Publikavimo duomenys


Atsakingas už UAB „Robert Bosch“ interneto puslapius

Vardas, pavardė ir adresas
UAB „Robert Bosch“
Ateities pl. 79A, LT-52104
Kaunas, Lietuva

Valdybos narys
Kaspars Kalviškis

Telefono numeris
+370 37 410 925

Kreipkitės į „Bosch“
rblt@lt.bosch.com

PVM mokėtojo kodas
LT117619314


UAB „Robert Bosch“ teisiniai pranešimai

© Autorių teisės

Visos teisės saugomos. Visas turinys, įskaitant tekstą, vaizdus, grafiką, garsus, animaciją ir vaizdo įrašus, taip pat ir pastarųjų išdėstymas „Bosch“ interneto svetainėje, tačiau tuo neapsiribojant yra saugomas autorių teisėmis ir kitomis komercinėmis teisėmis. Interneto svetainių turinį (ar jo dalį) draudžiama kopijuoti, platinti, keisti arba leisti naudoti trečiosioms šalims komerciniais tikslais. Be to, kai kuriose „Bosch“ interneto svetainėse yra vaizdų, kuriuos saugo trečiųjų šalių autorių teisės.

Prekių ženklų informacija

Prekių ženklai ir dizaino elementai, naudojami mūsų puslapiuose, yra intelektinė „Robert Bosch GmbH“ (Vokietija) nuosavybė.

Informacija dėl licencijos

Ši svetainė nesuteikia licencijos naudoti intelektinę „Bosch Group“ („Bosch“) įmonių arba trečiųjų šalių nuosavybę.

Online dispute resolution (ODR)

Informacija apie ginčų sprendimą internetu: Europos Komisija parengė Platformą, skirtą ginčų sprendimui internetu (OS). Ši Platforma yra vieta, skirta neteisminiam ginčų dėl pirkimo-pardavimo internetu sutarčių bei paslaugų teikimo internetu sutarčių sutartinių įsipareigojimų sprendimui.

Platformą galite rasti adresu http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Mes nedalyvaujame neteisminėse, vartotojo arbitražo įstaigų rengiamose procedūrose.