Naudojimo sąlygos

Parengta: 2020 rugpjūtis


1.              Taikymo sritis, paslaugų teikėjas

1.1           Robert Bosch UAB, Ateities pl. 79A, LT-52104 Kaunas, Lietuva (toliau – „Bosch“, „mes“, „mums“), siūlo platformą, kurioje klientams (toliau – „klientas“, Jūs“, „Jūsų“, „Jums“) suteikiama prieiga prie įvairių „Bosch“ siūlomų paslaugų (toliau – „PRO360“), kurias jūs galite užsisakyti. Šios naudojimo sąlygos (toliau – „Naudojimo sąlygos“) taikomos „Bosch“ ir klientui, naudojančiam „PRO360“ ir paslaugas.

1.2           Išsami informacija apie „Bosch“, „PRO360“ portalo ir paslaugų teikėją pateikta puslapyje Apie mus .


2.              Sutarties objektas

2.1           „Bosch“ suteikia prieigą naudotis „PRO360“ tik laikantis šių Naudojimo sąlygų. Paslaugoms, nesusijusioms su „PRO360“ siūlomomis paslaugomis, galioja atitinkamos kitos naudojimo sąlygos, apie kurias klientui bus atskirai nurodoma.

2.2           „PRO360“ – tai skaitmeninės paslaugos, suteikiančios klientui galimybę užregistruoti ir valdyti savo bei savo klientų elektrinius įrankius ir užregistruoti juos 3 metų garantiniam aptarnavimui. Portale „PRO360“ taip pat gali būti siūlomos kitos paslaugos.

Tikslią informaciją apie „PRO360“ portalo aktualias paslaugas klientas gali rasti portale arba „PRO360“ programėlėje (jei yra).

2.3           Jei klientas yra fizinis asmuo, jis turi įrodyti, kad turi teisę sudaryti sutartis (pvz., yra pilnametis). Jei asmuo šią sutartį sudaro kaip įmonės atstovas, pvz., atstovauja įmonei, kurioje dirba, asmuo turi įrodyti, kad jis pagal šalies, kurioje įmonė yra įsteigta, įregistruota ar veikia, įstatymus, turi teisę, leidimą, įsakymą ar įgaliojimą įmonės vardu sudaryti sutartis.

2.4           Klientų arba trečiųjų asmenų pasiūlytos sutarties sąlygos negalioja.

2.5           Kad „Bosch“ po sutarties sudarymo pateikiami teisiniu požiūriu svarbūs pranešimai ir informacija (pvz., dėl terminų nustatymo, trūkumų nurodymų) galiotų, jie turi būti pateikiami raštu (pvz., laišku, el. paštu).

2.6           „Bosch“ turi teisę savo paslaugas per trečiuosius asmenis teikti kaip subrangovas (taip pat per tiekėjo susijusias antrines įmones).


3.              Kliento paskyra ir žinutės

3.1           Norint turėti prieigą prie „PRO360“ ir naudotis paslaugomis, reikia užsiregistruoti.

3.2           Klientas turi pateikti „Bosch“ informaciją, nurodytą kuriant paskyrą („Registracija“).

3.3           Registruojantis reikia turėti „Single Key-ID“; arba, jei „Single Key-ID“ nėra, reikia įvesti ir nustatyti privalomus prieigos duomenis, reikalingus užregistruoti „Single Key-ID“. Sėkmingai užsiregistravus, „Bosch.IO GmbH“ klientui registracijos metu nurodytu el. pašto adresu atsiunčia el. laišką su patvirtinimo nuoroda, taip pat atitinkamas naudojimo sąlygas ir „Bosch.IO GmbH“ duomenų apsaugos politikos tekstus. Atitinkamas naudojimo sąlygas „Bosch.IO GmbH“ išsisaugo.

3.4           Klientui sėkmingai užsiregistravus su „Single Key-ID“, Registracijai reikalingi duomenys perkeliami iš paskyros į portalą. Portale klientas turi įvesti kitus Registracijai reikalingus duomenis, pvz., aktualų adresą ir (arba) el. pašto adresą („Registracijos duomenys“) bei patvirtinti šias Naudojimo sąlygas ir 3 metų garantijos sąlygas. Juridinį asmenį gali užregistruoti tik įgaliotas fizinis asmuo, jis turi būti įvardintas asmeniškai – nurodant jo vardą ir pavardę. Registracija programoje bus užbaigta tik atlikus minėtus veiksmus. Privalomi duomenys pažymėti *. „Bosch“ išsaugo Naudojimo sąlygas.

3.5           Pateikdamas Registracijos duomenis, klientas „Bosch“ pateikia pasiūlymą, remiantis šiomis Naudojimo sąlygomis sudaryti kliento paskyros naudojimo sutartį. „Bosch“ patikrins, ar išsiųsti Registracijos duomenys yra išsamūs ir patikimi. „Bosch“ priima pasiūlymą el. paštu atsiųsdamas patvirtinimą arba aktyvindamas kliento paskyrą. Aktyvinus kliento paskyrą, klientas turi teisę „PRO360“ portalą ir paslaugas naudoti pagal šias Naudojimo sąlygas.

3.6           „Bosch“ turi teisę sutartinius paslaugų naudojimo paaiškinimus klientui pateikti elektronine forma – į registruojantis pateiktą „Single Key-ID“.

3.7           Užsiregistruodamas klientas suteikia „Bosch“ teisę įvestus duomenis naudoti teikiant užsakytas paslaugas. Į tai įeina sutarties vykdymui reikalingų duomenų perdavimas tretiesiems asmenims. Daugiau informacijos apie tai pateikta Duomenų apsaugos politikoje.


4.              Paslaugų užsakymas, užsakymo eiga, Naudojimo sąlygų teksto išsaugojimas

4.1           Klientas atsako už visus savo kliento paskyroje atliktus veiksmus. Jei tam tikri duomenys (ypač kontaktiniai ir mokėjimo) (pažymėti *) yra būtinai reikalingi, klientas turi juos nurodyti tiksliai ir visus. Jei šie duomenys naudojantis paslaugomis pasikeis, klientas turi juos „PRO360“ portale nedelsdamas atnaujinti sutarties valdymo ir (arba) asmeninių nuostatų puslapiuose. Jei dėl neteisingai nurodytų duomenų atsiranda papildomų išlaidų (pvz., dėl neteisingai pervestų pinigų, jei nurodytas klaidingas sąskaitos numeris), turime teisę reikalauti šias išlaidas kompensuoti.

4.2           Klientas „PRO360“ portale gali naudotis nemokamomis ir mokamomis paslaugomis. Jei paslaugos naudojimas (ir turinio atsisiuntimas) yra mokamas, prieš pateikiant prieigą prie tos paslaugos, klientui internetu pateikiamas pranešimas apie atsirasiančias išlaidas, mokėjimo ir tiekimo sąlygas, vykdymo terminus, jei reikia, nurodomi galiojantys paslaugos atsisakymo terminai ir kita svarbi informacija. Paskui klientas gali išsiųsti užsakymą spragtelėdamas ant užsakymo mygtuko. Pateikus užsakymą klientui išsiunčiamas el. laiškas su užsakymo gavimo patvirtinimu, kuriame dar kartą nurodoma užsakymo informacija.

4.3           Portale „PRO360“ nurodomos paslaugos įmonės „Bosch“ niekaip nesaisto. Klientui įsipareigojama tik užsakius paslaugą. Sutartis laikoma sudaryta, kai klientas el. paštu gauna patvirtinimą apie tai, kad tam tikras pasiūlymas yra priimtas. Naudojimuisi mokamomis paslaugomis tam tikromis aplinkybėmis gali būti taikomos ir kitos sutartinės sąlygos, kurias „Bosch“ pateiks iki sutarties sudarymo.

4.4           Naudojimo sąlygas „Bosch“ išsisaugo. Klientas Naudojimo sąlygas prieš patvirtindamas užsakymą gali atspausdinti naudodamas savo naršyklės spausdinimo funkcija arba išsisaugoti jį elektroniniu formatu. Sutartis yra lietuvių kalba.

Atkreipkite dėmesį Jei mokamų paslaugų užsakymas padaromas su tikslu, kuris negali būti priskiriamas nei Jūsų verslo, nei Jūsų profesinei veiklai, Jūs, kaip vartotojas, turite teisę užsakymą atšaukti. Daugiau apie atšaukimo teisę pateikta Naudojimo sąlygų 19 punkte.


5.              Kliento pareiga bendradarbiauti

5.1           Klientas, kad būtų įvykdytos sutarties sąlygos, turi atlikti visus iš jo pusės reikalingus veiksmus. Ypač jis privalo

a)      nedelsdamas pakeisti visus jam „Bosch“ pateiktus slaptažodžius tik jam žinomais slaptažodžiais, laikytis konfidencialumo jam priskirtų naudojimo ir prieigos teisių atžvilgiu, saugoti, kad prie jų neprieitų tretieji asmenys, bei neperduoti jų neįgaliotiems naudotojams. Klientas nedelsdamas turi informuoti „Bosch“, jei įtaria, kad prieigos duomenis ir (arba) slaptažodžius galėjo gauti neįgalioti asmenys.

b)      Jei po registracijos nurodyti duomenys pasikeičia, nedelsiant juos pakeisti ir kliento paskyroje.

c)      Prieš naudojantis paslaugomis patikrinti, ar tos paslaugos atitinka kliento pajėgumo, patikimumo ir saugumo reikalavimus.

d)      Registruoti tik įrankius, kurie yra jo nuosavybė, o ne jam, bet tretiesiems asmenims priklausančius įrankius, registruoti tik tada, jei turi tam skirtą trečiojo asmens įgaliojimą.

5.2           Klientas neturi teisės:

a)      gauti prieigos prie neviešų „PRO360“ portalo zonų ir (arba) paslaugų arba jų techninių sistemų;

b)      naudoti įvairių „PRO360“ portalo paieškos, prieigos, atsisiuntimo, kopijavimo ar valdymo metodų ir (arba) išorinių tarnybų dokumentuotų API galinių taškų;

c)      sąmoningai klientų duomenis užteršti virusais, kirminais, „Trojos arkliais“ ar perduoti žalingus komponentus bei kitaip kištis į tvarkingą „PRO360“ portalo ir (arba) paslaugų veikimą;

d)      iššifruoti, dekompiliuoti, išskirstyti, rekonstruoti ar kitaip bandyti sužinoti išeitinį kodą ir programinę įrangą, jei tai nėra leista pagal privalomas sutarties nuostatas;

e)      bandyti, skenuoti arba tirti „PRO360“ portalo ir (arba) paslaugų pažeidžiamumą ir (arba) pažeisti, kenkti ar apeiti „PRO360“ portalo ir (arba) paslaugų saugumo arba autentifikavimo priemones;

f)        kadruoti ir (arba) dubliuoti „PRO360“ portalą ir (arba) paslaugas, arba

g)      sąmoningai naudoti prietaisus, programinę įrangą ir procesus, kurie neigiamai veiktų „PRO360“ portalo ir (arba) paslaugų programėles, funkcijas ar naudojimą arba sąmoningai naikintų kitus duomenis, sistemas ir ryšį, generuotų per didelę apkrovą, kenksmingai kištųsi, melagingai sulaikytų ar perimtų.

5.3           Klientas atsako už tai, kad jo prieiga prie „PRO360“ portalo ir naudojimasis paslaugomis atitiktų galiojančius įstatymus, įskaitant autorių ar prekių ženklų įstatymus, antimonopolinius ir konkurencijos įstatymus, eksporto kontrolės įstatymus, duomenų apsaugos įstatymus ar kitus taikytinus teisės aktus, ir neprieštarautų sutartims, kurias klientas yra sudaręs su trečiosiomis šalimis.


6.              Naudojimo teisės ir naudojimo apimtis

6.1           „Bosch“ sutarties veikimo laikotarpiui pagal 13 punktą suteikia klientui paprastą, neišimtinę, nesublicencijuojamą, atšaukiamą ir neperduodamą teisę savo reikmėms naudotis „PRO360“ portalu ir paslaugomis.

6.2           Jei „Bosch“ sutarties galiojimo metu pateikia naujas „PRO360“ portalo ir paslaugų versijas, atnaujinimus, modifikacijas ir plėtinius ar padaro kitokius panašius pakeitimus, 6 punkto nuostatos galios ir jiems.

6.3           Klientas turi teisę turinį atsisiųsti („Download“) ir atsispausdinti tik tuo atveju, jei tokia funkcija yra „PRO360“ portale (pvz., naudojant „Download“ mygtuką).

6.4           Klientas gauna neterminuotą ir neišimtinę teisę naudotis tinkamai atsisiųstu ar atspausdintu turiniu savo tikslams. Jei klientui skirtas turinys yra mokamas, norint gauti šias teises, už atitinkamą turinį būtina susimokėti.

6.5           Klientas neturi teisių, kurios nėra vienareikšmiai suteikiamos klientui pagal šias Naudojimo sąlygas. Visų pirma, klientas neturi teisės naudotis „PRO360“ portalu ir paslaugomis kitaip nei susitarta šiose Naudojimo sąlygose, kitomis aplinkybėmis, arba leisti jomis naudotis trečiosioms šalims. Klientui neleidžiama portalo „PRO360“ ir paslaugų dauginti, perleisti ribotam laikotarpiui, ypač išnuomoti ar skolinti.

6.6           Jei klientas pažeidžia 6 punkto nuostatas, „Bosch“, prieš tai informavęs klientą, jo prieigą prie „PRO360“ portalo ir paslaugų gali pagal 10 punktą blokuoti, jei tokiu būdu bus pašalintas pažeidimas. Jei klientas, nepaisydamas atitinkamo raštiško „Bosch“ įspėjimo, ir toliau pažeidžia arba pakartotinai pažeidinėja 6 punkto nuostatas, „Bosch“ gali sutartinius santykius nutraukti prieš laiką, neįspėdamas, nebent klientas už šiuos pažeidimus nėra atsakingas.


7.              Intelektinė nuosavybė | Trečiųjų šalių turinys

7.1           Visos teisės, pavadinimai ir pretenzijos į visas autorių teises, prekių ženklus, patentus ir kitas intelektinės nuosavybės ar kitos teisės į paslaugas, taip pat visi patobulinimai, dizainas ar išvestiniai darbai, kuriuos „Bosch“ ar jo licencijų teikėjai sukūrė portale „PRO360“ ar tinklalapyje, priklauso tik „Bosch“ ar jo licencijų teikėjams.

7.2           „PRO360“ portale ar paslaugose draudžiama šalinti pranešimus ir nurodymus, susijusius su konfidencialumu, autorių teisėmis, prekių ženklais, patentais ir kitomis intelektinės nuosavybės teisėmis.

7.3           „PRO360“ portale ar paslaugose prieinamą turinį iš dalies pateikiame mes, iš dalies – kitos trečiosios šalys. Naudotojų bei kitų trečiųjų asmenų turinys toliau apibendrintai vadinamas „Trečiųjų šalių turiniu“.

„Bosch“ netikrina, ar trečiųjų šalių turinys yra išsamus, teisingas ir teisėtas, bei neprisiima atsakomybės ir negarantuoja trečiųjų šalių turinio išsamumo, teisingumo, teisėtumo, saugumo ir aktualumo. Tai taip pat taikoma trečiųjų šalių turinio kokybei ir jo tinkamumui konkrečiam tikslui.


8.              Klientų turinio perdavimas

8.1           Jei „PRO360“ portale ši funkcija yra, klientas, laikydamasis šių taisyklių, į „PRO360“ portalą gali įkelti turinį.

8.2           Perduodamas turinį, kad veiktų portalas „PRO360“ ir būtų teikiamos paslaugos, klientas suteikia „Bosch“ neišimtinę, nemokamą, perleidžiamą, neterminuotą, neribotą erdvės ir turinio atžvilgiu teisę, naudoti perduotą turinį internete ir neprisijungus. Į šias teises įeina visų pirma teisė turinį dauginti ir tvarkyti. Tokia informacija trečiosioms šalims bus perduota tik tada, jei pats tai inicijuojate arba esate vienareikšmiai dėl to sutikę.

8.3           Jei „Bosch“ vienareikšmiai klientui suteikia galimybę į „PRO360“ portalą įkeltą turinį pašalinti, aukščiau suteikta turinio naudojimo ir pardavimo teisė ištrynus turinį prarandama. Tačiau „Bosch“ pasilieka teisę saugoti kopijas tam atvejui, jei jas reiks pateikti kaip įrodymus ir (arba) apsaugos tikslais. Teisės, susijusios su trečiosioms šalims perduotais duomenimis, taip pat lieka nepakitusios.

8.4           Klientas yra visiškai atsakingas už savo „Bosch“ įmonei pateiktą turinį. „Bosch“ netikrina, ar turinys yra išsamus, teisingas, teisėtas, aktualus, kokybiškas ir tinka konkrečiam tikslui.

8.5           Klientas užtikrina, kad jis yra vienintelis visų teisių į turinį, kurį jis perdavė „Bosch“, savininkas arba kad jis yra kitaip įgaliotas (pvz., gavus galiojantį teisių turėtojo leidimą) paskelbti turinį „PRO360“ portale ir, kaip paaiškinta aukščiau, turi teisę naudoti ir parduoti. Tai visų pirma galioja trečiųjų šalių autorių teisėms, prekių ženklams ar patentams, taip pat komercinėms ir (arba) pagalbinės autorių teisės pagal konkurencijos įstatymus ir asmens teisėms. Bendrai klientas įsipareigoja neskelbti galiojančius įstatymus pažeidžiančio turinio.


9.              Kainos, mokėjimas

9.1           Kliento registracija „PRO360“ portale yra nemokama.

9.2           Mokamoms „Bosch“ „PRO360“ portale siūlomoms paslaugoms galioja atitinkamos nurodytos kainos. Visos kainos yra galutinės, prie jų pridedamas įstatymų numatytas PVM dydis.


10.           Blokavimas

10.1         „Bosch“ gali užblokuoti kliento prieigą prie „PRO360“ portalo ir (arba) paslaugų, jei nustato, kad:

a)      naudojimasis „PRO360“portalu ir (arba) paslaugomis

·          kelia pavojų „PRO360“ portalo ir (arba) trečiosios šalies paslaugų saugumui;

·          veikia neigiamai „PRO360“ portalą ir (arba) kitų klientų paslaugas, sistemas ar turinį;

·          pažeidžia galiojančius įstatymus ar trečiųjų asmenų teises;

·          galėtų „Bosch“, jos dukterines bendroves ar trečiąsias šalis priversti atsakyti už žalą, arba

·          yra apgaulingas;

b)      klientas pažeidžia šias Naudojimo sąlygas;

c)      klientas daugiau nei 30 dienų yra uždelsęs mokėjimą už savo mokamas paslaugas;

d)      klientas nutraukė savo oficialią veiklą, turtas buvo perleistas kreditoriui ar kitaip panašiai buvo disponuojama kliento turtu arba kliento įmonė tapo bankroto, reorganizavimo, likvidavimo ar panašių procesų objektu.

10.2         Prieš blokuodamas „Bosch“ informuos klientą išsiųsdamas pranešimą el. pašto adresu, susietu su kliento paskyra, išskyrus atvejus, kai „Bosch“ dėl skubos turės veikti nedelsiant ir neturės galimybės apie tai informuoti iš anksto.

10.3         Blokavimas bus panaikintas, kai tik klientas pašalins problemą, dėl kurios ir buvo užblokuota jo paskyra.

10.4         „Bosch“ teisė blokuoti kliento prieigą prie „PRO360“ portalo ir (arba) paslaugų papildo „Bosch“ teisę nutraukti šias Naudojimo sąlygas pagal 13 punktą ir pasirinkti kitas teisines priemones, kurias galima naudoti pagal galiojančius įstatymus.


11.           Garantija

11.1         Nemokamų paslaugų garantija: Jei „PRO360“ portalas ir paslaugos yra teikiamos nemokamai, „Bosch“ niekaip negarantuoja, kad „PRO360“ portalas ir nemokamos paslaugos atitinka kliento reikalavimus ir kad „PRO360“ portalas bei nemokamos paslaugos bus prieinamos nuolat ir (arba) yra be klaidų. „Bosch“ neatlieka „PRO360“ portalui ar nemokamai pateiktų paslaugų techninės priežiūros. Tokiais atvejais „Bosch“ neprisiima atsakomybės už tai, kad prieiga prie „PRO360“ portalo ir naudojimasis paslaugomis nebūtų trikdomi gedimų, prastovų, techninės priežiūros, tobulinimo darbų, programinės įrangos atnaujinimų ir tobulinimo ar veikimo trikčių. „Bosch“ dės logiškas pastangas užtikrinti, kad „PRO360“ portalas ir paslaugos naudotojui būtų kuo patogesnės. Techniniai sutrikimai (pvz., nutrūkęs energijos tiekimas, techninės ir programinės įrangos klaidos, techninės problemos duomenų linijose) taip pat gali laikinai apriboti ar nutraukti paslaugų teikimą.

11.2         Mokamų paslaugų garantija: bus taikomos atitinkamos kiekvienos paslaugos bendrosios naudojimo sąlygos.


12.           Atsakomybė

12.1         Atsakomybė už nemokamas paslaugas

Jei paslaugos teikiamos nemokamai, „Bosch“ neprisiima jokios atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl naudojimosi paslauga, išskyrus atvejus, jei žala atsiranda apgaulingai, dėl grubaus aplaidumo ar tyčia. Neatmetama jokia atsakomybė už žalą, atsirandančią pagal Įstatymą dėl atsakomybės už gaminius su trūkumais ar bet kokių kitų privalomai taikomų taisyklių.

12.2         Atsakomybė už mokamas paslaugas: bustaikomos atitinkamos kiekvienos paslaugos bendrosios naudojimo sąlygos.

12.3         Pirmiau nurodyti atsakomybės apribojimai taip pat taikomi, jei kaltas yra vietinis „Bosch“ agentas, taip pat dėl asmeninės „Bosch“ darbuotojų, atstovų ir organų atsakomybės.


13.           Naudojimo sąlygų galiojimo terminas ir nutraukimas

13.1         Šios Naudojimo sąlygos pradeda galioti Registracijos dieną , o baigia, kai „Bosch“ ar klientas nutraukia sutartį.

13.2         Įprasto nuraukimo sąlygos

a)      Klientas gali bet kada nenurodydamas priežasties nutraukti šias Naudojimo sąlygas ir uždaryti savo visų paslaugų kliento paskyrą. Tam tikslui „Bosch“ gali pateikti paskyros uždarymo mechanizmą.

b)      „Bosch“ gali bet kuriuo metu ir nenurodydamas priežasties nutraukti šias Naudojimo sąlygas. Apie tai jis turi įspėti prieš šešias savaites iki atitinkamo mėnesio pabaigos. Tai neturi įtakos „Bosch“ teisei blokuoti kliento paskyrą pagal 10 punktą ir keisti „PRO360“ portalą ar paslaugas pagal 17 punktą.

13.3         Neįprasto nutraukimo sąlygos

a)      Šalys turi teisę nutraukti sutartį dėl svarbių priežasčių, nesilaikant įspėjimo laikotarpio.

b)      Svarbia priežastimi laikoma situacija, kai šalis šiurkščiai pažeidžia įsipareigojimus, vienareikšmiai nurodytus šiose Naudojimo sąlygose, ypač tokiu atveju, jei klientas naudojasi „PRO360“ portalu ir (arba) paslaugomis, kurios išeina iš šių Naudojimo sąlygų ribų, ir per protingą laikotarpį, po „Bosch“ įspėjimo savo pažeidimo nenutraukia.

13.4         Naudojimo sąlygų nutraukimo pasekmės

Įsigaliojus Naudojimo sąlygų nutraukimui:

a)      klientas nebegalės prieiti prie „PRO360“ portalo ir paslaugų;

b)      klientas turės sumokėti visus mokesčius ir išlaidas, susikaupusias iki Naudojimo sąlygų nutraukimo, įskaitant išlaidas, kurios bus patirtos už atliktinus darbus, kuriuos „Bosch“ turės atlikti nutraukus Naudojimo sąlygas ir už kuriuos yra atsakingas klientas;

c)      tuo pačiu metu baigia galioti visi pagal šias Naudojimo sąlygas turėti kliento įgaliojimai ir registracijos. Nutraukus sutartinius santykius taip pat nedelsiant nutraukiami visų naudotojų ID, suteikti galutiniams klientams arba kliento darbuotojams.


14.           Duomenų apsauga

14.1         Šalys laikysis tuo metu galiojančių duomenų apsaugos nuostatų ir įpareigoja savo darbuotojus, susijusius su šiais sutartiniais santykiais ir jų įgyvendinimu, pagal galiojančius įstatymus laikytis duomenų apsaugos ir konfidencialumo, išskyrus tuos atvejus, jei darbuotojai jau yra šitaip įpareigoti pagal bendrąsias sąlygas.

14.2         Jei klientas tvarko asmens duomenis, turi užtikrinti, kad pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus tai daryti jis turi teisę ir kad jis gavo visus būtinus sutikimus, įgaliojimus ir patvirtinimus arba su trečiosiomis šalimis sudarė galiojančius reikalingus susitarimus, kad „Bosch“ galėtų vykdyti šiuos darbus, taip pat prieiti ir tvarkyti visų susijusių asmenų ir (arba) trečiųjų šalių asmens ir kitus privačius duomenis (pvz., klientų galutinių klientų ar kliento darbuotojų), kuriems pagal galiojančius įstatymus gali būti taikoma ypatinga apsauga.

14.3         „Bosch“ kliento asmens duomenis tvarko tik tiek, kiek tai yra būtina šioms Naudojimo sąlygoms įgyvendinti arba yra kitaip leidžiama pagal įstatymus. Klientas patvirtina ir leidžia šiuos asmens duomenis rinkti ir tvarkyti būtent tokia apimtimi.  Informaciją apie asmens duomenų tvarkymą galite rasti „PRO360“ portalo Duomenų apsaugos politikoje.

14.4         Jei „Bosch“ duomenis tvarko kliento vardu, laikoma, kad duomenys yra tvarkomi kliento pavedimu. Tokiam duomenų tvarkymui taikoma būtina duomenų tvarkymo sutartis („Duomenų tvarkymo sutartis“), kurią „Bosch“ pateikia vykdant atitinkamus procesus, ir kurią, jei to reikalauja galiojantys įstatymai, šalys prieš naudojimąsi paslaugomis pasirašo raštu. 

14.5         14 punkte numatyti įsipareigojimai galioja tol, kol kliento asmens duomenys yra tvarkomi „Bosch“, taip pat pasibaigus šioms Naudojimo sąlygoms ar prenumeratai.


15.           Konfidencialumas

15.1         Šalys laikosi visos neskelbtinos informacijos, kurią sužinojo pagal šiuos sutartinius santykius, konfidencialumo arba gali ją naudoti tik gavusios išankstinį rašytinį kitos šalies sutikimą, skirtą trečiosioms šalims, neatsižvelgiant į tai, kokiems tikslams ta informacija bus naudojama. Prie konfidencialios informacijos priskiriama informacija, kurią informaciją teikianti šalis vienareikšmiai tokia pavadina, ir informacija, kuri tokia iš esmės yra pagal savo pobūdį.

15.2         Jei konfidencialia laikomos informacijos iš kitos šalies reikalauja valstybinė institucija, apie konfidencialios informacijos perdavimą valstybinei institucijai nedelsiant turi būti informuota kita šalis.

15.3         Įsipareigojimai pagal 15.1 punktą netaikomi informacijai ar jos dalims, dėl kurios gaunančioji šalis gali įrodyti, kad:

a)      ji žinojo šią informaciją arba ši informacija buvo visuotinai prieinama prieš jos gavimo datą arba po gavimo dienos ją teisėtai sužinojo trečiasis asmuo, neturintis prievolės laikytis konfidencialumo;

b)      ji žinojo šią informaciją arba ši informacija buvo visuotinai prieinama prieš jos gavimo datą; arba

c)      ši informacija buvo visuotinai žinoma arba prieinama po jos gavimo dienos; ir informaciją gaunanti šalis už tai nėra atsakinga.

15.4         Kiekviena šalis gali perduoti konfidencialią informaciją savo darbuotojams ir susijusioms įmonėms, jei:

a)      tai būtina norint įgyvendinti šias Naudojimo sąlygas,

b)      informacija, kuri turi būti laikoma konfidencialia, gali būti perduodama tik tiek, kiek duomenų yra būtina vykdant šias Naudojimo sąlygas („need to know“), ir

c)      konfidencialios informacijos gavėjas privalo laikytis konfidencialumo pagal 15.5 skyrių.

15.5         Kiekviena šalis įsipareigoja įpareigoti darbuotojus, susijusias įmones ir trečiąsias šalis, kurie turi teisę gauti konfidencialią informaciją, kaip apibrėžta 15.4 skyriuje, savo ruožtu laikytis tos informacijos konfidencialumo, kaip išdėstyta nuostatuose nuo 15.1 iki 15.3 punkto, išskyrus atvejus, kai ši informacija turi būti naudojama konfidencialiai pagal teisinius nuostatus, kurie yra bent lygiaverčiai apsaugos lygiui, nurodytam nuostatuose nuo 15.1 iki 15.3 punkto.

15.6         Įsipareigojimų pagal 15 punkto nuostatus taip pat privaloma laikytis neterminuotai pasibaigus sutarties galiojimui, jei pagal 15.3 punktą nėra įrodytas nukrypti leidžiantis nuostatas.


16.           Eksporto atitikimas

16.1         Norint naudotis paslaugomis, gauti prieigą prie „PRO360“ portalo, rezervuoti paslaugas ir perduoti turinį, gali būti taikomi nacionaliniai ir tarptautiniai eksporto ir reeksporto kontrolės įstatymai ir sankcijų nuostatai. Klientas įsipareigoja laikytis visų galiojančių Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos, Jungtinių Amerikos Valstijų ir Jungtinių Tautų bei bet kurios kitos susijusios jurisdikcijos eksporto ir reeksporto kontrolės įstatymų ir sankcijų nuostatų.

16.2         Klientas pripažįsta, kad „PRO360“ portalas sukurtas taip, kad jį būtų galima pasiekti neatsižvelgiant į vartotojo geografinę vietą. Klientas negali tiesiogiai ar netiesiogiai suteikti prieigą prie „PRO360“ portalo paskirties vietoje, objekte ar asmeniui, kuriam pagal Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinių Tautų ar bet kurios kitos valstybės įstatymus ir kitus teisės aktus yra taikomos teisinės sankcijos.

16.3         Ši eksporto atitikimo išlyga galioja net nutraukus arba atšaukus sutartis tarp „Bosch“ ir kliento.


17.           Pakeitimai

Mes taip pat pasiliekame teisę bet kuriuo metu pakeisti šias Naudojimo sąlygas ir Duomenų apsaugos politikoje aprašytas asmens duomenų tvarkymo sąlygas. Apie tokius pakeitimus jums bus pranešta el. paštu bent prieš mėnesį prieš planuojamą pakeitimų įsigaliojimą. Jei per mėnesį nuo pranešimo gavimo nepaprieštarausite ir toliau, pasibaigus prieštaravimo terminui, naudositės „PRO360“ teikiamomis paslaugomis, pasibaigus laikotarpiui bus laikoma, kad dėl pakeitimų yra faktiškai susitarta. Paprieštaravus, sutartiniai santykiai bus tęsiami pagal ankstesnes sąlygas. Pateikus prieštaravimą, turime teisę nutraukti sutartinius santykius nesilaikydami įspėjimo laikotarpio. Jei reikia, mokesčiai bus proporcingai kompensuoti. Pranešime apie pakeitimą būsite informuoti apie savo teisę nesutikti ir jo pasekmes.


18.           Internetinė ginčų sprendimo platforma, ginčų sprendimo procedūra, skundai

18.1         Europos Komisija parengė internetinę ginčų sprendimo platformą (OS). Ši platforma turi veikti kaip kontaktinis centras ginčams, susijusiems su internetinių pirkimo-pardavimo ir internetinių paslaugų teikimo sutarčių įsipareigojimais, spręsti neteisminiu keliu. Platformą rasite http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

18.2         „Bosch“ neprivalo dalyvauti ginčų sprendimo procese vartotojų arbitražo komisijoje, „Bosch“ atsisakė laisvanoriškai dalyvauti šiame procese.


19.           Atšaukimo teisė

19.1         Jei klientas yra vartotojas, sudarydamas nuotolinį sandorį, jis turi įstatymuose numatytą teisę atsisakyti „Bosch“ siūlomų paslaugų. Atšaukimo sąlygos ir teisinės pasekmės išdėstytos toliau esančiose sutarties atšaukimo taisyklėse. Atšaukimo formos pavyzdys pateiktas šių Naudojimo sąlygų 19.2 skyriuje. Jeigu vartotojas užsisako paslaugų nepraėjus sutarties atšaukimo terminui, tai bus laikoma vartotojo prašymu suteikti paslaugas nepasibaigus sutarties atšaukimo terminui ir vartotojas, atsisakęs sutarties, turės atlyginti „Bosch“ išlaidas, proporcingas suteiktoms paslaugoms .

 

Sutarties atšaukimo taisyklės

Atšaukimo teisė

Turite teisę per keturiolika dienų nenurodydami jokios priežasties nutraukti šias Naudojimo sąlygas. Atšaukimo terminas yra keturiolika dienų nuo sutarties sudarymo dienos.

Norėdami pasinaudoti savo atsisakymo teise, turite susisiekti su mumis

 

Robert Bosch UAB

Ateities pl. 79A, LT-52104 Kaunas

Lithuania

 

E-mail: rblt@lv.bosch.com

Tel.: +370 37410925

pateikti aiškų pareiškimą (pvz., laišką atsiųsti paštu, faksu ar el. paštu) apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties. Tam tikslui galite naudoti pridėtą (neprivalomą) sutarties atšaukimo formos pavyzdį.

Kad būtų laikomasi atšaukimo termino, pranešimą apie tai, kad norite pasinaudosi savo teise atšaukti sutartį, turite išsiųsti prieš pasibaigiant atšaukimo terminui.

Atšaukimo pasekmės

Jei šią sutartį atšauksite, visus mokėjimus, kuriuos gavome iš Jūsų, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, atsirandančias pasirinkus kitą, ne mūsų siūlomą pigiausią standartinį pristatymą), turime grąžinti nedelsiant ir vėliausiai per keturiolika dienų nuo tos dienos, kai gavome Jūsų pranešimą apie sutarties atšaukimą (išskyrus išlaidas už suteiktas paslaugas[EŽ|S5] ). Šias lėšas grąžinsime tomis pačiomis mokėjimo priemonėmis, kurias Jūs naudojote pradinėje transakcijoje, nebent su Jumis būtų vienareikšmiai sutarta kitaip. Jums dėl šio grąžinimo jokiu atveju kompensacijos nebus priskaičiuotos.

 

 

Sutarties atšaukimo taisyklių pabaiga

 

19.2     Šia atšaukimo forma „Bosch“ informuoja:

 

Pavyzdinė sutarties atšaukimo forma

 

(Jei norite atšaukti sutartį, užpildykite šią formą ir atsiųskite mums.)

Kam:

Robert Bosch UAB

Ateities pl. 79A, LT-52104 Kaunas

Lithuania

 

E-mail: rblt@lv.bosch.com

Tel.: +370 37410925

 

-        Aš / mes (*) atšaukiame mano / mūsų (*) sudarytą sutartį dėl toliau nurodytų prekių pirkimo (*) / paslaugų teikimo (*)

 

-        Užsakymo (*) / gavimo (*) data

 

-        Naudotojo (-ų) vardas, pavardė

 

-        Naudotojo (-ų) adresas

 

-        Naudotojo (-ų) parašas (tik jei informuojama popieriniu raštu)

 

-        Data

__________

(*) Netinkamą nubraukti.

 


20.           Apibrėžimai

API reiškia programėlės programavimo sąsają. API užmezga ryšį su paslauga pagal „SaaS“ modelį. Pagal šias Naudojimo sąlygas API laikomos paslaugomis.

„Single Key-ID“ vadinamas „Bosch.IO GmbH“ vienkartinio prisijungimo (Single Sign On) identifikavimo paslaugos naudotojo ID (User ID), įgalinantis naudotis įvairiomis nepriklausomomis „Bosch“ grupės paslaugomis, kurioms reikia bet kokio el. pašto paslaugų tiekėjų el. pašto.

PRO360 portalu vadinama platforma, esanti adresu [www.pro360.com].

Užsakymu vadinami kliento ir „Bosch“ sutartiniai santykiai dėl paslaugos užsakymo „PRO360“ portale.

Paslaugos – tai funkcijos, kuriomis klientas gali naudotis „PRO360“ portale savo kliento paskyroje, pvz., 3 metų garantijos pratęsimu, taip pat visa kita informacija, kitais produktais ar paslaugomis, kurias „Bosch“ siūlo remdamasis šiomis Naudojimo sąlygomis.

Galutinis klientas yra bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai per kitą klientą prieina prie kliento turinio ar jį naudoja. „Galutiniais klientais“ nelaikomi fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie prieina prie „PRO360“ portalo ir paslaugomis naudojasi iš savo nuosavos kliento paskyros. Tokiu atveju fizinis ar juridinis asmuo pagal šių Naudojimo sąlygų apibrėžimą laikomas klientu.

Turiniu laikoma programinė įranga (įskaitant „Machines Images“, „Source Code“), programinės įrangos funkcijos, API, duomenys, tekstai, garso, vaizdo įrašai, atvaizdai, dokumentai, kodų pavyzdžių programinės įrangos bibliotekos, komandų eilutės, projektai ir bet kuri kita technologija.

Klientas yra kliento paskyros savininkas.

Kliento paskyra vadinama prieiga prie „PRO360“ portalo ir paslaugų.

Prieigos duomenys naudojami kontroliuojant prieigą prie kliento paskyros ir juos sudaro naudotojo vardas ir slaptažodžis, kuriuos žino tik klientas.


21.           Taikoma teisė ir teismo vieta

21.1         Šalių sutartinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisė. JT konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo ir pardavimo sutarčių (CISG) netaikoma.

21.2         Visų ginčų, kylančių iš šių Naudojimo sąlygų arba susijusių su jomis, nagrinėjimo vieta yra Lietuvos Respublika. Ši nuostata neriboja vartotojų teisės inicijuoti ginčų nagrinėjimą šių Naudojimo sąlygų 18 punkte nustatyta tvarka.


22.           Baigiamieji nuostatai

22.1         Sutrikimai dėl nenugalimos jėgos ar kitų neišvengiamų įvykių:

-        kurie nuo „Bosch“ nepriklauso,

-        kurių nebuvo galima išvengti protingomis pastangomis,

-        kurių nebuvo galima numatyti net deramai rūpestingomis pastangomis,

-        kurie apsunkina arba visiškai ar iš esmės padaro neįmanoma „Bosch“ laikytis įsipareigojimų pagal šias Naudojimo sąlygas,

pvz., streikai, blokados, viešojo elektros tinklo gedimai, interneto gedimai, labai blogos oro sąlygos, veiklos ar eismo sutrikimai ir transporto kliūtys,

„Bosch“ neprivalo laikytis šių Naudojimo sąlygų įsipareigojimų tol, kol šie įvykiai vyksta.

22.2         Klientas neturi teisės be išankstinio rašytinio „Bosch“ sutikimo visiškai ar iš dalies nepagrįstai atsisakyti savo įsipareigojimų, kylančių pagal šias Naudojimo sąlygas.

22.3         Jei praktiškai taikant šią sutartį atsiranda spragų, kurių šalys nenumatė, arba jei kokia nors formuluotė praranda galią arba abi šalys nusprendžia, kad ji neveiksminga, jos įsipareigoja užpildyti arba šią spragą, arba pakeisti neveiksmingą nuostatą taip, kad naujoji nuostata būtų kuo artimesnė faktiniam ir ekonominiam sutarties tikslui.