Utgivarinfo


Namn och adress
Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Strasse 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen

Tyskland

Ledningen
Thomas Donato, Katharina Hartl, Lennart de Vet, Christoph Kilian

Din Bosch-kontakt
kontakt@se.bosch.com
+46 8 750 16 00

Registeruppgifter
Lokal domstol: Amtsgericht Stuttgart HRB 756628

Momsregistreringsnummer
DE811128452

Ansvarig enligt § 18.2 i det tyska statliga mediefördraget (Medienstaatsvertrag – MStV)

Robert Bosch Power Tools GmbH

Dr. Manuel Roj Max-Lang-Straße 40 - 46

70771 Leinfelden-Echterdingen

Tyskland


Juridiska uppgifter för Bosch-gruppen (Bosch)

© Copyright

Alla rättigheter förbehålls. Text, bilder, grafik, ljud, animeringar och videor samt deras publicering på webbsidor tillhörande Bosch är skyddade upphovsrättsligt och immaterialrättsligt. Innehållet på dessa webbsidor får inte kopieras, distribueras, ändras eller göras tillgängligt för tredje part för kommersiellt bruk. Vissa webbsidor tillhörande Bosch innehåller dessutom bilder vars upphovsrätt tillhör tredje part.

Immateriella rättigheter

Märken och designobjekt som används på våra webbsidor är immateriell egendom tillhörande Bosch.

Licensinformation

Användning av denna webbsida innebär ingen licens för användning av immaterialrättsligt material från företagen inom Bosch-gruppen (Bosch) eller tredje part.

Information om tvistlösning online

Europaparlamentet och rådet har sammanställt en förordning om tvistlösning online (OJ). Denna förordning fungerar som grundlag för tvistlösning vid tvister som gäller avtalsförpliktelser i online-köpvillkor och online-serviceavtal.

Förordningen kan hämtas på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vi ingår inga utomrättsliga förlikningar via alternativa tvistlösningsorgan för konsumenter.