zum Seitenanfang

Udbyder


Ansvarlig for Dremels internetsider

NAVN OG ADRESSE

DREMEL Europe
Bosch Power Tools B.V.
Konijnenberg 60
4825 BD Breda
The Netherlands

KONTAKT

Telefonnummer  +31-(0)76-5795-000
Faxnummer +31-(0)76-5875-431

ONLINE-KONTAKT

FORRETNINGSMODEL

B.V.

BEFULDMÆGTIGET JURIDISK REPRÆSENTANT

Jean-Paul Meeuwissen

ANMELDELSER TIL REGISTER

Kamer van Koophandel West-Brabant: 20066721 0000
Momsregistreringsnummer: NL800824647B01
Rechtliche Hinweise


Retlige henvisninger

Retlige henvisninger for Dremel-gruppen (Dremel)

 

© Copyright

Alle rettigheder forbeholdes. Tekst, billeder, grafikker, lyd, animationer og videoer samt disses placering på Dremel-websteder er beskyttet af ophavsretten og andre beskyttelseslove. Indholdet på disse websteder må ikke kopieres, distribueres, manipuleres eller gøres tilgængelige for tredjeparter til kommercielle formål. Nogle Dremel-websteder indeholder desuden billeder, der er underlagt andres copyright.

Mærkefortegnelse

Medmindre andet er oplyst, er alle varemærker på Dremel-websteder beskyttet af varemærkeloven. Dette gælder særligt for Dremel-mærker, typeskilte, firmalogoer og emblemer. Mærker og udformningselementer, der anvendes på vores sider, er intellektuel ejendom tilhørende Robert Bosch Power Tools GmbH, Tyskland.

Garantifortegnelse

Dette websted er udarbejdet med størst mulig omhu. Alligevel kan det ikke garanteres, at de indeholdte informationer er fejlfrie og nøjagtige. Et hvilket som helst ansvar for skader, der opstår direkt eller indirekte ved brug af dette websted, er udelukket, medmindre skaderne skyldes forsæt eller grov uagtsomhed hos Dremel.

Licensfortegnelse

Intellektuel ejendom f.eks. i form af patenter, mærker og ophavsrettigheder på Dremel-webstedet er beskyttet. Dette websted giver ikke licens til anvendelse af intellektuel ejendom i virksomheder i Dremel-gruppen (Dremel) eller tredjeparter.

Teknik

Tekniske forudsætninger

Vær opmærksom på følgende henvisninger, så vores internetsider kan vises optimalt på din computer og du kan anvende samtlige funktioner:

Browser

Vi anbefaler brug af følgende browser-versioner: Internet Explorer fra 8.x, Mozilla Firefox fra 10.x, Google Chrome fra 18.0.x og Safari fra 5.x. Brug af ældre browser-versioner (f.eks. Inter-net Explorer 6) kan i nogle tilfælde medføre funktionsbegrænsninger ved vores tilbud.

Adobe® Reader

Nogle Dremel-internetsider indeholder PDF-dokumenter. Til fremvisning af disse dokumenter behøves Adobe® Reader, der kan downloades på: www.adobe.com

Cookies

Nogle funktioner på Dremel-internetsiderne forudsætter, at der tillades cookies. Vi anbefaler der-for, at du tillader cookies i din browser. Yderligere henvisninger til brug af cookies findes i afsnit-tet Meddelelse vedr. databeskyttelse i Dremel-gruppen.

Hvis du vil vide mere om de cookies, vi anvender, kan du klikke på linket „Cookieindstillinger“ i bundteksten. Via linket „Cookieindstillinger“ fås der yderligere oplysninger vedr. de anvendte cookies. Desuden kan du definere, hvilke cookies du anvender.