Käyttöehdot

Päiväys: Elokuu 2020


1.    Soveltamisala, tarjoaja

1.1    Robert Bosch Oy, Robert Huberintie 16 A 01510 Vantaa, Suomi, Y-tunnus 0106432-1  (jäljempänä "Bosch", ”me”, ”meidän”), tarjoaa alustan, jolla asiakkaat (jäljempänä ”asiakas”, ”hän” , ”hänen”)  voivat käyttää ja tilata erilaisia Boschin tarjoamia palveluita (jäljempänä "PRO360"). Nämä Boschin ja asiakkaan välisen sopimuksen mukaiset käyttöehdot ("käyttöehdot") koskevat pääsyä PRO360-portaaliin sekä palveluiden käyttöä asiakkaan taholta.

1.2    Yksityiskohtaiset tiedot Boschista PRO360-portaalin tarjoajana ja sen tarjoamista palveluista voit katsoa julkaisutiedoista.


2.    Sopimuksen kohde

2.1    Bosch tarjoaa pääsyn PRO360-portaaliin yksinomaan näiden Käyttöehtojen perusteella. PRO360:n kautta tarjottujen palvelujen käyttöön sovelletaan tarvittaessa erillisiä käyttöehtoja, joista ilmoitetaan asiakkaalle.

2.2    PRO360 on digitaalinen palvelu, jonka avulla asiakkaat voivat rekisteröidä ja hallita omia tai omien asiakkaidensa sähkötyökaluja, sekä rekisteröidä niille 3 vuoden takuun. Ajoittain PRO360:n kautta saatetaan tarjota muitakin lisäpalveluita.
Asiakas voi hakea lisätietoja PRO360-portaalin nykyisestä laajuudesta portaalista tai PRO360-sovelluksen kautta (mikäli käytettävissä).

2.3    Jos asiakas on luonnollinen henkilö, hän vakuuttaa, että hän saa tehdä sopimuksia (hän ei ole esim. alaikäinen). Jos henkilö solmii tämän sopimuksen yrityksen edustajana, esim. työnantajansa edustajana, tämä henkilö vakuuttaa Boschille, että yritys toimii asianmukaisesti sen maan lakien mukaan, jossa se on perustettu tai rekisteröity, ja että hänellä on laillinen valtuutus, lupa, päätös tai valtakirja yrityksen asioiden hoitamiseen.
2.4    Asiakkaan tai kolmansien osapuolten kauppaehtoja ei sovelleta tähän sopimukseen.
2.5    Oikeudellisesti merkitykselliset ilmoitukset ja viestit, jotka asiakkaan pitää toimittaa Boschille sopimuksen tekemisen jälkeen (esim. määräaikojen asettaminen tai virheistä ilmoittaminen), täytyy ehdottomasti lähettää kirjallisesti (esim. kirjeenä tai sähköpostiviestillä).
2.6    Boschilla on oikeus käyttää palveluiden tuottamiseen kolmansia osapuolia (mukaan lukien palveluntuottajan tytäryritykset) alihankkijoina.


3.    Asiakastili ja viestit

3.1    PRO360:n käyttöoikeus ja palvelujen käyttö vaatii rekisteröinnin.

3.2    Asiakkaan on annettava Boschille tarvittavat tiedot asiakastilin avaamiseksi ("rekisteröinti").

3.3 Rekisteröintiprosessi vaatii olemassa olevan Single Key-ID tai, jos Single Key-ID ei ole vielä käytettävissä, Single Key-ID rekisteröinnin syöttämällä ja määrittelemällä vaadittavat pääsytiedot. Onnistuneen rekisteröinnin jälkeen Bosch.IO GmbH lähettää asiakkaalle vahvistuslinkin sisältävän sähköpostiviestin asiakkaan rekisteröintiprosessin aikana antamaan sähköpostiosoitteeseen. Viesti sisältää myös Bosch.IO GmbH:n yleiset kauppaehdot ja tietosuojakäytännön tekstimuodossa. Bosch.IO GmbHtallentaa sopimusehdot.

3.4    Kun asiakas on tehnyt rekisteröinnin Single Key-ID kanssa, rekisteröintiin tarvittavat tiedot siirretään tilistä portaaliin. Asiakkaan on annettava portaalissarekisteröintiä varten tarvittavat lisätiedot, kuten nykyinen osoite ja/tai sähköpostiosoite ("rekisteröintitiedot"), ja hyväksyttävä nämä Käyttöehdot, mukaan lukien 3 vuoden takuun ehdot. Vain nimetty valtuutettu luonnollinen henkilö voi rekisteröidä oikeushenkilön. Vasta sen jälkeen rekisteröinti portaaliin on saatu päätökseen. Pakolliset tiedot on merkitty asteriskilla (*). Bosch tallentaa sopimustiedot.

3.5    Lähettämällä rekisteröintitiedot asiakas anoo Boschilta asiakastilin käyttöoikeutta näiden käyttöehtojen perusteella. Rekisteröintitietojen lähettämisen jälkeen Bosch tarkistaa niiden täydellisyyden ja luotettavuuden. Bosch ilmoittaa hyväksynnästä lähettämällä sähköpostivahvistuksen tai aktivoimalla asiakastilin. Asiakastilin aktivoinnin jälkeen asiakkaalla on oikeus käyttää PRO360-portaalia ja palveluita näiden käyttöehtojen mukaisesti.

3.6    Bosch on oikeutettu lähettämään asiakkaalle käyttösuhdetta koskevat sopimustiedot rekisteröinnin yhteydessä tallennetun Single Key-ID kautta sähköisessä muodossa.

3.7    Rekisteröitymällä asiakas valtuuttaa Boschin käyttämään annettuja tietoja tilattujen palvelujen toimittamiseksi. Tähän sisältyy erityisesti sopimuksen täytäntöönpanoon tarvittavien tietojen välittäminen kolmansille osapuolille. Tätä koskevia lisätietoja saat tietosuojaselosteesta.


4.    Palvelujen tilaaminen, tilausprosessi, sopimustekstin tallennuspaikka

4.1 Rekisteröitymällä asiakas valtuuttaa Boschin käyttämään syötettyjä tietoja tilattujen palvelujen toimittamiseen. Tähän sisältyy erityisesti sopimuksen täytäntöönpanoon tarvittavien tietojen välittäminen kolmansille osapuolille. Tätä koskevia lisätietoja saat tietosuojaselosteesta. Asiakas on vastuussa kaikista asiakastilinsä puitteissa tehdyistä toimista. Jos joidenkin tietojen antaminen (etenkin yhteys- ja maksutiedot) on pakollista (merkitty asteriskilla (*)), asiakkaan on ilmoitettava ne täydellisesti ja virheettömästi. Jos nämä tiedot muuttuvat käyttösuhteen aikana, asiakkaan on korjattava PRO360-portaalissa olevat tiedot välittömästi sopimuksen hallinnassa ja/tai henkilökohtaisissa asetuksissa. Jos väärien tietojen takia syntyy kustannuksia (esimerkiksi veloitusten epäonnistuminen väärien tilitietojen vuoksi), Boschilla on oikeus vaatia näiden kustannusten korvaamista.

4.2    Asiakas voi käyttää PRO360-portaalin kautta maksuttomia ja maksullisia palveluita. Sikäli kuin palvelun käyttö (mukaan lukien sisältöjen haku) on maksullista, asiakas saa ennen palvelun käyttöoikeuden avaamista online-ilmoituksen syntyvistä kustannuksista, maksu- ja toimitusehdoista, voimassaoloajoista, mahd. irtisanomisajoista sekä muista asiaankuuluvista lisätiedoista. Sen jälkeen asiakas voi lähettää palvelun tilauksen napsauttamalla tilauspainiketta. Boschin saatua tilauksen, Bosch lähetää asiakkaalle sähköpostiviestin, jossa Bosch vahvistaa tilauksen vastaanottamisen ja näytää uudelleen tilauksen yksityiskohdat.

4.3    Palvelun tarjoaminen PRO360-portaalissa ei ole sitova tarjous Boshilta. Vasta asiakkaan tekemä palvelun tilaus on asiakkaan sitova tarjous. Sopimussuhde syntyy, kun asiakas saa vahvistuksen sisältävän sähköpostiviestin kyseisen tarjouksen hyväksynnästä. Maksullisten palvelujen käyttöön voidaan joissakin tapauksissa soveltaa muita sopimusehtoja, jotka Bosch ilmoittaa tilausprosessin aikana.

4.4    Bosch tallentaa sopimustekstin. Asiakas voi ennen tilauksen vahvistamista tulostaa sopimustekstin selaimensa tulostustoiminnolla tai tallentaa sen sähköisesti. Sopimusteksti on suomeksi.

Huomaa: jos olet tehnyt maksullisen palvelun tilauksen tarkoitukseen, jota ei voida lukea kaupalliseksi tai itsenäiseksi ammatinharjoittamiseksi, sinulla on kuluttajana lakisääteinen peruuttamisoikeus. Peruuttamisoikeutta koskevat lisätiedot saat peruuttamisoikeutta käsittelevästä käyttöehtojen kohdasta 19.


5.    Asiakkaan yhteistyövelvollisuudet

5.1    Asiakas sitoutuu kaikkiin sopimussuhteen vaatimiin yhteistyötoimiin, joita tarvitaan asiakkaan taholta. Asiakasta koskevat erityisesti seuraavat velvollisuudet:

a)    Hänen pitää vaihtaa välittömästi kaikki Boschin välittämät salasanat vain hänen itsensä tuntemiksi salasanoiksi, hänen tulee pitää itselleen osoitetut käyttö- ja pääsyoikeudet salaisina, suojata niitä luvattomalta käytöltä kolmansien osapuolten taholta ja olla luovuttamatta niitä luvattomille käyttäjille. Asiakkaan on ilmoitettava Boschille heti, jos hän epäilee, että pääsytiedot ja/tai salasanat ovat saattaneet päätyä vieraiden ihmisten tietoon;

b)    Hänen on korjattava asiakastilin tiedot välittömästi, jos ilmoitetut tiedot muuttuvat rekisteröinnin jälkeen;

c)    Hänen on tarkastettava ennen palvelujen käyttöä, täyttävätkö palvelut asiakkaan vaatimukset kapasiteetin, luotettavuuden ja turvallisuuden suhteen; ja

d)    Hänen tulee rekisteröidä vain sellaisia työkaluja, jotka ovat hänen omaisuuttaan, tai jos työkalut eivät ole hänen omaisuuttaan, vaan kolmannen osapuolen omaisuutta, ne saa rekisteröidä vain siinä tapauksessa, että asiakas on saanut tähän asiaankuuluvan valtuutuksen kolmannelta osapuolelta.

5.2    Asiakas ei saa:

a)    hankkia pääsyoikeutta ei-julkisille PRO360-portaalin ja/tai palveluiden alueille tai niiden perustana toimiviin teknisiin järjestelmiin;

b)    käyttää robotteja, web-hämähäkkejä, verkkokaapimia tai muita vastaavia työkaluja tiedonkeruuseen tai poimintaan tai käyttää ohjelmia, algoritmeja tai menetelmiä PRO360-portaalin ja/tai palveluiden etsimiseen, käyttämiseen, hankkimiseen, kopiointiin tai hallintaan dokumentoitujen API-päätepisteiden ulkopuolella;

c)    välittää tietoisesti viruksia tai matoja, troijalaisia tai muita saastuneita tai haitallisia komponentteja sisältäviä asiakastietoja tai häiritä muuten PRO360-portaalin ja/tai palveluiden asianmukaista toimintaa;

d)    avata, purkaa, hajottaa, rekonstruoida tai muuten yrittää selvittää lähdekoodia, ohjelmistoa tai omia algoritmejamme, ellei tämä ole sallittua pakollisten ja ehdottomien määräysten perusteella;

e)    testata, skannata tai tutkia PRO360-portaalin ja/tai palvelujen haavoittuvuutta ja/tai rikkoa, häiritä tai kiertää PRO360-portaalin ja/tai palvelujen turvallisuus- tai todennustoimenpiteitä;

f)    kehystää tai peilata PRO360-portaalia ja/tai palveluita; eikä

g)    käyttää tarkoituksella laitteita, ohjelmistoja tai rutiineja, jotka häiritsevät PRO360-portaalin ja/tai palveluiden sovelluksia, toimintoja tai käytettävyyttä tai tuhoavat tarkoituksella muita tietoja, järjestelmiä ja tietoliikennettä, luovat liiallisia kuormituksia, puuttuvat haitallisesti toimintaan, sieppaavat vilpillisesti tietoja tai ottavat petollisesti toiminnan haltuunsa.

5.3    Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että hänen PRO360-portaalin pääsyoikeutensa ja palveluiden käytön yhteydessä noudatetaan sovellettavia lakeja, mukaan lukien tekijänoikeus- tai tavaramerkkilakeja, kartelli- ja kilpailulakeja, vientivalvontaa koskevia lakeja, tietosuojalakeja tai muita kulloinkin sovellettavan oikeusjärjestelmän lakeja, eikä toiminta ole ristiriidassa sellaisen sopimuksen kanssa, jonka asiakas on solminut kolmannen osapuolen kanssa.


6.    Käyttöoikeudet ja käytön laajuus

6.1    Bosch myöntää asiakkaalle sopimussuhteen voimassaoloajaksi kohdan 13 mukaisesti yksinkertaisen, ei-yksinoikeudellisen, ei-alilisensoitavan, peruutettavissa olevan ja ei-siirrettävissä olevan oikeuden käyttää PRO360-portaalia ja palveluita omiin tarkoituksiinsa.

6.2    Jos Bosch tarjoaa sopimuksen voimassaoloaikana PRO360-portaalin ja palveluiden uusia versioita, päivityksiä, lisäyksiä, muutoksia tai laajennuksia tai tekee muita muutoksia, tämän kohdan 6 säännöksiä sovelletaan myös niihin.

6.3   Asiakkaalla on oikeus ladata ("lataus") ja tulostaa sisältöjä vain, jos PRO360-portaalissa on kyseinen toiminto lataamista/tulostamista varten (esim. latauspainike).

6.4    Asiakas saa ajallisesti rajoittamattoman ja ei-yksinoikeudellisen käyttöoikeuden asianmukaisesti lataamiinsa/tulostamiinsa sisältöihin omaa käyttöä varten. Mikäli sisältö toimitetaan asiakkaalle maksua vastaan, toinen edellytys käyttöoikeuden myöntämiselle on se, että kyseinen sisältö on maksettu kokonaisuudessaan.

6.5    Asiakkaalla ei ole sellaisia käyttöoikeuksia, joita ei nimenomaisesti myönnetä asiakkaalle näiden käyttöehtojen nojalla. Asiakkaalla ei ole etenkään oikeutta käyttää PRO360-portaalia ja palveluita laajemmassa mitassa kuin näissä käyttöehdoissa on sovittu, tai antaa niitä kolmansien osapuolten käyttöön. Asiakkaalla ei ole varsinkaan oikeutta monistaa PRO360-portaalia ja palveluita tai antaa niitä rajoitetuksi ajaksi muiden käyttöön esimerkiksi vuokraamalla tai lainaamalla.

6.6    Jos asiakas rikkoo kohdan 6 määräyksiä, Bosch voi kirjallisen etukäteisilmoituksen jälkeen estää asiakkaan pääsyn PRO360-portaaliin ja palveluihin kohdan 10 mukaisesti, jos sääntöjen rikkominen voidaan tällä tavalla estää. Jos asiakas rikkoo Boschin antamasta kirjallisesta varoituksesta huolimatta edelleen tai toistuvasti kyseisen kohdan 6 määräyksiä, Bosch saa irtisanoa sopimussuhteen välittömästi ilman irtisanomisaikaa, paitsi jos asiakas ei ole vastuussa näistä rikkomuksista.


7.    Immateriaalioikeudet | kolmansien osapuolten sisällöt

7.1    Kaikki oikeudet, saatavat ja vaatimukset, jotka koskevat kaikkia tekijänoikeuksia, tavaramerkkioikeuksia, patenttioikeuksia ja muita immateriaalioikeuksia tai muita palveluiden oikeuksia, sekä kaikkia PRO360-portaalin tai palveluiden parannuksia, muotoja tai rakenteita, jotka Bosch tai sen lisenssinantajat ovat suunnitelleet tai luoneet, ovat yksinomaan Boschin tai sen lisenssinantajien omaisuutta.

7.2    PRO360-portaalista tai palveluista ei saa poistaa luottamuksellisuutta, tekijänoikeuksia, tavaramerkkioikeuksia, patenttioikeuksia ja muita immateriaalioikeuksia koskevia ilmoituksia ja huomautuksia.

7.3    Osa PRO360-portaalissa tai palveluissa saatavilla olevista sisällöistä on peräisin meiltä ja osa kolmansilta osapuolilta. Muiden asiakkaiden ja kolmansien osapuolten sisällöistä käytetään jäljempänä yhteisnimitystä "Kolmansien Osapuolten Sisällöt".

Bosch ei tarkista Kolmansien Osapuolten Sisältöjen täydellisyyttä, oikeellisuutta ja laillisuutta, eikä siksi vastaa tai anna takuuta Kolmansien Osapuolten Sisältöjen täydellisyydestä, oikeellisuudesta, laillisuudesta ja ajantasaisuudesta. Tämä pätee myös Kolmansien Osapuolten Sisältöjen laatuun ja niiden soveltuvuuteen tiettyyn käyttötarkoitukseen.


8.    Asiakkaan lähettämät sisällöt

8.1    Asiakas voi lähettää sisältöjä PRO360-portaaliin seuraavien säädösten mukaisesti, jos tämä toiminto on käytettävissä PRO360-portaalissa.

8.2    Sisältöjen lähetyksen myötä asiakas myöntää Boschille ei-yksinoikeudellisen, maksuttoman sekä ajallisesti, tilallisesti ja sisällöllisesti rajoittamattoman ja siirrettävissä olevan oikeuden käyttää välitettyjä sisältöjä verkossa ja offline-tilassa PRO360-portaalin toimittamista ja palveluiden tarjoamista varten. Tämä sisältää erityisesti oikeuden monistaa ja muokata sisältöjä. Tällaisia tietoja siirretään kolmansille osapuolille vain, jos olet itse pyytänyt sitä tai olet nimenomaisesti suostunut siihen.

8.3    Mikäli Bosch tarjoaa asiakkaalle nimenomaisen mahdollisuuden poistaa lähetettyjä sisältöjä PRO360-portaalista, yllä annettu käyttö- ja hyödyntämisoikeus raukeaa, kun sisältö poistetaan. Boschilla on kuitenkin oikeus säilyttää kopioita, jotka on tehty varmuuskopiointia ja/tai todistetarkoituksia varten. Kolmansille osapuolille toimitettuihin tietoihin liittyvät oikeudet pysyvät ennallaan.

8.4    Asiakas on yksin vastuussa Boschille lähettämistään sisällöistä. Bosch ei tarkista sisältöjen täydellisyyttä, oikeellisuutta, laillisuutta, ajantasaisuutta, laatua ja soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen.

8.5    Asiakas vakuuttaa, että hän on Boschille lähettämiensä sisältöjen kaikkien oikeuksien yksinomainen omistaja, tai hän on muulla tavalla oikeutettu (esim. oikeuksien haltijan nimenomaisella luvalla) lataamaan sisältöjä PRO360-portaaliin sekä myöntämään käyttö- ja hyödyntämisoikeudet edellä kuvatulla tavalla. Tämä koskee erityisesti kolmansien osapuolten tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä tai patenttioikeuksia sekä kaupallisia ja/tai kilpailuoikeudellisia suojaoikeuksia ja yksityisyysoikeuksia. Asiakas sitoutuu myös olemaan lähettämättä sisältöjä, joka rikkovat voimassaolevia lakeja.


9.    Hinnat, maksu

9.1    Asiakkaan rekisteröinti PRO360-portaaliin on maksutonta.

9.2    Kulloinkin ilmoitetut hinnat koskevat Boschin PRO360-portaalissa tarjoamien maksullisten palvelujen käyttöä. Kaikki hinnat ovat lopullisia hintoja, joihin lisätään laissa säädetty arvonlisävero.


10.    Käytön estäminen

10.1    Bosch voi estää asiakkaan pääsyn PRO360-portaaliin ja/tai palveluihin, jos Bosch toteaa, että

a)    PRO360-portaalin ja/tai palveluiden käyttö

•    muodostaa turvallisuusriskin PRO360-portaalille ja/tai palveluille ja/tai kolmannelle osapuolelle;
•    vaikuttaa haitallisesti PRO360-portaaliin ja/tai palveluihin tai muiden asiakkaiden järjestelmiin tai sisältöihin;
•    rikkoo sovellettavaa lakia tai kolmansien osapuolten oikeuksia;
•    saattaa tehdä Boschin, sen tytäryhtiöt tai kolmannet osapuolet korvausvelvollisiksi, tai
•    on petollista.

b)    asiakas rikkoo näitä käyttöehtoja;

c)    asiakkaan käyttämän maksullisen palvelun maksu on myöhässä yli 30 päivää;

d)    asiakas on lopettanut tavanomaisen liiketoimintansa, luopunut omaisuudestaan velkojan tai muun vastaavan saajan hyväksi tai asiakkaan yritys on ajautunut konkurssiin tai saatettu saneeraus-, selvitys- tai lopetustilaan tai muun vastaavan menettelyn kohteeksi.

10.2    Bosch ilmoittaa asiakkaalle käytön estämisestä lähettämällä ennen käyttöoikeuden sulkemista ilmoituksen asiakastiliin liittyvään sähköpostiosoitteeseen, paitsi jos Boschin on toimittava asian kiireellisyyden vuoksi välittömästi ja se ei pysty ilmoittamaan tästä etukäteen asiakkaalle.

10.3    Käyttöoikeuden esto lopetaan heti kun asiakas on poistanut käytön eston aiheuttaneen ongelman.

10.4    Boschin oikeus estää asiakkaan pääsy PRO360-portaaliin ja/tai palveluihin täydentää Boschin oikeuksia, joiden perusteella se voi peruuttaa nämä Käyttöehdot kohdan 13 mukaisesti ja valita muita voimassa olevan lain mukaan Boschin käytettävissä olevia oikeuskeinoja.


11.    Takuu

11.1    Maksuttomien palveluiden takuu: Sikäli kuin PRO360-portaalia ja palveluita tarjotaan maksuttomasti, Bosch ei anna takuuta siitä, että PRO360-portaali ja maksuttomat palvelut vastaavat asiakkaan vaatimuksia ja että PRO360-portaali ja maksuttomat palvelut ovat jatkuvasti käytettävissä ja/tai virheettömiä. Bosch ei ota vastuulleen PRO360-portaalin ja maksuttomien palveluiden huoltoa. Boschilla ei ole näissä tapauksissa velvollisuutta huolehtia siitä, etteivät seisokit, huoltotoimet, tuotekehitystoimet, päivitykset, lisäykset tai toimintahäiriöt aiheuta haittaa PRO360-portaalin ja palveluiden käytettävyydelle. Bosch pyrkii kohtuullisin keinoin varmistamaan, että PRO360-portaali ja palvelut ovat mahdollisimman käyttäjäystävällisiä. Tekniset viat (esimerkiksi sähkökatkos, laitteisto- ja ohjelmistovirheet, tietokaapeleiden tekniset ongelmat) saattavat kuitenkin johtaa väliaikaisiin rajoituksiin tai keskeytyksiin.

11.2    Maksullisten palveluiden takuu: Sovellamme kunkin palvelun asiaankuuluvia yleisiä kauppaehtoja.


12.    Vastuu

12.1    Maksuttomien palveluiden vastuu:

Sikäli kuin hyödykkeet ja palvelut tarjotaan maksuttomasti, Bosch ei ota vastuuta vahingoista, jotka johtuvat hyödykkeen tai palvelun käytöstä, paitsi jos se on toiminut tässä yhteydessä petollisesti, törkeän huolimattomasti tai tahallisesti. Tämä ei sulje pois vastuuta sellaisista vahingoista, joista meidän täytyy vastata tuotevastuulain tai muiden pakollisten ja ehdottomien säännösten perusteella.

12.2    Maksullisten palveluiden vastuu: Sovellamme kunkin palvelun asiaankuuluvia yleisiä kauppaehtoja.

12.3    Yllä olevat vastuunrajoitukset koskevat myös tapauksia, joissa syyllinen on Boschin käyttämä palveluntuottaja, sekä Boschin työntekijöiden, edustajien ja yhtiöiden henkilökohtaista vastuuta.


13.    Sopimuksen voimassaoloaika ja irtisanominen

13.1    Näiden käyttöehtojen voimassaoloaika alkaa rekisteröintipäivästä ja päättyy, kun Bosch tai asiakas irtisanoo sopimuksen.

13.2    Tavallinen irtisanominen

a)    Asiakas voi irtisanoa nämä käyttöehdot milloin tahansa syytä ilmoittamatta ja sulkea kaikkiin palveluihin liittyvän asiakastilinsä. Bosch voi tarjota tilin sulkemismekanismin tähän tarkoitukseen.

b)    Bosch voi irtisanoa nämä käyttöehdot milloin tahansa syytä ilmoittamatta niin, että niiden voimassaolo päättyy kuuden (6) viikon kuluttua seuraavan kuukauden lopussa. Tämä ei vaikuta Boschin oikeuteen sulkea asiakastili kohdan 10 mukaisesti ja muuttaa PRO360-portaalia tai palveluita kohdan 17 mukaan.

13.3    Välitön irtisanominen

a)    Osapuolten oikeus irtisanomiseen tärkeästä syystä ilman irtisanomisaikaa pysyy ennallaan.

b)    Tärkeäksi syyksi katsotaan, jos osapuoli rikkoo  olennaisestinäissä käyttöehdoissa nimenomaisesti määritettyjä velvoitteita ja etenkin jos asiakas käyttää PRO360-portaalia ja/tai palveluita suuremmassa laajuudessa kuin näiden käyttöehtojen mukaan on sallittu eikä lopeta väärinkäytöstä kohtuullisessa ajassa saatuaan varoituksen Boschilta.

13.4    Irtisanomisen seuraukset

Irtisanomisen tultua voimaan:

a)    PRO360-portaali ja palvelut eivät ole enää asiakkaan käytettävissä;

b)    Asiakkaan tulee maksaa kaikki irtisanomisajankohtaan saakka kertyneet maksut ja kulut, mukaan lukien ne kustannukset, jotka aiheutuvat irtisanomisen jälkeen niistä tehtävistä, jotka Boschin täytyy vielä suorittaa ja joista asiakas on vastuussa; ja

c)    kaikki tämän sopimuksen mukaiset asiakkaan käyttöoikeudet ja rekisteröinnit päättyvät. Sopimussuhteen irtisanominen sisältää myös kaikkien loppukäyttäjille tai asiakkaan työntekijöille annettujen käyttäjätunnusten peruuttamisen mahdollisimman pian.


14.    Tietosuoja

14.1    Osapuolet noudattavat voimassaolevia tietosuojamääräyksiä ja velvoittavat tätä sopimussuhdetta ja sen toteuttamista käsittelevät työntekijänsä noudattamaan tietosuojaa ja luottamuksellisuutta voimassa olevien lakien mukaisesti, paitsi jos heillä on jo yleinen velvollisuus toimia näiden lakien mukaisesti.

14.2    Jos asiakas käsittelee henkilötietoja, hän vakuuttaa, että hänellä on valtuudet siihen sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti ja että hän on saanut kaikki tarvittavat suostumukset, valtuutukset ja tarvittavat hyväksynnät tai solminut tarvittavat sopimukset kolmansien osapuolten kanssa, jotta hän pystyy mahdollistamaan Boschille näiden tehtävien suorittamisen, mukaan lukien kaikkien kyseessä olevien henkilöiden ja/tai kolmansien osapuolten (esim. asiakkaiden loppuasiakkaiden tai asiakkaan työntekijöiden) henkilökohtaisten ja muiden yksityisten tietojen käytön ja käsittelyn, mihin saattaa liittyä erityisiä suojamääräyksiä voimassa olevien lakien mukaisesti.

14.3    Bosch käsittelee asiakkaan henkilötietoja vain siinä laajuudessa kuin se on välttämätöntä näiden käyttöehtojen toteuttamiseksi ja vain lain sallimissa puitteissa. Asiakas hyväksyy ja vahvistaa näiden henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tässä laajuudessa. Tietoja henkilötietojen käsittelystä on saatavana PRO360-portaalin tietosuojatiedoista.

14.4    Sikäli kuin Bosch käsittelee tietoja asiakkaan puolesta, se toimii asiakkaan toimeksiannosta. Tällaisiin käsittelytoimiin sovelletaan Boschin edellyttämää ja kyseisten prosessien puitteissa toimittamaa tietojenkäsittelysopimusta ("tietojenkäsittelysopimus"), jonka osapuolet solmivat kirjallisesti ennen palvelujen käyttöä, jos sovellettava laki niin vaatii.  

14.5   Tämän kohdan 14 mukaiset velvoitteet säilyvät niin kauan kuin asiakkaan henkilötiedot ovat Boschin hallussa, myös Käyttöehtojen tai tilauksen lopettamisen jälkeen.


15.    Salassapito

15.1    Osapuolet eivät paljasta mitään luottamuksellisia tietoja, jotka ovat tulleet heidän tietoonsa tämän sopimussuhteen puitteissa, ja käyttävät niitä kolmansien osapuolten suhteen vain toisen osapuolen kirjallisella suostumuksella, olipa kyse mistä tahansa käyttötarkoituksesta. Luottamuksellisina pidettäviin tietoihin kuuluvat tiedot, jotka tietojen antaja on nimenomaisesti määrittänyt luottamuksellisiksi, ja tiedot, jotka katsotaan luonteeltaan luottamuksellisiksi.

15.2    Jos viranomainen pyytää osapuolelta luottamuksellisia tietoja, toiselle osapuolelle on ilmoitettava viipymättä luottamuksellisten tietojen toimittamisesta viranomaiselle.

15.3    Kohdan 15.1 mukaiset velvoitteet eivät koske sellaisia tietoja tai niiden osia, joiden vastaanottaja voi todistaa, että ne:

a)    olivat hänen tiedossaan ennen vastaanottopäivää tai yleisesti saatavilla, tai jotka kolmas osapuoli saa vastaanottopäivän jälkeen laillisesti tietoonsa ja ilman luottamuksellisuusvelvoitetta;

b)    olivat julkisia ennen vastaanottopäivää tai yleisesti saatavilla; tai

c)    tulivat julkisiksi vastaanottopäivän jälkeen tai yleisesti saataville, ilman että tietojen vastaanottaja oli tästä vastuussa.

15.4    Kumpikin osapuoli saa antaa luottamuksellisesti käsiteltäviä tietoja työntekijöilleen ja tytäryhtiöille, jos:

a)    tämä on tarpeen näiden käyttöehtojen toteuttamiseksi,

b)    luottamuksellisia tietoja luovutetaan vain siinä laajuudessa kuin se on ehdottomasti välttämätöntä näiden käyttöehtojen puitteissa ("tarvitsee tietää"); ja

c)    luottamuksellisten tietojen vastaanottaja on salassapitovelvollinen kohdan 15.5 mukaisesti.

15.5    Kumpikin osapuoli on velvollinen huolehtimaan siitä, että kohdan 15.4 mukaiset työntekijät, tytäryhtiöt ja kolmannet osapuolet, joilla on oikeus saada luottamuksellisina pidettäviä tietoja, noudattavat luottamuksellisuutta määräysten kohtien 15.1-15.3 mukaisesti, jollei tätä ole jo varmistettu muiden kauppalakien tai oikeudellisten määräysten perusteella siinä laajuudessa, että luottamuksellisuusvelvollisuus vastaa vähintään kohtien 15.1-15.3 mukaista suojaustasoa.

15.6   Kohdan 15 mukaiset velvoitteet ovat voimassa myös sopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen rajoittamattoman ajan niin kauan, kuin kohdan 15.3 mukaista poikkeustapausta ei ole todistettu.


16.    Viennin vaatimustenmukaisuus

16.1    Palvelujen käytto, PRO360-portaaliin pääsy, palveluiden tilaaminen ja sisällön välittäminen ovat mahdollisesti kansallisten ja kansainvälisten vienti- ja jälleenvientivalvontaa koskevia lakien ja seuraamussäännösten alaisia. Asiakas sitoutuu noudattamaan kaikkia sovellettavia Suomen, Euroopan unionin, Yhdysvaltojen ja Yhdistyneiden kansakuntien sekä muiden asianomaisten lainkäyttöelinten vienti- ja jälleenvientivalvontaa koskevia lakeja ja seuraamussäännöksiä.

16.2    Asiakas on tietoinen siitä, että PRO360-portaali on suunniteltu siten, että sen voi avata käyttäjän maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Asiakas ei saa myöntää PRO360-portaalin suoraa tai epäsuoraa pääsylupaa sellaiselle käyttöpaikalle, laitokselle tai henkilölle, joka onSuomen, Euroopan unionin, Yhdysvaltojen, Yhdistyneiden kansakuntien tai minkä tahansa muun lainkäyttöelimen pakotteiden alainen.

16.3    Tämä viennin vaatimustenmukaisuutta koskeva lauseke pysyy voimassa myös Boschin ja asiakkaan välisten sopimusten purkamisen tai peruuttamisen jälkeen.


17.    Muutokset

Pidätämme oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja ja tietosuojaohjeissa kuvattuja henkilötietojen käyttötapoja milloin tahansa. Asiakkaalle ilmoitetaan tällaisista muutoksista sähköpostitse vähintään kuukautta ennen muutosten suunniteltua voimaantuloa. Mikäli asiakas ei ilmoita kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta vastustavansa muutoksia ja jatkaa PRO360:n palvelujen käyttöä valitusajan päättymisen jälkeen, muutokset astuvat voimaan valitusajan päätyttyä. Jos asiakas esittää vastalauseen, sopimussuhdetta jatketaan tähän astisilla ehdoilla. Asiakkaan esitettyä vastalauseen, Boschilla on oikeus irtisanoa sopimussuhde välittömästi. Tässä tapauksessa palautamme mahdollisesti osan suoritetuista maksuista. Muutosilmoituksessa asiakkaalle tiedotetaan valitusoikeudestasi ja mahdollisista seurauksista.


18.    Verkossa tarjottava riitojenratkaisualusta, riitojenratkaisumenettely, valitukset

18.1    Euroopan komissio tarjoaa foorumin verkkovälitteiseen riitojenratkaisuun. Tämä alusta on tarkoitettu yhteyspisteeksi verkko-osto- ja verkkopalvelusopimusten sopimusvelvoitteita koskevien riitojen ratkaisemiseksi tuomioistuinten ulkopuolella. Alustaan pääsee verkko-osoitteessa http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

18.2    Bosch ei ole velvollinen osallistumaan riitojen ratkaisuun kuluttajien välimieslautakunnassa, ja se on päättänyt olla osallistumatta siihen vapaaehtoisesti.


19.    Peruuttamisoikeus

19.1    Jos asiakas on kuluttaja, Boschin tarjoamia palveluja koskee lakisääteinen peruuttamisoikeus, kun kauppa tehdään etämyyntitapahtumana. Peruutuksen ehdot ja oikeudelliset seuraukset ovat alla olevan peruutuskäytännön mukaisia. Peruutuksen mallilomake löytyy näiden käyttöehtojen kohdasta 19.2.

Peruutuskäytäntö

Perumisoikeus

Sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta. Irtisanomisaika on 14 päivää sopimuksen tekemisestä lähtien.
Käyttääksesi peruuttamisoikeuttasi sinun täytyy ilmoittaa meille

Robert Bosch Oy
Robert Huberintie 16 A
01510 Vantaa, Suomi

Puhelin: 0800 96 600
Sähköposti: powertools@fi.bosch.com

Yksiselitteisellä viestillä (esim. kirjeellä, telefaksilla tai sähköpostiviestillä) siitä, että olet päättänyt perua tämän sopimuksen. Voit tehdä peruutuksen oheisella mallilomakkeella, mutta sen käyttö ei ole kuitenkaan pakollista.

Peruuttamisaika katsotaan päteväksi, kun peruutusviesti lähetetään ennen perumisoikeusajan päättymistä.

Peruutuksen seuraukset

Jos peruutat tämän sopimuksen, me palautamme sinulle kaikki suorittamasi maksut, mukaan lukien toimituskulut (paitsi lisäkustannukset, jotka ovat syntyneet valittuasi toimitustavaksi muun kuin tarjoamamme edullisimman vakiokuljetuksen), välittömästi ja viimeistään 14 vrk sisällä siitä päivästä lukien, jolloin olemme saaneet tiedon sopimuksen peruutuksesta. Maksujen palautukseen käytetään samaa maksuvälinettä kuin alkuperäisessä maksutapahtumassa, ellei muuta ole sovittu; emme missään tapauksessa laskuta takaisinmaksusta maksukuluja.


Peruutuskäytännön loppu

19.2    Bosch tiedottaa peruutuksen mallilomakkeesta seuraavasti:

Peruutuslomakkeen malli

(Jos haluat peruuttaa sopimuksen, täytä tämä lomake ja lähetä se meille.)
Vastaanottaja

Robert Bosch Oy
Robert Huberintie 16 A
01510 Vantaa, Suomi

-    Täten peruutan/peruutamme (*) kanssani/kanssamme (*) solmitun sopimuksen, joka koskee seuraavien tavaroiden ostoa (*) / seuraavan palvelun toimittamista (*)

-    Tilattu (*) / vastaanotettu (*)

-    Kuluttajan nimi / kuluttajien nimet

-    Kuluttajan/kuluttajien osoite

-    Kuluttajan/kuluttajien allekirjoitus (vain paperilla tehtävässä ilmoituksessa)

-    Päivämäärä
__________
(*) Yliviivaa tarpeeton.


20.    Määritelmät

”API” tarkoittaa Application Programming Interface -rajapintaa. API muodostaa yhteyden palveluun SaaS-mallin pohjalta. API-rajapinnat määritetään palveluiksi näiden käyttöehtojen puitteissa.

”Single Key-ID” tarkoittaa Bosch.IO GmbH:n kertakirjautumistodennuspalvelun käyttäjätunnusta, joka mahdollistaa Bosch-konsernin erilaisten riippumattomien palveluiden käytön, mihin tarvitaan asiakkaan sähköpostiosoite, joka saa olla miltä tahansa sähköpostitarjoajalta.

”PRO360-portaali” tarkoittaa verkkosivustossa www.pro360.com olevaa portaalia.
”Tilaus” tarkoittaa asiakkaan ja Boschin välistä sopimussuhdetta, joka syntyy tilattaessa palvelu PRO360-portaalin kautta.
”Palveluilla” tarkoitetaan toimintoja, joihin asiakas saa pääsyn PRO360-portaalin kautta asiakastilinsä kautta, esim. 3 vuoden takuun pidentäminen, sekä kaikkia muita tietoja, tuotteita tai palveluita, joita Bosch tarjoaa näiden käyttöehtojen perusteella.

”Loppuasiakkaita” ovat ihmiset tai oikeushenkilöt, jotka lataavat tai käyttävät asiakkaan sisältöjä suoraan tai epäsuoraan toisen asiakkaan kautta. Termi "loppuasiakas" ei tarkoita sellaisia ihmisiä tai oikeushenkilöitä, jotka käyttävät PRO360-portaalia ja palveluita oman asiakastilinsä puitteissa. Tässä tapauksessa kyseistä ihmistä tai oikeushenkilöä pidetään asiakkaana näiden Käyttöehtojen mukaisesti.

”Sisällöt” tarkoittavat ohjelmistoa (mukaan lukien konekuvat ja lähdekoodi), ohjelmisto-ominaisuuksia, sovellusliittymiä, dataa, tekstiä, ääntä, videoita, kuvia, dokumentaatiota, ohjelmistokirjastoja, näytekoodia, komentorivikomentoja, luonnoksia ja teknologioita.

”Asiakas” on asiakastilin omistaja.

”Asiakastili” tarkoittaa käyttöoikeutta PRO360-portaaliin ja palveluihin.

”Pääsytietoja” käytetään asiakastilin käyttöoikeuksien hallintaan ja ne koostuvat käyttäjätunnuksesta ja salasanasta, jotka ovat vain asiakkaan tiedossa.


21.    Sovellettava laki ja oikeuspaikka

21.1    Osapuolten välisiin sopimussuhteisiin sovelletaan Suomenlakia. Jos asiakas on kuluttaja, tätä lakivalintaa sovelletaan vain siltä osin kuin asiakkaan vakinaisen asuinvaltion lain pakollisten määräysten tarjoamaa suojaa ei peruuteta (edullisuusperiaate). YK:n kauppalaki (CISG) ei koske tätä sopimusta.

21.2    Jos asiakas on yrittäjä, julkisoikeudellinen oikeushenkilö tai julkisoikeudellinen erityisrahasto, kaikkien näihin Käyttöehtoihin liittyvien riitatapausten yksinomainen oikeuspaikka on Vantaa, Suomi. Sama pätee, jos asiakkaalla ei ole yleistä oikeustoimipaikkaa Suomessatai jos asuinpaikka tai tavanomainen oleskelupaikka ei ole tiedossa haasteen tekohetkellä.


22.    Loppusäännökset

22.1    Ylivoimaisen esteen tai muiden väistämättömien tapahtumien aiheuttamat toimintahäiriöt:

-    jotka eivät ole Boschin toimivallassa;
-    joita ei ole voitu välttää kohtuullisilla ponnisteluilla;
-    joita ei ole voitu kohtuullisellakaan huolenpidolla ennustaa; ja
-    jotka vaikeuttavat huomattavasti tai estävät kokonaan tai osittain Boschia täyttämästä näiden käyttöehtojen mukaisia velvollisuuksia,
esim. lakot, kaupparajoitukset, yleisen sähköverkon häiriöt, Internet-häiriöt, epätavalliset sääolosuhteet, toiminta- tai liikennehäiriöt ja kuljetusesteet,
vapauttavat Boschin näiden käyttöehtojen mukaisista velvoitteista kyseisen tapahtuman ajaksi.

22.2    Asiakkaalla ei ole oikeutta luopua näissä käyttöehdoissa määrätyistä velvoitteistaan kokonaan tai osittain ilman Boschin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Suostumusta ei kuitenkaan voida evätä epäoikeudenmukaisesti.

22.3    Jos tämän sopimuksen käytäntöön soveltamisessa on puutteita, joita osapuolet eivät ole ennalta havainneet, tai jos jonkun säännöksen todetaan olevan laillisesti tai kummankin osapuolen yhteisellä päätöksellä pätemätön, he sitoutuvat poistamaan tai korjaamaan tämän puutteen tai pätemättömän säännöksen asiallisesti ja objektiivisesti tämän sopimuksen taloudellisen tarkoituksen mukaisesti.