Δήλωση προστασίας δεδομένων


1.    Δήλωση προστασίας δεδομένων

Η Robert Bosch Α.Ε. (εφεξής "Bosch" ή "Εμείς" ή "Εμάς") σας καλωσορίζει στις διαδικτυακές της σελίδες και κινητές εφαρμογές (γενικά αναφερόμενες ως "Διαδικτυακές παροχές"). Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας στην εταιρεία και τα προϊόντα μας.


2.    Η Bosch σέβεται την ιδιωτικότητά σας

Η προστασία της ιδιωτικότητάς σας καθόλη τη διάρκεια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και η ασφάλεια όλων των δεδομένων της επιχείρησης είναι σημαντικά ζητήματα για εμάς. Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στις διαδικτυακές παροχές μας με εμπιστευτικότητα και μόνο σύμφωνα με τις νομοθετικές ρυθμίσεις.

Η προστασία δεδομένων και η ασφάλεια των πληροφοριών περιλαμβάνονται στην εταιρική πολιτική μας.


3.    Υπεύθυνος επεξεργασίας

Η Robert Bosch Α.Ε. με έδρα στο Κορωπί, Ερχείας 37, Τ.Κ. 19400 είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, οι εξαιρέσεις αναφέρονται στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων.
Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι:

Robert Bosch Α.Ε.
Οδός Ερχείας 37
ΤΚ: 19400, Κορωπί, Αττική
Τηλ. +302105701200
contact.RBGR@gr.bosch.com


4.    Συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

4.1    Κατηγορίες δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία

Επεξεργάζονται οι ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων:

•    Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. όνομα, τηλέφωνο, e-mail, διεύθυνση, διεύθυνση ΙΡ)
•    Κύρια δεδομένα σύμβασης (π.χ. συμβατικές σχέσεις, συμβατικοί τόκοι ή τόκοι προϊόντων)
•    Ιστορικό πελάτη
•    Αξία σύμβασης και δεδομένα πληρωμών
•    Δεδομένα σχεδιασμού και κανονισμού
•    Δεδομένα συναλλαγής


4.2    Αρχές

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποτελούνται από όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται σε ένα φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί και οι οποίες περιλαμβάνουν ονόματα, διευθύνσεις, τηλεφωνικούς αριθμούς, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κύρια δεδομένα σύμβασης, αξία σύμβασης και δεδομένα πληρωμών, τα οποία συνιστούν την ταυτότητα ενός ατόμου.

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (συμπερ. των διευθύνσεων ΙΡ) μόνο αν υπάρχει νόμιμη βάση για αυτό ή έχετε συναινέσει στην επεξεργασία ή χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με το θέμα αυτό π.χ. τρόποι εγγραφής.

4.3    Σκοποί επεξεργασίας και νομική βάση

Εμείς καθώς και οι πάροχοι υπηρεσιών που ενεργούν κατ' εντολή μας, επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

4.3.1    Παροχή των παρόντων διαδικτυακών παροχών
(Νομική βάση: Έννομο συμφέρον μας στο άμεσο μάρκετινγκ εφόσον αυτό πραγματοποιείται σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και ανταγωνισμού).

4.3.2    Αντιμετώπιση της διακοπής παροχής υπηρεσιών καθώς και για λόγους ασφαλείας.
(Νομική βάση: Εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων που εμπίπτουν στην ασφάλεια των δεδομένων και έννομο συμφέρον μας στην αντιμετώπιση της διακοπής παροχής υπηρεσιών καθώς και για την προστασία των παροχών μας).

4.3.3    Αυτοπροβολή και προβολή από άλλους καθώς και έρευνα και ανάλυση αγοράς που πραγματοποιείται για σκοπό που επιτρέπεται ή βασίζεται στον νόμο
(Νομική βάση: Συναίνεση / έννομο συμφέρον μας στο άμεσο μάρκετινγκ εφόσον αυτό πραγματοποιείται σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και ανταγωνισμού).

4.3.4    Έρευνες προϊόντων ή πελατών μέσω ταχυδρομείου
(Νομική βάση: Έννομο ενδιαφέρον στη βελτίωση των προϊόντων / υπηρεσιών).

4.3.5    Έρευνες προϊόντων ή πελατών που διεξάγονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και/ή τηλεφώνου και υπόκεινται σε προηγούμενη ρητή συναίνεσή σας. Λάβετε επίσης υπόψη την ενότητα 5.
(Νομική Βάση: Περιεχόμενο).

4.3.6    Διενέργεια κληρώσεων ή εκπτώσεις σύμφωνα με τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις για κληρώσεις ή εκπτώσεις.
(Νομική βάση: Εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων).

4.3.7    Αποστολή ενημερωτικού δελτίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS/MMS σύμφωνα με τη συναίνεση του παραλήπτη.
(Νομική Βάση: Περιεχόμενο).

4.3.8    Προστασία και υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας.
(Νομική βάση: Έννομο συμφέρον μας για την προστασία και υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας).

4.4    Εγγραφή

Αν επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε προνόμια τα οποία απαιτούν τη σύναψη σύμβασης, θα σας ζητήσουμε να εγγραφείτε. Με την εγγραφή σας συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα απαραίτητα για την εκτέλεση τη σύμβασης (δηλ. όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εφόσον υπάρχει, προτιμώμενος τρόπος πληρωμής ή στοιχεία κατόχου λογαριασμού) καθώς και περαιτέρω δεδομένα που διατίθενται εθελοντικά. Οι υποχρεωτικές πληροφορίες επισημαίνονται με *.

4.5    Σύνδεση με SingleKey ID, από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας

Μπορείτε να συνδεθείτε στις υπηρεσίες μας με το SingleKey ID.

Το SingleKey ID αναπτύχθηκε από την Bosch.IO GmbH για τον όμιλο Bosch, ώστε να παρέχει στους χρήστες μια ολοκληρωμένη επιλογή σύνδεσης σε ιστότοπους, καταστήματα, εφαρμογές και υπηρεσίες της Bosch. Υπεύθυνη για την παροχή του SingleKey ID είναι η Bosch.IO GmbH, Ullsteinstrasse 128, 12109 Βερολίνο, Γερμανία.

Η Bosch.IO GmbH επεξεργάζεται τα δεδομένα σας στα πλαίσια των «Εγγραφή στο και σύνδεση με το SingleKey ID» και « Επισκόπηση και διαχείριση δεδομένων και εφαρμογών με το SingleKey ID» με κοινή ευθύνη με εμάς. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση: https://singlekey-id.com/data-protection-notice/.

Μετά από εφάπαξ εγγραφή, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το SingleKey ID για σύνδεση. Για να γίνει αυτό, θα προωθηθείτε σε μια οθόνη σύνδεσης της Bosch.IO GmbH. Μετά από επιτυχημένη επαλήθευση ταυτότητας, η Bosch.IO GmbH μάς παρέχει τα απαιτούμενα προσωπικά δεδομένα (π.χ. διεύθυνση email, αριθμό τηλεφώνου, όνομα, επώνυμο, γλώσσα, χώρα). Ο κωδικός πρόσβασής σας δεν μας αποστέλλεται.

Μπορείτε να τερματίσετε τη σύμβαση χρήστη SingleKey ID ανά πάσα στιγμή στον ιστότοπο SingleKey ID, διαγράφοντας το SingleKey ID: https://singlekey-id.com/myprofile/.

Λάβετε υπόψη, ότι διαγράφοντας το SingleKey ID, δεν θα έχετε πλέον πρόσβαση στους ιστότοπους, τα καταστήματα, τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες της Bosch, στα οποία συνδεόσασταν με το SingleKey ID.

4.6    Αρχεία καταγραφής

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο ο φυλλομετρητής σας μεταδίδει συγκεκριμένες πληροφορίες, τις οποίες αποθηκεύουμε στα επονομαζόμενα αρχεία καταγραφής.

Αποθηκεύουμε τα αρχεία καταγραφής για να προσδιορίσουμε τα λετιουργικά προβλήματα και για λόγους ασφαλείας (δηλ. για να ερευνήσουμε τυχόν προσπάθειες ανάμειξης) για περίοδο 7 ημερών και στη συνέχεια τα διαγράφουμε. Τα αρχεία καταγραφής που πρέπει να διατηρηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία εξαιρούνται της διαγραφής έως ότου το σχετικό συμβάν επιλυθεί και ενδέχεται, ανάλογα με την περίπτωση, να μεταβιβαστούν στις αρχές που διενεργούν την έρευνα.
Στα αρχεία καταγραφής αποθηκεύονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

-    Διεύθυνση ΙΡ (διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet) της τερματικής συσκευής που χρησιμοποιήθηκε για την πρόσβαση στη διαδικτυακή παροχή.
-    Ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας μέσω της οποίας πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση στη διαδικτυακή παροχή (επονομαζόμενο URL ή προέλευση ή διεύθυνση URL αναφοράς).
-    Όνομα των αρχείων ή πληροφορίες που προσπελάστηκαν.
-    Ημερομηνία και χρόνος καθώς και διάρκεια ανάκλησης των δεδομένων.
-    Ποσότητα δεδομένων που μεταδόθηκαν.
-    Κωδικός κατάστασης HTTP (δηλ. "Η αίτηση ήταν επιτυχής" ή "Το αρχείο που ζητήθηκε δεν υπάρχει").

4.7    Παιδιά

Η παρούσα διαδικτυακή παροχή δεν προορίζεται για παιδιά μικρότερα των 16 ετών.

4.8    Μεταφορά δεδομένων σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας προωθούνται σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας μόνο αν αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση μιας συμβατικής υποχρέωσης ή αν εμείς ή κάποιο τρίτο μέρος έχουν έννομο συμφέρον για τη μεταφορά δεδομένων ή αν έχετε δώσει τη συναίνεσή σας. Συγκεκριμένες πληροφορίες για τη νομική βάση και τους παραλήπτες ή τις κατηγορίες παραληπτών μπορείτε να βρείτε την ενότητα

– Σκοποί επεξεργασίας και νομική βάση.
Επιπλέον, τα δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν σε άλλους υπεύθυνους επικοινωνίας αν υποχρεούμαστε να πράξουμε κατά αυτόν τον τρόπο λόγω νομοθετικών ρυθμίσεων ή διοικητικών ή δικαστικών διαταγών σε ισχύ.

4.8.1    Πάροχοι υπηρεσιών (γενικά)

Εμπλέκουμε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών για εργασίες όπως ο προγραμματισμός και οι υπηρεσίες φιλοξενίας δεδομένων. Έχουμε επιλέξει με προσοχή αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών και τους παρακολουθούμε τακτικά, ιδιαιτέρως όσον αφορά την επιμέλεια με την οποία χειρίζονται και προστατεύουν τα δεδομένα που αποθηκεύουν. Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών υποχρεούνται σε τήρηση εμπιστευτικότητας και σε συμμόρφωση με τις νομοθετικές διατάξεις. Πάροχοι υπηρεσιών μπορεί να είναι και άλλες εταιρείες του ομίλου Bosch.

4.9    Διάρκεια αποθήκευσης, περίοδοι διατήρησης

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή των διαδικτυακών παροχών και συνδεδεμένων υπηρεσιών μας ή για όσο διάστημα έχουμε έννομο συμφέρον στην αποθήκευση των δεδομένων (δηλ. ενδέχεται να διατηρούμε έννομο δικαίωμα στο μάρκετινγκ μέσω ταχυδρομείου ακόμη και μετά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών μας). Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις διαγράφουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας με εξαίρεση τα δεδομένα τα οποία υποχρεούμαστε να αποθηκεύουμε για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων (π.χ. λόγω των περιόδων διατήρησης σύμφωνα με τον φορολογικό και εμπορικό κώδικα είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε στη διάθεσή μας έγγραφα όπως συμβάσεις και τιμολόγια για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα).


5.    Qualtrics

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, ΗΠΑ για τη διεξαγωγή ερευνών πελατών, προϊόντων και ικανοποίησης. Στόχος είναι η διαρκής ανάπτυξη και βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μαςΣε περίπτωση συμμετοχής σε μια έρευνα ικανοποίησης, θα επεξεργαστούν μόνο τα αποκαλούμενα "δεδομένα αρχείου καταγραφής (log data)" (ημερομηνία και ώρα / πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησής σας και τις ρυθμίσεις του / πληροφορίες για την τερματική σας συσκευή / δεδομένα χρήσης). Η συμμετοχή σε έρευνα ικανοποίησης είναι εθελοντική. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων αποτελεί η συγκατάθεσή σας, άρθ. 6 παρ. 1 εδ. α) του ΓΚΠΔ. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή με μελλοντική ισχύ. 

Στα πλαίσια των υπηρεσιών της Qualtrics, χρησιμοποιούνται επίσης Cookies, πιο συγκεκριμένα για τη διατήρηση της τρέχουσας έρευνας ικανοποίησης κατά τη διάρκεια της περιήγησής σας και για την αποφυγή πολλαπλών συμμετοχών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Qualtrics LLC και τον τρόπο με τον οποίο η Qualtrics επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, επισκεφθείτε το https://www.qualtrics.com/privacy-statement/.


 

6.    Κληρώσεις και εκπτώσεις

Σε περίπτωση που συμμετέχετε σε κάποια από τις κληρώσεις ή εκπτώσεις μας χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τυχόν βραβείο που μπορεί να κερδίσατε και με σκοπό τη διαφήμιση των προϊόντων μας στον βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τον νόμο ή στον βαθμό που έχετε συναινέσει. Πληροφορίες σχετικά με τις κληρώσεις ή τις εκπτώσεις μπορείτε να βρείτε στους αντίστοιχους όρους συμμετοχής.


7.    Χρήση των κινητών εφαρμογών μας

Επιπλέον των διαδικτυακών παροχών μας προσφέρουμε επίσης κινητές εφαρμογές ("εφαρμογές"), τις οποίες μπορείτε να εγκαταστήσετε στην κινητή συσκευή σας. Εκτός των δεδομένων που συλλέγουμε από τους ιστοτόπους, συλλέγουμε επιπλέον δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μέσω των εφαρμογών μας, τα οποία προέχονται ειδικά από τη χρήση μιας κινητής συσκευής. Αυτό υπόκειται σε προηγούμενη συναίνεσή σας.

7.1    Επεξεργασία αναγνωριστικού διαφήμισης / ID διαφήμισης

Για διαφημιστικούς σκοπούς χρησιμοποιούμε, εφόσον έχετε συναινέσει, το επονομαζόμενο "αναγνωριστικό διαφήμισης" (IDFA) για τις συσκευές iOS και το επονομαζόμενο ID διαφήμισης για τις συσκευές Android. Δεν πρόκειται για μόνιμους αριθμούς ταυτοποίησης συγκεκριμένης τερματικής συσκευής από το iOS ή το Android. Τα δεδομένα που συλλέγονται δεν συνδυάζονται με σχετικές πληροφορίες από άλλες συσκευές. Χρησιμοποιούμε αναγνωριστικούς αριθμούς για να σας παρέχουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις και για να αναλύουμε τη χρήση που κάνετε.
Όταν (για συσκευές iOS) ενεργοποιήσετε στην επιλογή "no ad tracking" στην ενότητα "Privacy" (ιδιωτικότητα) – "Advertisements" (Διαφημίσεις) ή (για συσκευές Android) ενεργοποιήσετε την επιλογή "deactivate interest-based advertisements" στην ενότητα "Advertisements" (Διαφημίσεις) στις Ρυθμίσεις Google, μπορούμε να εκτελέσουμε μόνο τις ακόλουθες ενέργειες: Μέτρηση της αλληλεπίδρασής σας μέσω διαφημιστικών πλαισίων μετρώντας τον αριθμό των εμφανίσεων ενός διαφημιστικού πλαισίου χωρίς κλικ ("frequency capping"), ρυθμό κλικ, αξιολόγηση μοναδικής χρήσης ("μοναδικός χρήστης") και μέτρα ασφαλείας, καταπολέμησης απάτης και αντιμετώπισης προβλημάτων. Στις ρυθμίσεις της συσκευής έχετε πάντα τη δυνατότητα να διαγράψετε το IDFA σας ή το ID διαφήμισης ("reset ad ID"), όπου δημιουργείται ένας νέος αριθμός ταυτοποίησης που δεν σχετίζεται με τα δεδομένα που έχουν ήδη συλλεχθεί. Σας ενημερώνουμε, ότι σε περίπτωση που περιορίσετε τη χρήση του σχετικού αριθμού ταυτοποίησης ενδέχεται να μη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες της εφαρμογής μας.

7.2    Ανάλυση εφαρμογής

Χρειαζόμαστε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση των διαδικτυακών παροχών μας προκειμένου να γίνουν πιο φιλικές προς τον χρήστη, να μετρήσουμε την απήχηση και να πραγματοποιήσουμε έρευνα αγοράς. Για τον σκοπό αυτόν χρησιμοποιούμε τα εργαλεία ανάλυσης της εφαρμογής που περιγράφονται στην παρούσα ενότητα.

Ο πάροχος του εργαλείου επεξεργάζεται τα δεδομένα ως επεξεργαστής σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές μας και όχι για ίδιους σκοπούς.
Ακολούθως θα βρείτε πληροφορίες για κάθε πάροχο εργαλείου. Σε περίπτωση που τα εργαλεία αυτά χρησιμοποιούν μηχανισμό παρακολούθησης ή δημιουργούν προφίλ χρηστών, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εμάς, εφόσον έχετε προηγουμένως συναινέσει σχετικά.

7.2.1    Google Analytics για κινητές εφαρμογές

Το εργαλείο Google Analytics παρέχεται από τη Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ ("Google"). Χρησιμοποιούμε Google Analytics με την πρόσθετη λειτουργία που παρέχεται από την Google για την ανωνυμοποίηση των διευθύνσεων ΙΡ. Συγχρόνως, στις περισσότερες περιπτώσεις η Google συντομεύει τις ΙΡ εντός της ΕΕ, στις ΗΠΑ ενεργεί κατά αυτόν τον τρόπο μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ενώ αποθηκεύει πάντα και μόνο τις συντομευμένες ΙΡ.

7.3    Επεξεργασία δεδομένων από τους χειριστές του App Store

Δεν συλλέγουμε δεδομένα και δεν ευθυνόμαστε όταν δεδομένα όπως το όνομα χρήστη, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το ξεχωριστό αναγνωριστικό της συσκευής μεταφέρονται στο app store (π.χ. Google Play από την Google, App Store από την Apple, Galaxy Apps Store από τη Samsung) κατά τη λήψη της αντίστοιχης εφαρμογής. Δεν είμαστε σε θέση να επηρεάσουμε τη συλλογή αυτών των δεδομένων και την περαιτέρω επεξεργασία από το App Store ως υπεύθυνοι επεξεργασίας.


8.    Ενημερωτικό δελτίο κατόπιν συναίνεσης, δικαίωμα υπαναχώρησης

Στο πλαίσιο των διαδικτυακών παροχών μας μπορείτε να εγγραφείτε για τη λήψη ενημερωτικών δελτίων. Παρέχουμε την επονομαζόμενη διπλή συναίνεση, το οποίο σημαίνει ότι σας στέλνουμε ενημερωτικά δελτία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, mobile messenger (όπως WhatsApp), SMS ή ειδοποίηση push μόνο εφόσον έχετε ρητά επιβεβαιώσει την ενεργοποίηση της υπηρεσίας λήψης ενημερωτικών δελτίων, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο της ειδοποίησης που λάβατε. Αν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία, μπορείτε να τερματίσετε τη συνδρομή μας ανά πάσα στιγμή, ανακαλώντας τη συναίνεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας στη λήψη ενημερωτικών δελτίων, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που περιέχεται στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο ή στις ρυθμίσεις διαχείρισης της διαδικτυακής παροχής. Εναλλακτικά, επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία που αναφέρονται στην ενότητα επικοινωνία.


9.    Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Οι διαδικτυακές παροχές μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους σε ιστοσελίδες, συγκεκριμένα παρόχους που δεν σχετίζονται με εμάς. Κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο εμείς δεν έχουμε καμία επιρροή στη συλλογή, επεξεργασία και χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που μεταδίδονται με το κλικ σε σύνδεσμο τρίτου μέρους (όπως η διεύθυνση ΙΡ ή το URL της σελίδας στην οποία βρίσκεται ο σύνδεσμος) καθώς οι πράξεις τρίτων μερών είναι εκτός δικού μας ελέγχου. Δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τρίτα μέρη.


10.    Ασφάλεια

Οι εργαζόμενοί μας και οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες εκ μέρους μας, υποχρεούνται σε τήρηση εμπιστευτικότητας και συμμόρφωσης με τις ισχύουσες νομοθεσίες περί προστασίας δεδομένων.

Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουμε τον κατάλληλο βαθμό ασφαλείας και να προστατεύουμε τα δεδομένα σας, τα οποία διαχειριζόμαστε ειδικά από τους κινδύνους ακούσιας ή παράνομης καταστροφής, παραποίησης, απώλειας, αλλοίωσης ή µη εξουσιοδοτηµένης δηµοσιοποίησης ή πρόσβασης. Τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνουμε βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με την πρόοδο της τεχνολογίας.


11.    Δικαιώματα χρήστη

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας χρησιμοποιήστε τα στοιχεία που αναφέρονται στην ενότητα επικοινωνία. Σε μία τέτοια περίπτωση πρέπει να διασφαλίσετε ότι είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίησή σας.

Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης
Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς επιβεβαίωση σχετικά με το αν τα δεδομένα σας έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία και αν αυτό ισχύει, έχετε δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά.

Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής
Έχετε δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στον βαθμό που εκπληρώνονται οι κανονιστικές απαιτήσεις έχετε δικαίωμα συμπλήρωσης ή διαγραφής των δεδομένων σας.
Το παρόν δεν ισχύει για δεδομένα που είναι απαραίτητα για την πληρωμή ή για λογιστικούς σκοπούς ή που υπόκεινται σε κανονιστική περίοδο διατήρησης. Αν δεν απαιτείται πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, η επεξεργασία τους υπόκειται ωστόσο σε περιορισμούς (βλ. παρακάτω).

Περιορισμός επεξεργασίας
Στον βαθμό που εκπληρώνονται οι κανονιστικές απαιτήσεις έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Φορητότητα δεδομένων
Στον βαθμό που εκπληρώνονται οι κανονιστικές απαιτήσεις έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να σας αποσταλούν τα δεδομένα που μας έχετε δώσει σε δομημένο και συνήθως χρησιμοποιούμενο μορφότυπο και σε µηχαναγνώσιµη µορφή ή αν αυτό είναι τεχνικά δυνατό να μεταφέρουμε τα δεδομένα σε ένα τρίτο μέρος.


12.    Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε αρχή ελέγχου

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε αρχή ελέγχου. Μπορείτε να προσφύγετε στην αρμόδια για τον τόπο κατοικίας ή διαμονής σας αρχή ελέγχου ή στη αρμόδια για εμάς αρχή ελέγχου. Αυτή είναι:

Για την Ελλάδα
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Γραφεία: Κηφισίας 1-3,
Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600
Fax: +30 210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr
Για την Κύπρο
Επιτροπή προστασίας δεδομένων
Γραφεία: Ιάσονος 1, 1082 Λευκωσία
Τ.Κ. 23378, 1682 Λευκωσία

Τηλέφωνο: +357 22818456
Fax: +357 22304565
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: commissioner@dataprotection.gov.cy


13.    Τροποποιήσεις της Δήλωσης προστασίας δεδομένων

Έχουμε δικαίωμα να τροποποιήσουμε τα μέτρα ασφαλείας και προστασίας δεδομένων που λαμβάνουμε. Σε ορισμένες περιπτώσεις τροποποιούμε αναλόγως τη δήλωση προστασίας δεδομένων μας. Για αυτό λάβετε υπόψη την τρέχουσα έκδοση της δήλωσης προστασίας δεδομένων μας καθώς υπόκειται σε τροποποιήσεις.

Αν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση που αναφέρεται στην ενότητα "υπεύθυνος επικοινωνίας".

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://request.privacy-bosch.com/entity/RBGR/?app=973b2456-aba1-4995-88a8-7cd56b50573d.

Για να ενημερώσετε για συμβάν προστασίας δεδομένων ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Για συστάσεις και παράπονα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας:

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων
Information Security and Privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Τ.Κ. 30 02 20
70442 Στουτγάρδη
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ή

mailto:DPO@bosch.com.

Ημερομηνία έκδοσης: 16.06.2023