Õiguslik teave


Robert Bosch OÜ veebilehtede eest vastutaja

Nimi ja aadress
Robert Bosch OÜ
Kesk tee 10, Juri alevik
EE-75301 Harjumaa
Estonia

Juhatuse liige
Kaspars Kalviškis

Telefoninumber
+372 6549561

Käibemaksukohuslase number
EE 100740286


Robert Bosch OÜ õiguslik teave

© Autoriõigus
Kõik õigused kaitstud. Kogu sisu, sealhulgas, kuid mitte ainult tekst, pildid, graafika, heli, animatsioonid ja videolõigud ning nende paigutus Boschi veebilehtedel on kaitstud autoriõiguse ja teiste intellektuaalomandi õigustega. Nende veebilehtede sisu ei tohi ärieesmärgil kopeerida, levitada, muuta ega kolmandatele isikutele kättesaadavaks teha. Lisaks sisaldavad mõned Boschi veebilehed kolmandate isikute autoriõigustega kaitstud pilte.

Kaubamärgid
Meie lehtedel kasutatud tootemargid ja kujunduselemendid on Robert Bosch GmbH (Saksamaa) intellektuaalomand.

Litsentside välistamine
See veebileht ei anna litsentsi Boschi kontserni (Bosch) äriühingute ega kolmandate isikute intellektuaalomandi kasutamiseks.

Online dispute resolution (ODR)
Teave vaidluste veebipõhise lahendamise kohta: Euroopa Komisjon loob platvormi vaidluste veebipõhiseks lahendamiseks. See platvorm on keskne koht veebipõhiste ostu-müügilepingute ja veebipõhiste teenuselepingutega seotud vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks.
Platvorm asub aadressil http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
Me ei asu asju kohtuväliselt lahendama enne käsitlemist tarbijaarbitraaži asutuses.