Obvestilo o varstvu podatkov


1.    Obvestilo o varstvu podatkov

Bosch Power Tools GmbH (v nadaljevanju "XY" ali "mi" ali "nas") vas pozdravlja na svojih spletnih straneh in mobilnih aplikacijah (skupaj imenovanih tudi "spletne ponudbe"). Zahvaljujemo se vam za zanimanje za naše podjetje in naše izdelke.


2.    Bosch Power Tools spoštuje vašo zasebnost

Skrbno zagotavljamo varovanje vaše zasebnosti v celotnem procesu obdelave osebnih podatkov in varnost vseh poslovnih podatkov. Osebne podatke, ki smo jih zbrali med vašim obiskom naših spletnih ponudb, obdelujemo zaupno in le v skladu z zakonskimi predpisi.

Varstvo podatkov in varnost informacij sta del politike našega podjetja.


3.    Upravljavec

Bosch Power Tools GmbH je upravljavec, odgovoren za obdelavo vaših podatkov; izjeme so navedene v tem obvestilu o varstvu podatkov.

Naši kontaktni podatki so naslednji:
Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY, kontakt@bosch.de.

Pri registraciji upoštevajte, da je družba »Bosch Power Tools« »skupni upravljavec« z drugimi podjetji poslovne skupine Bosch Group v skladu s 26. členom SUVP. Za več informacij o tem in vaših pravicah v zvezi s tem glejte razdelek 4.4: »Registracija«.


4.    Zbiranje, obdelava in uporaba osebnih podatkov

4.1    Obdelovane kategorije podatkov

Obdelujejo se naslednje kategorije podatkov:

•    Podatki o komunikaciji (npr. ime, telefon, e-pošta, naslov, IP naslov)

4.2    Načela

Osebni podatki so sestavljeni iz vseh informacij, povezanih z določeno ali določljivo fizično osebo, to vključuje npr. imena, naslove, telefonske številke, e-poštne naslove, pogodbene glavne podatke, pogodbeno računovodstvo in podatke o plačilih, kar izraža identiteto osebe.

Osebne podatke (z naslovi IP) zbiramo, obdelujemo in uporabljamo le, če za to obstaja zakonska podlaga ali če ste dali soglasje za obdelavo ali uporabo osebnih podatkov v zvezi s to zadevo, npr. prek registracije.

4.3    Nameni obdelave in pravna podlaga

Skupaj s ponudniki storitev, ki delajo po našem naročilu; obdelujemo vaše osebne podatke za naslednje namene obdelave:

4.3.1    Zagotavljanje teh spletnih ponudb

(Pravna podlaga: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Veljajo naslednji pogoji: Povezava ).

4.3.2    Odgovori na zahteve uporabnikov v okviru kontaktnega obrazca

(Pravna podlaga: izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali legitimnih interesov za izboljšanje izdelkov / storitev).

4.3.3    Odpravljanje motenj v storitvah in tudi iz varnostnih razlogov.

(Pravna podlaga: izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti na področju varnosti podatkov in legitimni interes pri reševanju motenj v storitvah ter zaščiti naših ponudb).

4.3.4    Varovanje in zaščita naših pravic.

(Pravna podlaga: legitimni interes na naši strani za varovanje in zaščito naših pravic).

4.3.5    Samo-promocija in promocija s strani drugih, tržne raziskave in analize dosega, ki se opravljajo v skladu z zakoni ali po predhodni privolitvi.

(Pravna podlaga: Naša privolitev / zakoniti interes pri nas pri neposrednem trženju, če je to v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov in konkurenci).

4.3.6    Raziskave o izdelkih ali kupcih, opravljene prek e-pošte in/ali telefona, ob predhodni izrecni privolitvi.

(Pravna podlaga: privolitev).

4.3.7    Izvajanje nagradnih iger ali diskontnih akcij v skladu z ustreznimi pogoji za nagradne igre ali diskontne akcije.

(Pravna podlaga: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti).

4.3.8    Pošiljanje novic z e-pošto ali SMS/MMS, ki so predmet privolitve prejemnika

(Pravna podlaga: privolitev).

4.4    Registracija

za uporabo razširjenih funkcionalnosti je v naših spletnih ponudbah potrebna registracija. Spodaj najdete več informacij o postopku registracije in prijave.

Ta je razdeljen na naslednje komponente:

4.4.1 Integrirano upravljanje uporabniških profilov (Integrated Customer Profile Management – iCPM) – omogoča integracijo različnih možnosti registracije, kot na primer Bosch Single Key ID in Social Sign In.

4.4.2 Single Key ID – ena od možnosti prijave, ki jo nudi Bosch IO.

4.4.3 Social Sign In – ena od možnosti prijave, ki jo nudi ustrezni ponudnik, Apple ali Google.

4.4.1 iCPM, skupno upravljanje v skladu s 26. členom SUVP.

Boschevo »Integrirano upravljanje uporabniških profilov« (iCPM) med seboj povezuje različne aplikacije družbe Bosch z namenom vam, poslovnemu partnerju (uporabniku, stranki), omogočiti zgolj enkratni vnos vaših podatkov in se tem najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Obenem nudi iCPM možnost prijave v aplikacije Bosch z uporabo različnih možnosti prijave.

V okviru iCPM sodelujejo družba

Robert Bosch Power Tools GmbH

Max-Lang-Strasse 40-46, D-70771 Leinfelden-Echterdingen

v nadaljevanju imenovana »Bosch PT«

 

in

 

stranke, navedene na »seznamu pogodbenic« (v nadaljevanju »pogodbenice«)

tesno

skupaj. To velja tudi za obdelavo vaših osebnih podatkov. Pogodbenice so skupaj določile ureditev, kako naj se podatki obdelujejo, in posamezne faze procesa ter se zato smatrajo kot skupni upravljavci v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov, ki jo ureja 26. člen SUVP.

Tukaj lahko najdete podroben pregled skupnih in ločenih dejavnosti obdelave podatkov in odgovornosti strank:

 

Obdelava podatkov:

 

Odgovornost:

Posredovanje identitete z Boschevimi lastnimi in drugimi, zunanjimi ponudniki identitet (Facebook, Apple, Google) za B2C in zunanjimi  B2B uporabniki Bosch PT.

 

Bosch PT

Posredovanje identitete z BCD/Bosch ADFS za B2E (skrbniki pri družbi Bosch)

Bosch PT

Zajemanje, hramba in nudenje uporabniških atributov za povezane aplikacije.

pogodbenice

 

Kaj to pomeni za vas:

- Pogodbenice bodo vam, kot podatkovnim subjektom, brezplačno podajale vse informacije, zahtevane v skladu s 13. in 14. členom SUVP v natančni, pregledni, razumljivi in enostavno dostopni obliki v pravilnem in enostavnem jezikovnem slogu. Vsaka pogodbenica bo ostalim pogodbenicam zagotovila vse potrebne informacije iz svoje sfere aktivnosti.

- Pogodbenice se med seboj brez odlašanja obveščajo o pravicah podatkovnega subjekta, ki jih uveljavljate vi kot podatkovni subjekt. Druga drugi bodo posredovale vse informacije, potrebne za ugoditev vaši zahtevi po informacijah.

- Vaše pravice podatkovnega subjekta lahko kadarkoli uveljavljate proti kateri koli pogodbenici.

 

4.4.2. Prijava s SingleKey ID, skupno upravljanje

V naše spletno mesto se lahko prijavite z uporabo SingleKey ID.

SingleKey ID je razvilo podjetje Bosch.IO GmbH za poslovno skupino Bosch Group in omogoča uporabnikom prijavo v spletna mesta, trgovine, aplikacije in storitve Bosch preko različnih platform. Za nudenje storitve SingleKey ID je odgovorna družba Bosch.IO GmbH, Ullsteinstrasse 128, 12109 Berlin, Nemčija.

Družba Bosch.IO GmbH obdeluje vaše podatke za namene »registracije in prijave s SingleKey ID« in za »pregled in vzdrževanje glavnega niza podatkov in aplikacij s SingleKey ID« v skupnem upravljanju z nami. Za več informacij obiščite: https://singlekey-id.com/data-protection-notice/.

Po enkratni registraciji lahko za prijavo uporabite SingleKey ID. V ta namen boste preusmerjeni v prijavno masko družbe Bosch.IO GmbH. Po uspešni avtentikaciji nam bo družba Bosch.IO GmbH posredovala potrebne osebne podatke (npr. e-poštni naslov, telefonsko številko, ime, priimek, jezik, državo). Vaše geslo nam ne bo posredovano.

Vašo uporabniško pogodbo SingleKey ID lahko kadarkoli prekličete na spletnem mestu SingleKey ID, tako da izbrišete svoj SingleKey ID: https://singlekey-id.com/myprofile/. Upoštevajte, da če izbrišete vaš SingleKey ID, izgubite dostop do vseh spletnih mest, trgovin, aplikacij in storitev Bosch, v/na katere ste se prijavili z uporabo storitve SingleKey ID.

  

4.5 Dnevniške datoteke

Vsakič, ko uporabljate internet, vaš brskalnik posreduje določene informacije, ki jih hranimo v dnevniških datotekah.

Dnevniške datoteke hranimo za ugotavljanje motenj storitev in zaradi varnostnih razlogov (npr. za preiskovanje poskusov napada) za obdobje 7 dni in jih nato izbrišemo. Dnevniške datoteke, ki jih je treba hraniti v dokazne namene, se ne izbrišejo vse do rešitve primera, in jih lahko za vsak primer posebej posredujemo preiskovalnim organom.

V dnevniške datoteke se shranjujejo naslednji podatki:

-    IP naslov (naslov internetnega protokola) končne naprave, ki se uporablja za dostop do spletne ponudbe;
-    Internetni naslov spletnega mesta, s katerega se dostopa do spletne ponudbe (tako imenovani izvorni URL ali URL napotitve);
-    ime ponudnika storitev, ki se uporablja za dostop do spletne ponudbe;
-    imena datotek ali informacij, do katerih se dostopa;
-    datum in čas ter trajanje priklica podatkov;
-    količina prenesenih podatkov;
-    operacijski sistem in informacije o uporabljenem spletnem brskalniku, vključno z nameščenimi dodatki (npr. Flash Player);
-    koda stanja http (npr. "Zahteva je bila uspešna" ali "Zahtevane datoteke ni").

4.6   Otroci

Ta spletna ponudba ni namenjena otrokom, mlajšim od 16 let.

4.7    Prenos podatkov drugim upravljavcem

V glavnem se vaši osebni podatki posredujejo drugim upravljavcem samo, če so slednji potrebni za izpolnitev pogodbene obveznosti ali če ima naše podjetje ali tretja oseba legitimni interes za prenos podatkov ali po predhodnem prejetju soglasja. Podrobne podatke o pravni podlagi ter o prejemnikih ali kategorijah prejemnikov najdete v razdelku Obdelava, nameni in pravne podlage.

Poleg tega se podatki lahko pošljejo drugim upravljavcem, kadar to narekujejo zakonski predpisi ali izvršljive upravne ali sodne odredbe.

4.7.1    Ponudniki storitev (splošno)

Vključujemo zunanje ponudnike storitev z nalogami, kot so programiranje in storitve gostovanja podatkov. Te ponudnike storitev smo skrbno izbrali in jih redno spremljamo, zlasti glede njihovega skrbnega ravnanja s podatki, ki jih hranijo, in zaščite teh podatkov. Vsi ponudniki storitev so dolžni varovati zaupnost in spoštovati zakonske določbe. Ponudniki storitev so lahko tudi druga podjetja skupine Bosch.

4.8    Prenos prejemnikom zunaj EGP

Osebne podatke lahko prenašamo prejemnikom, ki se nahajajo zunaj EGP, v tako imenovane tretje države. V takšnih primerih pred prenosom zagotovimo, da prejemnik podatkov zagotovi ustrezno varstvo podatkov ali vas predhodno zaprosimo za soglasje.

Upravičeni ste do prejema seznama prejemnikov iz tretjih držav in kopije posebnih dogovorjenih pogojev, ki zagotavljajo ustrezno raven varstva podatkov. V ta namen uporabite izjave v razdelku za stike.

4.9    Trajanje hrambe in obdobje zadržanja

Načeloma vaše podatke hranimo toliko časa, dokler je to potrebno za pošiljanje spletnih ponudb in povezanih storitev ali do obstoja legitimnega interesa za shranjevanje podatkov (npr. po izpolnitvi pogodbenih obveznosti bomo morda še vedno imeli legitimni interes za pošiljanje trženjske pošte). V vseh drugih primerih izbrišemo vaše osebne podatke, razen tistih, ki jih je treba hraniti za izpolnitev zakonskih obveznosti (npr. zaradi obdobja hrambe po davčni in trgovinski zakonodaji smo dolžni imeti dokumente, kot so pogodbe in računi, na voljo za določeno časovno obdobje).


5.    Žrebanje

Če sodelujete v enem od naših žrebanj, bomo uporabili vaše podatke, da vas obveščamo o poteku postopka in za namene oglaševanja naših izdelkov v obsegu, ki ga dovoljuje zakon ali v kolikor ste dali vaše soglasje. Informacije o žrebanjih najdete v pogojih sodelovanja.


6.    Uporaba piškotkov

V okviru naše spletne storitve lahko uporabljamo piškotke in mehanizme za sledenje.

Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se lahko shranijo v vaši napravi ob obisku naše spletne storitve.

Sledenje je možno z uporabo različnih tehnologij. Zlasti obdelujemo informacije s pomočjo pikselne tehnologije in/ali med analizo dnevniške datoteke.

6.1    Kategorije

Nekateri piškotki so nujno potrebni za tehnične funkcije spletne storitve in drugi piškotki in mehanizmi sledenja, ki pa niso potrebni za tehnično delovanje spletne storitve.
Na splošno je mogoče uporabljati spletno storitev brez piškotkov, ki služijo ne-tehničnim namenom.

6.1.1    Tehnično zahtevani piškotki

Pod tehnično zahtevanimi piškotki spadajo piškotki, brez katerih ni mogoče tehnično zagotoviti spletne storitve. Sem spadajo npr. piškotki, ki shranjujejo podatke za zagotovitev nemotenega predvajanja zvočnih ali drugih posnetkov.

Ti piškotki se izbrišejo z zapustitvijo spletnega mesta.

6.1.2    Piškotki in mehanizmi za sledenje, ki niso tehnično potrebni

Piškotke in mehanizme sledenja uporabljamo samo s predhodnim soglasjem. Z izjemo piškotka, ki shrani trenutno stanje vaših nastavitev zasebnosti (izbirni piškotek). Ta piškotek je nastavljen na podlagi legitimnih interesov.

Glede teh piškotkov in mehanizmov sledenja ločimo med dvema podkategorijama:

6.2    Piškotki za udobnejšo uporabo spletnega mesta

Ti piškotki olajšajo delovanje in omogočajo udobnejše brskanje po naši spletni storitvi; npr. v te piškotke so lahko vključene vaše jezikovne nastavitve.

Tržni piškotki in mehanizmi sledenja

Splošno

Z uporabo tržnih piškotkov in mehanizmov za sledenje smo s partnerji vam lahko prikažemo ponudbe na podlagi vaših zanimanj, ki izhajajo iz analize vedenja uporabnika:

- statistika:

Z uporabo statističnih orodij merimo npr. število ogledov strani.

- sledenje pretvorbam:

Naši partnerji za sledenje pretvorbam namestijo piškotek v vaš računalnik ("piškotek za pretvorbo"), če ste do našega spletnega mesta dostopali prek oglasa partnerja. Običajno ti piškotki po 30 dneh niso več veljavni. Če obiščete določene strani našega spletnega mesta in piškotek še ni potekel, lahko skupaj z ustreznim partnerjem za pretvorbo ugotovimo, da je določen uporabnik kliknil oglas in bil s tem preusmerjen na našo spletno stran. To lahko storite tudi v več napravah. Informacije, pridobljene s piškotkom za pretvorbo, služijo za zbiranje statističnih podatkov o pretvorbah in beleženje skupnega števila uporabnikov, ki so kliknili ustrezni oglas in bili preusmerjeni na spletno mesto z oznako za sledenje pretvorbam.

- ponovno ciljanje uporabnikov:

Ta orodja ustvarjajo uporabniške profile s pomočjo oglaševalskih piškotkov ali oglaševalskih piškotkov tretjih oseb, tako imenovanih "spletnih svetilnikov" (nevidne grafike, ki jih imenujemo tudi piksli ali sledilne pike) ali s pomočjo primerljivih tehnologij. Uporabljajo se za oglaševanje na podlagi zanimanja in za nadzor pogostosti, s katero si uporabnik ogleduje določene oglase. Ustrezni ponudnik je upravljavec, odgovoren za obdelavo podatkov v povezavi z orodjem. Ponudniki orodij lahko razkrijejo podatke tudi tretjim osebam za zgoraj omenjene namene. V tem okviru upoštevajte tudi obvestila o varstvu podatkov ustreznega ponudnika.
Upoštevajte, da lahko uporaba orodij vključuje prenos vaših podatkov prejemnikom zunaj EGP, kjer ni ustrezne ravni varstva podatkov v skladu z GDPR (npr. ZDA). Za več podrobnosti v zvezi s tem glejte naslednji opis posameznih tržnih orodij.

6.2.1    Monetate

Ime: Monetate
Ponudnik: Monetate Inc., 100 Crosby Street #402, New York, NY 10012, USA
Funkcija: Piškotek lahko spremlja vedenje uporabnikov po spletnih mestih, testiranje UX

6.2.2    Google Analytics

Ime: Google Analytics
Ponudnik: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Funkcija: Analiza vedenja uporabnikov (iskanje strani, število obiskovalcev in obiskov, prenosi), ustvarjanje psevdonimnih uporabniških profilov na podlagi podatkov o napravah prijavljenih Googlovih uporabnikov (sledenje med napravami), obogatitev psevdonimnih uporabniških podatkov s ciljnimi, za skupino posebnimi informacijami, ki jih ponuja Google, ponovno usmerjanje, testiranje UX, sledenje konverzijam in ponovno ciljanje uporabnikov v povezavi z Google Ads

6.2.3    Tealium

Ime: Tealium
Ponudnik: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121
Funkcija: Upravljanje oznak spletnih strani prek uporabniškega vmesnika, integracija programskih kod na naših spletnih straneh

6.2.4    Hotjar

Ime: Hotjar
Ponudnik: Hotjar Ltd.,Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta
Funkcija: Piškotki lahko spremljajo brskanje uporabnika po več straneh; ustvarjanje toplotnih kart, beleženje sej, raziskave/ankete

6.3    Upravljanje piškotkov in mehanizmov sledenja

Nastavitve piškotkov in mehanizma sledenja lahko upravljate v brskalniku in/ali naših nastavitvah zasebnosti.

Opomba: Nastavitve, ki ste jih opravili, se nanašajo samo na brskalnik, ki se uporablja v vsakem posameznem primeru.

6.3.1    Onemogočitev piškotkov

Če želite onemogočiti vse piškotke, v nastavitvah brskalnika izključite piškotke. Upoštevajte, da to lahko vpliva na delovanje spletnega mesta.

6.3.2    Upravljanje vaših nastavitev glede na piškotke in mehanizme sledenja, ki tehnično niso potrebni

Ob obisku naših spletnih strani vas bomo pri piškotkih vprašali, ali se strinjate z uporabo vseh piškotkov udobja, tržnih piškotkov ali mehanizmov za sledenje.

V naših nastavitvah zasebnosti lahko privolitev umaknete z učinkom za prihodnost ali odobrite privolitev kasneje.


7.    Socialni vtičniki

V svojih spletnih ponudbah uporabljamo tako imenovane socialne vtičnike iz različnih socialnih omrežij. Posamično so opisani v tem poglavju.

Ko uporabljate vtičnike, vaš spletni brskalnik vzpostavi neposredno povezavo s strežnikom določenega socialnega omrežja. S tem ustrezni ponudnik prejme informacije, da je vaš internetni brskalnik dostopal do ustreznega spletnega mesta v naših spletnih ponudbah - tudi če nimate uporabniškega računa pri tem ponudniku ali trenutno niste prijavljeni. Dnevniške datoteke (vključno z naslovom IP) se v tem primeru neposredno pošljejo iz vašega spletnega brskalnika na strežnik ustreznega ponudnika in so tam lahko shranjene. Ponudnik ali njegov strežnik je lahko zunaj EU ali EGP (npr. v Združenih državah Amerike).

Vtičniki so samostojna razširitev ponudnikov socialnih omrežij. Zato ne moremo vplivati na obseg zbranih in shranjenih podatkov.

Namen in obseg zbiranja, nadaljnja obdelava in uporaba podatkov v socialnem omrežju, pa tudi vaše pravice in nastavitev možnosti za zaščito vaše zasebnosti, je mogoče ugotoviti s posvetovanjem z obvestili o varstvu podatkov socialnega omrežja.

Če ne želite, da ponudniki družbenih omrežij prejemajo in, če je možno, shranjujejo ali uporabljajo podatke, ne uporabljajte vtičnikov.

7.1    Facebookovi vtičniki

Facebook upravljanja z www.facebook.com podjetje Facebook Inc., Menlo Park, CA, 94025, USA, 1 Hacker Way 15, pa Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska ("Facebook"). Pregled Facebookovih vtičnikov in njihov videz najdete tukaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins;  informacije o varstvu podatkov na Facebooku najdete tukaj: http://www.facebook.com/policy.php.

7.2    Twitterjevi vtičniki

Twitter upravlja podjetje Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, Irska ("Twitter"). Pregled Twitterjevih vtičnikov in njihov videz najdete tukaj: https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites/overview.html;  informacije o varstvu podatkov na Twitterju najdete tukaj: https://twitter.com/privacy.

7.3    Instagramovi vtičniki

Instagram upravlja podjetje Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska ("Instagram"). Pregled Instagramovih vtičnikov in njihov videz najdete tukaj: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges; informacije o varstvu podatkov na Instagramu najdete tukaj: https://help.instagram.com/155833707900388/.

7.4    Pinterestovi vtičniki

Pinterest upravlja podjetje Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irska ("Pinterest"). Pregled Pinterestovih vtičnikov in njihov videz najdete tukaj: https://developers.pinterest.com/tools/widget-builder/;  informacije o varstvu podatkov na Pinterestu najdete tukaj: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.


8.    Prejem novic po predhodnim soglasjem in umik

V okviru naših spletnih ponudb se lahko prijavite na novice. Ponujamo dvojno dovoljenje, kar pomeni, da vam bomo novice poslali samo po e-pošti, mobilnem sporočilu (kot je npr. WhatsApp), SMS ali potisno sporočilo, po izrecni potrditvi aktiviranja storitve novic s klikom na povezavo v obvestilu. V kolikor ne želite več prejemati novic, lahko naročnino kadar koli prekinete z umikom privolitve. Privolitev za e-poštne novice lahko umaknete s klikom na povezavo, ki je poslana v ustreznih e-poštnih novicah ali v administrativnih nastavitvah spletne ponudbe. Lahko pa stopite v stik z nami preko kontaktnih podatkov, ki so navedeni v razdelku za stike.


9.    Zunanje povezave

Naše spletne ponudbe lahko vsebujejo povezave do spletnih strani tretjih oseb, zlasti ponudnikov, ki niso povezani z nami. S klikom na povezavo nimamo vpliva na zbiranje, obdelavo in uporabo osebnih podatkov, ki bi jih s klikom na povezavo morda posredovali tretji osebi (na primer IP naslov ali URL spletnega mesta, na katerem se povezava nahaja), saj je ravnanje tretjih oseb seveda zunaj našega nadzora. Ne prevzemamo odgovornosti za obdelavo osebnih podatkov s strani tretjih oseb.


10.    Varnost

Naši zaposleni in podjetja, ki v našem imenu opravljajo storitve, so dolžni varovati zaupnost in spoštovati veljavne zakone o varstvu podatkov.

Sprejemamo vse potrebne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev ustrezne ravni varnosti in za zaščito vaših podatkov, ki jih upravljamo, zlasti pred tveganji nenamernega ali nezakonitega uničenja, manipulacije, izgube, sprememb ali nepooblaščenega razkritja ali nepooblaščenega dostopa. Naši varnostni ukrepi se v skladu s tehnološkim napredkom nenehno izboljšujejo.


11.    Pravice uporabnika

Za uveljavljanje pravic uporabite podatke v razdelku s kontakti. Pri tem poskrbite za nedvoumno identifikacijo svoje osebe.

Pravica do informacij in dostopa:

Imate pravico, da od nas pridobite potrditev, ali se vaši osebni podatki obdelujejo, in če se, dostop do njih.

Pravica do popravka in izbrisa:

Pravico imate do popravka netočnih osebnih podatkov.  Če so zakonske zahteve izpolnjene, imate pravico do dopolnitve ali izbrisa vaših podatkov.  

To ne velja za podatke, ki so potrebni za zaračunavanje ali računovodstvo ali za katere velja zakonsko obdobje hrambe. Če dostop do takšnih podatkov ni potreben, je njihova obdelava omejena (glejte nadaljevanje).

Omejitev obdelave:

Če so zakonske zahteve izpolnjene, imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših podatkov.

Prenosljivost podatkov

Če so zakonske zahteve izpolnjene, imate pravico zahtevati prejem podatkov, ki ste nam jih posredovali v strukturirani, pogosto uporabljeni in strojno berljivi obliki ali – če je to tehnično izvedljivo – zahtevati, da te podatke prenesemo tretji osebi.

Umik privolitve

V primeru, da ste privolili obdelavo svojih podatkov, imate pravico to privolitev kadar koli preklicati, kar bo veljalo za prihodnost. Zakonitost obdelave podatkov pred umikom ostane nespremenjena.


12.    Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu. Pritožite se lahko nadzornemu organu, ki je odgovoren za vaš kraj prebivanja ali državo prebivališča, ali nadzornemu organu, ki je pristojen za nas. To je:

Državni komisar za varstvo podatkov in svobodo obveščanja

Naslov:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart, GERMANY

Poštni naslov:
P.O. Box 10 29 32
70025 Stuttgart, GERMANY

Telefon: +49 (711)/615541-0
Faks: +49 (711)/615541-15
E-pošta: poststelle@lfdi.bwl.de


13.    Spremembe obvestila o varstvu podatkov

Pridržujemo si pravico do spremembe svojih varnostnih ukrepov in ukrepov za varstvo podatkov. V takšnih primerih bomo naše obvestilo o varstvu podatkov ustrezno spremenili. Zato vas prosimo, bodite pozorni na trenutno različico našega obvestila o varstvu podatkov, saj se ta lahko spremeni.

Če želite stopiti v stik z nami, pošljite sporočilo na naslov, ki je naveden v razdelku »Upravljavec«.

Za uveljavljanje pravic uporabite spodnjo povezavo: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=16930755-b36b-44b9-bad1-767a835e77f7.

Če želite prijaviti zlorabo varstva podatkov, uporabite spodnjo povezavo: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Za predloge in pritožbe v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov vam priporočamo, da se obrnete na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov:

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov
Informacijska varnost in zasebnost (C / ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
GERMANY

ali

e-pošta na:DPO@bosch.com.

Datum začetka veljavnosti: 04.05.2023.