Điều khoản sử dụng cho ứng dụng

cho web MyBosch và DIY & Garden Mobile App của Robert Bosch Power Tools GmbH, bao gồm cả 1-2-do.com-Community


1.    Nhà cung cấp và phạm vi có hiệu lực


1.1. Các ứng dụng của web MyBosch và DIY & Garden Mobile App bao gồm 1-2-do.com-Community trong đó và trang web www.bosch-diy.com (sau đây gọi chung là "Ứng dụng") được điều hành bởi Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70711 Leinfelden-Echterdingen (sau đây gọi là "Bosch"). Để biết thêm thông tin thêm về nhà cung cấp Bosch, vui lòng xem trong phần chi nhánh trên trang web.

1.2. Các điều khoản sử dụng này bao gồm tất cả các dịch vụ được cung cấp và cấp thông qua ứng dụng. Khi người dùng đã đăng ký thành công ứng dụng web MyBosch, họ cũng có thể được kích hoạt cho 1-2-do.com-Community mà không cần đăng ký thêm. Nếu người dùng không được kích hoạt cho 1-2-do.com-Community, thì họ không thể sử dụng các chức năng Community có trong đó.

1.3 Bosch có quyền thay đổi và/hoặc bổ sung các điều khoản sử dụng này cũng như nội dung của các dịch vụ được mô tả chi tiết vào bất kỳ lúc nào trước một khoảng thời gian thông báo hợp lý. Trong trường hợp có những thay đổi và/hoặc bổ sung đối với điều khoản sử dụng, Bosch sẽ gửi cho người dùng phiên bản điều khoản sử dụng đã sửa đổi và nêu rõ những thay đổi đối với địa chỉ email do người dùng cung cấp trong quá trình đăng ký. Nếu người dùng không phản đối phiên bản sửa đổi và/hoặc điều khoản sử dụng đã sửa đổi trong vòng 6 tuần kể từ khi nhận được thông báo, thì sẽ được coi là tuyên bố đồng ý của người dùng về hiệu lực của các điều khoản sử dụng đã sửa đổi. Bosch cam kết sẽ lưu ý người dùng về hậu quả của việc không phản đối thông báo thay đổi. Khi các điều khoản sử dụng đã thay đổi có hiệu lực, tất cả các phiên bản trước của điều khoản sử dụng sẽ mất hiệu lực. Nếu người dùng từ chối sự đồng ý của mình, quan hệ hợp đồng vẫn không thay đổi. Nếu các quy định về điều kiện sử dụng thay đổi hoặc các thay đổi trong mô tả dịch vụ không phù hợp với người dùng, người dùng có quyền chấm dứt quan hệ hợp đồng với Bosch ngay lập tức.


2.    Cung cấp dịch vụ và hiệu suất


2.1 Ứng dụng cung cấp cho người dùng đã đăng ký được phép tùy chọn sử dụng các dịch vụ viễn thông khác nhau dưới tên người dùng đã gán cho mình hoặc do chính họ chọn trong phạm vi kỹ thuật sẵn có. Người dùng có thể đăng ký dụng cụ làm vườn và điện của mình trong ứng dụng và tuân thủ các điều kiện bảo hành của Bosch, nhận được bảo hành mở rộng cho các dụng cụ làm vườn và điện Bosch của mình.

2.2 Nếu người dùng đã được kích hoạt cho 1-2-do.com-Community hoặc sử dụng DIY & Garden Mobile App, họ có thể sử dụng nhiều dịch vụ được mô tả. Đặc biệt là bao gồm các dịch vụ miễn phí khác nhau cho phép người dùng thêm nội dung của riêng họ (ví dụ: văn bản, hình ảnh, chân dung của người dùng hoặc người khác hoặc liên kết đến video riêng trên các trang của các nhà cung cấp khác) liên quan đến các chủ đề tự làm (do-it-yourself: DIY) nói chung và đặc biệt là với việc sử dụng các sản phẩm DIY. Ví dụ: thông qua ứng dụng, người dùng có tùy chọn tạo và xuất bản tài liệu dự án cũng như hướng dẫn dự án cho các dự án DIY. Người dùng có thể cung cấp thông tin về các dự án của mình trong thư viện/dòng thời gian để truy xuất. Họ cũng có thể truy cập các mẹo và Online-Tools khi lập kế hoạch cho các dự án của riêng mình, cũng như sự trợ giúp của những người dùng khác trong phạm vi được cung cấp. Họ cũng có thể ghi chú về các dự án cá nhân.


Ngoài ra, người dùng có thể truy cập các ý tưởng dự án cá nhân từ những người dùng khác (tình huống và khám phá). Họ có thể ghi nhớ và theo dõi các dự án của người dùng khác. Họ cũng có cơ hội nhận xét và đánh giá các dự án này (bao gồm cả việc lập kế hoạch dự án). Người dùng cũng có thể đăng ký các công cụ trong một khu nhà xưởng ảo; Nhận thông tin về các dụng cụ; Viết báo cáo kinh nghiệm về điều này; Lấy cảm hứng sử dụng các dụng cụ của mình; Tham gia vào bất kỳ phần mở rộng bảo hành nào được cung cấp và sử dụng các dịch vụ khác do Bosch cung cấp cho các dụng cụ.

2.3. Nếu người dùng đã được kích hoạt trên 1-2-do.com-Community hoặc sử dụng DIY & Garden Mobile App, họ cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ được mô tả ở trên trong 1-2-do.com-Community. Đặc biệt, họ có thể đăng các nhận xét và báo cáo kinh nghiệm về các thiết bị khác nhau trong diễn đàn của 1-2-do.com-Community, trình bày các dự án DIY cá nhân trong một khu vực dự án và ghi lại tiến trình của chúng hoặc trao đổi DIY Know-how và các hỗ trợ khác trong một lĩnh vực kiến thức đặc biệt. Hơn nữa, người dùng có cơ hội trao đổi ý kiến với những người dùng đã đăng ký khác bằng cách sử dụng chức năng liên hệ được thiết lập riêng cho mục đích này. Ngoài ra, người dùng có thể được hưởng lợi từ nội dung do Bosch giới thiệu, như lời khuyên của chuyên gia và thử nghiệm sản phẩm.

2.4. Bosch lưu giữ nội dung do người dùng tải lên cho người dùng và cho phép các bên thứ ba truy cập nội dung này qua internet / App. Bosch chỉ cung cấp cho người dùng một cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Dung lượng lưu trữ để tải nội dung đa phương tiện lên có thể bị giới hạn. Bosch chỉ cung cấp các dịch vụ viễn thông miễn phí được cung cấp cho cộng đồng trong phạm vi khả năng kỹ thuật và hoạt động của riêng mình và do đó có quyền hạn chế các dịch vụ này hoặc ngừng cung cấp toàn bộ hoặc một phần bất kỳ lúc nào. Bởi vậy, nội dung người dùng được lưu trữ trong ứng dụng có thể bị mất không thể khôi phục. Do đó, người dùng nên lưu/bảo mật nội dung của mình theo cách khác. Trong những trường hợp này, Bosch cũng chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi được mô tả trong phần 8.

2.5. Nội dung trên ứng dụng một phần đến từ Bosch và một phần từ người dùng hoặc các bên thứ ba khác. Nội dung của người dùng và các bên thứ ba khác dưới đây được gọi chung là "nội dung của bên thứ ba". Bosch không kiểm tra tính đầy đủ, chân thật và hợp pháp của nội dung của bên thứ ba và không chấp nhận nội dung này là của riêng mình. Đặc biệt, Bosch không kiểm tra các khía cạnh liên quan đến kỹ thuật an toàn trong nội dung của bên thứ ba này. Do đó, Bosch không chịu trách nhiệm hoặc đảm bảo về tính đầy đủ, chân thật, hợp pháp, bảo mật và tính thời sự của nội dung của bên thứ ba. Điều này cũng áp dụng đối với chất lượng của nội dung của bên thứ ba và tính phù hợp của nó đối với một mục đích cụ thể, cũng như trong phạm vi liên quan đến nội dung của bên thứ ba trên các trang web bên ngoài được kết nối và có thể được xem bằng cách đóng khung trên ứng dụng (hoặc các phần trong đó). Đặc biệt, Bosch sẽ không kiểm tra các hướng dẫn xây dựng do người dùng tải lên và việc sử dụng các công cụ được mô tả trong đó, cũng như nguồn cảm hứng dự án cho các công cụ, cả về nội dung cũng như tính khả thi của chúng. Bosch khuyến nghị người dùng luôn tuân theo các hướng dẫn vận hành đi kèm với sản phẩm khi sử dụng các công cụ.

2.6 Tuy nhiên, theo quyết định riêng của mình, Bosch sẽ điều tra các lưu ý chính đáng về việc vi phạm các điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ sự bất hợp pháp hoặc do dự nào đối với các nội dung riêng lẻ trong ứng dụng (hoặc các phần trong đó) và nếu cần, sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để chấm dứt tình trạng này. Đặc biệt, Bosch sẽ xóa nội dung bất hợp pháp hoặc xúc phạm ngay lập tức khi Bosch phát hiện ra nội dung đó và trong chừng mực có thể về mặt kỹ thuật. Vì mục đích này, Bosch có quyền xóa toàn bộ hoặc một phần nội dung do người dùng đăng tải khỏi ứng dụng (hoặc các phần trong đó) bất kỳ lúc nào mà không cần biện minh hoặc cấm người dùng tải lên một số nội dung nhất định, qua đó Bosch sẽ tính đến lợi ích hợp pháp của người dùng.

2.7. Bằng cách thêm nội dung vào ứng dụng, người dùng cấp cho Bosch quyền miễn phí để có thể chuyển nhượng, không độc quyền việc sử dụng nội dung tương ứng không bị hạn chế về không gian, nội dung hoặc thời gian. Quyền sử dụng liên quan đến tất cả các loại hình sử dụng hiện được biết đến. Nó đặc biệt bao gồm

-   việc lưu trữ nội dung trên máy chủ Bosch hoặc bởi các bên thứ ba do Bosch ủy quyền tại Đức và nước ngoài,

-   sao chép, xử lý, xuất bản và phân phối, đặc biệt là làm cho chúng công khai bằng cách hiển thị chúng trong ứng dụng (hoặc các phần trong đó) và công khai chúng bằng cách hiển thị chúng trên các trang web do Bosch điều hành và trong các mạng xã hội và các nền tảng tương tự (ví dụ: Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, v.v...),

-   cung cấp nội dung cho những người dùng khác trong phạm vi quyền hạn được mô tả trong phần 2.6 này, và

-   chỉnh sửa và sao chép, chừng nào điều này cần thiết cho việc cung cấp hoặc xuất bản nội dung tương ứng.
Khi Bosch sử dụng nội dung trên, người dùng từ bỏ quyền khẳng định bất kỳ quyền nào đối với việc đặt tên hình ảnh của chính mình hoặc bất kỳ quyền nhân thân nào. Nếu hình ảnh của các bên thứ ba được bao gồm trên hình ảnh do người dùng tải lên, người dùng đảm bảo rằng các bên thứ ba này cũng từ bỏ việc xác nhận bất kỳ quyền nào đối với hình ảnh của chính họ.

2.8. Người dùng được phép xem nội dung có trong ứng dụng (hoặc các phần trong đó), đặc biệt là nội dung do Bosch và những người dùng khác tải lên và sử dụng nó cho mục đích riêng của mình. Các bài đăng được đăng trong khu vực kiến thức cũng có thể được trích dẫn bất kỳ lúc nào trong các đoạn trích và tham chiếu đến ứng dụng cũng như bằng cách chỉ định một liên kết trực tiếp đến đóng góp tương ứng trong ứng dụng trên các trang web khác hoặc trong bối cảnh của các đề nghị trực tuyến khác. Bất kỳ việc sử dụng hoặc khai thác nội dung này của người dùng khác, đặc biệt là sự sao chép nội dung của ứng dụng (hoặc các phần trong đó) không chỉ nhằm mục đích sử dụng cá nhân hoặc thông qua các đóng góp từ khu vực kiến thức của ứng dụng mà không có trích dẫn và liên kết thích hợp, đều không được phép.


3. Quy trình đăng ký

3.1. Việc đăng ký tạo ra một hợp đồng tham gia và sử dụng ứng dụng MyBosch giữa người dùng và Bosch. Chỉ những người dùng trong độ tuổi hợp pháp mới được phép đăng ký ứng dụng. Đăng ký bị cấm đối với trẻ vị thành niên và những người có quyền truy cập đã bị chặn vĩnh viễn.

3.2 Quy trình đăng ký yêu cầu ID-Bosch hiện có hoặc nếu không có ID-Bosch, thì việc đăng ký ID-Bosch bằng cách nhập và chỉ định dữ liệu truy cập cần thiết.
Sau khi đăng ký thành công, Robert Bosch GmbH sẽ gửi cho người dùng một email có liên kết xác nhận đến địa chỉ email mà người dùng cung cấp trong quá trình đăng ký, trong đó cũng chứa các điều khoản và điều kiện chung và hướng dẫn bảo vệ dữ liệu của Robert Bosch GmbH một lần nữa ở dạng văn bản. Các điều kiện hợp đồng được Robert Bosch GmbH lưu lại.

3.3 Khi người dùng đã đăng ký thành công ID-Bosch, dữ liệu cần thiết để đăng ký sẽ được chuyển từ tài khoản sang ứng dụng. Trên ứng dụng, người dùng phải chấp nhận các điều khoản sử dụng này cho ứng dụng của Bosch.IO GmbH. Khi đó, việc đăng ký trên ứng dụng mới được hoàn thành. Trong ứng dụng, người dùng có thể nhập thêm dữ liệu người dùng, như tên, địa chỉ, v.v... trong hồ sơ người dùng của mình. Thông tin này không phải là bắt buộc.Thông tin bắt buộc được đánh dấu *. Các điều khoản hợp đồng được Bosch lưu lại.

Người dùng đảm bảo rằng tất cả dữ liệu do mình cung cấp trong quá trình đăng ký là đúng sự thật và đầy đủ. Người dùng có nghĩa vụ thông báo cho Bosch về bất kỳ thay đổi nào đối với dữ liệu người dùng của mình bằng cách cập nhật dữ liệu hồ sơ của mình.

3.4. Mỗi người dùng chỉ được phép đăng ký với một tên người dùng. Nhiều đăng ký có thể dẫn đến việc loại trừ người dùng khỏi ứng dụng.


4. Truy cập dữ liệu và mật khẩu


4.1. Người dùng cam kết giữ bí mật dữ liệu đăng nhập và mật khẩu cần thiết cho mục đích truy cập ứng dụng và thông báo cho Bosch ngay lập tức bằng văn bản nếu bên thứ ba biết được dữ liệu sử dụng và/hoặc mật khẩu của người dùng. Người dùng phải chịu trách nhiệm về thiệt hại do bên thứ ba sử dụng, trừ khi người dùng không có lỗi.

4.2. Nếu người dùng cung cấp dữ liệu truy cập và/hoặc mật khẩu cho bên thứ ba, Bosch có quyền chặn tạm thời hoặc vĩnh viễn quyền truy cập của người dùng theo phần 6.1 hoặc chấm dứt quan hệ hợp đồng với người dùng ngay lập tức, xóa đăng ký của người dùng và người dùng bị loại trừ khỏi việc sử dụng thêm ứng dụng trong tương lai.


5. Quy tắc sử dụng ứng dụng và nội dung (netiquette)

5.1. Người dùng cam kết tuân thủ các quyền có lợi cho bên thứ ba mọi lúc khi sử dụng ứng dụng. Người dùng chịu trách nhiệm về tất cả nội dung được tải lên ứng dụng, đặc biệt đối với hình ảnh, video và bài đăng trong diễn đàn. Trong chừng mực người dùng tải lên những bức ảnh có người được miêu tả, họ phải cam kết có được sự đồng ý trước của những người được miêu tả để xuất bản trong ứng dụng.

5.2. Người dùng cũng phải đảm bảo rằng nội dung do họ tải lên không vi phạm bất kỳ điều cấm nào của pháp luật (cụ thể là các quy định liên quan đến việc bảo vệ trẻ vị thành niên) hoặc các quyền của bên thứ ba (cụ thể là tên, nhân cách, bản quyền, bảo vệ dữ liệu và quyền nhãn hiệu). Đặc biệt, người dùng phải cam kết không tải lên ứng dụng bất kỳ nội dung nào có liên quan đến


-   nội dung khiêu dâm, ca ngợi bạo lực, căm thù mọi người, có hại cho trẻ vị thành niên hoặc xúc phạm,

-   tội phạm hình sự hoặc trình bày hướng dẫn để làm như vậy,

-   các hoạt động chính trị, cụ thể là các cuộc họp đảng, biểu tình, chiến dịch tờ rơi hoặc chữ ký cũng như nội dung mô tả các biểu tượng chính trị,

-   lăng mạ, vu khống, quấy rối, đe dọa hoặc gây thiệt hại cho người dùng khác, người kiểm duyệt, Bosch hoặc những người khác, hoặc thể hiện hành vi hung hăng hoặc khiêu khích đối với họ,

-   trái pháp luật, vô đạo đức, tục tĩu, thô tục, phá hoại quyền riêng tư của người khác, phỉ báng hoặc xúc phạm hoặc chứa tuyên bố sai sự thật hoặc chỉ trích phỉ báng,

-   chứa vi rút phần mềm hoặc mã máy tính tương tự, tệp hoặc chương trình nhằm mục đích làm gián đoạn, phá hủy hoặc hạn chế chức năng của phần mềm hoặc phần cứng máy tính hoặc của thiết bị viễn thông,

-   bị thao túng với mục đích che giấu nguồn gốc của chúng,

-   chứa bí mật hoạt động và kinh doanh của thể nhân hoặc pháp nhân hoặc nội dung khác mà người dùng không được quyền chuyển giao - ví dụ: do các thỏa thuận bảo mật,

-   thúc đẩy việc mua hoặc bán sản phẩm hoặc sử dụng hoặc cung cấp dịch vụ hoặc các trang web/blog thương mại/v.v... đặc biệt nếu nó vì lợi ích của chính người dùng


-   theo loại hoặc chất lượng của chúng (ví dụ: vi rút), kích thước hoặc sao chép (ví dụ: gửi thư rác) phù hợp để hạn chế hoặc gây nguy hiểm cho sự tồn tại hoặc hoạt động của ứng dụng (hoặc các phần trong đó),


-   Chứa các liên kết hoặc các kết nối khác tới nội dung không được phép theo các tiêu chí đã nói ở trên và/hoặc


-   khuyến khích vi phạm các điều cấm đã nói ở trên.

5.3. Nội dung không tuân theo các tiêu chí nói trên không được gửi hoặc phân phối qua hệ thống tin nhắn nội bộ. Người dùng cũng bị cấm gửi các thư dây chuyền hoặc các tin nhắn giống hệt nhau cho nhiều người dùng cùng một lúc.


6. Chặn quyền truy cập

6.1. Bosch có thể chặn quyền truy cập của người dùng vào ứng dụng tạm thời hoặc vĩnh viễn nếu người dùng liên quan đến các vi phạm điều khoản sử dụng này hoặc luật hiện hành trong quá trình họ tham gia vào ứng dụng hoặc nếu Bosch có bất kỳ lợi ích hợp pháp nào khác trong việc chặn. Một lợi ích hợp pháp khác đặc biệt tồn tại nếu người dùng làm phiền nhiều lần và không đáng kể vào các cuộc thảo luận trong ứng dụng hoặc vi phạm điều kiện tham gia các cuộc thi và thử nghiệm sản phẩm. Khi đề cập đến việc người dùng có bị chặn hay không và trong bao lâu, Bosch tính đến lợi ích hợp pháp của người dùng.

6.2 Theo quyết định của Bosch, ban đầu người dùng cũng có thể được cảnh báo trước khi chặn bằng tin nhắn cá nhân (PN). Khi đưa ra quyết định, Bosch sẽ tính đến lợi ích hợp pháp của người dùng.

6.3. Trong trường hợp bị chặn tạm thời hoặc vĩnh viễn, Bosch chặn quyền truy cập của người dùng vào ứng dụng và thông báo cho người dùng về điều này qua e-mail.

6.4. Trong trường hợp bị chặn tạm thời, Bosch sẽ kích hoạt lại quyền truy cập sau khi hết thời gian bị chặn. Không thể khôi phục quyền truy cập bị chặn vĩnh viễn.


7. Trách nhiệm pháp lý của người dùng

7.1. Người dùng miễn cho Bosch mọi khiếu nại của bên thứ ba mà họ có thể đưa ra do vi phạm quyền của họ, cụ thể là bản quyền, quyền nhãn hiệu, quyền cạnh tranh, quyền cá nhân hoặc các quyền tài sản khác, thông qua nội dung do người dùng đăng, trừ khi người dùng không chịu trách nhiệm về vi phạm. Nghĩa vụ bồi thường này đặc biệt áp dụng trong các trường hợp người dùng vi phạm nghĩa vụ của mình được nêu trong phần 5.1 và 5.2 của các điều khoản sử dụng này. Nghĩa vụ miễn trừ được quy định ở trên cũng áp dụng cho các khiếu nại chống lại Bosch của các cơ quan chức năng, cơ quan truy tố pháp lý hoặc các cơ quan công quyền khác dựa trên nội dung mà người dùng đã đưa vào sử dụng vi phạm các quy định của điều khoản sử dụng này. Hơn nữa, người dùng cam kết bồi hoàn cho Bosch mọi chi phí mà Bosch phải gánh chịu do các bên thứ ba có hành động hợp pháp chống lại Bosch do vi phạm quyền của họ thông qua nội dung do người dùng đăng tải. Điều này đặc biệt bao gồm các chi phí cần thiết cho bảo vệ pháp lý thích hợp. Người dùng không có nghĩa vụ bồi hoàn nếu không có lỗi đối với việc vi phạm quyền của bên thứ ba.

7.2. Nếu các bên thứ ba đưa ra các khiếu nại chống lại Bosch do bất kỳ hành vi vi phạm quyền của họ thông qua nội dung do người dùng đăng tải, người dùng sẽ hỗ trợ Bosch hết khả năng của mình để bảo vệ chống lại các khiếu nại do bên thứ ba khẳng định. Điều này đặc biệt bao gồm việc người dùng cung cấp cho Bosch các bản sao của tất cả các tài liệu có sẵn cho Bosch liên quan đến nội dung bị cáo buộc vi phạm theo yêu cầu bằng văn bản tương ứng của Bosch. Ban đầu Bosch sẽ chịu mọi chi phí liên quan.


8. Chương trình thưởng 1-2-do.com-Community

8.1. Chương trình thưởng cho người dùng đã đăng ký trên 1-2do-Community một cơ hội thu thập điểm thưởng, có thể đổi lấy phần thưởng theo các mục sau trong phần 8 này.

8.2. Mỗi người dùng trong 1-2-do-Community sẽ được tự động đăng ký chương trình thưởng sau khi đăng ký thành công.

8.3. Mỗi người dùng 1-2-do-Community sẽ nhận được một số điểm thưởng nhất định cho các hoạt động nhất định trong 1-2-do-Community. Những hoạt động Community nào dẫn đến số điểm thưởng cụ thể có thể tìm thấy trong phần Câu hỏi thường gặp.

8.4. Người dùng trong 1-2do-Community có thể thấy tổng điểm thưởng trong hồ sơ người dùng cá nhân của họ.

8.5. Người dùng trong 1-2do-Community có thể đổi điểm thưởng tại Bosch để lấy phần thưởng nếu đã vượt quá ngưỡng điểm thưởng yêu cầu cho các phần thưởng tương ứng. Có thể tìm thêm thông tin về các rào cản tiền thưởng trong phần Câu hỏi thường gặp. Trong một chủ đề đặc biệt về 1-2-do-Community, Bosch cung cấp thông tin về việc người dùng trong 1-2-do-Community nào đã đạt mứcc tiền thưởng nào và họ có thể đổi phần thưởng nào. Các điều kiện và thời gian cũng như số lượng hạn chế đã nêu được áp dụng. Người dùng trong 1-2do-Community không được nhận tiền thưởng cụ thể, tiền thưởng chỉ có giá trị khi vẫn còn phần thưởng. Bosch có quyền sửa chữa những thông tin sai lệch rõ ràng về giải thưởng. Trừ khi có quy định khác, tất cả các thông số kỹ thuật về hiệu suất, kích thước, trọng lượng và độ lớn là các giá trị gần đúng chỉ được sử dụng để mô tả và không đại diện cho các thuộc tính hoặc đặc tính được đảm bảo.

8.6. Bosch giao phần thưởng miễn phí tại Đức. Việc giao hàng được thực hiện tới địa chỉ do người dùng trong 1-2do-Community cung cấp.

8.7. Người dùng trong 1-2do-Community phải gửi phản đối về tính chân thật hoặc đầy đủ của điểm thưởng cho BOSCH bằng văn bản trong vòng 1 tháng sau khi thông báo; nếu không, số dư điểm thưởng đã công bố được coi là đã được chấp thuận.

8.8. Nếu sau đó, điều kiện tiên quyết để cấp điểm thưởng không được đáp ứng hoặc điều kiện tiên quyết không còn áp dụng nữa, BOSCH có thể hủy số điểm thưởng.

8.9. Không thể đặt trước điểm thưởng trước.

8.10. BOSCH có quyền ngừng chương trình tích điểm thưởng trong thời gian hợp lý - trừ khi có lý do quan trọng - đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dùng. Trong trường hợp này, người dùng có quyền đổi điểm thưởng đã thu thập trong khoảng thời gian 1 tháng sau khi việc chấm dứt có hiệu lực, trừ khi việc chấm dứt được thực hiện vì một lý do quan trọng. Sau đó, điểm thưởng sẽ hết hạn.


9. Trách nhiệm pháp lý của Bosch

9.1. Bosch chỉ chịu trách nhiệm pháp lý không giới hạn đối với người sử dụng khi có thiệt hại do Bosch cố ý hoặc vô ý vi phạm các nghĩa vụ theo hợp đồng và đối với thiệt hại về tính mạng, chân tay và sức khỏe. Đối với một vi phạm nghĩa vụ nhẹ hoặc nghiêm trọng do sơ suất, việc thực hiện nghĩa vụ này giúp thực hiện đúng hợp đồng ngay từ đầu và dựa vào đó khách hàng có thể thường xuyên dựa vào một mức độ cụ thể (nghĩa vụ hợp đồng thiết yếu/nghĩa vụ cơ bản), Bosch phải chịu trách nhiệm pháp lý về những thiệt hại có thể thấy trước và thường xảy ra hạn chế. Đặc biệt, Bosch không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ loại thiệt hại do hậu quả nào, mất lợi nhuận hoặc bất kỳ tổn thất tài chính thuần túy nào khác. Nếu không, trách nhiệm pháp lý do sơ suất đơn giản và thô bạo sẽ được loại trừ. Mọi trách nhiệm pháp lý hiện có của Bosch theo Đạo luật trách nhiệm pháp lý của sản phẩm hoặc khi có bảo đảm giả định vẫn không bị ảnh hưởng.

9.2. Các giới hạn trách nhiệm pháp lý trên cũng áp dụng đối với các hành vi vi phạm nghĩa vụ của các đại diện hợp pháp của Bosch hoặc các đại lý gián tiếp. Trong phạm vi trách nhiệm pháp lý của Bosch được loại trừ trên cơ sở các quy định trên, điều này cũng áp dụng đối với trách nhiệm cá nhân của nhân viên Bosch và các đại lý gián tiếp.


10. Thời hạn và chấm dứt

10.1. Thỏa thuận này được ký kết trong một thời gian không xác định. Người dùng và Bosch có quyền chấm dứt quan hệ hợp đồng sử dụng ứng dụng vào bất kỳ lúc nào bằng văn bản mà không cần nêu lý do. Để người dùng có đủ cơ hội sao lưu dữ liệu của mình được lưu trữ trong ứng dụng, Bosch chỉ có quyền chấm dứt hoạt động đó với thời hạn thông báo là bốn (4) tuần kể từ khi gửi e-mail chấm dứt.

10.2. Ngoài ra, Bosch có quyền chấm dứt toàn bộ hoặc một phần mối quan hệ với người dùng vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo, với điều kiện Bosch cũng được quyền chặn vĩnh viễn theo phần 6 của Điều khoản sử dụng này (chấm dứt bất thường). Trong trường hợp này, không cần đưa ra cảnh báo theo phần 6.2.

10.3. Nếu Bosch quyết định không tiếp tục vận hành ứng dụng MyBosch, thông tin sử dụng được liệt kê trong phần 2.1, 2.2 và 2.3 trên bosch-diy.com sẽ không được áp dụng, nhưng không nhất thiết trong ứng dụng DIY & Garden Mobile App.
Nếu Bosch quyết định không tiếp tục điều hành 1-2-do.com -Community, thì thông tin sử dụng được liệt kê trong phần 2.2 và 2.3 trên bosch-diy.com sẽ không được áp dụng, nhưng không nhất thiết phải có trong ứng dụng DIY & Garden Mobile App.
Nếu Bosch quyết định không tiếp tục vận hành DIY & Garden Mobile App, thông tin sử dụng được liệt kê trong phần 2.1, 2.2. và 2,3 bên trong Mobile App sẽ không sử dụng, nhưng không nhất thiết trong bosch-diy.com.
Các thỏa thuận giữa Bosch và người dùng về các dịch vụ tính phí như gia hạn bảo hành vẫn không bị ảnh hưởng.


11. Chuyển nhượng hợp đồng

Bosch được quyền chuyển giao hợp đồng này cho một công ty liên kết (theo điều §§ 15 về luật cổ phần) của Robert Bosch GmbH. Bosch sẽ thông báo kịp thời cho người dùng về việc chuyển giao hợp đồng như vậy. Trong trường hợp chuyển nhượng hợp đồng, người dùng có quyền chấm dứt đặc biệt, quyền này phải được tuyên bố bằng văn bản cho Bosch trong thời hạn bốn (4) tuần kể từ khi thông báo về việc chuyển giao hợp đồng. Việc chấm dứt có hiệu lực ngay lập tức, nhưng sớm nhất vào thời điểm chuyển giao hợp đồng.


12. Các quy định khác

12.1. Bosch không có nghĩa vụ duy trì tính khả dụng liên tục của ứng dụng (toàn bộ hoặc một phần). Tuy nhiên, Bosch sẽ cố gắng cung cấp ứng dụng liên tục nhất có thể. Đặc biết là các vấn đề về bảo trì, bảo mật hoặc sử dụng cũng như các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của Bosch (ví dụ: mất điện, sự cố bất khả kháng, gián đoạn mạng truyền thông công cộng, v.v...) có thể dẫn đến gián đoạn ngắn hạn hoặc tạm ngừng dịch vụ của ứng dụng (hoàn toàn hoặc từng phần).

12.2. Các quan hệ hợp đồng giữa các bên phải tuân theo pháp luật của Cộng hòa Liên bang Đức. Nếu khách hàng là người tiêu dùng, sự lựa chọn luật này chỉ áp dụng trong trường hợp được các quy định bắt buộc của luật pháp sở tại bảo vệ mà khách hàng thường trú không bị thu hồi (nguyên tắc ưu đãi). Hiệu lực của Công ước bán hàng của Liên hợp quốc (CISG) bị loại trừ.

12.3. Nếu các điều khoản riêng lẻ trong các điều khoản sử dụng này không còn hiệu lực hoặc không đầy đủ, điều này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại.

12.4. Nếu người dùng là một doanh nhân theo nghĩa của § 14 Bộ luật Dân sự Đức (BGB), một pháp nhân hoặc một quỹ đặc biệt theo luật công, thì nơi có thẩm quyền duy nhất cho tất cả các tranh chấp pháp lý phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản sử dụng này là Stuttgart, Đức. Điều tương tự cũng áp dụng nếu người dùng không có cơ quan tài phán chung ở Đức hoặc nếu không biết nơi cư trú hoặc nơi ở thường xuyên tại thời điểm hành động được thực hiện.

12.5 Người dùng không có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ của mình từ các điều khoản sử dụng này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bosch, điều này có thể không được từ chối một cách vô lý.


13. Thông tin giải quyết tranh chấp trước hội đồng trọng tài người tiêu dùng

Ủy ban Châu Âu cung cấp một nền tảng để giải quyết tranh chấp trực tuyến (OS). Nền tảng này nhằm phục vụ như một đầu mối liên hệ để giải quyết tranh chấp ngoài tòa án liên quan đến nghĩa vụ hợp đồng trong hợp đồng mua bán trực tuyến và hợp đồng dịch vụ trực tuyến. Nền tảng có thể được tiếp cận theo http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Bosch không có nghĩa vụ phải tham gia thủ tục giải quyết tranh chấp trước hội đồng trọng tài người tiêu dùng và đã quyết định không tự nguyện tham gia.

Robert Bosch Power Tools GmbH