Palveluntarjoaja         


Nimi ja osoite

Robert Bosch Oy
Robert Huberin tie 16 A
01510 Vantaa

Toimitusjohtaja
Ilkka Kytö

Puhelinnumero
+358 800 98 044

Sähköposti
powertools@fi.bosch.com

Arvonlisäverotunniste
FI01064321


Oikeudellinen huomautus

Bosch group (Bosch) oikeudelliset huomautukset

© Copyright / tekijänoikeudet

Kaikki oikeudet pidätetty. Boschin verkkosivuston kaikki sisältö mukaan lukien tekstit, kuvat, grafiikat, äänet, animaatiot ja videot sekä niiden toteutus ovat tekijänoikeudellisesti suojattuja ja myös muiden kaupallisten suojaoikeuksien alaisia. Näiden verkkosivujen sisältöä ei saa kopioida, levittää, muuttaa tai saattaa kolmansien osapuolten käytettäviksi kaupallisiin tarkoituksiin kokonaisuutena tai osittain. Jotkut Bosch-verkkosivut sisältävät lisäksi kuvia, jotka ovat kolmansien osapuolten tekijänoikeuksien suojaamia.

Tietoa tavaramerkeistä

Mikäli toisin ei mainita, kaikki Robert Bosch Oy:n verkkosivuilla esiintyvät tavaramerkit ovat suojattuja tavaramerkkioikeuksilla. Tämä koskee erityisesti Boschin tavaramerkkejä, tyyppisuojattuja tuotteita, yritysten logoja ja symboleita. Verkkosivuillamme esiintyvät tavaramerkit ja muotoiluelementit ovat Robert Bosch GmbH:n (Saksa) immateriaalioikeuksia.

Vastuu sivuston sisällöstä

Tämä verkkosivusto on laadittu erittäin huolellisesti. Emme kuitenkaan voi taata sen sisältämien tietojen tarkkuutta tai oikeellisuutta. Robert Bosch Oy ei vastaa minkäänlaisista vahingoista, jotka ovat suoraan tai epäsuoraan seurausta tämän verkkosivuston käytöstä, paitsi tapauksissa, joissa on kyseessä tahallisuus tai törkeä huolimattomuus Robert Bosch Oy:n puolelta.

Lupia koskevat tiedot/lisennsitiedot

Robert Bosch Oy:n sivuston sisältämä immateriaalioikeus, kuten patentit, tavaramerkitmerkit ja tekijänoikeudet, on suojattua. Nämä verkkosivut eivät salli Bosch-konsernin (Bosch) tai kolmansien osapuolten immateriaalioikeuden hyödyntämisoikeutta.

Online dispute resolution (ODR)

Tietoa online-erimielisyyksien ratkaisemisesta: Euroopan komissio on antanut käyttöön alustan online-erimieliyyksien ratkaisemiseksi (OS). Tämän alustan on tarkoitus toimia lähtökohtana ratkaistaessa erimielisyyksiä, jotka koskevat online-kauppasopimuksia ja online-palvelusopimuksia ilman oikeuskäsittelyä.

Alusta on saatavilla osoitteesta http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Emme tee sopimuksia riita-asioissa, ennen kuin asia on käsitelty kuluttajariitalautakunnassa.