Melding om databeskyttelse


1.    Melding om databeskyttelse

Bosch Power Tools GmbH (heretter "XY" eller "Vi" eller "Oss") ønsker deg velkommen til våre internettsider og mobilapplikasjoner (sammen også referert til som "Online Tilbud"). Vi takker deg for din interesse for vårt selskap og våre produkter.


2.    Bosch Power Tools respekterer ditt personvern

Beskyttelse av ditt personvern under behandling av personopplysninger samt sikkerhet for alle kommersielle data er viktig for oss. Vi behandler personopplysninger som ble samlet inn under ditt besøk til våre online tilbud konfidensielt og bare i samsvar med lovbestemte forskrifter.

Databeskyttelse og informasjonssikkerhet er inkludert i retningslinjene for vårt selskap.


3.    Behandlingsansvarlig

Bosch Power Tools GmbH er den behandlingsansvarlige for behandling av dine data; unntak er beskrevet i denne meldingen om databeskyttelse.

Våre kontaktdetaljer er som følger:
Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY, kontakt@bosch.de.

Vær oppmerksom på at i løpet av registreringen er «Bosch Power Tools» «felleskontroller» med andre selskaper i Bosch-konsernet i henhold til art. 26 i GDPR . Se avsnitt 4.4: «Registrering» for mer informasjon om dette og rettighetene dine i denne forbindelse.


4.    Innsamling, behandling og bruk av personopplysninger

4.1    Behandlede datakategorier

Følgende datakategorier behandles:

•    Kommunikasjonsdata (f.eks. navn, telefon, e-post, adresse, IP-adresse)

4.2    Prinsipper

Personopplysninger består av all informasjon relatert til en identifisert eller identifiserbar fysisk person, dette inkluderer for eksempel navn, annonsekjoler, telefonnumre, e-postadresser, kontraktsmessige hoveddata, kontraktsregnskap og betalingsdata, som er et uttrykk for en persons identitet.

Vi samler inn, behandler og bruker personopplysninger (inkludert IP-adresser) bare når det enten er et lovbestemt rettslig grunnlag for å gjøre det, eller hvis du har gitt ditt samtykke til behandling eller bruk av personopplysninger angående denne saken, for eksempel ved bruk av registrering.

4.3    Behandlingsformål og rettslig grunnlag

Vi og tjenesteleverandørene som er bestilt av oss, behandler dine personopplysninger for følgende behandlingsformål:

4.3.1    Levering av disse online tilbudene

(Rettslig grunnlag: Oppfyllelse av kontraktsmessige forpliktelser. Følgende betingelser gjelder: Kobling ).

4.3.2    Svare på brukerforespørsler innenfor omfanget av et kontaktskjema

(Rettslig grunnlag: Oppfyllelse av kontraktsmessige forpliktelser eller legitim interesse i forbedring av produkter/tjenester).

4.3.3    Løse tjenesteavbrudd så vel som av sikkerhetsmessige årsaker.

(Rettslig grunnlag: Oppfyllelse av våre juridiske forpliktelser innenfor rammen av datasikkerhet og legitim interesse i å løse tjenesteavbrudd, samt i beskyttelse av våre tilbud).

4.3.4    Beskytte og forsvare våre rettigheter.

(Rettslig grunnlag: Legitime interesser fra vår side for å beskytte og forsvare våre rettigheter).

4.3.5    Egenreklame og promotering av andre, samt markedssøk og rekkeviddeanalyse gjort innenfor omfanget som er lovfestet tillatt eller basert på samtykke

(Rettslig grunnlag: Samtykke/legitim interesse fra vår side i direkte markedsføring hvis det er i samsvar med databeskyttelse og konkurranserett).

4.3.6    Produkt- eller kundeundersøkelser utført via e-post og/eller telefon underlagt ditt tidligere uttrykkelige samtykke.

(Rettslig grunnlag: Samtykke).

4.3.7    Gjennomføre loddtrekninger eller rabattkampanjer i samsvar med respektive vilkår og betingelser for loddtrekninger eller rabattkampanjer.

(Rettslig grunnlag: Oppfyllelse av kontraktsmessige forpliktelser).

4.3.8    Sende en e-post eller SMS/MMS nyhetsbrev underlagt mottakerens samtykke

(Rettslig grunnlag: Samtykke).

4.4    Registrering

For å kunne bruke utvidede funksjoner kreves registrering i våre nettbaserte tilbud. Nedenfor finner du mer informasjon om registrerings- og påloggingsprosessen.

Dette er strukturert som følger:

4.4.1 Integrert kundeprofiladministrasjon – muliggjør integrering av ulike registreringsalternativer, for eksempel Boschs Single Key ID og pålogging via sosiale medier.

4.4.2 Single Key ID – ett av påloggingsalternativene fra Bosch IO.

4.4.1 iCPM, felles kontrollering, i henhold til art. 26 i GDPR

Bosch «Integrert kundeprofiladministrasjon» (iCPM) kobler sammen ulike Bosch-applikasjoner, med mål om at du som forretningspartner (bruker, kunde) ikke trenger å oppgi dataene dine flere ganger, og dermed gir deg best mulig kundeopplevelse. I tillegg tilbyr iCPM muligheten til å logge på Bosch-applikasjoner via ulike påloggingsalternativer.

Innenfor rammen av iCPM,

Robert Bosch Power Tools GmbH

Max-Lang-Strasse 40-46, D-70771 Leinfelden-Echterdingen

heretter kalt «Bosch PT

 

og

 

partene oppført i «Liste over parter» (heretter kalt «partene»).

arbeider

tett sammen. Dette gjelder også for behandlingen av dine personopplysninger. Partene har sammen fastsatt rekkefølgen disse dataene skal behandles i, i de enkelte behandlingsfasene og skal derfor anses som felles kontrollører under personopplysningsloven i samsvar med art. 26 i GDPR.

Her er en detaljert oversikt over partenes felles og separate databehandlingsaktiviteter og -ansvar:

 

Databehandling:

 

Ansvar:

Identitetsmegling med Bosch eier samt andre, eksterne identitetsleverandører (Facebook, Apple, Google) for B2C og eksterne B2B-brukere, Bosch PT.

 

Bosch PT

Identitetsmegling med BCD/Bosch ADFS for B2E (Bosch-administratorer)

Bosch PT

Innhenting, lagring og levering av brukerattributter for tilkoblede applikasjoner

Partene

 

Hva dette betyr for deg:

– Partene skal gi deg som registrert, den nødvendige informasjonen i henhold til artikkel 13 og 14 i GDPR på en presis, transparent, forståelig og lett tilgjengelig måte og på et tydelig og enkelt språk. Dette skal skje kostnadsfritt. Hver part skal gi den andre parten all nødvendig informasjon fra sitt aktivitetsområde.

– Partene skal informere hverandre uten opphold når du utøver rettighetene du som registrert har. De skal gi hverandre all informasjon som er nødvendig for å svare på anmodelsen din om informasjon.

– Du utøver dine rettigheter som registrert, direkte ovenfor begge parter på et hvilket som helst tidspunkt.

 

4.5.2. Logg på med SingleKey ID, felles kontrollering

Du kan logge på nettstedet vårt med SingleKey ID.

SingleKey ID ble utviklet av Bosch.IO GmbH for Bosch-gruppen for å gi brukerne et overordnet påloggingsalternativ på Bosch-nettsteder, -butikker, -apper og -tjenester. Bosch.IO GmbH, Ullsteinstrasse 128, 12109 Berlin, Tyskland, er ansvarlig for å levere SingleKey ID.

Bosch.IO GmbH behandler opplysningene dine med det formål å «registrere deg og logge deg på med SingleKey ID», samt gi oversikt og vedlikehold av hoveddata og programmer med SingleKey ID under felles ansvar hos oss. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: https://singlekey-id.com/data-protection-notice/.

Etter en éngangsregistrering kan du bruke SingleKey ID til å logge på. For dette formålet blir du videresendt til en påloggingsmaske på Bosch.IO GmbH. Etter vellykket autentisering vil Bosch.IO GmbH gi oss de nødvendige personopplysningene (f.eks. e-postadresse, telefonnummer, fornavn, etternavn, språk, land). Passordet ditt vil ikke bli overført til oss.

Du kan avslutte brukerkontrakten for SingleKey ID når som helst på SingleKey ID-nettstedet ved å slette SingleKey-ID-en din: https://singlekey-id.com/myprofile/. Vær oppmerksom på at ved å slette SingleKey-ID-en din vil du miste tilgangen til alle Bosch-nettsteder, -butikker, -apper og -tjenester der du har logget på med SingleKey ID.

4.6 Loggfiler

Hver gang du bruker Internett sender nettleseren din visse opplysninger som vi lagrer i såkalte loggfiler.

Vi lagrer loggfiler for å fastslå tjenesteavbrudd og av sikkerhetsgrunner (f.eks. for å undersøke angrepsforsøk) i en periode på 7 dager og sletter dem etterpå. Loggfiler som må opprettholdes for bevisformål er utelukket fra sletting til den respektive hendelsen er løst og kan, fra sak til sak, sendes videre til undersøkende myndigheter.

I loggfiler lagres følgende informasjon:

-    IP-adresse (internettprotokolladresse) til terminalenheten som brukes til å få tilgang til online-tilbudet;
-    Internett-adressen til nettstedet som online-tilbudet er tilgjengelig fra (såkalt URL-adresse for opprinnelse eller henvisningsadresse);
-    Navnet på tjenesteleverandøren som ble brukt til å få tilgang til online-tilbudet;
-    Navn på filene eller informasjon som ble åpnet;
-    Dato og klokkeslett samt varighet for tilbakekalling av dataene;
-    Mengden data som er overført;
-    Operativsystem og informasjon i nettleseren som brukes, inkludert tillegg som er installert (f.eks. Flash Player);
-    http statuskode (f.eks. "Forespørsel vellykket" eller "Forespurt fil ikke funnet").

4.7    Barn

Dette online tilbudet er ikke ment for barn under 16 år.

4.8    Dataoverføring til andre behandlingsansvarlige

I hovedsak videresendes dine personopplysninger til andre behandlingsansvarlige kun hvis det er nødvendig for oppfyllelsen av en kontraktsforpliktelse, hvis vi selv eller en tredjepart har en legitim interesse i dataoverføringen, eller hvis du har gitt ditt samtykke. Detaljer om juridisk grunnlag og mottakere eller mottakerkategorier finner du i avsnittet – Behandling, formål og juridiske grunnlag.

I tillegg kan data overføres til andre behandlingsansvarlige når vi er forpliktet til å gjøre det på grunn av lovbestemte forskrifter eller rettsgyldige administrative eller rettslige ordrer.

4.8.1    Tjenesteleverandører (generelt)

Vi involverer eksterne tjenesteleverandører med oppgaver som programmering og datahostingtjenester. Vi har valgt disse tjenesteleverandørene omhyggelig og overvåker dem regelmessig, spesielt når det gjelder deres håndtering av og beskyttelse av de dataene de lagrer. Alle tjenesteleverandører er forpliktet til å opprettholde konfidensialitet og å overholde de lovbestemte bestemmelsene. Tjenesteleverandører kan også være andre Bosch-konsernselskaper.

4.9   Overføring til mottakere utenfor EØS

Vi kan overføre personopplysninger til mottakere utenfor EØS, til såkalte tredjeland. I slike tilfeller sikrer vi at datamottakeren enten gir et hensiktsmessig nivå av databeskyttelse eller at du har samtykket til overføringen.
Du har rett til å motta en oversikt over tredjelandsmottakere og en kopi av de spesifikt avtalte bestemmelsene som sikrer et hensiktsmessig nivå av databeskyttelse. For dette formålet, vennligst bruk opplysningene i kontaktseksjonen.

4.10    Varighet for lagring, oppbevaringstid

I hovedsak lagrer vi dataene dine så lenge det er nødvendig for å levere våre online tilbud og tilkoblede tjenester, eller så lenge vi har en legitim interesse i å lagre dataene (f.eks. kan vi fortsatt ha en legitim interesse i postmarkedsføring etter oppfyllelse av våre kontraktsmessige forpliktelser). I alle andre tilfeller sletter vi personopplysningene dine med unntak av data vi er forpliktet til å lagre for oppfyllelse av juridiske forpliktelser (f.eks. på grunn av oppbevaringsperioder i henhold til skatte- og kommersielle koder, er vi forpliktet til å ha dokumenter som kontrakter og stemmer tilgjengelig i en viss tidsperiode).


5.    Loddtrekninger

Hvis du deltar i en av våre loddtrekninger bruker vi dine opplysninger til å informere deg om vunnet premie og med det formål å annonsere våre produkter i den grad loven tillater det eller så langt du har samtykket. Informasjon om loddtrekninger finner du i de respektive vilkårene for deltakelse.


6.    Bruk av informasjonskapsler

I forbindelse med vår online tjeneste kan informasjonskapsler og sporingsmekanismer brukes.
Informasjonskapsler er små tekstfiler som kan lagres på enheten din når du besøker vår elektroniske tjeneste.
Sporing er mulig ved hjelp av ulike teknologier. Spesielt behandler vi informasjon ved hjelp av pikselteknologi og/eller under loggfilanalyse.

6.1    Kategorier

Vi skiller mellom informasjonskapsler som er obligatoriske for de tekniske funksjonene til den elektroniske tjenesten og slike informasjonskapsler og sporingsmekanismer som ikke er obligatoriske for den tekniske funksjonen til den elektroniske tjenesten.

Det er generelt mulig å bruke den elektroniske tjenesten uten informasjonskapsler som tjener ikke-tekniske formål.

6.1.1    Teknisk nødvendige informasjonskapsler

Med teknisk nødvendige informasjonskapsler mener vi informasjonskapsler hvor teknisk levering av den nettbaserte tjenesten ikke kan sikres uten dem. Disse inkluderer for eksempel informasjonskapsler som lagrer data for å sikre jevn gjengivelse av video- eller lydopptak.
Slike informasjonskapsler vil bli slettet når du forlater nettstedet.

6.1.2    Informasjonskapsler og sporingsmekanismer som teknisk sett ikke er nødvendige

Vi bruker bare informasjonskapsler og sporingsmekanismer hvis du har gitt oss ditt forhåndssamtykke i hvert tilfelle. Med unntak av informasjonskapselen som lagrer gjeldende status for dine personverninnstillinger (informasjonskapsel for valg). Denne informasjonskapselen er satt basert på legitim interesse.
Vi skiller mellom to underkategorier angående disse informasjonskapslene og sporingsmekanismene:

6.2    Informasjonskapsler for komfort

Disse informasjonskapslene forenkler driften og lar deg dermed bla gjennom vår online-tjeneste mer komfortabelt; f.eks. kan dine språkinnstillinger inkluderes i disse informasjonskapslene.
Markedsføringsinformasjonskapsler og sporingsmekanismer

Generelt

Ved å bruke markedsføringsinformasjonskapsler og sporingsmekanismer kan vi og partnerne våre vise deg tilbud basert på dine interesser, som følge av en analyse av brukeratferden din:

- Statistikker:

Ved å bruke statistiske verktøy måler vi for eksempel antall sidevisninger.

- Konverteringssporing:

Våre konverteringssporingspartnere plasserer en informasjonskapsel på datamaskinen din

("konverteringsinformasjonskapsel") hvis du har tilgang til nettstedet vårt via en annonse fra den respektive partneren. Vanligvis er disse informasjonskapslene ikke lenger gyldige etter 30 dager. Hvis du besøker bestemte sider på nettstedet vårt og informasjonskapselen ennå ikke er utløpt kan vi og den relevante konverteringspartneren gjenkjenne at en bestemt bruker klikket på annonsen og dermed ble omdirigert til nettstedet vårt. Dette kan også gjøres på tvers av flere enheter. Informasjon som er innhentet ved hjelp av konverteringsinformasjonskapselen tjener formålet med å kompilere konverteringsstatistikk og registrere det totale antallet brukere som klikket på den respektive annonsen og ble omdirigert til et nettsted med en sporingstag for konvertering.

- Videre-målretting:

Disse verktøyene oppretter brukerprofiler ved hjelp av reklameinformasjonskapsler eller tredjeparts annonseringsinformasjonskapsler som kalles "web beacons" (usynlig grafikk som også kalles piksler eller sporingspiksler), eller ved hjelp av sammenlignbare teknologier. Disse brukes til interessebasert annonsering og for å kontrollere hvor ofte brukeren ser på visse annonser. Den aktuelle leverandøren er den behandlingsansvarlige for behandling av data i forbindelse med verktøyet. Leverandørene av verktøyene kan også utlevere informasjon til tredjeparter for de formålene som er nevnt ovenfor. Vær oppmerksom på databeskyttelsesmeldingene til den aktuelle leverandøren i denne sammenhengen.

Vær oppmerksom på at bruk av verktøyene kan omfatte overføring av dine opplysninger til mottakere utenfor EØS der det ikke er tilstrekkelig nivå av databeskyttelse i henhold til GDPR (f.eks. USA). For mer informasjon i denne forbindelse kan du se følgende beskrivelse av de enkelte markedsføringsverktøyene.

6.2.1    Monetate

Navn: Monetate
Leverandør: Monetate Inc., 100 Crosby Street #402, New York, NY 10012, USA
Funksjon: Informasjonskapsler kan spore brukeratferd på tvers av nettsteder, UX-testing

6.2.2    Google Analytics

Navn: Google Analytics
Leverandør: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Funksjon: Analyse av brukeratferd (sidehenting, antall besøkende og besøk, nedlastinger), opprettelse av pseudonyme brukerprofiler basert på informasjon på tvers av enheter for innloggede Google-brukere (sporing på tvers av enheter), berikelse av pseudonyme brukerdata med målgruppespesifikk informasjon gitt av Google, videre-målretting, UX-testing, konverteringssporing og videre-målretting i forbindelse med Google Ads

6.2.3    Tealium

Navn: Tealium
Leverandør: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121
Funksjon: Administrasjon av nettstedtagger via et brukergrensesnitt, integrering av programkoder på våre nettsteder

6.2.4    Hotjar

Navn: Hotjar
Leverandør: Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta
Funksjon: Informasjonskapsler kan spore hvordan brukere blar gjennom flere sider. opprettelse av varmekart, øktopptak, undersøkelser/meningsmålinger

6.3    Styring av informasjonskapsler og sporingsmekanismer

Du kan administrere innstillinger for informasjonskapsel og sporingsmekanismer i nettleseren og/eller våre personverninnstillinger.

Merknad: Innstillingene du har gjort gjelder kun for den nettleseren som brukes i hvert tilfelle.

6.3.1    Deaktivering av alle informasjonskapsler

Hvis du ønsker å deaktivere alle informasjonskapsler må du deaktivere informasjonskapsler i nettleserinnstillingene dine. Vær oppmerksom på at dette kan påvirke nettstedets funksjonalitet.

6.3.2    Administrasjon av innstillingene dine med hensyn til informasjonskapsler og sporingsmekanismer er ikke nødvendig teknisk

Når du besøker våre nettsteder, vil du bli spurt i et informasjonskapsellag om du samtykker til vår bruk av henholdsvis Comfort-informasjonskapsler, markedsføringsinformasjonskapsler eller sporingsmekanismer.
I våre personverninnstillinger kan du trekke tilbake samtykket med virkning for fremtiden eller gi ditt samtykke på et senere tidspunkt.


7. Marketing Pixels

Navn: Meta Pixel

Leverandør: Meta Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland

Sammen med Meta har vi ansvar for behandlingen av personopplysningene dine angående bruk av nettilbudet vårt ved hjelp av Meta Pixel.

For å definere de respektive ansvarsområdene for oppfyllelsen av forpliktelsene i henhold til EUs personvernforordning (GDPR) for felles behandling har vi sluttet en avtale om delt ansvar med Meta. Du kan se hovedpunktene fra avtalen når som helst under denne koblingen: https://www.facebook.com/legal/control-ler_addendum. Særlig styrer den hvilke sikkerhetstiltak Meta må vurdere (https://www.facebook.com/le-gal/terms/data_security_terms) og hvordan rettighetene til de registrerte kan utøves overfor Meta.

 

Funksjon: Meta behandler personopplysningene dine på grunnlag av samtykke fra deg gjennom Meta Pixel for generering av kampanjerapporter, konverteringssporing, klikkhendelser og målrettet annonsering utenfor nettstedet (endring av mål) på grunnlag av HTTP-hoder (inkludert IP-adresse, enhet og nettleseregenskaper, nettadresse, nettadresse til henviser, personen din), Pixel-spesifikke data (inkludert Pixel-ID og Meta-informasjonskapsel), klikkatferd, valgfrie verdier (som f.eks. konverteringer, sidetype), skjemafeltnavn (som f.eks. e-post, adresse, antall for kjøp av et produkt eller en tjeneste)

Vi mottar ingen personopplysninger om deg fra Meta, men mottar heller anonymiserte kampanjerapporter om nettstedets målgruppe og annonseytelse.

Du kan stoppe interessebaserte annonser fra Meta ved å endre annonseinnstillingene på Meta-nettstedet. Alternativt kan du deaktivere bruken av informasjonskapsler fra tredjeparter ved å gå til avmeldingssiden til Digital Advertising Alliance på http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN eller på nettstedet http://www.youronlinechoices.com.


 

8.    Nyhetsbrev med påmelding; Angrerett

Innenfor rammen av våre online tilbud kan du registrere deg for nyhetsbrev. Vi tilbyr det såkalte alternativet for dobbel registrering, noe som betyr at vi bare vil sende deg et nyhetsbrev via e-post, mobilmelding (for eksempel WhatsApp), SMS eller push-varsling etter at du eksplisitt har bekreftet aktiveringen av nyhetsbrevtjenesten til oss ved å klikke på koblingen i et varsel. Hvis du ønsker å ikke lenger motta nyhetsbrev kan du si opp abonnementet når som helst ved å trekke tilbake ditt samtykke. Du kan trekke tilbake samtykket ditt til nyhetsbrev via e-post ved å klikke på linken som sendes i det respektive nyhetsbrevet eller i de administrative innstillingene for det elektroniske tilbudet. Alternativt kan du kontakte oss ved bruk av kontaktinformasjonen som er angitt i avsnittet Kontakt.


9.    Eksterne lenker

Våre online tilbud kan inneholde lenker til internettsider for tredjeparter, spesielt leverandører som ikke er relatert til oss. Når du klikker på linken har vi ingen innflytelse på innsamling, behandling og bruk av personlige opplysninger som kanskje blir overført ved å klikke på linken til tredjeparten (for eksempel IP-adressen eller nettadressen til nettstedet der linken er plassert) ettersom tredjeparters atferd naturligvis er utenfor vår kontroll. Vi påtar oss ikke ansvar for tredjeparters behandling av personopplysninger.


10.    Sikkerhet

Våre ansatte og selskapene som leverer tjenester på våre vegne er forpliktet til taushetsplikt og overholdelse av gjeldende databeskyttelseslover.

Vi tar alle nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre et passende sikkerhetsnivå og for å beskytte dine data som administreres av oss, spesielt mot risiko for utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, manipulering, tap, endring, uautorisert avsløring eller uautorisert tilgang. Våre sikkerhetstiltak blir, i henhold til teknologiske fremskritt, stadig forbedret.


11.    Brukerrettigheter

For å håndheve dine rettigheter, vennligst bruk opplysningene som er gitt i avsnittet Kontakt. Ved å gjøre dette må du sørge for at en utvetydig identifisering av din person er mulig.

Rett til informasjon og tilgang

Du har rett til å innhente bekreftelse fra oss om hvorvidt personopplysningene dine behandles eller ikke, og hvis dette er tilfelle, tilgang til dine personopplysninger.

Rett til korrigering og sletting

Du har rett til korrigering av unøyaktige personopplysninger.  Når det gjelder lovbestemte krav, har du rett til å kreve fullføring eller sletting av dine opplysninger.  

Dette gjelder ikke for data som er nødvendige for fakturerings- eller regnskapsformål, eller som er underlagt en lovbestemt oppbevaringsperiode. Hvis tilgang til slike data ikke er nødvendig, er imidlertid behandlingen begrenset (se følgende).

Begrensning av behandling

Når det gjelder lovpålagte krav har du rett til å kreve begrensning for behandling av dine data.

Dataportabilitet

Så langt lovbestemte krav er oppfylt, kan du be om å motta data som du har gitt oss i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, eller – hvis det er teknisk mulig – at vi overfører disse dataene til en tredjepart.

Tilbaketrekking av samtykke

Hvis du har samtykket til behandling av dataene dine har du rett til å tilbakekalle dette samtykket når som helst med virkning for fremtiden. Lovligheten av databehandling før tilbaketrekkingen forblir uendret.


12.    Rett til å klage til tilsynsmyndighet

Du har rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet. Du kan klage til den tilsynsmyndigheten som er ansvarlig for ditt bosted eller til tilsynsmyndigheten som er ansvarlig for oss. Dette er:

State Commissioner for Data Protection and Freedom of Information (Statskommissær for databeskyttelse og informasjonsfrihet)

Adresse:
Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart, GERMANY

Postadresse:
P.O. Box 10 29 32
70025 Stuttgart, GERMANY

Telefon: +49 (711)/615541-0
Faks: +49 (711)/615541-15
E-post: poststelle@lfdi.bwl.de


13.    Endringer i melding om databeskyttelse

Vi forbeholder oss retten til å endre våre sikkerhets- og databeskyttelsestiltak. I slike tilfeller vil vi endre vår melding om databeskyttelse tilsvarende. Legg derfor merke til den nåværende versjonen av vår melding om databeskyttelse, ettersom denne er underlagt endringer.

Hvis du ønsker å kontakte oss, vennligst finn oss på adressen som er oppgitt i avsnittet "Behandlingsansvarlig".

For å hevde dine rettigheter, vennligst bruk følgende link: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=34e06089-8879-4d25-a67a-0fe012d2e960.

For å varsle databeskyttelseshendelser, bruk følgende kobling: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

For forslag og klager vedrørende behandlingen av dine personopplysninger anbefaler vi at du kontakter vår databeskyttelsesansvarlig:

Databeskyttelsesansvarlig
Information Security and Privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
GERMANY

eller

mailto:DPO@bosch.com.

 

Ikrafttredelsesdato: 03.04.2023.