Notificare privind protecția datelor


1.    Notificare privind protecția datelor

Bosch Power Tools GmbH (în continuare, „Bosch Power Tools” sau „Noi” sau „Nouă”) vă urează bun venit pe site-urile noastre și pe aplicațiile noastre mobile (denumite în mod colectiv „Oferte online”). Vă mulțumim pentru interesul acordat companiei și produselor noastre.


2.    Bosch Power Tools vă respectă confidențialitatea

Protejarea confidențialității în procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, precum și securitatea tuturor datelor comerciale reprezintă o prioritate pentru noi. Respectăm confidențialitatea și reglementările legale în prelucrarea datelor cu caracter personal colectate în timpul vizitei dumneavoastră pe ofertele noastre online.

Protecția datelor și securitatea informațiilor sunt incluse în politica noastră corporativă.


3.    Operator de date

Bosch Power Tools GmbH este operatorul responsabil cu prelucrarea datelor; excepțiile sunt prezentate in această notificare privind protecția datelor.

Datele noastre de contact sunt următoarele:
Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY, kontakt@bosch.de.

Vă rugăm să rețineți faptul că „Bosch Power Tools” acționează în calitate de operator asociat (în conformitate cu art. 26 GDPR) cu alte societăți din grupul Bosch în legătură cu proiectul iCPM, care este relevant pentru această ofertă digitală. Pentru mai multe informații cu privire la acest aspect și la drepturile dumneavoastră în această privință, vă rugăm să consultați secțiunea 13 „Operatori asociați”.


4.    Colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal

4.1    Categorii de date prelucrate

Sunt prelucrate următoarele categorii de date:

•    date de comunicare (de exemplu, numele, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa IP)

4.2    Principii

Datele cu caracter personal conțin toate informațiile referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, inclusiv nume, adrese, numere de telefon, adrese de e-mail, date primare contractuale, date privind contabilitatea contractelor și privind plățile, acestea reprezentând exprimarea identității unei persoane.

Colectăm, prelucrăm și utilizăm datele cu caracter personal (inclusiv adrese IP) numai atunci când există o bază legală statutară pentru a face acest lucru sau dacă v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea sau utilizarea datelor cu caracter personal în această privință, de exemplu prin intermediul înregistrării.

4.3    Scopurile prelucrării și temeiul juridic

Compania noastră, precum și furnizorii de servicii contractați de noi, prelucrează datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

4.3.1    Furnizarea acestor oferte online

(Temei juridic: îndeplinirea obligațiilor contractuale. Se aplică următoarele condiții: Link ).

4.3.2    Răspunsul la solicitările utilizatorilor în cadrul unui formular de contact

(Temei juridic: îndeplinirea obligațiilor contractuale și interesul legitim de a ne îmbunătăți produsele/serviciile).

4.3.3    Soluționarea întreruperilor serviciului și asigurarea securității.

(Temei juridic: îndeplinirea obligațiilor noastre legale în sfera de securitate a datelor și a interesului nostru legitim pentru soluționarea întreruperilor serviciului, precum și pentru protecția ofertelor noastre).

4.3.4    Protejarea și apărarea drepturilor noastre.

(Temei juridic: interes legitim din partea noastră pentru a ne proteja și apăra drepturile).

4.3.5    Autopromovarea și promovarea prin intermediul altora, precum și cercetarea de piață și analiza de potențiali clienți, efectuate în domeniul de aplicare permis de lege sau bazat pe consimțământ

(Temei juridic: consimțământ/interes legitim din partea noastră pentru marketingul direct atunci când este în conformitate cu protecția datelor și legea concurenței).

4.3.6    Sondaje privind produsele sau clienții, desfășurare prin e-mail sau/și prin telefon, în baza consimțământului dumneavoastră prealabil.

(Temei juridic: consimțământ).

4.3.7    Organizarea de tombole și campanii de reduceri conform condițiilor aferente tombolelor și campaniilor de reduceri.

(Temei juridic: îndeplinirea obligațiilor contractuale).

4.3.8    Trimiterea unui buletin informativ prin e-mail sau SMS/MMS, în baza consimțământului dat de destinatar

(Temei juridic: consimțământ).

4.4    Înregistrarea

Dacă doriți să utilizați sau să obțineți acces la beneficiile care necesită încheierea unui contract, este nevoie să vă înregistrați. La înregistrare, colectăm date cu caracter personal necesare pentru încheierea unui contract (de exemplu: nume, prenume, data nașterii, adresa de e-mail, dacă este cazul, informații privind metoda de plată preferată sau privind titularul contului), precum și alte date, cu titlu voluntar, dacă este cazul. Informațiile obligatorii sunt indicate cu simbolul *.

4.5 Înregistrare prin ID-ul centralizat Bosch

Vă puteți înregistra pentru ofertele noastre online [exclusiv] utilizând ID-ul centralizat Bosch. ID-ul centralizat BOSCH a fost elaborat de Bosch.IO GmbH pentru Grupul Bosch pentru a le permite utilizatorilor alăturați să beneficieze de oferte din partea diverselor companii din grup utilizând o aplicație centralizată de date și pentru a crește siguranța datelor.

 

Bosch.IO GmbH, Ullsteinstrasse 128, 12109 Berlin, Germany (“BIO”) este responsabil de prevederile acestui serviciu de participare singulară.

 

Dacă doriți să vă înscrieți pentru a obține un ID centralizat Bosch, se vor aplica Termenii Generali de Utilizare pentru Înregistrare și Utilizarea unui ID centralizat Bosch și Informarea cu privire la Protecția Datelor.

 

După înregistrarea cu succes veți putea utiliza datele de înregistrare utilizate pentru ID-ul Bosch centralizat și pentru a vă înregistra pentru această ofertă online. În acest scop, vă vom furniza un model de înregistrare BIO pentru ID-ul centralizat Bosch. Apoi BIO vă va confirma autorizația și ne va furniza datele principale necesare pentru a utiliza ofertele noastre (adică nume, prenume, data nașterii, numele companiei, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă de corespondență). Parola dvs. nu ne va fi comunicată.

 

Cu privire la alte transferuri de date în interiorul Grupului Bosch asociat cu ID-ul Bosch centralizat, vă rugăm să consultați Informarea cu privire la Protecția Datelor. Puteți anula acordul de utilizator cu privire la ID-ul centralizat Bosch în orice moment prin eliminarea înregistrării. În acest scop, vă rugăm apăsați pe următorul link: https://myaccount.bosch.com/BeaPUssWeb/unregistration.

4.6 Fișiere jurnal

De fiecare dată când utilizați internetul, browser-ul transmite anumite informații pe care le stocăm în așa-numitele fișiere jurnal.

Stocăm fișiere jurnal pentru a identifica întreruperile serviciului și din motive de securitate (de exemplu, pentru a investiga tentativele de atac) pentru o perioadă de șapte de zile, după care acestea sunt șterse. Fișierele jurnal care trebuie păstrate în scop probatoriu sunt excluse de la ștergere până la soluționarea incidentului pentru care sunt necesare și pot fi, după caz, transmise autorităților de investigare.

În fișierele jurnal sunt salvate următoarele informații:

-    adresa IP (adresa protocol internet) a dispozitivului care este utilizat pentru a accesa oferta online;
-    adresa site-ului web de pe care este accesată oferta online (așa-numitul URL sursă sau URL-ul de referință);
-    numele furnizorului de servicii folosit pentru accesarea ofertei online;
-    numele fișierelor sau a informațiilor accesate;
-    data și ora, precum și durata accesării;
-    cantitatea de date transferate;
-    sistemul de operare și informații privind browser-ul folosit, inclusiv privind programelor de completare instalate (de exemplu, Flash Player);
-    codul de stare http (de exemplu: „Solicitare realizată cu succes” sau „Fișierul căutat nu a fost găsit”).

4.7    Copiii

Oferta online nu se adresează copiilor cu vârste sub 16 ani.

4.8    Transferul de date la alți operatori

În principal, datele cu caracter personal sunt transmise altor operatori numai dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea unei obligații contractuale sau dacă există un interes legitim al nostru sau al unei părți terțe privind transferul de date sau dacă v-ați dat consimțământul. Găsiți informații privind temeiul juridic și destinatarii sau categoriile de destinatari în secțiunea – Scopurile prelucrării și temeiul juridic.

De asemenea, datele pot fi transferate altor operatori atunci când suntem obligați să facem acest lucru în urma unor reglementări legale sau hotărâri administrative sau judiciare executorii.

4.8.1    Furnizori de servicii (generalități)

Apelăm la furnizori de servicii externi pentru sarcini precum programarea și serviciile de găzduire de date. Am ales cu atenție acești furnizori de servicii și îi monitorizăm în mod frecvent, în special în ceea ce privește prelucrarea și protecția datelor pe care le stochează. Toți furnizorii de servicii sunt obligați să păstreze confidențialitatea și să respecte prevederile legale. Furnizorii de servicii pot fi și alte companii din grupul Bosch.

4.9    Transferul către destinatari în afara SEE

Este posibil să transferăm date cu caracter personal către destinatari situați în afara SEE, în așa-zisele țări terțe. În astfel de cazuri, înaintea transferului, ne asigurăm fie că destinatarii oferă un nivel corespunzător de protecție a datelor, fie că dumneavoastră v-ați dat consimțământul pentru transfer.

Aveți dreptul de a primi o prezentare generală a destinatarilor din țările terțe sau o copie a prevederilor specifice încheiate și care asigură un nivel corespunzător de protecție a datelor. Folosiți, în acest scop, informațiile din secțiunea Contact.

4.10    Durata stocării, perioade de păstrare

În general, vă stocăm datele atât timp cât este necesar pentru furnizarea ofertelor online și a serviciilor asociate sau atât timp cât avem un interes legitim pentru a le stoca (de exemplu: putem continua să avem un interes legitim pentru înștiințările de marketing poștale și după îndeplinirea obligațiilor contractuale). În toate celelalte cazuri, vă ștergem datele cu caracter personal, în afara celor pe care suntem obligați să le păstrăm în virtutea îndeplinirii obligațiilor legale (de exemplu: potrivit perioadelor de stocare stabilite de codul fiscal și comercial, suntem obligați să păstrăm documente precum contracte sau facturi pentru o anumită perioadă de timp).


5.    Tombole

La participarea la una dintre tombolele noastre, vă utilizăm datele pentru a vă informa dacă ați câștigat vreun premiu sau pentru a face publicitate produselor noastre, în limitele stabilite de lege sau a consimțământului dat de dumneavoastră. Informațiile despre tombole sunt disponibile în condițiile respective de participare.


6.    Utilizarea modulelor cookie

Pentru furnizarea serviciului nostru online, se pot folosi modulele cookie și mecanismele de urmărire.
Modulele cookie sunt mici fișiere text care pot fi stocate pe dispozitivul dumneavoastră atunci când vizitați serviciul nostru online.

Urmărirea este posibilă prin diferite tehnologii. Prelucrăm informațiile folosind, mai ales, tehnologia pixel și/sau în timpul analizei fișierelor jurnal.

6.1    Categorii

Facem distincție între modulele cookie care sunt absolut necesare pentru funcționalitățile tehnice ale serviciului online și modulele cookie și mecanismele de urmărire care nu sunt necesare în mod obligatoriu pentru funcționalitățile tehnice ale serviciului online.

În general, este posibilă utilizarea serviciului online fără niciun modul cookie în alte scopuri care nu sunt de natură tehnică.

6.1.1    Module cookie necesare din punct de vedere tehnic

Prin modulele cookie necesare din punct de vedere tehnic înțelegem modulele cookie fără de care furnizarea tehnică a serviciului online nu poate funcționa. Acestea includ, de exemplu, modulele cookie care stochează datele ce asigură redarea optimă a unui clip video sau a unei înregistrări audio.

Astfel de module cookie vor fi șterse în momentul părăsirii site-ului web.

6.1.2    Module cookie și mecanisme de urmărire care nu sunt necesare din punct de vedere tehnic

Folosim module cookie și mecanisme de urmărire numai dacă v-ați dat consimțământul prealabil în fiecare caz. Excepție face modulul cookie care salvează starea actuala a setărilor de confidențialitate (modulul cookie de selectare). Acest modul cookie este setat în temeiul interesului legitim.

În cazul acestor module cookie și a mecanismelor de urmărire, facem distincția între două subcategorii:

6.2    Module cookie de confort

Aceste module cookie fac navigarea mai ușoară, permițându-vă astfel să consultați serviciul nostru online într-un mod mai confortabil; de exemplu, setările dumneavoastră privind limba de afișare pot fi cuprinse în aceste module cookie.

Module cookie de marketing și mecanisme de urmărire

Generalități

Folosirea modulelor cookie de marketing și a mecanismelor de urmărire, ne oferă nouă și partenerilor noștri posibilitatea de a vă afișa oferte relevante în funcție de interesele dumneavoastră, după cum reiese din analiza comportamentală a utilizatorului dumneavoastră:

- Statistici:

cu ajutorul instrumentelor de statistică, măsurăm, de exemplu, numărul de pagini vizitate.

- Urmărirea conversiilor:

partenerii noștri care urmăresc rata de conversie plasează un modul cookie în computerul dumneavoastră („cookie de conversie”) dacă ați accesat site-ul nostru prin intermediul unui anunț al acestora. Aceste module cookie își pierd valabilitatea, în mod normal, după 30 de zile. Dacă vizitați anumite pagini ale site-ului nostru și acest modul cookie nu a expirat încă, noi și respectivul partener care urmărește conversia putem ști că un anumit utilizator a fost redirecționat către site-ul nostru în urma clicului pe anunț. Această opțiune poate fi aplicată de pe diferite dispozitive. Informațiile obținute prin intermediul modulului cookie de conversie sunt folosite pentru a întocmi statistici privind conversia și pentru a înregistra numărul total de utilizatori care au fost redirecționați către site ca urmare a clicului pe un site cu o etichetă de urmărire a conversiilor.

- Redirecționarea:

aceste instrumente creează profile de utilizatori prin intermediul modulelor cookie de publicitate sau a modulelor cookie de publicitate ale terților, așa numitele „semnale web” (elemente grafice invizibile, numite și pixeli sau pixeli de urmărire), sau prin intermediul altor tehnologii similare. Acestea sunt folosite pentru publicitatea personalizată, bazată pe interesele utilizatorului, și pentru a controla frecvența cu care un utilizator vede anumite anunțuri. Furnizorul respectiv este operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor legate de acest instrument. Furnizorii acestor instrumente pot, de asemenea, divulga informațiile părților terțe, în scopurile menționate anterior. Aveți în vedere notificările privind protecția datelor ale furnizorului respectiv în acest caz.

De asemenea, folosirea acestor instrumente poate presupune și transferul datelor dumneavoastră către destinatari situați în afara SEE, unde nu există un nivel de protecție adecvat, reglementat prin RGPD (de exemplu, în SUA). Pentru mai multe informații, citiți în continuare descrierea fiecărui instrument de marketing.

6.2.1    Monetate

Nume: Monetate
Furnizor: Monetate Inc., 100 Crosby Street #402, New York, NY 10012, USA
Scop: module cookie ce urmăresc comportamentul utilizatorilor pe diferite site-uri, testarea UX (a experienței utilizatorului)

6.2.2    Google Analytics

Nume: Google Analytics
Furnizor: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Scop: analiza comportamentului utilizatorilor (accesările paginii, numărul de vizitatori și vizite, descărcări), pseudonimizarea profilelor utilizatorilor prin informații colectate de pe diferite dispozitive ale utilizatorilor Google autentificați (urmărire pe diferite dispozitive), îmbogățirea datelor utilizatorilor pseudonomizați cu informații specifice grupului țintă oferite de Google, redirecționarea, testarea UX, urmărirea conversiilor și redirecționarea prin Google Ads.

6.2.3    Tealium

Nume: Tealium
Furnizor: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121
Scop: administrarea etichetelor site-ului prin interfața cu utilizatorul, integrarea codurilor de programare pe site-urile noastre.

6.2.4    Hotjar

Nume: Hotjar
Furnizor: Hotjar Ltd.,Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta
Scop: module cookie care urmăresc navigarea utilizatorilor pe mai multe pagini; crearea hărților termice, înregistrarea sesiunilor, studii/sondaje de opinie

6.3    Administrarea modulelor cookie de marketing și a mecanismelor de urmărire

Puteți configura setările dumneavoastră legate de modulele cookie și de mecanismele de urmărire în browser și/sau setările dumneavoastră de confidențialitate.

Notă: setările efectuate sunt valabile numai pentru browser-ul utilizat în fiecare caz în parte.

6.3.1    Dezactivarea tuturor modulelor cookie

Dacă doriți să dezactivați toate modulele cookie, puteți face acest lucru din setările browser-ului. Rețineți că acest lucru poate afecta funcționalitatea site-ului web.

6.3.2    Administrarea setărilor dumneavoastră pentru modulele cookie și mecanismele de urmărire care nu sunt necesare din punct de vedere tehnic

La navigarea pe site-urile noastre, vă va apărea o fereastră unde vi se va cere consimțământul pentru folosirea modulelor cookie de confort, a celor de marketing și a mecanismelor de urmărire.

În setările noastre privind confidențialitatea, vă puteți retrage consimțământul deja exprimat, cu efect pe viitor, sau vă puteți exprima consimțământul ulterior.


7.    Buletin informativ cu opțiunea de abonare; dreptul de retragere

În contextul ofertelor noastre online, vă puteți abona la buletinele informative. Vă punem la dispoziție așa-numita opțiune cu dublă abonare care ne permite să vă trimitem un buletin informativ prin e-mail, mesagerie pe telefonul mobil (precum WhatsApp), SMS sau notificări de tip push doar după ce ați confirmat activarea serviciului de buletine informative făcând clic pe link-ul dintr-o notificare. Puteți anula oricând abonarea prin retragerea consimțământului dacă nu mai doriți să primiți buletine informative. Vă puteți retrage consimțământul pentru buletinele informative prin e-mail, făcând clic pe link-ul inclus în respectivul buletin informativ sau în setările de administrare a ofertei online. Ne puteți, de asemenea, contacta folosind informațiile de contact din secțiunea Contact.


8.    Link-uri externe

Ofertele noastre online conțin link-uri către site-uri ale părților terțe, mai ales, ale unor furnizori cu care nu avem nicio legătură. După ce faceți clic pe link, nu suntem implicați în niciun fel în colectarea, prelucrarea și folosirea datelor cu caracter personal care pot fi transmise prin făcând clic pe link-ul părții terțe (precum adresa IP sau URL-ul site-ului unde se află link-ul) întrucât comportamentul părților terțe nu se află, desigur, sub controlul nostru. Nu ne asumăm răspunderea pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către părțile terțe.


9.    Securitate

Angajații noștri și companiile care furnizează servicii în numele nostru au obligația de a respecta confidențialitatea și legile în vigoare privind protecția datelor.

Luăm toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a asigura un nivel adecvat de securitate și pentru a proteja datele dumneavoastră, în special împotriva distrugerii, manipulării, pierderii, modificării, divulgării neautorizate sau accesului neautorizat. Măsurile noastre de securitate sunt în conformitate cu progresul tehnologic, fiind supuse în permanență unui proces de îmbunătățire.


10.    Drepturile utilizatorului

Pentru a vă exercita drepturile, folosiți informațiile furnizate în secțiunea de Contact. În acest sens, asigurați-vă că vă putem identifica în mod clar.

Dreptul la informație și acces

Aveți dreptul de a afla dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către noi și, dacă este cazul, aveți dreptul la accesarea acestora.

Dreptul la rectificare și ștergere

Aveți dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte.  Aveți dreptul de a obține completarea sau ștergerea datelor cu caracter personal, în măsura în care sunt îndeplinite cerințele legale.  

Acest lucru nu se aplică datelor necesare pentru facturare sau contabilitate sau care fac obiectul unei perioade de păstrare statutare. Cu toate acestea, dacă accesul la astfel de date nu este necesar, prelucrarea este restricționată (consultați paragrafele următoare).

Restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a cere restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, în măsura în care sunt îndeplinite cerințele legale.

Portabilitatea datelor

În măsura în care sunt îndeplinite cerințele legale, aveți dreptul de a primi datele pe care ni le-ați furnizat într-un format prelucrabil automat, structurat, utilizat în mod curent sau, dacă este posibil din punct de vedere tehnic, de a solicita transferul acestor date către o terță parte.

Retragerea consimțământului

În cazul în care v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor, aveți dreptul de a vă retrage acest consimțământ oricând și cu efect pe viitor. Legalitatea prelucrării datelor înainte de retragerea consimțământului rămâne neschimbată.


11.    Dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere

Aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere. Puteți face apel la autoritatea de supraveghere competentă din locul dumneavoastră de reședință sau țara dumneavoastră de reședință sau la autoritatea de supraveghere responsabilă pentru compania noastră. Această autoritate este reprezentată de:
comisarul însărcinat cu protecția datelor și libertatea informațiilor

Adresa:
Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart, GERMANY

Adresa poștală:
Cutie poștală 10 29 32
70025 Stuttgart, GERMANY

Telefon: +49 (711)/615541-0
Fax: +49 (711)/615541-15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de


12.    Modificări la Notificarea privind protecția datelor

Ne rezervăm dreptul de a modifica măsurile de securitate și de protecție a datelor. În astfel de cazuri, vom modifica în mod corespunzător notificarea privind protecția datelor. Prin urmare, consultați întotdeauna versiunea curentă a notificării noastre privind protecția datelor, deoarece poate suferi modificări.

Dacă doriți să ne contactați, ne găsiți la adresa indicată în secțiunea „Operator de date”.

Pentru a vă exercita drepturile, folosiți link-ul următor: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=34e06089-8879-4d25-a67a-0fe012d2e960.

Pentru a informa cu privire la incidente legate de protecția datelor, folosiți link-ul următor: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Pentru sugestii și reclamații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, vă recomandăm să contactați responsabilul nostru cu protecția datelor:

Responsabilul cu Protecția Datelor
Securitatea informațiilor și confidențialitate (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
GERMANY

sau

e-mail către:DPO@bosch.com.


13. Operatori asociați, art. 26 GDPR

În cadrul proiectului iCPM, colaborează următoarele societăți

 

Robert Bosch Power Tools GmbH

Max-Lang-Strasse 40-46, D-70771 Leinfelden-Echterdingen, Germania.

denumită în continuare „Bosch PT”

 

și

 

părțile enumerate în „Lista părților”.

denumite în continuare „părți”

cooperează îndeaproape. Acest lucru se aplică și în cazul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. Părțile au stabilit împreună ordinea în care aceste date urmează să fie prelucrate în etapele individuale de procesare și, prin urmare, trebuie să fie considerate părți responsabile solidar conform legii pentru protecția datelor, în conformitate cu articolul 26 din GDPR.

Care sunt activitățile și obligațiile comune și separate de prelucrare a datelor ale părților?

Aici puteți găsi o prezentare detaliată a activităților și obligațiilor comune și separate de prelucrare a datelor ale părților:

Activitate de procesare:

 

Îndeplinirea sarcinilor de către:

Brokeraj de identitate cu CIAM pentru utilizatorii externi B2C și B2B

Bosch PT

Brokeraj de identitate cu BCD / Bosch ADFS pentru B2E (administratori Bosch)

Bosch PT

Furnizarea de atribute de utilizator către aplicațiile conectate – token de acces

Părțile

Stocarea atributelor de utilizator (sincronizare)

Părțile

Furnizarea de atribute de utilizator către aplicațiile conectate – punctul final al informațiilor utilizatorului

Părțile

Furnizarea de atribute de utilizator către aplicațiile conectate – serviciu de notificare

Părțile

 

Ce înseamnă acest lucru pentru dumneavoastră, în calitate de persoană vizată?

În plus față de responsabilitățile pentru etapele individuale ale procesului stabilite în tabelul de mai sus, se aplică următoarele:

- Părțile furnizează gratuit, în calitate de persoană vizată, informațiile solicitate în temeiul articolelor 13 și 14 din GDPR într-o formă precisă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă, într-un limbaj clar și simplu. Fiecare parte furnizează celeilalte părți toate informațiile necesare din sfera sa de activitate.

- Părțile se informează reciproc, fără întârziere nejustificată, cu privire la orice drepturi ale persoanei vizate pe care le-ați afirmat în calitate de persoană vizată. Aceștia își furnizează reciproc toate informațiile necesare pentru a răspunde la solicitările dumneavoastră de informații.

- vă puteți exercita drepturile de persoană vizată direct împotriva fiecărei părți în orice moment.

 

Data intrării în vigoare: 10.10.2022.