Fabrieksgarantie (stand 01-12-2021)


Al het elektrisch gereedschap, persluchtgereedschap, meetgereedschap en tuingereedschap van Bosch wordt zorgvuldig gecontroleerd, getest en is aan de strenge controles van de Bosch-kwaliteitscontrole onderworpen. Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen (hierna „Bosch“ of „wij“) geeft daarom garantie op het elektrisch gereedschap, persluchtgereedschap, meetgereedschap en tuingereedschap van Bosch alsmede alle elektrisch aangedreven producten (hierna samengevat „gereedschap“) met inachtneming van onderstaande voorwaarden. De garantierechten van de koper uit het koopcontract met de verkoper alsook wettelijke rechten blijven door deze garantie onaangetast; het claimen van de voornoemde rechten is gratis.

1.            We verlenen gedurende een periode van twee jaar garantie met inachtneming van de volgende regelingen bij defecten aan het gereedschap die aantoonbaar binnen de garantieperiode op een materiaalof productiefout berusten. Bij gereedschappen die professioneel of beroepsmatig worden gebruikt of hiermee vergelijkbaar worden belast bedraagt de garantieperiode 12 maanden. De garantieperiode begint met de aankoop door de eerste eindafnemer. Doorslaggevend is de datum op het originele aankoopbewijs.

2.            U kunt de garantie tot maximaal drie jaar verlengen (met uitzondering van hoogfrequent gereedschap, industrieaccuschroevendraaiers, persluchtgereedschap, accupacks en oplaadapparaten van doe-het-zelf-gereedschap). Voorwaarde hiervoor is, dat u zich binnen vier weken na aankoop van het gereedschap als volgt online registreert:

▪              De registratie kan uitsluitend via de volgende websites plaatsvinden:

www.mybosch-tools.com, als het om doe-het-zelf-gereedschap gaat, of

www.bosch-professional.com/pro360/, als het om gereedschap voor professionals gaat.

Registratie is alleen mogelijk, als u akkoord gaat met de opslag van de in te voeren gegevens.

▪              Voor de registratie binnen de genoemde termijn geldt de rekening of de kwitantie van de verkoper van wie u het gereedschap hebt gekocht. Daarom moet het originele aankoopbewijs worden bewaard.

▪              Na afronding van uw registratie ontvangt u een certificaat. Ook dit certificaat is voor het uitoefenen van de garantie vereist en moet worden bewaard.

3.            Van de garantie uitgesloten zijn

▪              accessoires;

▪              demonstratie-apparaten;

▪              delen die aan een slijtage door het gebruik of andere natuurlijke slijtage onderhevig zijn, alsook defecten aan het gereedschap, aan accupacks en oplaadapparaten die terug te voeren zijn op slijtage door het gebruik of andere natuurlijke slijtage;

 

▪              defecten aan het gereedschap die terug te voeren zijn op veronachtzaming van gebruiksinstructies, oneigenlijk gebruik, abnormale omgevingsomstandigheden, abnormale gebruiksomstandigheden, overbelasting of gebrekkig onderhoud;

▪              defecten aan het gereedschap die zijn veroorzaakt door het gebruik van accessoires, aanvullende of vervangingsonderdelen die geen originele Bosch onderdelen zijn;

▪              gereedschappen waaraan veranderingen of uitbreidingen werden aangebracht, en gereedschappen die geheel of gedeeltelijk werden gedemonteerd; alsmede

▪              geringe afwijkingen van de gewenste kwaliteit die voor de waarde en de bruikbaarheid van het gereedschap onbeduidend zijn.

4.            De garantieclaim moet binnen de garantieperiode geldend worden gemaakt. Hiervoor moet het betreffende gereedschap met een kopie van het aankoopbewijs waarop de datum van aankoop en de productomschrijving moeten staan, en evt. het certificaat bij de verkoper of bij een van de in de gebruiksaanwijzing genoemde klantenservicecentra compleet voorgelegd of opgestuurd worden. Stuurt u het gereedschap zelf naar de verkoper of een klantenservicecentrum, dan zijn de transportkosten en het transportrisico voor u.

5.            Het verhelpen van het door ons als garantieplichtig erkende defect gebeurt zodanig dat we het defecte gereedschap naar onze keuze gratis repareren of door een onberispelijk gereedschap (evt. ook een volgend model) vervangen. Vervangen gereedschap of onderdelen worden ons eigendom.

6.            Andere claims dan het in deze garantiebepalingen genoemde recht op het verhelpen van het defect aan het gereedschap vallen niet onder onze garantie. U hebt met name geen recht op de verstrekking van een vervangend gereedschap voor de duur van de reparatie.

7.            Door onze garantieprestaties wordt de garantieperiode voor het gereedschap niet verlengd of vernieuwd.

8.            Een overdracht van aanspraken van deze garantie is uitgesloten. Deze garantie is niet van toepassing op producten die tweedehands zijn gekocht.

Deze garantie geldt voor gereedschappen die binnen de Europese Unie (inclusief Groot-Brittannië, Noorwegen, Zwitserland) zijn gekocht en daar worden gebruikt.

Voor deze garantie geldt Duits recht met uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (Weens Koopverdrag; CISG). Deze rechtskeuze leidt er niet toe, dat u de bescherming ontnomen wordt die u door de desbetreffende bepalingen wordt verleend, waarvan volgens het recht van de staat waarin u doorgaans verblijft niet door een overeenkomst mag worden afgeweken (begunstigingsprincipe).

Robert Bosch Power Tools GmbH 70538 Stuttgart

Duitsland