Garancija proizvajalca (stanje z dne 1.12.2021)


Vsa Boscheva električna, pnevmatska in vrtna orodja ter merilne naprave so natančno pregledani, preizkušeni in preverjeni v okviru Boschevega strogega sistema za zagotavljanje kakovosti. Podjetje Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40–46, 70771 Leinfelden Echterdingen (v nadaljevanju „Bosch“ ali „mi“) daje garancijo za Boscheva električna orodja, pnevmatska orodja, merilne naprave in vrtna orodja ter vse druge električne izdelke (v nadaljevanju „orodja“) v skladu z naslednjimi pogoji. Kupčevih pravic z naslova prodajalčeve odgovornosti za napake, ki izhajajo iz kupne pogodbe, ter zakonskih pravic ta garancija ne omejuje; uveljavljanje navedenih pravic je brezplačno.

1.            Garancijo zagotavljamo za dve leti v skladu z naslednjimi pravili v primeru napak na orodju, ki se dokazano pojavijo v garancijski dobi zaradi napake v materialu ali napake proizvajalca. Pri orodjih, ki jih uporabljate v okviru svoje obrti ali službeno oz. jih uporabljate v takšnem obsegu, znaša garancijska doba 12 mesecev. Garancija prične veljati z dnem izročitve blaga prvemu končnemu odjemalcu.Merodajen je datum na originalnem računu.

2.            Garancijo lahko podaljšate na skupaj tri leta (z izjemo visokofrekvenčnih orodij, industrijskih akumulatorskih vijačnikov,  pnevmatskih  orodij,  akumulatorskih  baterij in polnilnikov za orodja za domačo uporabo). Pogoj za to je, da se v roku štirih tednov po nakupu orodja registrirate na spletu tako, kot sledi:

▪              Registracijo lahko izvedete samo na spodnjih spletnih straneh:

www.mybosch-tools.com, če gre za orodje za domače mojstre oz.

www.bosch-pt.com/warranty, če gre za orodje za strokovnjake.

Registracija je mogoča samo, če se strinjate s shranjevanjem vnesenih podatkov.

▪              Rok za registracijo začne teči od dneva nakupa, tj. datuma, ki je naveden na računu ali potrdilu prodajalca, kjer ste orodje kupili. Izvirno potrdilo o nakupu je treba zato shraniti.

▪              Po koncu registracije prejmete garancijski list. Za zagotavljanje garancije je pomemben tudi ta garancijski list, ki ga morate nemudoma natisniti in shraniti.

3.            Iz garancije so izvzeti:

▪              pribor;

▪              demonstracijske naprave;

▪              deli, ki so med uporabo podvrženi obrabi (ali siceršnji naravni obrabi) ter napake na orodju, ki so posledica obrabe zaradi uporabe ali siceršnje naravne obrabe;

▪              okvare na orodju, ki so posledica neupoštevanja proizvajalčevih navodil, nepravilne uporabe, se pojavijo zaradi nenormalnih pogojev v okolju ali neustreznega delovnega okolja, nastanejo zaradi preobremenitve, pomanjkljivega vzdrževanja ali nege;

 

▪              napake, ki nastanejo na orodju zaradi uporabe pribora, integralnih ali nadomestnih delov, ki niso originalni Boschevi deli;

▪              orodja, ki so bila spremenjena ali dopolnjena ter orodja, ki so bila delno ali v celoti razstavljena; ter

▪              neznatna odstopanja kakovosti, ki niso pomembna za vrednost in uporabnost orodja.

4.            Garancijski zahtevek je treba podati v garancijski dobi. Celotno orodje skupaj s kopijo računa, na katerem morata biti vidna datum nakupa in oznaka proizvoda, ter garancijski list prinesite ali pošljite prodajalcu ali poprodajni službi (seznam se nahaja v navodilih za uporabo).Če pošljete orodje prodajalcu ali poprodajni službi po pošti samovoljno, boste sami nosili transportne stroške in tveganje pri transportu.

5.            Odpravljanje napak, ki jih priznavamo kot svojo garancijsko obveznost, opravimo na ta način, da pomanjkljivo orodje brezplačno popravimo ali pa ga zamenjamo z brezhibnim orodjem (po potrebi tudi z novejšim modelom). Zamenjano orodje ali deli postanejo naša lastnina.

6.            Z zamenjavo sestavnega dela orodja ali z zamenjavo celotnega orodja prične za zamenjani del oziroma zamenjano orodje teči nova garancijska doba. Garancija ne velja za potrošne rezervne dele (potrošni rezervni deli so vsi deli, ki so tekom redne uporabe orodja podvrženi obrabi npr., ampak ne omejeno na: olje, ščetke, kabli, mast, ležaji (kroglični in igličasti), stikala, vpenjalne glave ipd. Še posebej nimate pravice do nadomestnega orodja za čas trajanja popravila.

7.            Naše garancijske storitve ne podaljšujejo garancijske dobe orodja niti je ne obnovijo.

8.            Prenos zahtevkov iz te garancije je izključen. Ta garancija ne velja za rabljene izdelke.

Ta garancija velja za orodja, ki so bila kupljena in se uporabljajo znotraj Evropske unije (vključno z Veliko Britanijo, Norveško, Švico).

Za to garancijo velja nemško pravo z izključitvijo konvencije Združenih narodov o mednarodni prodaji blaga (CISG). Ta izbira prava ne povzroči odvzema vaše zaščite, ki jo zagotavljajo določila, od katerih v skladu s pravom države, v kateri prebivate, ne smejo odstopati na podlagi sporazuma (načelo veljavnosti).

Robert Bosch Power Tools GmbH 70538 Stuttgart

Nemčija