zum Seitenanfang

OBVESTILO O ZBIRANJU IN VARSTVU ZBRANIH PODATKOV DRUŽBE DREMEL


1.     OBVESTILO O VARSTVU PODATKOV

Bosch Power Tools B.V. (v nadaljevanju "Dremel" ali "mi" ali "nas") vas pozdravlja na naših spletnih straneh in v mobilnih aplikacijah (skupaj imenovane tudi "Spletne ponudbe"). Zahvaljujemo se vam za zanimanje za naše podjetje in naše izdelke.


2.     DREMEL SPOŠTUJE VAŠO ZASEBNOST

Zaščita vaše zasebnosti med celotnim potekom obdelave osebnih podatkov in varnost vseh poslovnih podatkov sta za nas pomembna skrb. Osebne podatke, ki smo jih zbrali med vašim obiskom naših spletnih ponudb, obdelujemo zaupno in samo v skladu z zakonskimi predpisi.

Zaščita podatkov in varnost informacij sta vključeni v našo korporacijsko politiko.


3.     UPRAVLJAVEC

DREMEL je upravljavec, odgovoren za obdelavo vaših podatkov; izjeme so opisane v tem obvestilu o varstvu podatkov.

Naši podatki za stik so:

DREMEL Europe

Bosch Power Tools B.V.

Konijnenberg 60

4825 BD Breda

Nizozemska

Telefonska številka +31-(0)76-5795-000

Številka faksa: +31-(0)76-5875-431

STIK PREK SPLETA

Pri registraciji upoštevajte, da je družba »Bosch Power Tools« »skupni upravljavec« z drugimi podjetji poslovne skupine Bosch Group v skladu s 26. členom SUVP. Za več informacij o tem in vaših pravicah v zvezi s tem glejte razdelek 4.4: »Registracija«.


4.     ZBIRANJE, OBDELAVA IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

4.1   OBDELANE KATEGORIJE PODATKOV

Obdelujejo se naslednje kategorije podatkov:

•   Komunikacijski podatki (npr. ime, telefonska številka, e-pošta, naslov, naslov IP)

•   Podatki za načrtovanje in regulacijo transakcij

4.2   NAČELA

Osebni podatki so sestavljeni iz vseh informacij, povezanih z določeno ali določljivo fizično osebo. Sem spadajo npr. imena, naslovi, telefonske številke, e-poštni naslovi, glavni pogodbeni podatki, pogodbeni računovodski podatki in podatki o plačilih, kar je izraz identitete osebe.

Osebne podatke (vključno z naslovi IP) zbiramo, obdelujemo in uporabljamo le, če za to obstaja zakonsko določena pravna podlaga ali če ste dali soglasje za obdelavo ali uporabo osebnih podatkov v zvezi s to zadevo, npr. registracijo.

4.3   NAMEN OBDELAVE IN PRAVNA PODLAGA

Tako mi kot ponudniki storitev, ki smo jih pooblastili, obdelujemo vaše osebne podatke za naslednje namene obdelave:


4.3.1   Zagotavljanje teh spletnih ponudb.


(Pravna podlaga: izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Veljajo naslednji pogoji: povezava.)


4.3.2   Odgovarjanje na zahteve uporabnikov v okviru obrazca za stik


(Podlaga: izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali zakoniti interes za izboljšanje izdelkov/storitev).

4.3.3   Odpravljanje motenj v storitvah in iz varnostnih razlogov.

(Pravna podlaga: izpolnjevanje naših pravnih obveznosti v okviru varnosti podatkov in zakonitega interesa za odpravljanje motenj v storitvah in za zaščito naših ponudb.)

4.3.4   Varovanje in zaščita naših pravic.

(Pravna podlaga: zakoniti interes z naše strani za varovanje in zaščito naših pravic.)

4.3.5   Samopromocija in promocija s strani drugih ter raziskava trga in analiza dosega znotraj zakonsko dovoljenega okvira ali na podlagi privolitve.

(Pravna podlaga: privolitev/zakoniti interes z naše strani pri neposrednem trženju, če se to izvaja v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov in konkurenci.)

4.3.6   Ankete o izdelkih ali ankete strank, izvedene po e-pošti in/ali telefonu, ob vaši izrecni predhodni privolitvi.
(Pravna podlaga: privolitev.)

4.3.7   Prirejanje nagradnih iger ali akcij popustov v skladu z ustreznimi pogoji za nagradne igre ali akcije popustov.

(Pravna podlaga: izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.)

4.3.8   Pošiljanje e-poštnih sporočil ali sporočil SMS/MMS z novicami na podlagi privolitve prejemnika.
(Pravna podlaga: privolitev.)

4.4   REGISTRACIJA

Za uporabo razširjenih funkcionalnosti je v naših spletnih ponudbah potrebna registracija. Spodaj najdete več informacij o postopku registracije in prijave.

Ta je razdeljen na naslednje komponente:

4.4.1 Integrirano upravljanje uporabniških profilov (Integrated Customer Profile Management – iCPM) – omogoča integracijo različnih možnosti registracije, kot na primer Bosch Single Key ID in Social Sign In.

4.4.2 Single Key ID – ena od možnosti prijave, ki jo nudi Bosch IO.

4.4.1 iCPM, skupno upravljanje v skladu s 26. členom SUVP.

Boschevo »Integrirano upravljanje uporabniških profilov« (iCPM) med seboj povezuje različne aplikacije družbe Bosch z namenom vam, poslovnemu partnerju (uporabniku, stranki), omogočiti zgolj enkratni vnos vaših podatkov in se tem najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Obenem nudi iCPM možnost prijave v aplikacije Bosch z uporabo različnih možnosti prijave.

V okviru iCPM sodelujejo družba

Robert Bosch Power Tools GmbH

Max-Lang-Strasse 40-46, D-70771 Leinfelden-Echterdingen

v nadaljevanju imenovana »Bosch PT«

 

in

 

stranke, navedene na »seznamu pogodbenic« (v nadaljevanju »pogodbenice«)

tesno

skupaj. To velja tudi za obdelavo vaših osebnih podatkov. Pogodbenice so skupaj določile ureditev, kako naj se podatki obdelujejo, in posamezne faze procesa ter se zato smatrajo kot skupni upravljavci v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov, ki jo ureja 26. člen SUVP.

Tukaj lahko najdete podroben pregled skupnih in ločenih dejavnosti obdelave podatkov in odgovornosti strank:

 

Obdelava podatkov:

 

Odgovornost:

Posredovanje identitete z Boschevimi lastnimi in drugimi, zunanjimi ponudniki identitet (Facebook, Apple, Google) za B2C in zunanjimi  B2B uporabniki Bosch PT.

 

Bosch PT

Posredovanje identitete z BCD/Bosch ADFS za B2E (skrbniki pri družbi Bosch)

Bosch PT

Zajemanje, hramba in nudenje uporabniških atributov za povezane aplikacije.

pogodbenice

 

Kaj to pomeni za vas:

- Pogodbenice bodo vam, kot podatkovnim subjektom, brezplačno podajale vse informacije, zahtevane v skladu s 13. in 14. členom SUVP v natančni, pregledni, razumljivi in enostavno dostopni obliki v pravilnem in enostavnem jezikovnem slogu. Vsaka pogodbenica bo ostalim pogodbenicam zagotovila vse potrebne informacije iz svoje sfere aktivnosti.

- Pogodbenice se med seboj brez odlašanja obveščajo o pravicah podatkovnega subjekta, ki jih uveljavljate vi kot podatkovni subjekt. Druga drugi bodo posredovale vse informacije, potrebne za ugoditev vaši zahtevi po informacijah.

- Vaše pravice podatkovnega subjekta lahko kadarkoli uveljavljate proti kateri koli pogodbenici.

 

4.4.2. Prijava s SingleKey ID, skupno upravljanje

V naše spletno mesto se lahko prijavite z uporabo SingleKey ID.

SingleKey ID je razvilo podjetje Bosch.IO GmbH za poslovno skupino Bosch Group in omogoča uporabnikom prijavo v spletna mesta, trgovine, aplikacije in storitve Bosch preko različnih platform. Za nudenje storitve SingleKey ID je odgovorna družba Bosch.IO GmbH, Ullsteinstrasse 128, 12109 Berlin, Nemčija.

Družba Bosch.IO GmbH obdeluje vaše podatke za namene »registracije in prijave s SingleKey ID« in za »pregled in vzdrževanje glavnega niza podatkov in aplikacij s SingleKey ID« v skupnem upravljanju z nami. Za več informacij obiščite: https://singlekey-id.com/data-protection-notice/.

Po enkratni registraciji lahko za prijavo uporabite SingleKey ID. V ta namen boste preusmerjeni v prijavno masko družbe Bosch.IO GmbH. Po uspešni avtentikaciji nam bo družba Bosch.IO GmbH posredovala potrebne osebne podatke (npr. e-poštni naslov, telefonsko številko, ime, priimek, jezik, državo). Vaše geslo nam ne bo posredovano.

Vašo uporabniško pogodbo SingleKey ID lahko kadarkoli prekličete na spletnem mestu SingleKey ID, tako da izbrišete svoj SingleKey ID: https://singlekey-id.com/myprofile/. Upoštevajte, da če izbrišete vaš SingleKey ID, izgubite dostop do vseh spletnih mest, trgovin, aplikacij in storitev Bosch, v/na katere ste se prijavili z uporabo storitve SingleKey ID.

 

4.6   DNEVNIŠKE DATOTEKE

Vsakič, ko uporabljate internet, vaš brskalnik posreduje določene informacije, ki jih shranimo v tako imenovane dnevniške datoteke.

Dnevniške datoteke shranjujemo za ugotavljanje motenj v storitvah in iz varnostnih razlogov (npr. za preiskovanje poskusov napada) 7 dni in jih nato izbrišemo.

Dnevniške datoteke, ki jih je treba hraniti za dokaze, so izključene iz brisanja, dokler se ne reši zadevni incident, in se lahko od primera do primera posredujejo preiskovalnim organom.

V dnevniških datotekah se shranijo naslednje informacije:

-   naslov IP (naslov internetnega protokola) končne naprave, ki se uporablja za dostop do spletne ponudbe;

-   internetni naslov spletne strani, s katere se dostopa do spletne ponudbe (t. i. izvorni URL ali napotilni URL);

-   Ime ponudnika storitev, ki se uporablja za dostop do spletne ponudbe;

-   ime datotek ali informacij, do katerih se dostopa;

-   datum in čas ter trajanje priklica podatkov;

-   količina prenesenih podatkov;

-   operacijski sistem in informacije o uporabljenem spletnem brskalniku, vključno z nameščenimi dodatki (npr. Flash Player);

-   koda stanja http (npr., “Zahteva uspešno izvedena” ali “Datoteke ni bilo mogoče najti”).

4.7   OTROCI

Ta spletna ponudba ni namenjena otrokom, mlajšim od 16 let.

4.8   PRENOS PODATKOV DRUGIM UPRAVLJAVCEM

Načeloma vaše osebne podatke posredujemo drugim upravljavcem samo, če je to potrebno za izpolnitev pogodbenih obveznosti ali če imamo mi oz. ima tretja stranka zakoniti interes za prenos podatkov ali če ste podali svojo privolitev. Podrobnosti o pravni podlagi in prejemnikih oz. skupinah prejemnikov najdete v razdelku Namen obdelave in pravna podlaga. Tretje osebe so lahko tudi druga podjetja v skupini Bosch. Če se podatki posredujejo tretjim osebam na podlagi upravičenega interesa, je to obrazloženo v tem obvestilu o varstvu podatkov.

Poleg tega lahko podatke posredujemo drugim upravljavcem, če moramo to storiti zaradi zakonskih predpisov ali izvršljivih administrativnih ali sodnih odločb.

4.8.1   Ponudniki storitev (splošno)

V naloge, kot so programiranje in gostovanje podatkov, vključujemo zunanje ponudnike storitev. Te ponudnike storitev smo skrbno izbrali in jih redno spremljamo, zlasti glede njihovega skrbnega ravnanja s podatki, ki jih hranijo, in njihove zaščite teh podatkov. Vsi ponudniki storitev so dolžni varovati zaupnost in upoštevati zakonske določbe. Ponudniki storitev so lahko tudi druga podjetja skupine Bosch.

4.9   PRENOS UPORABNIKOM IZVEN EGP

Osebne podatke lahko posredujemo uporabnikom, ki se nahajajo izven EGP, v t. i. tretjih državah.
V takih primerih pred prenosom poskrbimo, da uporabnik podatkov zagotavlja ustrezno raven varstva podatkov (npr. zaradi sklepa Evropske komisije o ustreznosti za zadevno državo ali zaradi sporazuma s prejemnikom, ki temelji na t. i. vzorčnih klavzulah EU) ali da ste privolili v prenos.

Upravičeni ste do prejema pregleda uporabnikov v tretjih državah in kopije dogovorjenih določil, ki zagotavljajo ustrezno raven varstva podatkov. V ta namen uporabite izjave iz razdelka za stike.

4.10 TRAJANJE SHRANJEVANJA, OBDOBJA HRAMBE

Vaše podatke načeloma shranjujemo toliko časa, kolikor je potrebno za zagotavljanje naših spletnih ponudb in povezanih storitev ali dokler imamo zakonit interes za shranjevanje podatkov (npr. po izpolnitvi pogodbenih obveznosti imamo lahko še vedno zakonit interes za trženje po pošti). V vseh drugih primerih vaše osebne podatke izbrišemo, razen podatkov, ki smo jih dolžni hraniti za izpolnjevanje zakonskih obveznosti (npr. zaradi rokov hrambe v skladu z davčnimi in gospodarskimi zakoni smo dolžni imeti dokumente, kot so pogodbe in računi, na voljo za določeno časovno obdobje).


5.     NAGRADNE IGRE ALI AKCIJE POPUSTOV

Če sodelujete v kateri od naših nagradnih iger ali akcijah popustov, bomo vaše podatke uporabili, da vas obvestimo o morebitni nagradi, in za namene oglaševanja naših izdelkov v obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja, ali če ste privolili v to. Informacije o nagradnih igrah ali akcijah popustov najdete v ustreznih pogojih sodelovanja.


6.     UPORABA PIŠKOTKOV

V okviru naših spletnih storitev lahko uporabljamo piškotke in mehanizme za sledenje.

Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se lahko shranijo na vašo napravo, ko obiščete našo spletno storitev.

Sledenje se lahko izvaja z različnimi tehnologijami. Zlasti obdelujemo informacije s tehnologijo slikovnih pik in/ali med analizo dnevniške datoteke.

6.1   KATEGORIJE

Razlikujemo med piškotki, ki so nujni za tehnično delovanje spletne storitve, in piškotki in mehanizmi za sledenje, ki niso obvezni za tehnično delovanje spletne storitve.

Načeloma se lahko spletno storitev uporablja brez piškotkov, ki se uporabljajo za netehnične namene.

6.1.1   Piškotki, potrebni za tehnične namene

Piškotki, potrebni za tehnične namene, so piškotki, brez katerih ni mogoče zagotoviti tehničnega delovanja spletne storitve. Ti npr. vključujejo piškotke, ki shranjujejo podatke za zagotavljanje nemotenega predvajanja videoposnetkov ali zvočnih posnetkov.

Ti piškotki se izbrišejo, ko zapustite spletno stran.

6.1.2               Piškotki in mehanizmi za sledenje, ki niso tehnično potrebni

Piškotke in mehanizme za sledenje uporabljamo samo, če nam v vsakem primeru podate predhodno privolitev. Izjema je piškotek, ki shranjuje trenutni status vaših nastavitev zasebnosti (piškotek izbire). Ta piškotek se uporablja na podlagi zakonitega interesa.

Razlikujemo med dvema kategorijama teh piškotkov in mehanizmov za sledenje:

6.2   PIŠKOTKI ZA UDOBJE

Ti piškotki zagotavljajo delovanje in vam omogočajo bolj udobno brskanje po naši spletni storitvi, npr. vključujejo lahko vaše nastavitve jezika.

6.3   PIŠKOTKI ZA TRŽENJE IN MEHANIZMI ZA SLEDENJE

Splošno

Z uporabo piškotkov za trženje in mehanizmov za sledenje vam lahko mi in naši partnerji prikazujemo ponudbe na podlagi vaših interesov, ki izhajajo iz analize vašega uporabniškega vedenja:

- Statistika:

Z uporabo statističnih orodij merimo npr. število vaših ogledov strani.

- Sledenje preusmeritvam:

Napi partnerji za sledenje preusmeritvam shranijo piškotek na vaš računalnik ("piškotek za preusmerjanje"), če dostopate do naše spletne strani prek oglasa zadevnega partnerja. Običajno se ti piškotki shranjujejo 30 dni. Če obiščete določene strani naše spletne strani in piškotek še ni potekel, lahko mi in zadevni partner za preusmerjanje prepoznamo, da je določen uporabnik kliknil na oglas, ki ga je preusmeril na našo spletno stran. To je mogoče prepoznati tudi na različnih napravah. Informacije, pridobljene s piškotki za preusmerjanje, služijo izdelavi statistike preusmeritev in beleženju skupnega števila uporabnikov, ki so kliknili na določen oglas in so bili preusmerjeni na spletno stran z oznako za sledenje preusmeritvam.

- Ponovno ciljanje:

Ta orodja ustvarijo uporabniške profile z oglaševalskimi piškotki ali oglaševalskimi piškotki tretjih strani, t. i. "spletni svetilniki" (nevidne grafike, imenovane tudi slikovne točke ali slikovne točke za sledenje), oz. primerljivimi tehnologijami. Uporabljajo se za oglaševanje na osnovi interesov in za spremljanje pogostosti ogledovanja določenih oglasov s strani uporabnika. Zadevni ponudnik je upravljavec, odgovoren za obdelavo podatkov, povezano z orodjem. Ponudniki orodij lahko informacije posredujejo tudi tretjim osebam za namene, navedene zgoraj. Upoštevajte obvestila o varstvu podatkov posameznega ponudnika v tem kontekstu.
Upoštevajte, da uporaba orodij lahko vključuje prenos vaših podatkov uporabnikom izven EGP, kjer ni zagotovljene ustrezne ravni varstva podatkov v skladu z uredbo GDPR (npr. ZDA). Za več podrobnosti v zvezi s tem glejte naslednji opis posameznih trženjskih orodij.

6.3.1   Google Analytics

Ime: Google Analytics

Ponudnik: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska

Funkcija: analiza vedenja uporabnikov (priklici strani, število obiskovalcev in obiskov, prenosi), oblikovanje psevdonimnih uporabniških profilov na podlagi informacij prijavljenih uporabnikov Googla z različnih naprav (sledenje na več napravah), obogatitev psevdonimiziranih uporabniških podatkov z informacijami ciljne skupine, ki jih zagotavlja Google, ponovno ciljanje, UX-testiranje, sledenje preusmeritvam in ponovno ciljanje, povezano z oglasi Google.

6.3.2   Tealium

Ime: Tealium

Ponudnik: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 9212, ZDA

Funkcija: upravljanje oznak spletne strani prek uporabniškega vmesnika, integracija programskih kod na naše spletne strani.

6.4   UPRAVLJANJE PIŠKOTKOV IN MEHANIZMOV ZA SLEDENJE

Svoje nastavitve piškotkov in mehanizmov za sledenje lahko upravljate v brskalniku in/ali nastavitvah zasebnosti.

Opomba: Izbrane nastavitve veljajo samo za brskalnik, ki ga uporabljate.

6.4.1   Deaktivacija vseh piškotkov

Če želite deaktivirati vse piškotke, deaktivirajte piškotke v nastavitvah vašega brskalnika. Upoštevajte, da to lahko vpliva na delovanje spletne strani.

6.4.2   Upravljanje vaših nastavitev piškotkov in mehanizmov za sledenje, ki niso nujni za tehnično delovanje

Ob obisku naših spletnih strani boste na ravni piškotkov vprašani, ali privolite v uporabo piškotkov za udobje, piškotkov za trženje oz. mehanizmov za sledenje.

V naših nastavitvah zasebnosti lahko kadar koli prekličete privolitev z učinkom v prihodnosti ali kasneje podate privolitev.


7. DRUŽBENA PRIJAVA (PRIJAVA PREK DRUŽBENIH OMREŽIJ)

Ponujamo vam možnost, da se v naše spletne ponudbe prijavite prek družbenih omrežij, kot sta Facebook Connect in Twitter.

Za registracijo boste preusmerjeni na stran zadevnega družbenega omrežja, v katerega se lahko vpišete s svojimi podatki. To pomeni, da je vaš račun v zadevnem omrežju povezan z našo storitvijo. Pri tem se nam prek družbenega omrežja posredujejo informacije z vašega javnega profila, vaš e-poštni naslov in identifikacijske oznake vaših prijateljev v omrežju ter nadaljnji podatki, če je to primerno.

V zameno prejme družbeno omrežje, uporabljeno za registracijo, stanje vaše prijave, podatke o brskalniku in vaš naslov IP. Ponudnik družbenega omrežja ali njegov strežnik je lahko zunaj EU ali EGP (npr. v Združenih državah Amerike).

Če ne želite, da pride do prenosa podatkov med nami in storitvami družbenih omrežij, uporabite našo storitev prijave namesto storitev prijave prek družbenih omrežij.


8. YOUTUBE

V naših spletnih ponudbah uporabljamo video platformo YouTube, ki jo upravlja družba Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska („YouTube”). YouTube je platforma, ki omogoča predvajanje zvočnih datotek in videodatotek.

Ko dostopate do zadevnega spletnega mesta z našimi spletnimi ponudbami, ki ima vgrajen predvajalnik YouTube, se s tem vzpostavi povezava s platformo YouTube, da se lahko prenese in predvaja videodatoteka ali zvočna datoteka. S tem se podatki prenesejo družbi YouTube kot obdelovalcu podatkov. Ne odgovarjamo za obdelavo osebnih podatkov s strani družbe YouTube.

Dodatne informacije o obsegu in namenu zbranih podatkov, nadaljnji obdelavi in uporabi podatkov s strani družbe YouTube, vaših pravicah in možnostih zasebnosti, med katerimi lahko izbirate, najdete v obvestilu o varstvu podatkov družbe YouTube.


9.     NOVICE S PRIVOLITVIJO; PRAVICA DO PREKLICA

V okviru naših spletnih ponudb se lahko prijavite na novice. Omogočamo t. i. možnost dvojne privolitve, kar pomeni, da vam bomo pošiljali novice po e-pošti, prek mobilnih aplikacij za pošiljanje sporočil (kot je npr. WhatsApp), sporočil SMS ali potisnih obvestil, samo če ste kliknili povezavo v obvestilu in s tem izrecno potrdili aktivacijo storitve prejemanja novic. Če ne želite več prejemati novic, lahko naročnino kadar koli prekinete, tako da prekličete svojo privolitev. Če želite preklicati privolitev za prejemanje novic po e-pošti, kliknite povezavo v zadevnem elektronskem sporočilu z novico ali jo prekličite v skrbniških nastavitvah spletne ponudbe. Lahko se tudi obrnete na nas; glejte podatke za stik v razdelku Stik.


10.   ZUNANJE POVEZAVE

Naše spletne ponudbe lahko vsebujejo povezave do spletnih strani tretjih oseb, zlasti ponudnikov, ki z nami niso povezani. S klikom na povezavo ne vplivamo na zbiranje, obdelavo in uporabo osebnih podatkov, ki se morda posredujejo s klikom na povezavo do tretje osebe (na primer naslov IP ali URL spletnega mesta, na katerem je povezava), saj je ravnanje tretjih oseb zunaj našega nadzora. Ne prevzemamo odgovornosti za obdelavo osebnih podatkov s strani tretjih oseb.


11.   VARNOST

Naši zaposleni in podjetja, ki v našem imenu zagotavljajo storitve, so zavezani k zaupnosti in spoštovanju veljavne zakonodaje o varstvu podatkov.

Izvajamo vse potrebne tehnične in organizacijske ukrepe, da zagotovimo ustrezno raven varnosti in zaščitimo vaše podatke, ki jih upravljamo, zlasti pred tveganji nenamernega ali nezakonitega uničenja, manipulacije, izgube, spremembe ali nepooblaščenega razkritja ali nepooblaščenega dostopa. Naši varnostni ukrepi se v skladu s tehnološkim napredkom nenehno izboljšujejo.


 12. PRAVICE UPORABNIKA

Če želite uveljaviti svoje pravice, uporabite podatke, navedene v razdelku za stike. Pri tem poskrbite, da bo mogoča nedvoumna identifikacija vaše osebe.

Pravica do informacij in dostopa

Od nas imate pravico pridobiti potrditev, ali se vaši osebni podatki obdelujejo, in v tem primeru dostop do vaših osebnih podatkov.

Pravica do popravka in izbrisa

Imate pravico pridobiti popravek netočnih osebnih podatkov. Pravico imate pridobiti dopolnitev osebnih podatkov ali izbrisati svoje podatke, če so izpolnjene zakonske zahteve.

To ne velja za podatke, ki so potrebni za obračun ali računovodske namene ali za katere velja zakonsko določeno obdobje hrambe. Če dostop do takšnih podatkov ni potreben, pa je njihova obdelava omejena (glejte naslednje).

Omejitev obdelave

Če so izpolnjene zakonske zahteve, imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših podatkov.

Prenosljivost podatkov

Če so izpolnjenje zakonske zahteve, ste upravičeni do prejema podatkov, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, pogosto uporabljeni in strojno berljivi obliki ali – če je to tehnično izvedljivo – do zahteve, da te podatke posredujemo tretji osebi.

Preklic privolitve

Če ste privolili v obdelavo vaših podatkov, imate pravico, da to privolitev kadar koli prekličete z učinkom za naprej. Zakonitost obdelave podatkov pred vašim umikom privolitve ostaja nespremenjena.


13.   PRAVICA DO VLOŽITVE PRITOŽBE PRI NADZORNEM ORGANU

Pravico imate vložiti pritožbo pri nadzornem organu. Lahko se pritožite na nadzorni organ, ki je odgovoren za kraj vašega bivališča ali državo vašega bivališča (tj. Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 230 9730, fax.: +386 1 230 9778, e-mail: gp.ip@ip-rs.si), ali na nadzorni organ, pristojen za nas. To je:

Državni pooblaščenec za varstvo podatkov in svobodo obveščanja

Naslov:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

NL 2509 AJ Den Haag/Haag

Telefonska številka: + 31-70-88 88 500

Telefaks: + 31-70-88 88 501

E-pošta: INFO@AUTORITEITPERSOONSGEGEVENS.NL


 14.   SPREMEMBE OBVESTILA O VARSTVU PODATKOV

Pridržujemo si pravico do sprememb naših varnostnih ukrepov in ukrepov za zaščito podatkov. V takih primerih bomo ustrezno spremenili svoje obvestilo o varstvu podatkov. Prosimo, upoštevajte trenutno različico našega obvestila o varstvu podatkov, saj se to lahko spremeni.


 15. STIK

Če želite stopiti v stik z nami, nas poiščite na naslovu, navedenem v razdelku "Upravljavec".

Če želite uveljavljati svoje pravice, uporabite naslednjo povezavo: HTTPS://REQUEST.PRIVACY-BOSCH.COM/ENTITY/PTNB.

Za obveščanje o incidentih v zvezi z varstvom podatkov uporabite naslednjo povezavo: HTTPS://WWW.BKMS-SYSTEM.NET/BOSCH-DATENSCHUTZ.

Za predloge in pritožbe glede obdelave vaših osebnih podatkov priporočamo, da se obrnete na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov:

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (C/ISP)

Bosch-Group

P.O. Box 30 02 20

70442 Stuttgart

NEMČIJA

ali

mailto:DPO@BOSCH.COM


 16. Datum začetka veljave:

Datum uveljavitve: 26. 10. 2022