Πάροχος


Υπεύθυνος για τις ιστοσελίδες διαδικτύου της Robert Bosch S.A.

Όνομα και διεύθυνση
Robert Bosch S.A.
Eρχείας 37
194 00 Κορωπί Αττικής, Ελλάδα

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Gerhard Dambach του Arnold, Πρόεδρος
Ιωάννης Κάπρας του Χαραλάμπους, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Philipp Christoph Grieninger του Friedrich Karl, Μέλος

Η επικοινωνία σας με τη Bosch
εmail: RBGR.Greece@gr.bosch.com
τηλεφωνικό κέντρο: +30 210 5701200

Καταχωρήσεις μητρώου
Γ.Ε.Μ.Η 748801000

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
ΑΦΜ: 094320787, Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεω


Νομικές Σημειώσεις του Ομίλου Bosch (Bosch)

© Copyright
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κείμενα, εικόνες, γραφικά, ηχητικά, ανιμασιόν και βίντεο καθώς και η τοποθέτησή τους στις ιστοσελίδες της Bosch υπόκεινται στη νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και σε άλλους προστατευτικούς νόμους. Απαγορεύεται η αντιγραφή, η διάδοση, η τροποποίηση και η κοινοποίηση σε τρίτους του περιεχομένου αυτών των ιστοσελίδων για εμπορικούς λόγους. Επίσης, κάποιες ιστοσελίδες της Bosch περιέχουν εικόνες που αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων.

Εμπορικά σήματα
Τα εμπορικά σήματα και τα στοιχεία διαμόρφωσης περιεχομένου που χρησιμοποιούνται στις σελίδες μας αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Robert Bosch GmbH, Γερμανία.

Άδειες
Η ιστοσελίδα δεν χορηγεί άδεια για τη χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας Bosch-Gruppe (Bosch) ή τρίτων.

Online dispute resolution (ODR)
Πληροφορίες σχετικά με την online επίλυση διαφορών: Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει πλατφόρμα για την online επίλυση διαφορών (OS). Η συγκεκριμένη πλατφόρμα θα εξυπηρετεί ως πρωταρχικός σύνδεσμος για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών, που αφορούν σε συμβατικές υποχρεώσεις οnline συμβάσεων αγοράς και οnline συμβάσεων υπηρεσίας.
Μπορείτε να επισκεφθείτε την πλατφόρμα στο http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
Δεν εμπλεκόμαστε σε εξωδικαστικούς διακανονισμούς ενώπιον διαιτητικών οργάνων καταναλωτών.