Privacyverklaring


1.    Privacyverklaring

Bosch Power Tools GmbH (hierna te noemen ‚Bosch Power Tools‘ of “Wíj‘ of ‚Ons‘) verwelkomt u op onze internetpagina‘s en mobiele applicaties (samen te noemen als ‚online aanbiedingen‘). Wij danken u voor uw interesse in onze onderneming en onze producten.


2.    Bosch Power Tools respecteert uw privacy.

De bescherming van uw privacy tijdens de verwerking van uw persoonlijke gegevens, evenals de veiligheid van alle bedrijfsgegevens, zijn heel belangrijk voor ons. Wij verwerken persoonlijke gegevens, die worden verzameld als u de online aanbiedingen bekijkt, op een vertrouwelijke wijze en uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Gegevensbescherming en informatiebeveiliging maken deel uit van ons bedrijfsbeleid.


3.    Verwerkingsverantwoordelijke

Bosch Power Tools GmbH is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens; uitzonderingen worden beschreven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens:
Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY, kontakt@bosch.de.

Houd er rekening mee dat "Bosch Power Tools" tijdens de registratie "Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke" is met andere bedrijven van de Bosch-groep overeenkomstig art. 26 AVG . Voor meer informatie hierover en over uw rechten in dit verband, raadpleeg sectie 4.4.: "Registratie".


4.    Verzamelen, verwerking en gebruik van persoonlijke gegevens

4.1    Categorieën van verwerkte gegevens

De volgende categorieën van gegevens worden verwerkt:

• Communicatiegegevens (bijvoorbeeld naam, telefoon, e-mail, adres, IP-adres)
• Contractuele brongegevens (bijvoorbeeld contractuele relaties, contractuele of product gerelateerde rente)
• Klantgeschiedenis
• Contract accounting en betalingsgegevens
• Gegevens over planning en verordeningen
• Transactiegegevens

4.2    Principes

Persoonsgegevens bestaan uit alle informatie die verband houdt met een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Deze informatie omvat o.a. namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, contractuele stamgegevens, boekhoudkundige en betalingsgegevens waaruit de identiteit van een persoon afgeleid kan worden.

Wij verwerken persoonsgegevens (met inbegrip van IP-adressen) alleen wanneer er ofwel een wettelijke grondslag voor is, of als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking of het gebruik van persoonlijke gegevens, bv. door middel van een registratie.

4.3    Verwerkingsdoeleinden en wettelijke grondslag

Zowel wij, als de dienstverleners die door ons zijn aangesteld, verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende verwerkingsdoeleinden:

4.3.1    Beschikbaar stellen van het online aanbod

(Rechtsgrondslag: Voldoen aan contractuele verplichtingen. De volgende voorwaarden zijn van toepassing: Link).

4.3.2 Bepaling van deze Online aanbiedingen en nakoming van contractuele verplichtingen volgens onze contractuele voorwaarden met inbegrip van facturering. Facturering kan de verkoop van vorderingen omvatten.

(Wettelijke basis: naleving van contractuele verplichting, de volgende voorwaarden zijn daarom van toepassing Link, respectievelijk ons wettelijk belang in een efficiënt management van claims wat betreft de verkoop van claims).

4.3.3    Beantwoorden van vragen van klanten binnen het raamwerk van een contactformulier

(Rechtsgrondslag: voldoen aan contractuele verplichtingen of rechtmatige belangen voor wat betreft de verbetering van producten / diensten).

4.3.4    Het oplossen van verstoringen in de dienstverlening, evenals om beveiligingsredenen.

(Rechtsgrondslag: voldoen aan onze wettelijke verplichtingen binnen het raamwerk van gegevensbeveiliging en rechtmatig belang in de oplossing van verstoringen in de dienstverlening, evenals in de bescherming van onze aanbiedingen).

4.3.5    Bescherming en verdediging van onze rechten.

(Rechtsgrondslag: rechtmatig belang van onze kant in de bescherming en verdediging van onze rechten).

4.3.6    Promotie van onze onderneming, alsook marktonderzoek en reikwijdte-analyse binnen wat wettelijk is toegestaan, dan wel op basis van toestemming

(Rechtsgrondslag: toestemming / rechtmatig belang van onze kant in direct marketing in overeenstemming met de gegevensbescherming en het mededingingsrecht.)

4.3.7    Product- en klantenenquêtes die worden uitgevoerd via e-mail en/of telefonisch, onder voorbehoud dat u voorafgaand uitdrukkelijk toestemming daartoe hebt verleend. Let ook op punt 5.

(Rechtsgrondslag: toestemming.)

4.3.8    Het houden van verlotingen of kortingsacties in overeenstemming met de voorwaarden die gelden voor verlotingen of kortingsacties.

(Rechtsgrondslag: voldoen aan contractuele verplichtingen.)

4.3.9   Versturen van een nieuwsbrief of push-bericht via e-mail of SMS/MMS mag alleen met toestemming van de ontvanger (Rechtsgrondslag: toestemming.)

4.4    Registratie

Om uitgebreide functies te gebruiken, is registratie in ons online aanbod vereist. Hieronder vindt u meer informatie over de registratie en het login-proces.

Dit is als volgt gestructureerd:

4.4.1 Geïntegreerd klantenprofielbeheer - maakt de integratie mogelijk van meerdere registratieopties zoals Bosch Single Key-ID en inloggen op sociale netwerken.

4.4.2 Single Key-ID - een van de login-opties verstrekt door Bosch IO.

4.4.3 Inloggen op sociale netwerken - een van de login-opties verstrekt door de betreffende provider, bijv. Apple of Google.

4.4.4. iCPM, gemeenschappelijke controle, overeenkomstig art. 26 AVG

Bosch "Geïntegreerd klantenprofielbeheer" (iCPM) verbindt verschillende Bosch-toepassingen, met als doel dat u als zakenpartner (gebruiker, klant) uw gegevens niet meerdere keren hoeft te verstrekken en u zodoende de best mogelijk klantervaring geboden wordt. Daarnaast biedt iCPM de mogelijkheid om in te loggen op Bosch-toepassingen via verschillende login-opties.

In het kader van iCPM werken

Robert Bosch Power Tools GmbH

Max-Lang-Strasse 40-46, D-70771 Leinfelden-Echterdingen

hierna aangeduid als "Bosch PT

 en

 de partijen vermeld in de "Lijst van partijen" (hierna aangeduid als "Partijen")

nauw

samen. Dit is ook van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens. De Partijen hebben gezamenlijk de volgorde bepaald waarin deze gegevens verwerkt moeten worden in de afzonderlijke procesfases en moeten derhalve als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken worden beschouwd in de zin van de gegevensbeschermingswetgeving conform art. 26 AVG.

Hier vindt u een gedetailleerd overzicht van de gezamenlijke en afzonderlijke gegevensverwerkingsactiviteiten en -verantwoordelijkheden van de partijen:

 

Gegevensverwerking:

 

Verantwoordelijkheid:

Identity Brokering met de eigen identiteitsproviders van Bosch evenals externe identiteitsproviders (Facebook,Apple, Google) voor B2C- en externe B2B-gebruikers Bosch PT.

 

Bosch PT

Identity brokering met BCD/Bosch ADFS voor B2E (Bosch-beheerders)

Bosch PT

Vastleggen, opslag en terbeschikkingstelling van gebruikerskenmerken voor verbonden toepassingen

De Partijen

 

Wat dit voor u betekent:

- De partijen voorzien u, als geregistreerde personen, kosteloos van de informatie vereist door Art. 13 en 14 AVG, op een precieze, transparante en begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm in duidelijke en eenvoudige taal. Elke partij verstrekt de andere partij alle nodige informatie op het gebied waarop deze actief is.

- De partijen dienen elkaar zonder vertraging te informeren over de rechten van de geregistreerde personen die u als geregistreerde persoon doet gelden. Ze verstrekken elkaar alle benodigde informatie om aan uw verzoeken om informatie te voldoen.

- U kunt uw rechten als geregistreerde persoon op ieder willekeurig moment direct tegen elke partij laten gelden.

 

4.4.5. Login met SingleKey-ID, gezamenlijke controle

U kunt inloggen op onze website met SingleKey-ID.

SingleKey-ID is ontwikkeld door Bosch.IO GmbH voor de Bosch-groep om gebruikers te voorzien van een overkoepelende login-optie op Bosch-websites, -winkels, -apps en -diensten. Bosch.IO GmbH, Ullsteinstrasse 128, 12109 Berlijn, Duitsland, is verantwoordelijk voor het verstrekken van SingleKey-ID.

Bosch.IO GmbH verwerkt uw gegevens met als doel de "registratie en login met SingleKey-ID” en ook het "overzicht en onderhoud van mastergegevens en apps met SingleKey-ID" onder gezamenlijke verantwoordelijkheid met ons. Ga voor meer informatie naar: https://singlekey-id.com/data-protection-notice/.

Na eenmalige registratie kunt u SingleKey-ID gebruiken om in te loggen. Voor dit doeleinde wordt u doorgestuurd naar een login-scherm van Bosch.IO GmbH. Na succesvolle authenticatie verstrekt Bosch.IO GmbH ons de vereiste persoonsgegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummer, voornaam, achternaam, taal, land). Uw wachtwoord wordt niet aan ons doorgegeven.

U kunt uw SingleKey-ID-gebruikerscontract op ieder willekeurig moment beëindigen op de SingleKey-ID-website door uw SingleKey-ID te wissen: https://singlekey-id.com/myprofile/. Houd er rekening mee dat u door het wissen van uw SingleKey-ID de toegang tot alle Bosch-websites, -winkels, -apps en -diensten verliest waar u met SingleKey-ID hebt ingelogd.

 4.4.6. Inloggen op sociale netwerken

Wij bieden u ook de optie om in te loggen op ons online aanbod met zogenaamd inloggen op sociale netwerken, zoals uw Apple- of Google-account.

Voor de registratie wordt u doorgestuurd naar de pagina van het desbetreffende sociale netwerk, waar u kunt inloggen met uw gegevens daar. Dit leidt ertoe dat uw account van de desbetreffende provider aan onze dienst wordt gekoppeld. Tijdens het proces worden de informatie van uw openbare profiel daar, uw e-mailadres en de identificatie-aanhangsels aan ons overgedragen door de betreffende provider.

De provider kan reeds bij hem opgeslagen informatie, zoals IP-adres of browserinformatie, koppelen aan het gebruik en de gebruiksduur van de aangeboden dienst (bijv. onze login-service). De provider van het sociale netwerk of diens server kan buiten de EU of de EER gevestigd zijn (bijv. in de V.S.).

Als u niet wilt dat er een gegevensoverdracht plaatsvindt tussen ons en de sociale netwerken, log dan niet in via het inloggen op sociale netwerken, maar gebruik in plaats daarvan onze eigen login-services.

 

4.5  Logboekbestanden

Elke keer dat u het internet gebruikt, stuurt uw browser bepaalde informatie door die we opslaan in zogenaamde logboekbestanden.

We bewaren logboekbestanden om verstoringen in de dienstverlening vast te stellen en om beveiligingsredenen (bv. om aanvalspogingen te onderzoeken) gedurende een periode van 7 dagen en wissen ze daarna. Logboekbestanden die moeten worden bijgehouden voor bewijsdoeleinden worden niet gewist, totdat het betreffende incident is opgelost. Afhankelijk van het specifieke geval kunnen deze bestanden worden doorgegeven aan onderzoekende instanties.

In logboekbestanden wordt de volgende informatie opgeslagen:

-    IP-adres (internetprotocoladres) van het apparaat dat gebruikt wordt om toegang te krijgen tot de online aanbieding;
-    internetadres van de website van waaraf toegang tot de online aanbieding wordt verkregen (de zogenaamde URL van oorsprong of verwijzende URL);
-    naam van de service provider die wordt gebruikt voor toegang tot de online aanbieding;
-    namen van de bestanden of informatie waartoe toegang wordt verkregen;
-    datum, tijd en duur van het ophalen van de gegevens;
-    de hoeveelheid gegevens die worden overgedragen;
-    besturingssysteem en informatie over de internet browser die wordt gebruikt, met inbegrip van geïnstalleerde add-ons (bijv. Flash Player);
-    http statuscode (bijv. ‚Verzoek was succesvol‘ of ‚Gezochte bestand niet gevonden‘).

4.6.   Kinderen

Het online aanbod is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar.

4.7.    Gegevensoverdracht aan andere gegevensverantwoordelijken

In principe worden uw persoonsgegevens alleen doorgestuurd naar andere gegevensverantwoordelijken, indien dit nodig is voor de vervulling van een contractuele verplichting of als wijzelf, of een derde partij, een rechtmatig belang hebben bij de gegevensoverdracht of als u daartoe toestemming hebt gegeven. Bijzonderheden over de rechtsgrondslag en de ontvangers of categorieën van ontvangers zijn te vinden in de rubriek "Verwerkingsdoeleinden en wettelijke grondslagen".

Daarnaast kunnen gegevens worden doorgestuurd naar andere gegevensverantwoordelijken, wanneer we verplicht zijn dit te doen wegens wettelijke voorschriften of afdwingbare administratieve of gerechtelijke bevelen.

4.7.1    Dienstverleners (algemeen)

 

Wij betrekken externe dienstverleners voor de uitvoering van taken zoals verkoop- en marketingdiensten, contractmanagement, betalingsverwerking, programmering, gegevenshosting en hotlinediensten. Wij hebben deze dienstverleners met grote zorg uitgekozen en monitoren hen regelmatig, vooral op het gebied van de zorgvuldige behandeling en bescherming van de gegevens die ze opslaan. Alle dienstverleners zijn verplicht tot geheimhouding en naleving van de wettelijke bepalingen. Dienstverleners kunnen ook andere bedrijven van de Bosch-groep zijn.

4.8.    Overdracht aan ontvangers buiten de EER

Wij kunnen persoonlijke gegevens overdragen aan ontvangers buiten de EER, in de zogenaamde derde landen. Voor een overdracht in dergelijke gevallen verzekeren wij dat de ontvanger van de gegevens een passend niveau van gegevensbescherming kan bieden, of dat u toestemming voor de overdracht hebt verleend.
U hebt het recht een overzicht te ontvangen van ontvangers in derde landen, samen met een exemplaar van de specifiek overeengekomen voorzieningen die een passend niveau van gegevensbescherming verzekeren. Voor dit doel kunt u gebruik maken van hetgeen wordt gemeld in de rubriek Contactgegevens.

4.9.    Duur van de opslag, bewaartermijnen

In principe bewaren wij uw gegevens zo lang het nodig is om ons online aanbod en de daarmee verbonden diensten te kunnen aanbieden, of zo lang wij een rechtmatig belang hebben bij het bewaren van de gegevens (wij kunnen, bijvoorbeeld, nog steeds een rechtmatig belang hebben bij marketing per post nadat wij hebben voldaan aan onze contractuele verplichtingen). In alle andere gevallen wissen wij uw persoonlijke gegevens, met uitzondering van gegevens die wij verplicht zijn te bewaren om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijv. vanwege bewaartermijnen die onder het belasting- en handelsrecht vallen, moeten wij documenten, zoals overeenkomsten en facturen, gedurende een bepaalde periode beschikbaar hebben).


5. Qualtrics

Op onze website maken wij gebruik van de diensten van Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, VS om klant-, product- en tevredenheidsonderzoeken uit te voeren. Het doel is onze producten en diensten voortdurend te ontwikkelen en te verbeteren. Indien u deelneemt aan een tevredenheidsonderzoek en indien niet anders vermeld, worden alleen zogenaamde "lod-gegevens" (datum- en tijdstempel/informatie over uw browser en uw browserinstellingen/informatie over uw eindapparaat/gebruiksgegevens) verwerkt. Deelname aan een tevredenheidsonderzoek is vrijwillig. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is uw toestemming, artikel 6 lid 1, punt a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. 

Als onderdeel van de Qualtrics-diensten worden ook cookies gebruikt, met name om het huidige tevredenheidsonderzoek tijdens uw browsesessie in stand te houden en om meervoudige deelname te voorkomen. Ga voor meer informatie over Qualtrics LLC en hoe Qualtrics persoonsgegevens verwerkt naar https://www.qualtrics.com/privacy-statement/.


 

6.    Verlotingen

Als u deelneemt aan één van onze verlotingen gebruiken wij uw gegevens om u te informeren als u een prijs hebt gewonnen en om reclame te maken voor onze producten, voor zover dit wettelijk is toegestaan of voor zover u daartoe toestemming hebt verleend. Informatie over verlotingen is te vinden in de voorwaarden voor deelname aan verlotingen.


7.    Gebruik van cookies

In samenhang met onze online diensten kunnen wij cookies en trackingmechanismen gebruiken.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die opgeslagen kunnen worden op uw apparaat als u gebruikt maakt van onze online diensten.

Er zijn verschillende technologieën die traceren mogelijk maken. Met name verwerken wij gegevens met pixeltechnologie en/of door logboekbestanden te analyseren.

7.1    Categorieën

Wij maken onderscheid tussen cookies die technisch noodzakelijk zijn voor het functioneren van de online diensten en cookies en trackingmechanismen die technisch niet noodzakelijk zijn voor het functioneren van de online diensten.

In het algemeen is het mogelijk gebruik te maken van de online diensten zonder cookies die niet voor technische doeleinden bedoeld zijn.

7.1.1    Technisch noodzakelijke cookies

Met technisch noodzakelijke cookies bedoelen we cookies die nodig zijn om de technische verlening van de online diensten te garanderen. Deze omvatten, bijvoorbeeld, cookies die gegevens opslaan om een storingsvrije weergave van video- of audiomateriaal te verzekeren.
Dergelijke cookies worden gewist als u de website weer verlaat.

7.1.2    Cookies en trackingmechanismen die technisch niet noodzakelijk zijn

Wij maken uitsluitend gebruik van cookies en trackingmechanismen als u ons daartoe vooraf toestemming hebt verleend. Met uitzondering van de cookie die de huidige status van uw privacyinstellingen opslaat (selectie-cookie). Deze cookie wordt geplaatst op grond van een rechtmatig belang.
Wij maken onderscheid tussen twee subcategorieën voor wat betreft de cookies en trackingmechanismen:

7.2    Cookies voor gebruiksvriendelijkheid

Deze cookies zorgen ervoor dat de site gebruiksvriendelijk is zodat u op een comfortabele manier onze online diensten kunt verkennen. Deze cookies kunnen, bijvoorbeeld, worden gebruikt om uw taalinstellingen op te slaan.

Marketing en trackingmechanismen

Algemeen

Door gebruik te maken van marketing en trackingmechanismen kunnen wij en onze partners u aanbiedingen tonen op basis van uw interesse. Dit is het resultaat van de analyse van het gebruikersgedrag:

- Statistische gegevens:

door het gebruik van statistische tools kunnen wij, bijvoorbeeld, nagaan hoe vaak u de pagina bekijkt.

- Conversies bijhouden:

Onze partners die conversies bijhouden, plaatsen een cookie op uw computer (‚conversie-cookie‘) als u onze website bezoekt via advertenties van de partners. Gewoonlijk zijn deze cookies niet langer geldig dan 30 dagen. Als u bepaalde pagina‘s van onze website bezoekt zolang de cookie nog niet verlopen is, kunnen wij en de partner die de conversie bijhoudt, zien dat een gebruiker op de advertentie heeft geklikt en vervolgens naar onze website werd geleid. Dit kan ook worden bereikt met andere middelen. De informatie die de conversie-cookie verzamelt, heeft tot doel conversiestatistieken op te stellen en het totale aantal gebruikers bij te houden die op de advertentie hebben geklikt en naar een website met een tracking tag werden geleid.

- Retargeting:

Deze tools creëren gebruikersprofielen via reclamecookies of reclamecookies van derden, de zogenaamde ‚webbakens‘ (onzichtbare grafische afbeeldingen, ook pixels of tracking pixels genoemd), of door middel van vergelijkbare technologieën. Deze worden niet alleen gebruikt voor reclame gebaseerd op interesses, maar ook om de frequentie te meten waarmee de gebruiker bepaalde advertenties bekijkt. De provider is degene die verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens die met dit tool worden verkregen. De providers die de tools beschikbaar stellen, kunnen deze informatie ook aan derden doorgeven om redenen die hierboven vermeld zijn. Raadpleeg hiervoor de privacyverklaringen van deze providers.
U moet er rekening mee houden dat het gebruik van de tools ook kan betekenen dat uw gegevens worden doorgegeven aan ontvangers buiten de EER, waar geen passend niveau van gegevensbescherming volgens de AVG verzekerd is (bijv. naar ontvangers in de VS). Voor verdere informatie hierover verwijzen wij u naar de volgende beschrijvingen van de afzonderlijke marketing tools.


7.2.1    Optimizely

Naam: Optimizely
Provider: Optimizely Inc.; 631 Howard Street, Suite 100; San Francisco, CA 94105, USA
Functie: De cookie kan het gebruikersgedrag op websites volgen, bruikbaarheidstesten


7.2.2    Google Analytics

Naam: Google Analytics
Provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Functie: Analyse van het gebruikersgedrag (opvragen van pagina‘s, aantallen bezoekers en bezoeken, downloads), aanmaken van pseudonieme gebruikersprofielen op basis van cross-device informatie over ingelogde gebruikers van Google (cross-device tracking), aanvulling van pseudonieme gebruikersgegevens met voor de doelgroep specifieke informatie die wordt verstrekt door Google, retargeting, bruikbaarheidstesten, conversie tracking en retargeting in combinatie met Google Ads.

7.2.3    Tealium

Naam: Tealium
Provider: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121
Functie: Beheer van website tags via een gebruikersinterface, integratie van programmacodes op onze websites.

7.2.4    Hotjar

Naam: Hotjar
Provider: Hotjar Ltd.,Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta
Functie: Cookies kunnen volgen hoe gebruikers meerdere pagina‘s bekijken, het aanmaken van heatmaps, vastleggen van sessies, onderzoeken/enquêtes

7.3    Beheer van cookies en trackingmechanismen

U kunt bij de browserinstellingen of de privacy-instellingen de cookies en trackingmechanismen beheren.
Nota: De instellingen die u hebt gekozen, zijn alleen van toepassing op de browser die u gebruikt.

7.3.1    Uitschakelen van alle cookies

Als u alle cookies wenst te deactiveren, moet u de cookies in uw browserinstellingen uitschakelen. U moet er rekening mee houden dat dit de werking van de website kan beïnvloeden.

7.3.2    Beheer van uw instellingen met betrekking tot cookies en trackingmechanismen die technisch niet noodzakelijk zijn

Als u onze websites bezoekt, wordt u op cookie-niveau gevraagd of u toestemt met ons gebruik van cookies voor gebruiksvriendelijkheid, marketing cookies en trackingmechanismen.
In uw privacy-instellingen kunt u uw toestemming voor toekomstig gebruik herroepen of toestemming verlenen voor een later tijdstip.


8. Marketing Pixels

Naam: Meta Pixel

Aangeboden door: Meta Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland

Samen met Meta zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens binnen de context van de verwerking van uw gegevens met betrekking tot ons online aanbod door het gebruik van Meta Pixel.

We hebben een overeenkomst voor gedeelde verantwoordelijkheid gesloten met Meta om de respectievelijke verantwoordelijkheden te definiëren voor het nakomen van verplichtingen conform de AVG voor gezamenlijke verwerking. De belangrijkste punten van deze overeenkomst kunt u te allen tijde bekijken via de volgende link: https://www.facebook.com/legal/control-ler_addendum. Dit regelt met name welke veiligheidsmaatregelen Meta moet overwegen (https://www.facebook.com/le-gal/terms/data_security_terms) en hoe de rechten van betrokkenen ten aanzien van Meta moeten worden uitgevoerd.

Functie: Meta verwerkt uw persoonlijke gegevens op basis van uw toestemming middels Meta Pixel om campagnerapporten te genereren, conversietracking, klikgebeurtenissen en gerichte reclame buiten onze website (retargeting) op basis van HTTP-headers (inclusief IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen, URL, verwijzende URL, uw persoon), Pixel-specifieke gegevens (inclusief Pixel-ID en Meta-cookie), klikgedrag, optionele waarden (zoals conversies, paginatype), formulierveldnamen (zoals "e-mailadres", "adres" en "hoeveelheid" voor de aankoop van een product of dienst)

Wij ontvangen geen persoonlijke gegevens van u via Meta, maar geanonimiseerde campagnerapporten over de doelgroep van de website en de prestaties van advertenties.

U kunt het ontvangen van op uw interesse gerichte advertenties van Meta  stopzetten door uw advertentievoorkeuren op de Meta-website te wijzigen. Daarnaast kunt u het gebruik van cookies van derden deactiveren via de opt-outpagina van Digital Advertising Alliance op http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN of op de http://www.youronlinechoices.com-website.

 


9.    Nieuwsbrief met opt-in; Recht van herroeping

In het kader van ons online aanbod kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Wij bieden de optie van de zogenaamde dubbele opt-in. Dit betekent dat wij u alleen dan een nieuwsbrief sturen via de e-mail, mobiele berichtendiensten (bijv. WhatsApp), SMS of een pushbericht als u de nieuwsbriefservice expliciet hebt geactiveerd door op de link in de melding te klikken. Als u geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde afmelden door uw toestemming te herroepen. U kunt uw toestemming voor de ontvangst van nieuwsbrieven herroepen door op de link te klikken die in iedere e-mail met nieuwsbrief wordt meegestuurd, of via de instellingen in het online aanbod. U kunt ook contact opnemen met ons via de contactgegevens die vermeld worden in de rubriek Contact.


10.    Externe links

Onze online aanbiedingen kunnen links bevatten naar internetpagina‘s van derden, met name naar providers die niet met ons zijn gelieerd. Als u op een dergelijke link naar een derde klikt, moet u er rekening mee houden dat wij geen invloed hebben op het vergaren, de verwerking en een mogelijke overdracht van persoonlijke gegevens (zoals IP-adres of de URL van de site waar de link is geplaatst), omdat het gedrag van derden uiteraard buiten onze controle ligt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de verwerking van persoonlijke gegevens door derden.


11.    Beveiliging

Onze werknemers en de bedrijven die diensten verlenen ten behoeve van ons, zijn verplicht de vertrouwelijkheid te respecteren en de geldende wetten op de gegevensbescherming na te leven.
We nemen alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om een passend niveau van beveiliging te garanderen en om uw gegevens die door ons worden beheerd te beschermen. Met name tegen de risico’s van onbedoelde of onwettige vernietiging, manipulatie, verlies, verandering of onbevoegde onthulling of onbevoegde toegang. In overeenstemming met de technologische vooruitgang verbeteren wij voortdurend onze beveiligingsmaatregelen.


12.    Gebruikersrechten

Om uw rechten af te dwingen kunt u gebruik maken van de onderstaande gegevens in de rubriek contactgegevens. U moet daarbij verzekeren dat een ondubbelzinnige identificatie van uw persoon mogelijk is.

Recht op informatie en toegang

U hebt het recht om van ons de bevestiging te verkrijgen of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt. Als dit het geval is, hebt u het recht op toegang tot uw persoonsgegevens.
Recht op correctie en wissen

U hebt het recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens.  U hebt het recht op aanvulling of wissen van gegevens, zolang aan de wettelijke vereisten wordt voldaan.  

Dit geldt niet voor gegevens die noodzakelijk zijn voor facturatie- en boekhoudingsdoeleinden of die onderhevig zijn aan een wettelijk voorgeschreven bewaartermijn. Als echter de toegang tot zulke gegevens niet noodzakelijk is, wordt de verwerking ervan beperkt (zie hierna).

Beperking van de verwerking

U hebt het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te eisen, zolang er wordt voldaan aan de wettelijke voorschriften.

Gegevensportabiliteit

U hebt het recht om de gegevens die u aan ons verstrekt hebt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat of, indien technisch mogelijk, te vragen dat we deze gegevens aan een derde overdragen, op voorwaarde dat aan de wettelijke eisen wordt voldaan.

Herroepen van toestemming

Indien u instemt met de verwerking van uw gegevens, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde met uitwerking voor de toekomst in te trekken. De wettelijkheid van de gegevensverwerking in de periode voor uw herroeping blijft daarbij onverlet.


13.    Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie. U kunt een beroep doen op de toezichthoudende instantie die verantwoordelijk is voor uw woonplaats of de staat waar u woont, of bij de toezichthoudende instantie die verantwoordelijk is voor onze onderneming. Dit is:

Staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie

Adres:
Lautenschlagerstraße 20 
70173 Stuttgart, DUITSLAND

Postadres:
P.O. Box 10 29 32
70025 Stuttgart, DUITSLAND

Telefoon: +49 (711)/615541-0
Fax: +49 (711)/615541-15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de


14.    Veranderingen in privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om onze maatregelen voor beveiliging en gegevensbescherming te wijzigen. In zulke gevallen zullen we onze privacyverklaring op gepaste wijze aanpassen. Let daarom op de huidige versie van onze privacyverklaring, aangezien deze kan veranderen.

Als u contact wenst op te nemen met ons, doe dit dan op het adres dat u kunt vinden in de rubriek ‚Gegevensverantwoordelijke‘.

Om uw rechten te doen gelden kunt u gebruik maken van de volgende link: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=34e06089-8879-4d25-a67a-0fe012d2e960.

Om inbreuken op de gegevensbescherming te melden kunt u gebruik maken van de volgende link: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

Voor suggesties en klachten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ook contact opnemen met onze Gegevensverwerkingsfunctionaris:

Gegevensverwerkingsfunctionaris
Information Security and Privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
DUITSLAND

of

mailto:DPO@bosch.com.

Ingangsdatum: 24.05.2023.