Personvernbestemmelser


1. Personvernbestemmelser

Bosch Power Tools GmbH (omtalt som «Bosch Power Tools», «vi» eller «oss» nedenfor) setter pris på at du besøker internettsidene og mobilapplikasjonene våre (til sammen også «nettilbud») og viser interesse for selskapet og produktene våre.


2. Bosch Power Tools respekterer din private sfære

Det er svært viktig for oss å garantere beskyttelsen av din private sfære ved behandlingen av personopplysninger og sikre alle forretningsopplysninger. Dette tar vi hensyn til i våre forretningsprosesser. Personopplysninger som innhentes når du bruker nettilbudene våre blir behandlet konfidensielt, og behandles kun i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser.

Personvern og datasikkerhet er del av vår bedriftspolitikk.


3. Ansvarlig instans

Bosch Power Tools er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine, med de unntakene som er beskrevet i disse personvernbestemmelsene.

Våre kontaktopplysninger:

Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, D-70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4. Innhenting, behandling og bruk av personopplysninger

4.1 Kategorier for behandlede data

Følgende opplysningskategorier blir behandlet:

•    Kommunikasjonsdata (f.eks. navn, telefonnummer, e-post, adresse, IP-adresse)
•    Planleggings- og styringsdata
•    Bevegelsesdata

4.2 Prinsipper

Personopplysninger er alle opplysninger som gjelder en identifisert eller identifiserbar fysisk person, for eksempel navn, adresser, telefonnumre, e-postadresser, kontrakts-, bestillings- og fakturadata, som uttrykker en persons identitet.

Vi innhenter, behandler og bruker persondata (inkludert IP-adresser) bare når det foreligger et rettslig grunnlag for dette, f.eks. i rammen av en registrering, eller når du gir oss ditt samtykke til dette.

4.3 Formål med databehandlingen og rettslige grunnlag

Vi og tjenesteleverandørene som arbeider for oss behandler dine personopplysninger med følgende formål:

4.3.1 Klargjøring av dette nettilbudet

(Rettslig grunnlag: kontraktoppfyllelse). Følgende vilkår for bruk gjelder.

4.3.2 Svar på spørsmål fra bruker i forbindelse med et kontaktskjema

Rettslig grunnlag: Overveiende berettiget interesse fra vår side i forbindelse med markedsføring og forbedring av våre produkter og tjenester, så lenge dette er i samsvar med personvernrettslige bestemmelser hhv. kontraktsoppfyllelse eller samtykke.

4.3.3 For registrering av feil og av sikkerhetsgrunner

(Rettslig grunnlag: Oppfylle våre rettslige forpliktelser innen personvern og berettiget interesse for å eliminere feil og for sikkerheten i forbindelse med våre tilbud.)

4.3.4 Egen og ekstern reklame, markedsforskning og rekkeviddemåling i lovlig omfang eller etter samtykke.

(Rettslig grunnlag: Samtykke / berettiget interesse fra vår side i forbindelse med direkte markedsføring, så lenge dette er i samsvar med personvernrettslige og konkurranserettslige bestemmelser.)

4.3.5 Produkt- eller kundeundersøkelser på e-post og/eller telefon, i den grad du uttrykkelig har samtykket til dette.

(Rettslig grunnlag: Samtykke)

4.3.6  Gjennomføring av konkurranser eller rabattkampanjer i henhold til de aktuelle konkurransebetingelsene og kampanjebetingelsene.

(Rettslig grunnlag: kontraktoppfyllelse)

4.3.7 Sending av et nyhetsbrev via e-post eller SMS/MMS etter samtykke fra mottakeren.

(Rettslig grunnlag: Samtykke).

4.3.8 Opprettholdelse og beskyttelse av våre rettigheter

(Rettslig grunnlag: Berettiget interesse fra vår side for å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav).

4.4 Registrering

Hvis du vil benytte tjenester som krever kontraktinngåelse, blir du bedt om å registrere deg. I forbindelse med registreringen samler vi inne personopplysninger (for eksempel fornavn, etternavn, e-postadresse, adresse) og eventuelle andre opplysninger som er nødvendige for kontraktsgrunnen og -oppfyllelsen. Obligatorisk informasjon er merket med en *.

4.5 Loggfiler

Ved hver bruk av Internett blir det automatisk overført bestemte opplysninger fra nettleseren som vi lagrer i såkalte loggfiler.

For at eventuelle feil skal kunne registreres og av sikkerhetsgrunner (f.eks. for å få klarhet i forsøk på angrep) lagrer vi loggfilene i 7 dager for deretter å slette dem. Loggfiler som må oppbevares videre av bevisgrunner, unntas fra slettingen inntil den avsluttende avklaringen av hver hendelse og kan videreformidles til etterforskningsmyndighetene i hvert enkelt tilfelle.

I loggfilene lagres følgende informasjon:

-    IP-adresse (Internett-protokolladresse) til enheten som gir tilgang til nettilbudet;
-    Internett-adresse til nettstedet som nettilbudet ble aktivert fra (såkalt opprinnelses- eller referrer-URL);
-    Navn på tjenesteleverandøren som gir tilgang til nettilbudet;
-    Navn på de innhentede filene eller opplysningene;
-    Dato og klokkeslett og varighet for innhentingen;
-    Overført datamengde;
-    Operativsystem og opplysninger om anvendt nettleser, inkludert installerte tilleggsmoduler (f.eks. for flash player);
-    http-statuskode (f.eks. «Forespørsel lyktes» eller «Forespurt fil ikke funnet»).

4.6 Barn

Dette nettilbudet retter seg ikke til barn under 16 år.

4.7 Videreformidling av data til andre ansvarlige instanser

Vi meddeler prinsipielt sett bare dine persondata til andre ansvarlige instanser hvis dette er nødvendig for å oppfylle kontrakten og vi eller en tredjepart har en berettiget interesse for videreformidling eller dersom vi har fått ditt samtykke i dette. Informasjon om rettslig grunnlag og mottakere eller kategorier av mottakere finner du i avsnittet Formål med databehandlingen og rettslige grunnlag.

I tillegg kan dataene overføres til andre ansvarlige instanser dersom vi er forpliktet til dette på grunn av lovbestemmelser eller rettslige eller andre offentlige ordninger.

4.7.1 Tjenesteleverandører (generelt)

Vi gir eksterne tjenesteleverandører i oppdrag å utføre tjenester som markedsføring, programmering, datahosting og kundestøtte på telefon. Vi har omhyggelig valgt ut disse tjenesteleverandørene, og kontrollerer dem regelmessig, særlig med tanke på omhu i databehandlingen og sikring av dataene de har lagret. Vi forplikter samtlige tjenesteleverandører på å holde dataene fortrolige og oppfylle lovens bestemmelser. Tjenesteleverandører kan også være andre selskaper i Bosch-konsernet.

4.8 Lagringsvarighet; oppbevaringstid

Vi lagrer prinsipielt dine data så lenge det er nødvendig for å fremlegge vårt nettilbud og tjenestene som er forbundet med dette eller så lenge vi har en berettiget interesse i videre lagring (vi kan f.eks. også etter oppfyllelse av en kontrakt fortsatt ha en berettiget interesse i markedsføring via post). Deretter sletter vi dine personopplysninger med unntak av opplysninger vi må fortsette å lagre for å oppfylle våre rettslige forpliktelser (f.eks. har vi på grunn av skatte- og handelsrettslige bestemmelser plikt til å oppbevare dokumenter som f.eks. kontrakter og fakturaer i en bestemt tid).


5. Konkurranser

Hvis du deltar i en konkurranse hos oss, bruker vi opplysningene dine til varsling om gevinst og til reklame for våre produkter i det omfanget dette er tillatt, så fremt du har gitt oss samtykke til dette. Du finner detaljert informasjon om de enkelte konkurransene i konkurransereglene.


6. Bruk av informasjonskapsler (cookies)

I forbindelse med utførelsen av våre nettilbud kan det benyttes informasjonskapsler og sporingsmekanismer.
Informasjonskapsler er små tekstfiler som kan lagres på datamaskinen din når du er innom et nettilbud.
Sporing er mulig ved bruk av forskjellige teknologier. Vi behandler informasjon særlig innenfor rammen av pikselteknologi eller loggfilanalyse.

6.1 Kategorier

Vi skiller mellom informasjonskapsler som er absolutt nødvendige for den tekniske funksjonen til nettilbudet, og informasjonskapsler og sporingsmekanismer som ikke er absolutt nødvendige for den tekniske driften av nettilbudet.

Bruk av nettilbudet er generelt mulig uten informasjonskapsler som ikke brukes av tekniske grunner.

6.1.1 Teknisk nødvendige informasjonskapsler

Med teknisk nødvendige informasjonskapsler mener vi informasjonskapsler vi er helt avhengige av for å kunne sikre den tekniske driften av nettilbudet. Til denne gruppen hører for eksempel informasjonskapsler som lagrer data for å kunne gjengi video- og lydinnhold feilfritt.
Disse informasjonskapslene slettes etter at besøket ditt er avsluttet.

6.1.2 Informasjonskapsler og sporingsmekanismer som ikke er teknisk nødvendige

Disse informasjonskapslene og sporingsmekanismene bruker vi bare når du på forhånd har gitt ditt samtykke til dette. Unntaket er informasjonskapselen som lagrer den gjeldende statusen til dine personverninnstillinger (valg-informasjonskapsel). Denne angis på grunn av berettiget interesse.
Vi deler disse informasjonskapslene inn i to underkategorier:

6.2 Komfortinformasjonskapsler

Disse informasjonskapslene gir mulighet til komfortabel bruk av vårt nettilbud. For eksempel kan dine språkinnstillinger lagres i disse informasjonskapslene.

6.3 Markedsføringsinformasjonskapsler og sporingsmekanismer

Generelt

Bruk av markedsføringsinformasjonskapsler og sporingsmekanismer gjør det mulig for oss og våre partnere å vise deg interessebaserte tilbud, som bygger på en analyse av din brukeratferd:

-    Statistikk:

Gjennom bruk av statistikkverktøy teller vi for eksempel dine sidevisninger.

-    Konverteringssporing:

Vår konverteringssporingspartner plasserer en informasjonskapsel på datamaskinen din ("Conversion Cookie"), så fremt du har kommet til vår nettside via en annonse fra den aktuelle partneren. Disse informasjonskapslene gjelder vanligvis i 30 dager. Hvis du besøker bestemte av våre sider og informasjonskapselen ikke er utløpt, kan vi og den aktuelle konverteringssporingspartneren registrere at en bestemt bruker har klikket på annonsen og dermed er omdirigert til vår side. Dette kan også gjøres på tvers av enheter. Opplysningene som samles inn ved hjelp av konverteringsinformasjonskapsler, brukes til å utarbeide konverteringsstatistikker og registrere det totale antallet brukere som har klikket på den aktuelle annonsen og er blitt omdirigert til siden som er utstyrt med en konverteringssporingsmerke.


-    Sosiale programtillegg

På enkelte sider i vårt nettilbud er det integrert innhold og tjenester fra andre tilbydere (f.eks. Facebook, Twitter), som på sin side kan bruke informasjonskapsler og aktive komponenter. Nærmere opplysninger om sosiale programtillegg finner du i avsnittet Sosiale programtillegg.

-    Retargeting

Disse verktøyene oppretter bruksprofiler ved hjelp av reklameinformasjonskapsler eller reklameinformasjonskapsler for tredjeperson, såkalte Web Beacons (usynlig grafikk som også kalles piksler eller tellepiksler) eller andre sammenlignbare teknologier. Disse brukes til interessebasert reklame og styring av hvor ofte brukeren ser bestemte annonser. Ansvarlig for utarbeidelse av data i sammenheng med verktøyene er den aktuelle tilbyderen. Tilbyderne av verktøyene gir også eventuelt informasjon videre til tredjeperson for de før nevnte formålene. Vi gjør i denne sammenhengen oppmerksom på personvernerklæringen for den aktuelle tilbyderen.

Vi gjør oppmerksom på at det ved bruk av verktøyene eventuelt kan skje en overføring av dine data utenfor EØS, der det ikke finnes noe adekvat personvernnivå i henhold til DSGVO (EUs personvernforordning) (f.eks. USA). Detaljer om dette finner du i beskrivelsen av hvert enkelt markedsføringsverktøy nedenfor.

6.3.1 Monetate

Navn: Monetate
Tilbyder: Monetate Inc., 100 Crosby Street #402, New York, NY 10012, USA
Funksjon: Informasjonskapsel kan gjengi hvordan brukere forholder seg på tvers av sider, UX-testing

6.3.2 Google Analytics

Navn: Google Analytics
Tilbyder: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Funksjon: Analysering av brukeratferd (sidevisning, antall besøkende og besøk, nedlastinger), opprettelse av brukerprofiler med pseudonym ved bruk av informasjon på tvers av enheter om påloggede Google-brukere (Cross-Device Tracking), samling av flere pseudonyme brukerdata med målgruppespesifikk informasjon stilt til disposisjon av Google, Retargeting, UX-testing, Conversion Tracking og Retargeting i forbindelse med Google Ads

6.3.3 Tealium

Navn: Tealium
Tilbyder: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121
Funksjon: Administrering av nettside-tags via et grensesnitt, integrering av programkoder på våre nettsider

6.4 Administrering av informasjonskapsler og sporingsmekanismer

I nettleseren og/eller i våre personverninnstillinger kan du administrere innstillingene for informasjonskapsler og sporingsmekanismer.
Merknad: Dine aktiverte innstillinger gjelder bare for den nettleseren du brukte der og da.

6.4.1 Slå av alle informasjonskapsler

Hvis du vil slå av alle informasjonskapslene, går du til nettleserinnstillingene dine og deaktiverer plassering av informasjonskapsler. Vi gjør oppmerksom på at dette kan redusere funksjonaliteten til nettsiden.

6.4.2 Administrasjon av dine innstillinger for informasjonskapsler og sporingsmekanismer som ikke er teknisk nødvendige

Når du besøker våre internettsider, blir du spurt i et informasjonskapselvindu om du vil gi ditt samtykke til bruk av komfortinformasjonskapsler og markedsføringsinformasjonskapsler eller sporingsmekanismer.
Under våre personverninnstillinger kan du tilbakekalle tidligere avgitte samtykker med virkning for fremtiden eller også gi oss samtykke på et senere tidspunkt.


7. Sosiale programtillegg

Vi bruker såkalte sosiale programtillegg i våre nettilbud i forskjellige sosiale nettverk. Disse beskrives i detalj i dette avsnittet.

Ved bruk av programtillegg oppretter nettleseren din en direkte forbindelse med serverne til de aktuelle sosiale nettverkene. På denne måten får den aktuelle tilbyderen informasjon om at din nettleser har åpnet den tilsvarende siden i vårt nettilbud, også når du ikke har noen brukerkonto hos tilbyderen, eller ikke er logget inn hos denne tilbyderen akkurat da. Loggfiler (inkludert IP-adressen) blir da sendt fra nettleseren din direkte til en server for den aktuelle tilbyderen og eventuelt lagret der. Tilbyderen eller den tilhørende serveren kan ha sitt område utenfor EU eller EØS (f.eks. i USA).

Programtillegg oppretter automatiske utvidelser av leverandørene av de sosiale nettverkene. Vi har derfor ingen innflytelse på omfanget av dataene som innhentes og lagres av leverandørene av de sosiale nettverkene via programtilleggene .

Formålet og omfanget av innhentingen, den videre behandlingen og bruken av dataene gjennom det sosiale nettverket og dine rettigheter og innstillingsmuligheter i forhold til dette for å beskytte din private sfære, står i personvernbestemmelsene for det aktuelle sosiale nettverket.

Hvis du ikke ønsker at tilbyderne av de sosiale nettverkene skal motta og eventuelt lagre eller viderebehandle data via dette nettilbudet, må du ikke benytte de aktuelle programtillegg.

7.1 Programtillegg på Facebook

Facebook drives av www.facebook.com von Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA og av www.facebook.de von Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland ("Facebook"). En oversikt over programtillegg på Facebook og hvordan de ser ut finner du her : http://developers.facebook.com/programtillegg. Informasjon om personvern hos Facebook finner du her: http://www.facebook.com/policy.php.

7.2 Programtillegg på Twitter

Twitter drives av Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). En oversikt over programtillegg på Twitter og hvordan de ser ut, finner du her: https://twitter.com/about/resources/buttons. Informasjon om personvern hos Twitter finner du her: https://twitter.com/privacy.

7.3 Programtillegg på Instagram

Instagram drives av Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram"). En oversikt over programtillegg på Instagram og hvordan de ser ut, finner du her: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges. Informasjon om personvern på Instagram finner du her: https://help.instagram.com/155833707900388/.

7.4 Programtillegg på Pinterest

Instagram drives av Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram"). En oversikt over programtillegg på Instagram og hvordan de ser ut, finner du her: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges. Informasjon om personvern på Instagram finner du her: https://help.instagram.com/155833707900388/.


8. Nyhetsbrev med påmelding; rett til tilbaketrekking

Du kan abonnere på et nyhetsbrev innenfor rammen av våre nettilbud. Til dette brukes en såkalt Double Opt-In-prosedyre. Det betyr at vi sender deg et nyhetsbrev via e-post, mobil meldingstjeneste (f.eks. WhatsApp), SMS eller push-melding først etter at du uttrykkelig har bekreftet aktivering av nyhetsbrevtjenesten ved å klikke på en kobling i en melding. Hvis du senere ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrevene, kan du når som helst avslutte abonnementet ved å trekke tilbake samtykket. For e-post-nyhetsbrev gjøres tilbaketrekkingen via koblingen som står i nyhetsbrevet eller via administrasjonsinnstillingene for det aktuelle nettilbudet. Du kan også kontakte oss via opplysningene i avsnittet Kontakt.


9. Eksterne lenker

Vårt nettilbud kan inneholde lenker til nettsidene fra tredjeparter, dvs. tilbydere som ikke er forbundet med oss. Når du har klikket på lenken, har vi ikke lenger noen innflytelse på innhentingen, behandlingen eller bruken av eventuelle personopplysninger som overføres til tredjepart ved at du klikket på lenken (f.eks. IP-adressen eller nettadressen til siden der lenken står), ettersom tredjeparts handlinger av naturlige årsaker er utenfor vår kontroll. Vi tar ikke noe ansvar for tredjeparts behandling av slike personopplysninger.


10. Sikkerhet

Våre medarbeidere og tjenesteleverandørene som handler på oppdrag fra oss har taushetsplikt og er forpliktet til å overholde bestemmelsene i den gjeldende personvernlovgivningen.

Vi treffer alle nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å garantere et adekvat beskyttelsesnivå og beskytte personopplysningene vi forvalter, i særdeleshet mot risikoen for ufrivillig eller urettmessig sletting, manipulering, tap, endring eller uautorisert offentliggjøring eller tilgang uten tillatelse. Våre sikkerhetstiltak blir stadig forbedret i samsvar med den teknologiske utviklingen.


11. Brukerens rettigheter

Vennligst bruk opplysningene i avsnittet Kontakt for å gjøre dine rettigheter gjeldende. I denne forbindelsen må du passe på at det er mulig å identifisere deg helt entydig.

Informasjons- og opplysningsrett:

Du har rett til å motta opplysninger fra oss om behandlingen av dine opplysninger. Du kan da gjøre gjeldende en rett til informasjon med hensyn til personopplysningene fra deg som vi behandler.

Rett til korrigering og sletting:

Du kan forlange å korrigere feil i opplysningene og – dersom de rettslige forutsetningene for dette er oppfylt – slette opplysningene.

Dette gjelder ikke for data som trengs for avregnings- og regnskapsformål eller som er underlagt lovlig fastsatt lagringsplikt. Dersom det ikke trengs tilgang til slike personopplysninger, begrenses imidlertid behandlingen (se nedenfor).

Begrensning av behandlingen:

Du kan forlange av oss at vi begrenser behandlingen av dine opplysninger hvis de rettslige forutsetningene for dette foreligger.

Dataportabilitet:

Du har videre rett til å motta opplysninger som du har stilt til vår disposisjon, overført i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, eller, hvis det er teknisk gjennomførbart, at de overføres til en tredjepart.

11.1 Rett til å klage til personvernmyndigheten

Du har rett til å sende inn en klage til en personvernmyndighet. I dette øyemed kan du henvende deg til personvernmyndigheten på ditt bosted eller i din delstat / ditt fylke eller til personvernmyndigheten som er ansvarlig for oss. Dette er:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg

Besøksadresse:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
TYSKLAND

Postadresse:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
TYSKLAND

Tlf.: +49 711/615541-0
Faks: +49 711/615541-15
E-post: poststelle@lfdi.bwl.de


12. Endring av personvernbestemmelsene

Vi forbeholder oss retten til å endre våre sikkerhets- og personvernregler. I disse tilfellene tilpasser vi våre personvernbestemmelser. Vær vennligst oppmerksom på den til enhver tid aktuelle versjonen av våre personvernbestemmelser.


13. Kontakt

Hvis du ønsker å kontakte oss, finner du oss på adressen som er angitt i avsnittet «Ansvarlig instans».

Bruk denne lenken for å gjøre dine rettigheter gjeldene og for å varsle om personvernhendelser:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz .

Når det gjelder forslag og klager angående behandling av dine personopplysninger, anbefaler vi at du henvender deg til personvernansvarlig:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
TYSKLAND

Eller

mailto: DPO@bosch.com


Utgave: 10.10.2019