Bedriftsinformasjon


Ansvarlig for nettsidene til Robert Bosch Limited (elektroverktøy divisjon)

Navn og adresse
Robert Bosch AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen

Styret
Thore Henjum Pedersen, Tor Eivind Jensen, Lasse Fredriksen

Kontakt Bosch
E-Mail: Firmapost2@no.bosch.com
Telefon: +47 64 87 89 00

Hovedkontor
Telefon: +47 64 87 89 00

Organisasjonsnummer
 910 749 854


Juridisk merknad Bosch Group (Bosch)

© Copyright

Alle rettigheter forbeholdes. Tekst, bilder, grafikk, lyd, animasjoner og videoer samt arrangementet av det samme på Bosch nettsteder er beskyttet av copyright og andre kommersielle beskyttelsesrettigheter. Innholdet på disse nettstedene kan ikke kopieres, formidles, endres eller gjøres tilgjengelig for tredjeparter for kommersielle formål. I tillegg inneholder noen Bosch-nettsteder bilder som er underlagt tredjeparts opphavsrett.

Varemerkeinformasjon

Med mindre annet er spesifisert, er alle varemerker på Bosch nettsteder beskyttet av varemerkerett. Dette gjelder spesielt Bosch merker, navneskilt, firmalogoer og emblemer. Merkene og designelementene som brukes på sidene våre er immaterielle rettigheter for Robert Bosch GmbH, Tyskland.

Garantiinformasjon

Dette nettstedet ble utarbeidet med største forsiktighet. Ikke desto mindre kan nøyaktigheten eller riktigheten av informasjonen ikke garanteres. Ethvert ansvar for skade som direkte eller indirekte skyldes bruk av dette nettstedet er utelukket, med mindre det er forårsaket forsettlig eller grovt uaktsomt av Bosch.

Lisensinformasjon

Den immaterielle eiendommen på Bosch-nettstedet, som patenter, merker og opphavsrett, er beskyttet. Dette nettstedet gir ikke lisens for bruk av immaterielle rettigheter til selskaper fra Bosch Group (Bosch) eller tredjeparter.

Online tvisteløsning

Informasjon om online tvisteløsning (ODR): EU-kommisjonen tilbyr en plattform for løsning av online tvister. Denne plattformen er dedikert til å tilrettelegge utenfor rettslig avgjørelse av tvister om kontraktsforpliktelser i online salgs- og serviceavtaler.

Plattformen er tilgjengelig via http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Vi inngår ikke avtaler utenfor domstolene for voldgiftsinstanser for forbrukere.

Modern Slavery Statement

Vår moderne slaveriuttalelse er tilgjengelig på
https://www.bosch.co.uk/modern-slavery-statement/?prevent-auto-open-privacy-settings=1