frivillig basis, hvis aktuelt. Obligatorisk informasjon er merket med *.

4.5    Innlogging med SingleKey ID, felles behandlingsansvarlige

Du kan logge deg inn på våre tjenester ved bruk av SingleKey ID.

SingleKey ID ble utviklet av Bosch.IO GmbH for Bosch Group for å gi brukere et omfattende innloggingsalternativ på Bosch nettsider, butikker, apper og tjenester. Bosch.IO GmbH, Ullsteinstrasse 128, 12109 Berlin, Tyskland, er ansvarlig for leveransen av SingleKey ID.

Bosch.IO GmbH behandler dine opplysninger for formålet "Registrering og innlogging med SingleKey ID" og " Oversikt og håndtering av opplysninger og applikasjoner med SingleKey ID" i felles ansvar med oss. For mer informasjon, se: https://singlekey-id.com/data-protection-notice/.

Etter en engangs registrering kan du bruke SingleKey ID til å logge inn. For å gjøre dette blir du sendt videre til en innloggingsskjerm hos Bosch.IO GmbH. Etter vellykket autentisering gir Bosch.IO GmbH oss de nødvendige personopplysningene (f.eks. e-post adresse, telefonnummer, fornavn, etternavn, språk, land). Passordet ditt vil ikke bli sendt til oss.

Du kan si opp din SingleKey ID-brukeravtale til en hver tid på SingleKey ID-nettsiden ved å slette din SingleKey ID: https://singlekey-id.com/myprofile/.

Vær oppmerksom på at ved å slette din SingleKey ID vil du miste tilgang til alle Bosch nettsider, butikker, apper og tjenester som du pleide å logge deg på med din SingleKey ID.

4.6    Logg filer

Ved hver bruk av Internett blir det automatisk overført bestemte opplysninger fra nettleseren som vi lagrer i såkalte loggfiler.

Vi lagrer disse filene en kort tid, og sletter dem deretter, for å kunne registrere eventuelle feil og av sikkerhetsgrunner (f.eks. for å belyse forsøk på angrep) for et kort tidsrom. Loggfiler som må oppbevares videre av bevisgrunner, unntas fra slettingen inntil den avsluttende avklaringen av hver hendelse og kan videreformidles til etterforskningsmyndighetene i hvert enkelt tilfelle.

Loggfiler er (uten eller uten fullstendig IP-adresse) under forutsetningene i avsnitt 3.3.4 "Vår egen og tredjepartsannonsering samt markedsundersøkelser og målinger i samsvar med lovlig tillatelse og resp. samtykke-basert "også brukt for analytiske formål

Især lagres følgende opplysninger i loggfilene:

•    IP-adresse (Internett-protokolladresse) til IT enheten som gir tilgang til online-tilbudet;
•    Internett-adresse til nettstedet som online-tilbudet ble aktivert fra (såkalt opprinnelses- eller referer-URL);
•    Navn på tjenesteleverandøren som gir tilgang til online-tilbudet;
•    Navn på de innhentede filene eller opplysningene;
•    Dato og klokkeslett og varighet for innhentingen;
•    Overført datamengde;
•    Operativsystem og opplysninger om anvendt nettleser, inkludert installerte tilleggsmoduler (f.eks. for flash player);
•    http-status-kode (f.eks. "forespørsel lyktes" eller "etterlyst fil")

4.7    Barn

Dette online-tilbud henvender seg ikke til barn under 13 år

4.8    Dataoverføring til andre kontrollere

Hovedsakelig blir dine personopplysninger videresendt til andre kontrollere bare hvis det er nødvendig for å oppfylle en avtaleforpliktelse, eller hvis vi selv, eller en tredjepart, har en legitim interesse i dataoverføringen, eller hvis du har gitt ditt samtykke. Informasjon om rettslig grunnlag og mottakere eller kategorier av mottakere finner du i seksjonen - Behandlingsformål og rettsgrunnlag.

I tillegg kan data overføres til andre kontrollører når vi er forpliktet til det på grunn av lovbestemmelser eller håndheving av administrative eller rettslige pålegg.

4.8.1    Tjenesteytere (generelt)

Vi involverer eksterne tjenesteleverandører med oppgaver som programmering og datahostingstjenester. Vi har valgt disse tjenesteleverandørene nøye og overvåker dem regelmessig, spesielt når det gjelder deres flittige håndtering og beskyttelse av dataene de lagrer. Alle tjenesteleverandører er forpliktet til å opprettholde konfidensialitet og å overholde lovbestemmelsene. Tjenesteleverandører kan også være andre selskaper i Bosch-gruppen.

4.9    Oppbevaringstid, oppbevaringsperioder

Hovedsakelig lagrer vi dataene dine så lenge det er nødvendig å levere våre online tilbud og tilkoblede tjenester eller så lenge vi har en legitim interesse i å lagre dataene (f.eks. Kan vi fremdeles ha en legitim interesse i markedsføring av postene etter oppfyllelse av våre avtaleforpliktelser). I alle andre tilfeller sletter vi dine personopplysninger med unntak av data vi er forpliktet til å lagre for å oppfylle juridiske forpliktelser (f.eks. På grunn av oppbevaringsperioder under avgifts- og kommersielle koder, er vi forpliktet til å ha dokumenter som kontrakter og stemmer tilgjengelig i en viss periode).


5. Qualtrics

På nettstedet vårt bruker vi tjenester fra Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, USA for å utføre kunde-, produkt- og tilfredshetsundersøkelser. Målet er å kontinuerlig utvikle og forbedre produktene og tjenestene våre. Hvis du deltar i en tilfredshetsundersøkelse, er det bare data som dato- og tidsangivelse, informasjon om nettleser og nettleserinnstillinger, informasjon om terminalenhet og bruksdata som blir behandlet. Deltakelse i en tilfredshetsundersøkelse er frivillig. Det juridiske grunnlaget for databehandlingen er ditt samtykke, Art. 6 para. 1 lit. a) DSGVO. Du kan trekke tilbake samtykke når som helst med virkning for fremtiden. 

Som en del av Qualtrics' tjenester blir også informasjonskapsler brukt, spesielt for å opprettholde den gjeldende tilfredshetsundersøkelsen under nettleserøkten, og for å unngå gjentatt deltakelse. Du finner mer informasjon om Qualtrics LLC og hvordan Qualtrics behandler personopplysninger ved å gå til https://www.qualtrics.com/privacy-statement/.


6.    Kuponger eller rabattkampanjer

I tilfelle du deltar i en av våre kuponger eller rabattkampanjer, bruker vi dataene dine til å forme deg om enhver premie som er vunnet og med det formål å reklamere for våre produkter i den grad loven har gitt eller så langt du har samtykket. Informasjon om kuponger eller rabattkampanjer finner du i de respektive deltakervilkårene.


7.    Bruk av mobile applikasjoner

I tillegg til våre online tilbud, tilbyr vi mobile applikasjoner ("Apps"), som du kan laste ned til din mobile enhet. I samsvar med dataene som er samlet inn på nettsteder, samler vi inn ytterligere personopplysninger gjennom appene våre som spesifikt skyldes bruken av en mobil enhet. Dette er underlagt ditt forutgående samtykke.

7.1    Behandling av annonse identifikasjon / annonse-ID

I reklameformål bruker vi, gitt ditt samtykke, den såkalte "reklameidentifikatoren" (IDFA) for iOS-enheter og den såkalte annonserings-IDen for Android-enheter. Dette er ikke permanente identifikasjonsnumre for en bestemt terminalinformasjon som leveres av iOS eller Android. Dataene som samles inn blir ikke brakt sammen med annen enhetsrelatert informasjon. Vi bruker identifikasjonsnumre for å gi deg personlig tilpassede annonser og for å analysere bruken din.

Når du aktiverer (for iOS-de-versjoner) alternativet "ingen annonsesporing" i enhetsinnstillingene under "Personvern" - "Annonser" eller (for Android-enheter), aktiverer du "deaktiver interessebaserte annonser" i Google-innstillingene under "Annonser", kan vi bare utføre følgende tiltak: Måling av samspillet ditt med bannere ved å telle antall visninger på et banner uten klikk ("frekvensavkorting"), klikkfrekvens, vurdering av unik bruk ("unik bruker") og sikkerhet tiltak, bekjempelse av svindel og feilsøking. I enhetsinnstillingene er du alltid i stand til å slette IDFA eller annonse-ID ("tilbakestille annonse-ID"); et nytt identifikasjonsnummer blir generert da som ikke blir kombinert med data samlet inn tidligere. Vi viser deg at du kanskje ikke kan bruke alle funksjonene i appen vår når du begrenser bruken av det respektive identifikasjonsnummeret.

7.2    App analyse

Vi trenger statistisk informasjon om bruken av våre online tilbud for å designe det mer brukervennlig, for å utføre rekkevidde målinger og re-search på markedet. For dette formålet bruker vi appanalyseverktøyene som er beskrevet i denne delen.

Verktøyleverandøren behandler data bare som prosessorer underlagt våre direktiver og ikke for deres egne formål.

Følgende; finn informasjon om hver verktøyleverandør. I tilfelle slike verktøy bruker sporingsmekanisme eller oppretter brukerprofilene, blir de kun brukt av oss hvis du på forhånd samtykker til slik bruk.

7.2.1    Google Analytics for mobile applikasjoner

Google Analytics er levert av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Vi bruker Google Analytics med tilleggsfunksjonen som tilbys av Google for å anonymisere IP-annonse-kjoler. Når du gjør det, forkorter Google allerede IP-er innenfor EU i de fleste tilfeller, og gjør det bare i USA i unntakstilfeller, samtidig som det bare sparer forkortede IP-er.

7.3    Databehandling av App Store - operatører

Vi samler ikke inn data, og det er utenfor vårt ansvar når data, for eksempel brukernavn, e-postadresse og individuell enhetsidentifikator blir overført til en appbutikk (f.eks. Google Play av Google, App Store av Apple, Galaxy Apps Store av Sam -sung) når du laster ned den respektive applikasjonen. Vi kan ikke påvirke denne datainnsamlingen og videre behandlingen av App Store som kontroller.


8.    Nyhetsbrev med opt-in; Angrerett

Innenfor rammen av våre online tilbud kan du registrere deg for nyhetsbrev. Vi tilbyr det såkalte double opt-in-alternativet som betyr at vi bare vil sende deg et nyhetsbrev via e-post, mobil messenger (som f.eks. WhatsApp), SMS eller pushvarsel etter at du eksplisitt har bekreftet aktiveringen av nyhetsbrevtjenesten til oss ved å klikke på lenken i et varsel. Hvis du ikke ønsker å motta nyhetsbrev, kan du når som helst avslutte abonnementet ved å trekke tilbake ditt samtykke. Du kan trekke tilbake ditt samtykke til e-post nyhetsbrev ved å klikke på lenken som sendes i den respektive nyhetsbrev-posten, eller i de administrative innstillingene for online tilbudet. Alternativt kan du kontakte oss via kontaktinformasjonen i Kontakt-delen.


9.    Eksterne linker

Våre online tilbud kan inneholde lenker til internettsider fra tredjepart, spesielt leverandører som ikke er relatert til oss. Når en klikker på lenken, har vi ingen innflytelse på innsamling, behandling og bruk av personlig data som muligens er overført ved å klikke på lenken til tredjepart (for eksempel IP-adressen eller URL-en til nettstedet som lenken er på lokalisert) som oppførsel fra tredjepart er naturlig utenfor vår kontroll. Vi påtar oss ikke ansvar for behandlingen av personopplysninger fra tredjepart.


10.    Sikkerhet

Våre ansatte og selskapene som leverer tjenester på våre vegne, er forpliktet til taushetsplikt og til å overholde gjeldende databeskyttelseslover.

Vi tar alle nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre et passende sikkerhetsnivå og for å beskytte dine data som blir administrert av oss, spesielt mot risikoen for utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, manipulering, tap, endring eller uautorisert avsløring eller uautorisert tilgang. Våre sikkerhetstiltak forbedres i henhold til teknologisk fremgang.


11.    Bruker rettigheter

For å håndheve dine rettigheter, vennligst bruk detaljene gitt i Kontakt-delen. Ved å gjøre det, må du sørge for at en entydig identifikasjon av din person er mulig.

Rett til informasjon og tilgang

Du har rett til å få bekreftelse fra oss om dine personopplysninger blir behandlet eller ikke, og hvis dette er tilfelle tilgang til dine personopplysninger.

Rett til korreksjon og sletting

Du har rett til å få rettelse av unøyaktige personopplysninger. Så langt lovbestemte krav er oppfylt, har du rett til å få fullført eller slettet dataene dine.

Dette gjelder ikke data som er nødvendig for fakturerings- eller regnskapsmessige formål eller som er underlagt en lovfestet oppbevaringsperiode. Hvis tilgang til slike data ikke er nødvendig, er behandlingen av disse imidlertid begrenset (se følgende).

Begrensning av behandlingen

Så langt lovbestemte krav er oppfylt, har du rett til å kreve begrensning i behandlingen av dataene dine.

Dataportabilitet

Så langt lovbestemte krav er oppfylt, kan du be om å motta data som du har gitt oss i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format, eller - hvis det er teknisk mulig - at vi overfører disse dataene til en tredjepart.


12.    Rett til å inngi klage til tilsynsmyndigheten

Du har rett til å inngi en klage til en tilsynsmyndighet. Du kan appellere til tilsynsmyndigheten som er ansvarlig for hjemstedet ditt eller hvor du bor eller til tilsynsmyndigheten som er ansvarlig for oss. Dette er:

Datatilsynet
Postboks 458 Sentrum.
0105 Oslo

Telefon: 22 39 69 00
E-post: postkasse@datatilsynet.no
https://www.datatilsynet.no/


13.    Endringer i personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre våre forholdsregler knyttet til sikkerhet og datavern når det kreves av hensyn til den tekniske utviklingen. I slike tilfeller vil vi endre personvernerklæringen tilsvarende.

Du må derfor følge med på versjonsnummeret for personvernerklæringen, siden det vil endres.

Hvis du vil kontakte oss, se mer i ”Controller” – avsnitt 2.

For å benytte deg av dine rettigheter, for å varsle om brudd på personvern og for å komme med forslag eller klage på behandling av personopplysningene dine, benytt denne linken: https://www.bkms-system.net/bosch-dataprotection.

For å komme med forslag eller klage på behandling av personopplysningene dine anbefaler vi at du kontakter vår konsernansvarlig for personvern:

Data Protection Officer
Information Security and Privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
TYSKLAND

eller

mail til: DPO@bosch.com

 

Effective date: 16.06.2023