Garanţia producătorului (ediţia 01.12.2021)


Toate sculele electrice, pneumatice, aparatele de măsură şi sculele de grădină Bosch sunt verificate, testate cu atenţie şi supuse unui control riguros în cadrul etapei de asigurare a calităţii Bosch. De aceea, Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen (denumit în continuare „Bosch” sau „noi”) acordă garanţie pentru sculele electrice, pneumatice, aparatele de măsură, sculele de grădină Bosch, precum şi pentru toate produsele acţionate electric (denumite în continuare pe scurt „Scule”) în conformitate cu următoarele condiţii. Această garanţie nu afectează pretenţiile cumpărătorului privitoare la răspunderea pentru defectele de fabricaţie conform contractului de cumpărare încheiat cu vânzătorul şi nici drepturile sale legale; utilizarea drepturilor menţionate mai sus este gratuită.

1.            Acordăm garanţie pentru o perioadă de doi ani, pentru sculele cumpărate de consumatori, pentru defecţiunile sculelor produse în perioada de garanţie în cazul cărora se poate demonstra că sunt cauzate de defecte de material sau de fabricaţie; acordăm o perioadă de garanţie de douăsprezece luni pentru acelaşi tip de defecţiuni ale sculelor cumpărate de persoane juridice. Perioada de garanţie începe în momentul cumpărării de către primul utilizator final. Concludentă este data specificată pe documentul de cumpărare original (bon sau factură fiscală).

2.            Garanţia poate fi extinsă la maximum trei ani (cu excepţia sculelor de înaltă frecvenţă, şurubelniţelor industriale cu acumulator, sculelor pneumatice, acumulatorilor şi  încărcătoarelor  pentru  sculele electrice pentru meşterit precum  şi  cele  pentru grădină). Acest lucru presupune să te înregistrezi online în termen de patru săptămâni de la achiziţionarea sculei, după cum urmează:

▪              Înregistrarea poate fi efectuată numai pe următoarele site-uri web:

www.mybosch-tools.com dacă este vorba despre o sculă pentru meşterii amatori sau

www.bosch-pt.com/warranty dacă este vorba despre o sculă pentru profesionişti.

Înregistrarea este posibilă numai dacă eşti de acord cu stocarea datelor care trebuie introduse.

▪              Hotărâtoare pentru înregistrarea în decursul termenului specificat este factura sau bonul vânzătorului de la care ai achiziţionat scula. De aceea, trebuie să păstrezi documentul original de cumpărare.

▪              După finalizarea înregistrării vei primi un certificat. Acest certificat este de asemenea necesar pentru onorarea garanţiei şi trebuie tipărit imediat şi păstrat.

3.            Sunt exceptate de la garanţie

▪              accesoriile;

▪              aparatele utilizate în scopuri demonstrative;

▪              consumabilele sau alte piese supuse uzurii naturale, cât şi defecţiunile sculelor apărute ca urmare a uzurii cauzate de condiţiile de întrebuinţare sau de uzura naturală;

 

▪              defecţiuni ale sculelor cauzate de nerespectarea instrucţiunilor de utilizare, utilizării neconforme cu destinaţia, condiţiilor de mediu anormale, utilizării necorespunzătoare, suprasolicitării sau întreţinerii ori îngrijirii improprii;

▪              defecţiuni ale sculelor rezultate în urma folosirii de accesorii, piese de completare sau piese de schimb care nu sunt piese originale Bosch;

▪              sculele care au fost modificate sau completate şi sculele care au fost demontate parţial sau complet; precum şi

▪              abaterile minore de la structura iniţială, care nu afectează valoarea sau utilitatea sculelor.

4.            Pretenţia de acordare a garanţiei trebuie declarată în perioada de garanţie. Scula respectivă împreună cu bonul de cumpărare, care trebuie să conţină data cumpărării şi denumirea produsului, şi dacă este necesar, certificatul de garanţie, trebuie predate sau expediate integral vânzătorului sau unuia dintre centrele de service menţionate în instrucţiunile de utilizare. Expedierea se va face prin intermediul unui curier agreat de vânzător. Garanţia oferită acoperă toate costurile legate de aducerea unui produs dovedit defect la conformitate cu specificaţiile sale originale, prin repararea sau înlocuirea oricărei părţi defecte, precum şi costurile de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate şi reambalare.

5.            Remedierea defecţiunilor recunoscute de noi ca fiind în garanţie se face, în funcţie de opţiunea noastră, prin repararea gratuită a sculei defecte sau prin înlocuirea acesteia cu o sculă impecabilă (dacă este cazul, chiar cu un model mai nou). Sculele sau piesele înlocuite intră în proprietatea noastră.

6.            Alte pretenţii în afara dreptului de remediere a defecţiunilor sculei respective menţionat în condiţiile de garanţie nu au justificare în baza garanţiei noastre. În special, nu ai dreptul la trimiterea unei scule de înlocuire pe durata reparaţiei.

7.            În urma prestaţiilor executate în garanţie, timpul de nefuncţionare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanţie prelungeşte termenul de garanţie şi se calculează, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoştinţa vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală şi, respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator. Produsele de folosinţă îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanţie vor beneficia de un nou termen de garanţie care curge de la data preschimbării produsului.

8.            Este exclusă cesiunea drepturilor ce rezultă din această garanţie. Această garanţie nu se aplică produselor achiziţionate la mâna a doua.

Această garanţie este valabilă pentru sculele care sunt achiziţionate şi utilizate în Uniunea Europeană (inclusiv Marea Britanie, Norvegia, Elveţia).

 Pentru această garanţie este valabil dreptul român, fiind exclus Acordul Naţiunilor Unite privind contractele internaţionale de cumpărare a mărfurilor (CISG). Această alegere a legii nu înseamnă că poţi fi lipsit de protecţia care îţi este conferită de normele de la care, conform legislaţiei statului în care ai domiciliul stabil, nu se poate face derogare prin acord (principiul normei mai favorabile).

Robert Bosch Power Tools GmbH 70538 Stuttgart

Germania