zum Seitenanfang

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ НА DREMEL

 

1.    ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Bosch Power Tools B.V. (наричано по-нататък " Dremel" или "Ние" или "Нас") се радва на посещението Ви на нашите интернет страници и мобилни приложения (заедно наричани "онлайн оферти"). Благодарим Ви за интереса към нашата компания и нашите продукти.

 

2.    DREMEL УВАЖАВА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Защитата на личната Ви информация през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на всички бизнес данни, е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните данни, събрани по време на посещението Ви в нашите онлайн оферти поверително и в съответствие със законовите разпоредби.

Защитата на данните и сигурността на информацията са важен компонент от нашата корпоративна политика.

 

3.    АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

DREMEL е администраторът, отговорен за обработката на личните Ви данни; изключенията са посочени в тази декларация за защита на личните данни.

Нашите данни за контакт са:

DREMEL Europe
Bosch Power Tools B.V.
Konijnenberg 60
4825 BD Breda
The Netherlands
Телефон +31-(0)76-5795-000
Факс +31-(0)76-5875-431
ONLINE CONTACT

 

4.    СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТКА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

4.1    ОБРАБОТВАНИ КАТЕГОРИИ ДАННИ

Обработват се следните категории лични данни:

  • Комуникационни данни (например: име, телефон, имейл, адрес, IP адрес)
  • Транзакции на данни за планиране и регулиране

4.2    ПРИНЦИПИ

Личните данни се състоят от цялата информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице, например имена, адреси, телефонни номера и имейл адреси, основни данни на договора, счетоводни и платежни данни по договора, които са израз на самоличността на дадено лице.

Ние събираме, обработваме и използваме лични данни (включително IP адреси) само, ако има законово основание за това или Вие сте дали съгласието си за обработването или използването на лични данни в съответния контекст, напр. в рамките на регистрация.

4.3    Цели на обработката и правни основания

Ние, както и наетите от нас доставчици на услуги, обработваме Вашите лични данни за следните цели на обработка:
4.3.1    Предоставяне на тази онлайн оферта.

(Правно основание: Легитимен интерес от наша страна за директния маркетинг, доколкото това се извършва в съответствие със законодателството за защита на данните и конкуренцията, или изпълнение на договорни задължения, съгласно следните условия: Връзка)

4.3.2    Отговор на потребителски запитвания в рамките на контактен формуляр.

(Правно основание: Изпълнение на договор или легитимен интерес към подобряването на нашите продукти / услуги).

4.3.3   Решаване на проблеми в услугата и по съображения за сигурност.

(Правно основание: Изпълнение на нашите правни задължения в обхвата на сигурността на данните и легитимен интерес за решаването на смущения, както и сигурността на нашите онлайн оферти).

4.3.4   Самостоятелна реклама и реклама от трети страни, както и пазарни проучвания и измерване на обхвата в рамките на разрешеното от закона или основано на съгласие.

(Правно основание: Изразено съгласие/легитимен интерес от наша страна към директния маркетинг, доколкото това се извършва в съответствие със законодателството за защита на данните и конкуренцията).

4.3.5   Проучвания на продукти или клиенти, извършени по имейл и/или по телефон, ако сте се съгласили изрично за това.

(Правно основание: Изразено съгласие).

4.3.6   Провеждане на предметни лотарии и кампании с отстъпка в съответствие със съответните условия за провеждане на   предметни лотарии и кампании с отстъпки.

(Правно основание: Изпълнение на договорни задължения).

4.3.7   Изпращане на бюлетин по имейл или SMS/MMS със съгласието на получателя

(Правно основание: Изразено съгласие).

4.3.8   Защита и опазване на нашите права

(Правно основание: Легитимен интерес от наша страна за защита и опазване на нашите права).

4.4    РЕГИСТРАЦИЯ

Ако желаете да използвате или да получите достъп до предимства, които изискват сключване на договор, ние изискваме Вашата регистрация. В рамките на регистрацията събираме лични данни, необходими за изготвянето и изпълнението на договора (напр. име, фамилия, дата на раждане, имейл адрес, ако е приложимо, подробности за предпочитания начин на плащане или титуляра на сметката), както и, ако е приложимо, допълнителни данни на доброволна основа. Задължителната информация е маркирана с *.

4.5    Журнални (лог) файлове

Всеки път, когато използвате интернет, Вашият браузър предава определена информация, която се съхранява в така наречените журнални или лог файлове.

Записваме лог файлове, за да определим смущения и поради причини, свързани със сигурността (напр. за изясняване на опити за атака) за период от 7 дни и след това ги изтриваме. Лог файловете, които трябва да се поддържат с доказателствена цел, не се изтриват, докато съответният инцидент не бъде изцяло разрешен, като в отделни случаи могат да бъдат предадени на разследващите органи.

В лог файловете по-конкретно се съхранява следната информация:

-       IP адрес (адрес на интернет протокола) на крайното устройство, което се използва за достъп до онлайн офертите;

-       Интернет адрес на уебсайта, от който е била достъпна онлайн офертата (т.нар. изходен URL адрес или URL адрес при препращане);

-       Име на доставчика на услуги, който се използва за достъп до онлайн офертата;

-       Име на файловете или информацията, до която е получен достъп;

-       Дата и час, както и продължителност на достъпа;

-       Количество прехвърлени данни;

-       Операционна система и информация за използвания браузър, включително инсталирани добавки (напр. Flash Player);

-       Код на състоянието на http (напр. "Заявката е изпълнена успешно" или "Файлът не е намерен").

4.6   ЧАТ НА ЖИВО

Като част от тази онлайн оферта, ние Ви предлагаме възможност да се свържете с нас посредством чат, за да научите повече за предлаганите от нас продукти и услуги. По време на използването на чата, ние съхраняваме хода на чата. След като чатът приключи, данните от него краткосрочно се изтриват, освен ако чатът не е част от заявка за поддръжка или услуга. В този случай съдържанието на чата се присвоява на Вашия клиентски акаунт и се записва за целите на изпълнение на договорните ни задължения.

4.7    Деца

Тази онлайн оферта не е предназначена за деца под 16 годишна възраст.

4.8    Трансфер на данни към други администратори на лични данни

Вашите лични данни обикновено се препращат на други администратори на лични данни само когато са необходими за изпълнение на задължения по договор, или в случаите, когато ние или третата страна имаме обоснован интерес от прехвърлянето, или когато сте дали Вашето съгласие за това. Трети страни могат да бъдат и други компании от Група Бош. Когато данните се прехвърлят на трети страни въз основа на легитимен интерес, това е обяснено в тази Декларация за защита на данните.

Освен това данните могат да бъдат прехвърляни на други администратори на лични данни, когато сме длъжни да го направим поради законови разпоредби или изпълними административни или съдебни разпореждания.

4.8.1    Доставчици на услуги (общо)

Възложили сме на външни доставчици на услуги задачи, като програмиране и хостинг на данни. Избрали сме внимателно тези доставчици на услуги и ги контролираме редовно, особено по отношение на грижливото отношение и защита на личните данни, съхранявани от тях. Всички доставчици на услуги са задължени да запазват поверителност и да съблюдават законовите разпоредби. Доставчици на услуги могат да бъдат и други компании от Група Бош.

4.9    Прехвърляне на данни към получатели извън ЕИП

Също така можем да прехвърлим лични данни на получатели, намиращи се извън ЕИП, в така наречените трети държави. В такива случаи гарантираме преди прехвърлянето или че получателят на данни осигурява подходящо ниво на защита на данните, или изискваме Вашето съгласие за прехвърлянето на тези данни.

Имате право да получите общ преглед на получателите от трети държави и копие от специално уговорените разпоредби, гарантиращи подходящо ниво на защита на данните. За тази цел използвайте данните в раздел „Контакти“.

4.10    Продължителност на съхранението на данните, срокове на запазване

По принцип ние съхраняваме Вашите данни толкова дълго, колкото е необходимо за предоставяне на нашите онлайн оферти и свързаните с тях услуги или толкова дълго, колкото имаме легитимен интерес от съхраняването на данните (например може да имаме легитимен интерес към пощенски услуги за мейл маркетинг при изпълнението на нашите договорни задължения). Във всички останали случаи изтриваме Вашите лични данни, с изключение на данните, които трябва да съхраняваме, за да изпълним законовите си задължения (например, ние имаме задължения, свързани със сроковете на съхранение по данъчните и търговските закони да разполагаме с документи, като договори и фактури за определен период от време).

 

5.    Предметни лотарии или Кампании с отстъпка

В случай, че участвате в една от нашите предметни лотарии или кампании с отстъпка, ние използваме Вашите данни, за да Ви информираме за всяка спечелена награда, както и с цел рекламиране на нашите продукти в степента, разрешена от закона или доколкото сте се съгласили с това. Информация за отделните кампании с отстъпки може да намерите в съответните условия за участие.

 

6.    Използване на "бисквитки"

Като част от предоставянето нашата онлайн оферта може да бъдат използвани „бисквитки“ и механизми за проследяване.

"Бисквитките" са малки текстови файлове, които могат да бъдат записани на вашето крайно устройство, когато посещавате нашата онлайн оферта.

Проследяването е възможно с помощта на различни технологии. По-специално, ние обработваме информация чрез пикселната технология или анализа на журналните (лог) файлове.

6.1    Категории

Разграничаваме "бисквитките", които са задължително необходими за техническите функции на онлайн офертата и тези "бисквитки" и механизми за проследяване, които не са нужни за техническата функция на онлайн офертата.

Използването на онлайн офертата обикновено е възможно без технически ненужните "бисквитки".

6.1.1    Технически необходими „бисквитки“

Под технически необходими "бисквитки" разбираме "бисквитки", без които не може да се гарантира техническото предлагане на онлайн офертата. Те включват, например "бисквитки", които съхраняват данни, за да осигурят безпроблемно възпроизвеждане на видео или аудио съдържание.

Тези "бисквитки" ще бъдат изтрити в края на посещението Ви.

6.1.2    „Бисквитки“ и механизми за проседяване, които технически не са необходими

Ние използваме бисквитки и механизми за проследяване само, ако сте ни дали предварително Вашето съгласие. С изключение на „бисквитката“, която запазва текущото състояние на Вашите настройки за поверителност („бисквитка“ за избор). Тази „бисквитка“ е настроена на базата на нашия легитимен интерес.

Разграничаваме две подкатегории по отношение на тези бисквитки и механизми за проследяване:

6.2    „БИСКВИТКИ“ ЗА КОМФОРТ

Тези бисквитки улесняват използването и по този начин Ви позволяват да разглеждате нашата онлайн услуга по-удобно; например Вашите езикови настройки могат да бъдат включени в тези „бисквитки“.

6.3     Маркетингови „бисквитки“ и механизми за проследяване

Обща информация

Чрез използването на маркетингови „бисквитки“ и механизми за проследяване ние и нашите партньори сме в състояние да Ви покажем предложения въз основа на Вашите интереси, в резултат от анализ на Вашето потребителско поведение:

- Статистика:

Чрез използването на статистически инструменти измерваме напр. броя на показванията на страниците.

- Проследяване на реализациите:

Нашите партньори за проследяване на реализациите поставят „бисквитка“ на Вашия компютър ( "бисквитка за реализация"), ако сте влезли в нашия уебсайт чрез реклама на съответния партньор. Обикновено тези бисквитки вече не са валидни след 30 дни. Ако посетите определени страници на нашия уебсайт и бисквитката все още не е изтекла, ние и съответният партньор за проследяване на реализациите можем да разпознаем, че определен потребител е кликнал върху рекламата и по този начин е бил пренасочен към нашия уебсайт. Информацията, получена с помощта на бисквитката за проследяване, служи за целите на съставяне на статистически данни за конверсията и записване на общия брой потребители, които са кликнали върху съответната реклама и са били пренасочени към уебсайт с маркер за проследяване на реализациите.

- Пренасочване:

Тези инструменти създават потребителски профили с помощта на маркетингови бисквитки или маркетингови бисквитки на трети страни, така наречени „web beacons“ (невидими графики, които се наричат също пиксели или проследяващи пиксели), или чрез сравними технологии. Те се използват за реклама въз основа на интереси и за контрол на честотата, с която потребителят разглежда определени реклами. Съответният доставчик е администраторът, отговорен за обработката на данни във връзка с инструмента. Доставчиците на инструментите могат да разкрият информация и на трети страни за целите, посочени по-горе. Моля, обърнете внимание на известията за защита на данните на съответния доставчик в този контекст.

Моля, имайте предвид, че използването на тези инструменти може да включва прехвърляне на Вашите данни към получатели извън ЕИП без адекватно ниво на защита на данните съгласно ОРЗД (например САЩ). За повече подробности в това отношение, моля вижте следното описание на отделните маркетингови инструменти.

6.3.1 Име: Optimizely

Доставчик: Optimizely Inc.; 631 Howard Street, Suite 100; San Francisco, CA 94105

Функция: Бисквитката може да проследява поведението на потребителите в целия уебсайт и предоставя възможности за  тестване и персонализиране на потребителското изживяване.

6.3.2    Име: Google Analytics

Доставчик: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Функция: Анализ на потребителското поведение (показвания на страници, брой посетители и посещения, изтегляния), създаване на псевдонимни потребителски профили въз основа на информация от използването на различни устройства на влезли в системата потребители на Google (cross-device tracking), обогатяване с информация, специфична за целевата група на псевдонимни потребителски данни, предоставена от Google, пренасочване, тестване на поведението на потребителя, проследяване на реализациите и пренасочване във връзка с Google Ads.

6.3.3    Име: Tealium
Доставчик: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 9212.

Функция: Администриране на уебсайт тагове чрез потребителски интерфейс, интегриране на програмни кодове на нашите уебсайтове.

6.3.4    Име: Hotjar
Доставчик: Hotjar Ltd.,Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta.
Функция: Бисквитките могат да проследяват как потребителите разглеждат множество страници; създаване на heatmaps (графично цветно представяне на данни на уебсайта за оценка на ефективността на елементите му), запис на сесии, анкети/анкети.

6.3.5 Име: Google AdSense

Доставчик: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google").

Функция:  Поставяне на реклами, ремаркетинг, проследяване на реализациите.
 

6.4    НастройкА на „бисквитки” и механизми за проседяване

Можете да управлявате настройките на "бисквитките" и механизмите за проследяване чрез настройките в браузъра и/или в нашите настройки за поверителност.

Забележка: Настройките, които сте направили, се отнасят само за съответния браузър, който използвате.

6.4.1    Деактивиране на всички "бисквитки"

Ако желаете да деактивирате всички "бисквитки", моля, отворете настройките на браузъра си и деактивирайте опцията за събиране на "бисквитки". Моля, обърнете внимание, че това може да повлияе на функционалността на уебсайта.

6.4.2    Управление на настройките Ви за технически ненужни бисквитки и механизми за проследяване

Когато посещавате нашия уебсайт, ще бъдете попитани в диалогов прозорец за "бисквитки", дали давате съгласието си за използването на "бисквитки" за комфорт и рекламни „бисквитки“ или механизми за проследяване.

В настройките ни за поверителност можете да отмените всяко вече дадено съгласие за напред или да ни дадете съгласието си в по-късен момент.

 

7. Маркетинг пиксели

Име: Facebook Pixel

Доставчик: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland

Заедно с Facebook, ние носим отговорност за обработката на Вашите лични данни в контекста на обработката им в нашата онлайн оферта, използвайки Facebook Pixel.

За да определим съответните отговорности за изпълнение на задълженията съгласно Общия Регламент за Защита на данните (GDPR) за съвместна обработка, сключихме споразумение за споделена отговорност с Facebook. Можете да видите основните точки на споразумението по всяко време на следния линк: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. То урежда по-специално мерките за сигурност, които Facebook трябва да изпълнява (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) и как субектите на данни могат да упражняват правата си спрямо Facebook.

Функция: Facebook обработва Вашите лични данни въз основа на Вашето съгласие чрез Facebook Pixel за генериране на отчети за кампании, проследяване на реализациите, събития за кликвания и насочена реклама извън нашия уебсайт (пренасочване) въз основа на HTTP хедъри (включително IP адрес, свойства на устройството и браузъра , URL, препращащ URL адрес, Вашата личност), специфични Pixel данни (включително Pixel ID и Facebook бисквитка), поведение на кликвания, опционални стойности (като реализации, тип страница), имена на полета на формуляр (като „имейл“, „адрес“, „количество“ за закупуване на продукт или услуга).

Ние не получаваме никакви лични данни, отнасящи се до вас от Facebook, а по-скоро получаваме анонимни отчети за кампаниите за целевата аудитория на уебсайта и ефективността на рекламите.

Можете да спрете да получавате базирани на интереси реклами от Facebook, като промените настройките на предпочитанията си за реклами на уебсайта на Facebook. Алтернативно, можете да деактивирате използването на бисквитки на трети страни, като посетите Digital Advertising Alliance страницата за отказване на адрес http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN или уебсайта http://www.youronlinechoices.com.

Можете да намерите повече информация на: https://www.facebook.com/policy.

 

8. Social Sign In (влизане чрез социални мрежи)

Ние Ви предлагаме възможността да влезете в нашата онлайн оферта с така наречените Social-Sign Ins като Facebook Connect и Twitter.

За регистрация ще бъдете препратени към страницата на съответната социална мрежа, където можете да влезете с Вашите данни там. Това води до свързване на Вашия акаунт в съответната мрежа с нашата услуга. При това информацията от Вашия публичен профил там, Вашият имейл адрес и идентификационните кодове на Вашите приятели в мрежата, както и евентуално други данни, ни се предават от съответната социална мрежа.

Обратно, използваната за регистрация социална мрежа получава Вашия статус на влизане, информация от браузъра и Вашия IP адрес. Доставчикът на социалната мрежа, респ. неговият сървър, може да е със седалище извън ЕС или ЕИП (напр. в САЩ).

Ако не желаете да се извършва обмен на данни между нас и социалните мрежи, не влизайте чрез услугите за регистрация на социалните мрежи, а използвайте вместо това нашите собствени услуги за влизане.

 

9. YOUTUBE

Нашата онлайн оферта използва видеоплатформата Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („YouTube”). YouTube е платформа, която позволява възпроизвеждане на аудио и видео файлове.

След като влезете в съответната страница на нашата онлайн оферта, която съдържа вграден YouTube плейър се установява връзка с YouTube, така че да може да се предава и възпроизвежда видео или аудио файл. В процеса на това данните се предават и на YouTube като администратор на лични данни. Ние не носим отговорност за обработването на данни от YouTube.

Допълнителна информация относно обхвата и целите на събраните данни, по-нататъшната обработка и използването на данни от YouTube, относно Вашите права и възможностите за поверителност, които имате възможност да изберете, можете да намерите в декларацията за защита на личните данни на YouTube.

 

10.  Информационен бюлетин с регистрация; право на оттегляне

В рамките на нашата онлайн оферта можете да се регистрирате за информационни бюлетини. За целта използваме така наречената процедура за двойно включване, което означава, че ще Ви изпратим бюлетин чрез имейл, мобилен месинджър (напр. WhatsApp), SMS или известие за натискане, само след като изрично потвърдите активирането на услугата за информационни бюлетини, като кликнете върху връзката в известие. В случай, че не искате повече да получавате бюлетини на по-късен етап, можете да прекратите абонамента по всяко време, като оттеглите вашето съгласие. Можете да оттеглите съгласието си за изпращане на информационни бюлетини по имейл, като кликнете върху връзката, която е изпратена в съответния имейл за електронната оферта, или в административните настройки на онлайн офертата. Друга възможност е да се свържете с нас, като използвате данните за контакт, посочени в раздел „Контакти“.

 

11.    Външни връзки

Нашата онлайн оферта може да съдържа връзки към интернет страници на трети страни – от доставчици, които не са свързани с нас. При кликване върху връзката нямаме никакво влияние върху събирането, обработката и използването на лични данни, които евентуално се предават при кликване върху връзката към третата страна (като IP адреса или URL адреса на сайта, на който се намира връзката), тъй като поведението на третите страни естествено е извън нашия контрол. Ние не поемаме отговорност за обработването на такива лични данни от трети страни.

 

12.    Сигурност

Нашите служители и фирмите, предоставящи услуги от наше име, са длъжни да спазват поверителност и да спазват приложимите закони за защита на личните данни.

Ние предприемаме всички необходими технически и организационни мерки, за да осигурим подходящото ниво на сигурност и да защитаваме личните Ви данни, които администрираме, особено от рисковете от непреднамерено или незаконно унищожаване, манипулиране, загуба, промяна или неоторизирано разкриване или неразрешен достъп. Мерките ни за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичния прогрес.

 

13.    Потребителски права

За да защитите правата си, моля, използвайте данните, предоставени в раздел „Контакти“. При това Ви молим да се уверите, че сте предоставили недвусмислена идентификация на Вашата личност.

Право на информация и достъп

Имате право да получите потвърждение от нас за това, дали Вашите лични данни се обработват или не и, ако случаят е такъв, достъп до Вашите лични данни.

Право на коригиране и изтриване

Можете да изискате от нас коригиране на неверни данни. Доколкото са изпълнени законовите предпоставки, имате право да поискате допълването или изтриването на Вашите данни.

Това не се се отнася за данни, които са необходими за фактуриране или за счетоводни цели или които са предмет на задължителен срок за съхранение. Ако обаче достъпът до такива данни не е необходим, обработването им се ограничава (вижте по-долу).

Ограничаване на обработката

Имате право да поискате от нас - ако са спазени законовите изисквания - да ограничим обработването на данните Ви.

Преносимост на данните

Вие имате право да получавате данните, които сте ни предоставили в структуриран, често използван и машинно четим формат или – ако е технически осъществимо – да поискате да прехвърлим тези данни на трета страна.

Възражение срещу обработването на лични данни

Право на възражение срещу обработването на данни въз основа на правно основание „легитимен интерес“

Доколкото ние предприемаме обработка на данни въз основа на преобладаващ легитимен интерес, както е представено в тази Декларация за защита на данните, имате право да подадете възражение срещу тази обработка по всяко време по причини, произтичащи от Вашата конкретна ситуация.

Възражение срещу обработването на данни за целите на директната реклама

Освен това можете по всяко време да възразите срещу обработването на личните Ви данни за рекламни цели ("Възражение срещу реклама"). Молим Ви да имате предвид, че поради организационни причини може да възникне припокриване между възражението Ви и използването на данните Ви в рамките на текуща кампания.

Оттегляне на съгласие

Ако сте ни дали съгласието си за обработка на Вашите данни, можете по всяко време да оттеглите това съгласие с бъдещ ефект. Законността на обработката на Вашите данни остава непроменена, освен ако не бъде оттеглено съгласието.

 

14.    Право на жалба до надзорен орган

Имате право да подадете жалба до надзорен орган. Можете да се обърнете към надзорния орган, който отговаря за Вашето местоживеене или държавата Ви на пребиваване, или до надзорния орган, отговорен за нас. Това е:

State Commissioner for Data Protection and Freedom of Information
Address:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
NL 2509 AJ Den Haag/The Hague
Telefone: + 31-70-88 88 500
Telefax: + 31-70-88 88 501
E-Mail: INFO@AUTORITEITPERSOONSGEGEVENS.NL

 

15.    Промени в декларацията за защита на данните

Запазваме си правото да изменяме мерките за сигурност и защита на данните, ако това се налага поради техническо развитие. В такива случаи ще изменим съответно декларацията за защита на данните. Молим Ви да следите актуалната версия на декларацията за защита на личните данни, тъй като тя подлежи на промяна.

 

16.    Контакти

Ако искате да се свържете с нас, можете да използвате адреса, посочен в раздела "Администратор на данни" (виж т. 2).

За да упражните Вашите права, моля, използвайте следната връзка: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTNL/.

За да уведомите за инциденти, свързани със защита на данните, моля, използвайте следната връзка: https://www.bkms-system.net/bosch-dataprotection.

За предложения и жалби относно обработването на личните Ви данни препоръчваме да се свържете с нашето корпоративно длъжностно лице за защита на данните:

(C/ISP) Data Protection Officer
Bosch-Group
P.O. Box 30 02 20
70442 Stuttgart
GERMANY

или

изпратете имейл на адрес: DPO@bosch.com.

 

В сила от: 29.06.2022 г.