zum Seitenanfang

Podnikové informácie


Subjekt zodpovedný za internetové stránky spoločnosti Dremel

Názov a adresa

DREMEL Europe

Bosch Power Tools B.V.

Konijnenberg 60

4825 BD Breda

Holandsko

 

Generálny riaditeľ

Jean-Paul Meeuwissen

Váš kontakt na spoločnosť Dremel

Telefónne číslo +31-(0)76-5795-000

Fax: +31-(0)76-5875-431

Online kontakt

Podnik typu B.V.

 

Záznamy v registri

Kamer van Koophandel West-Brabant: 20066721 0000

 

Identifikačné číslo dane z obratu

NL800824647B01


Právne informácie spoločnosti Dremel

© Copyright

Všetky práva vyhradené. Text, obrázky, grafické prvky, zvuky, animácie a videá, ako aj usporiadanie týchto zložiek na webových lokalitách spoločnosti Dremel sú chránené autorským zákonom a ďalšími komerčnými ochrannými právami. Obsah týchto webových lokalít sa nesmie kopírovať, šíriť, meniť ani sprístupňovať externým subjektom na komerčné účely. Okrem toho niektoré webové lokality spoločnosti Dremel obsahujú obrázky, ktoré podliehajú autorským právam externých subjektov.

Informácie o ochranných známkach

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky ochranné známky na webových lokalitách spoločnosti Dremel sú chránené zákonom o ochranných známkach. Platí to najmä pre značky, štítky, logá a emblémy spoločnosti Dremel. Značky a dizajnové prvky použité na našich stránkach predstavujú duševné vlastníctvo spoločnosti Robert Bosch Power Tools GmbH, Germany.

Informácie o záruke

Táto webová lokalita bola vytvorená s maximálnou pozornosťou. Napriek tomu nie je možné zaručiť presnosť a správnosť všetkých uvedených informácií. Nenesieme zodpovednosť za škody vyplývajúce z priameho alebo nepriameho používania tejto webovej lokality, pokiaľ ich zámerne alebo hrubou nedbalosťou nespôsobí spoločnosť Dremel.

Informácie o licencii

Duševné vlastníctvo na webovej lokalite spoločnosti Dremel, ako napríklad patenty, značky a autorské práva, podlieha ochrane. Webová lokalita neudeľuje licenciu na používanie duševného vlastníctva spoločností v rámci skupiny Dremel Group (Dremel) ani externých subjektov.

Informácie o rozhodovaní sporov online

Európska komisia poskytuje platformu na rozhodovanie sporov online (OS). Táto platforma má predstavovať kontaktný bod na mimosúdne rozhodovanie sporov súvisiacich s plnením zmluvných záväzkov, pokiaľ ide o online kúpne zmluvy a online zmluvy o poskytovaní služieb.

Táto platforma je dostupná na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Spoločnosť Dremel sa nezapája do rozhodovania sporov pred spotrebiteľskou rozhodcovskou komisiou.


 Technológia

Technické požiadavky

Na to, aby sa vám v počítači optimálne zobrazovali naše internetové lokality a aby ste mohli využívať všetky funkcie, musíte spĺňať nižšie uvedené požiadavky:


Prehliadač

Odporúčame používať tieto verzie prehliadačov: Internet Explorer 9.x alebo novší, Mozilla Firefox 20.x alebo novší, Google Chrome 30.0.x alebo novší a Safari 5.x alebo novší. Ak používate staršie verzie prehliadačov (napríklad Internet Explorer 6), funkcie spojené s našimi ponukami môžu byť v niektorých prípadoch obmedzené.

Flash® Player

Niektoré internetové lokality spoločnosti Dremel obsahujú animácie, ktoré sa implementujú cez Flash®. Ak chcete tieto animácie vidieť, potrebujete verziu softvéru Flash® Player 10 alebo novšiu, ktorú si môžete stiahnuť tu: www.adobe.com

Adobe® Reader

Niektoré internetové lokality spoločnosti Dremel obsahujú dokumenty vo formáte PDF. Ak si chcete tieto dokumenty prezerať, potrebujete softvér Adobe® Reader, ktorý si môžete stiahnuť tu: www.adobe.com

JavaScript

Niektoré funkcie na internetových lokalitách spoločnosti Dremel si vyžadujú prehliadač s jazykom JavaScript. Preto odporúčame, aby ste si v prehliadači aktivovali JavaScript.

Súbory cookie

Niektoré funkcie na internetových lokalitách spoločnosti Dremel si vyžadujú povolenie súborov cookie. Preto odporúčame, aby ste si v prehliadači povolili súbory cookie. Ďalšie poznámky o používaní súborov cookie nájdete v časti Oznámenie o ochrane údajov Dremel Group.

Ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookie, ktoré používame, kliknite na odkaz „Vyhlásenie o ochrane osobných údajov“ v zápätí. Odkaz „Vyhlásenie o ochrane osobných údajov (číslo 6)“ vám poskytne dodatočné informácie o použitých súboroch cookie. Okrem toho si môžete nakonfigurovať, ktoré súbory cookie chcete používať.