zum Seitenanfang

Корпоративна информация


Отговорник за интернет страниците на Dremel

Име и адрес

DREMEL Europe

Bosch Power Tools B.V.

Konijnenberg 60

4825 BD Breda

Нидерландия

Управляващ директор

Jean-Paul Meeuwissen

Вашето лице за контакт в Dremel

Телефонен номер +31-(0)76-5795-000

Факс номер +31-(0)76-5875-431

Онлайн контакт

Business from B.V.

Записи в регистри

Kamer van Koophandel West-Brabant: 20066721 0000

 

ИД за данък върху оборота: NL800824647B01


Правна информация на Dremel

Правна информация на Dremel

© Авторско право

Всички права запазени. Текстът, изображенията, графиките, звукът, анимациите и видеоклиповете, както и подредбата им на уебсайтовете на Dremel са защитени от авторско право и други права за търговска защита. Съдържанието на тези уебсайтове не може да се копира, да се разпространява, да се променя или да се предоставя на трети страни за търговски цели. В допълнение, някои уебсайтове на Dremel съдържат изображения, които са обект на авторско право на трети страни.

Информация за търговските марки

Освен ако не е посочено друго, всички търговски марки на уебсайтовете на Dremel са защитени от закона за марките. Това важи в частност за марки, фирмени табелки, фирмени лога и емблеми на Dremel. Марките и елементите на дизайна, използвани на нашите сайтове, са интелектуална собственост на Robert Bosch Power Tools GmbH, Германия.

Информация за гаранцията

Този уебсайт е създаден с възможно най-голямо внимание. Въпреки това не може да се гарантират точността или коректността на съдържащата се информация. Всяка отговорност за щети, причинени директно или индиректно от използването на този уебсайт, е изключена, освен ако щетите са причинени умишлено или поради груба небрежност от страна на Dremel.

Информация за лицензите

Интелектуалната собственост, съдържаща се на уебсайта на Dremel, като патенти, марки и авторски права, е защитена. Този уебсайт не предоставя лиценз за употребата на интелектуалната собственост на компаниите от Групата Dremel (Dremel) или на трети страни.

Информация за онлайн разрешаването на спорове

Европейската комисия предоставя платформа за онлайн уреждане на спорове (OS). Тази платформа е предвидена да бъде контактна точка за извънсъдебно уреждане на спорове, които касаят договорните задължения на онлайн договори за продажби и онлайн договори за услуги.

Платформата е достъпна чрез http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Dremel не участва в процедури за разрешаване на спорове пред арбитражни комисии за потребители.


 

Технология

Технически изисквания


За да се показват нашите интернет сайтове оптимално на Вашия компютър и да можете да използвате всичките им функции, моля, вземете предвид следните бележки:


Браузър

Ние препоръчваме да се използват следните версии на браузъри: Internet Explorer 9.x или по-нова, Mozilla Firefox 20.x или по-нова, Google Chrome 30.0.x или по-нова и Safari 5.x или по-нова. Когато използвате по-стари версии на браузъри (като Internet Explorer 6), функциите, свързани с нашите оферти, може да са ограничени в някои случаи.

Flash® Player

Някои интернет сайтове на Dremel съдържат анимации, които са имплементирани чрез Flash®. За да може да се показват анимациите, Ви трябва Flash® Player версия 10 или по-нова, които можете да изтеглите тук: www.adobe.com

Adobe® Reader

Някой интернет сайтове на Dremel съдържат PDF документи. За да можете да виждате тези документи, Ви трябва Adobe® Reader, който можете да изтеглите тук: www.adobe.com

JavaScript


Някой функции на интернет сайтовете на Dremel изискват браузър с JavaScript. Затова препоръчваме да активирате JavaScript в браузъра си.

„Бисквитки“

Някой функции на интернет сайтовете на Dremel изискват да са позволени „бисквитки“. Затова препоръчваме да позволите „бисквитките“ в браузъра си. За допълнителни бележки за употребата на „бисквитки“ направете справка в секцията Бележка за защита на данните на Групата Dremel.

Ако желаете да научите повече относно „бисквитките“, които използваме, моля, щракнете върху линка „Декларация за поверителност“ в долния колонтитул. Линкът „Декларация за поверителност (номер 6)“ ще Ви даде допълнителна информация относно използваните „бисквитки“. В допълнение, можете да конфигурирате кои „бисквитки“ да използвате.