Uvjeti korištenja web aplikacije MyBosch i mobilne aplikacije DIY & Garden društva Robert Bosch Power Tools GmbH, uključujući zajednicu 1-2-do.com


1.    Ponuđač i područje primjene

1.1. Primjenu web aplikacije MyBosch i mobilne aplikacije DIY & Garden uključujući zajednicu 1-2-do.com i mrežnu stranicu www.bosch-diy.com (u daljnjem tekstu „aplikacija“) osigurava društvo Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70711 Leinfelden-Echterdingen (u daljnjem tekstu „Bosch“). Dodatne informacije o ponuđaču Bosch možete pronaći u impresumu na mrežnoj stranici.

1.2. Ovi uvjeti korištenja odnose se na sve usluge koje se nude i pružaju putem aplikacije. Ako se korisnik jednom uspješno registrirao u web aplikaciju MyBosch, omogućen mu je pristup zajednici 1-2-do.com bez dodatne registracije. Ako korisniku nije omogućen pristup zajednici 1-2-do.com, onda neće moći upotrebljavati funkcije sadržane u toj zajednici.

1.3 Bosch zadržava pravo promjene i/ili dopune ovih uvjeta korištenja kao i sadržaja detaljno opisanih usluga u bilo kojem trenutku s primjerenim otkaznim rokom. U slučaju izmjena i/ili dopuna uvjeta korištenja, Bosch će korisniku poslati izmijenjenu verziju uvjeta korištenja ističući sve izmjene na adresu e-pošte koju je korisnik naveo prilikom registracije. Ako korisnik ne uputi prigovor na izmijenjenu i/ili dopunjenu verziju uvjeta korištenja u roku od 6 tjedana od primitka, to će se smatrati kao izjava o pristanku korisnika u pogledu primjene izmijenjenih uvjeta korištenja. Bosch se obvezuje da će obavijestiti korisnika o posljedicama izostavljenog prigovora. Stupanjem izmijenjenih uvjeta korištenja na snagu prestaju važiti sve prethodne verzije uvjeta korištenja. Ako korisnik uskrati svoj pristanak, ugovorni odnos ostaje nepromijenjen. Ako korisniku nisu prihvatljive odredbe izmijenjenih uvjeta korištenja ili izmjene opisa usluge, on ima pravo raskinuti ugovorni odnos s Bosch-om s trenutnim učinkom.


2.    Ponuda i pružanje usluga

2.1 Aplikacija registriranom korisniku, između ostalog, pruža mogućnost korištenja različitih telemedijskih usluga pod korisničkim imenom koje mu je dodijeljeno ili koje je sam odabrao u okviru tehničke dostupnosti. Korisnik može registrirati svoje vrtne uređaje i električne alate u aplikaciji i dobit će produljenje jamstva na svoje Bosch vrtne uređaje i električne alate u skladu s Bosch uvjetima jamstva.

2.2 Ako je korisniku omogućen pristup zajednici 1-2-do.com ili ako korisnik upotrebljava mobilnu aplikaciju DIY & Garden, onda može koristiti brojne opisane usluge. To posebno uključuje razne besplatne usluge koje korisniku omogućuju objavljivanje vlastitih sadržaja (npr. tekstova, slika, slika profila korisnika ili drugih osoba ili poveznica na vlastite videozapise na stranicama drugih ponuđača) u pogledu općih tema iz kućne radinosti i posebno uporabe proizvoda za kućnu radinost. Putem aplikacije korisnik ima npr. mogućnost izrade i objavljivanja projektne dokumentacije i uputa za projekte iz kućne radinosti. On može pružiti informacije o svojim projektima u galeriji projekata/vremenskoj traci do opoziva. Nadalje, pri planiranju vlastitih projekata on može iskoristiti savjete i mrežne alate kao i u ponuđenom opsegu pomoć drugih korisnika. Također može napraviti bilješke uz pojedinačne projekte.

Osim toga, korisnik može pristupiti individualnim projektnim idejama drugih korisnika (situacijski i istraživački). Može zapamtiti i pratiti projekte drugih korisnika. Pritom ima mogućnost komentiranja i ocjenjivanja tih projekata (uključujući planiranje projekta). U virtualnom području radionice korisnik može dodatno registrirati alate, dobiti informacije o alatima, napisati recenziju, dobiti inspiraciju za uporabu svojih alata, iskoristiti eventualno ponuđeno produljenje jamstva te iskoristiti ostale usluge za alate koje nudi Bosch.

2.3. Ako je korisniku omogućen pristup zajednici 1-2-do.com ili ako korisnik upotrebljava mobilnu aplikaciju DIY & Garden, onda može koristiti prethodno opisane usluge i u zajednici 1-2-do.com. Posebice, on može objavljivati komentare i recenzije o raznim alatima na forumu zajednice 1-2-do.com, prezentirati vlastite projekte iz kućne radinosti u području projekta i dokumentirati njihov tijek ili razmjenjivati znanje i iskustvo kao i savjete u posebnom području znanja. Osim toga, korisnik dobiva mogućnost razmjene s drugim registriranim korisnicima putem posebno za to postavljene funkcije kontakta. Uz to korisnik može imati koristi od sadržaja poput savjeta stručnjaka i testiranja proizvoda koje je Bosch stavio na raspolaganje.

2.4. Bosch pohranjuje sadržaje koje su prenijeli korisnici te trećim osobama omogućuje pristup tim sadržajima putem interneta/aplikacije. Na taj način Bosch samo stavlja tehničku infrastrukturu na raspolaganje korisnicima. Kapacitet pohrane za prijenos multimedijskog sadržaja može biti ograničen. Bosch pruža besplatne telemedijske usluge koje se nude u zajednici samo u okviru vlastitih tehničkih i operativnih mogućnosti i stoga zadržava pravo ograničiti ili u cijelosti ili djelomično obustaviti te usluge u bilo kojem trenutku. Ovisno o okolnostima, sadržaji korisnika pohranjeni u aplikaciji mogu se nepovratno izgubiti. Stoga se korisniku preporučuje alternativno pohranjivanje/sigurnosno kopiranje njegovog sadržaja. Bosch je odgovoran i u ovim slučajevima samo u opsegu opisanom u članku 8.

2.5. Dijelom Bosch, a dijelom i korisnici ili treće osobe pružaju sadržaj u aplikaciji. Sadržaji korisnika kao i trećih osoba navedeni su u daljnjem tekstu „sadržaji trećih osoba“. Bosch ne provjerava potpunost, točnost i zakonitost sadržaja trećih osoba niti ih prisvaja. Bosch također ne provjerava sigurnosno-tehničke aspekte povezane s ovim sadržajima trećih osoba. Stoga Bosch ne preuzima odgovornost niti jamstvo za potpunost, točnost, zakonitost, sigurnost i aktualnost sadržaja trećih osoba. To se također odnosi na kvalitetu sadržaja trećih osoba i njihovu prikladnost za određenu svrhu, a također i u slučaju sadržaja trećih osoba na povezanim vanjskim mrežnim stranicama koji se mogu eventualno pregledati uokvirivanjem aplikacije (ili njezinih dijelova). Posebice, Bosch neće provjeravati upute za izradu koje su prenijeli korisnici i uporabu alata koja je tamo opisana kao i inspiracije za alate niti po pitanju sadržaja niti njihove izvedivosti. Bosch preporučuje da se pri uporabi alata uvijek pridržavate uputa za uporabu isporučenih s proizvodom.

2.6 Međutim, Bosch će prema vlastitom nahođenju istražiti legitimne naznake kršenja ovih uvjeta korištenja ili bilo kakve nezakonitosti ili uvredljivosti pojedinog sadržaja u aplikaciji (ili njezinih dijelova) i eventualno poduzeti odgovarajuće mjere kako bi okončao takvo stanje. Bosch će odmah ukloniti nezakonite ili uvredljive sadržaje čim za to sazna i ako je to tehnički moguće. Bosch ima pravo u bilo kojem trenutku izbrisati sadržaj koji su korisnici postavili u potpunosti ili djelomično iz aplikacije (ili njezinih dijelova) bez objašnjenja ili zabraniti korisnicima prijenos određenog sadržaja, pri čemu Bosch uzima u obzir opravdane interese korisnika.

2.7. Postavljanjem sadržaja u aplikaciji korisnik daje Bosch-u besplatno, prostorno, sadržajno i vremenski neograničeno, prenosivo, neekskluzivno pravo korištenja na odgovarajuće sadržaje. Pravo korištenja odnosi se na sve trenutno poznate vrste korištenja. To posebno uključuje

-    pohranjivanje sadržaja na poslužitelju Bosch-a ili trećih osoba koje je Bosch angažirao u zemlji i inozemstvu,

-    njihovo umnožavanje, obradu, objavljivanje i distribuciju, posebno njihovo stavljanje na raspolaganje javnosti prikazivanjem u aplikaciji (ili njezinim dijelovima) i stavljanjem na raspolaganje javnosti prikazivanjem na Bosch mrežnim stranicama i društvenim mrežama i sličnim platformama (npr. Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest itd.),

-    stavljanje sadržaja na raspolaganje drugim korisnicima u okviru ovlasti opisanih u ovom članku 2.6 i

-    obradu i umnožavanje ako je to potrebno za pružanje ili objavljivanje odgovarajućeg sadržaja.
U slučaju gore navedene uporabe sadržaja od strane Bosch-a, korisnik se odriče traženja bilo kakvih prava na vlastitu sliku kao i bilo kakvih moralnih prava na navođenje imena. Ako se slike profila trećih osoba nalaze na slikama koje je prenio korisnik, korisnik će se pobrinuti da se i treće osobe odreknu traženja bilo kakvih prava na vlastitu sliku.

2.8. Korisnik smije pregledavati sadržaje u aplikaciji (ili njezinim dijelovima), posebno one koje su prenijeli Bosch i drugi korisnici te ih koristiti za privatnu upotrebu. Objave objavljene u okviru područja znanja smiju se u bilo kojem trenutku navesti u izvacima i upućivanjem na aplikaciju te navodeći izravnu poveznicu na odgovarajuću objavu u aplikaciji i na druge mrežne stranice ili u okviru drugih mrežnih ponuda. Nije dopušteno neko drugo korištenje ovih sadržaja od strane korisnika, posebno umnožavanje sadržaja u aplikaciji (ili njezinim dijelovima) koje nije namijenjeno privatnoj upotrebi ili preuzimanje objava iz područja znanja u aplikaciji bez odgovarajućeg citiranja i povezivanja.


3. Postupak registracije

3.1. Registracijom se sklapa ugovor o sudjelovanju i korištenju aplikacije MyBosch između korisnika i Bosch-a. Samo se punoljetni korisnici mogu registrirati u aplikaciju. Registracija nije dozvoljena maloljetnim osobama i osobama kojima je trajno blokirano pravo pristupa.

3.2 Postupak registracije zahtijeva postojeći Bosch ID ili ako ne postoji Bosch ID, registraciju Bosch ID-a unosom i određivanjem potrebnih pristupnih podataka.

Nakon uspješne registracije društvo Robert Bosch GmbH šalje korisniku poruku e-pošte s poveznicom za potvrdu na adresu e-pošte koju je korisnik naveo u okviru postupka registracije u kojoj su još jednom uključeni i Opći uvjeti poslovanja kao i Pravila privatnosti društva Robert Bosch GmbH u tekstualnom obliku. Uvjete ugovora pohranjuje društvo Robert Bosch GmbH.

3.3 Nakon uspješne registracije korisnika s Bosch ID-om, podaci potrebni za registraciju bit će preneseni iz računa u aplikaciju. U aplikaciji korisnik mora prihvatiti ove uvjete korištenja aplikacije društva Bosch.IO GmbH. Tek nakon toga je završena registracija u aplikaciju. U aplikaciji korisnik može u svom korisničkom profilu navesti ostale korisničke podatke, poput imena, adrese itd. Ti podaci nisu obvezni.  Obvezni su podaci označeni znakom *. Uvjete ugovora pohranjuje Bosch.

Korisnik jamči za istinitost i potpunost svih podataka koje je naveo prilikom registracije. Korisnik je dužan odmah obavijestiti Bosch o promjenama svojih korisničkih podataka ažuriranjem svojih podataka profila.

3.3. Svaki se korisnik može registrirati samo s jednim korisničkim imenom. Višestruka registracija može rezultirati isključenjem korisnika iz aplikacije.


4. Pristupni podaci i lozinke

4.1. Korisnik se obvezuje da će pristupne podatke potrebne za pristup aplikaciji i lozinku držati tajnim i da će odmah obavijestiti Bosch pisanim putem ako su trećim osobama postali poznati podaci o korištenju i/ili lozinka korisnika. Korisnik je odgovoran za štetu nastalu korištenjem od strane trećih osoba, osim ako to nije njegova krivnja.

4.2. Ako bi korisnik dao pristupne podatke i/ili lozinku trećim osobama, Bosch ima pravo privremeno ili trajno blokirati pristup korisniku u skladu s člankom 6.1. ili raskinuti ugovorni odnos s korisnikom s trenutnim učinkom, izbrisati registraciju korisnika i isključiti korisnika kako ne bi mogao dalje koristiti aplikaciju.


5. Pravila korištenja aplikacije i sadržaja (Netiquette)

5.1. Korisnik se obvezuje poštovati prava koja postoje u korist trećih osoba u bilo kojem trenutku tijekom korištenja aplikacije. Korisnik je odgovoran za sav sadržaj koji je prenio u aplikaciju, posebno za slike, videozapise i objave na forumima. Ako korisnik prenosi slike na kojima su druge osobe, on se obvezuje da će prvo dobiti suglasnost osoba na slici za objavljivanje u aplikaciji.

5.2. Nadalje, korisnik mora osigurati da sadržaji koje je prenio u aplikaciju ne krše zakonske zabrane (posebno propise koji se odnose na zaštitu maloljetnika) ili prava trećih osoba (posebno prava na ime, osobnost, autorska prava, zaštitu podataka i zaštitni znak). Posebice, korisnik se obvezuje da neće prenositi sadržaje u aplikaciju koji

-    se odnose na pornografske sadržaje, sadržaje koji veličaju nasilje, potiču huškanje naroda, ugrožavaju mlade ili druge uvredljive sadržaje,

-    pozivaju na počinjenje kaznenog djela ili daju upute za to,
-    se odnose na političke aktivnosti, posebno na stranačka okupljanja, demonstracije, dijeljenje letaka ili prikupljanje potpisa kao i na sadržaje koji prikazuju političke simbole,

-    vrijeđaju, klevete, uznemiravaju, prijete ili na neki drugi način nanose štetu drugim korisnicima, moderatorima, Bosch-u ili drugim osobama ili su prema njima agresivni ili provokativni,

-    su na drugi način nezakoniti, nemoralni, opsceni, vulgarni, narušavajući privatnost drugih osoba, klevetnički ili uvredljivi ili koji sadrže neistinite činjenične tvrdnje ili uvredu,
-    sadrže softverske viruse ili slične računalne kodove, datoteke ili programe koji trebaju uzrokovati prekid, uništenje ili ograničenje funkcionalnosti računalnog softvera ili hardvera ili telekomunikacijske opreme,

-    su manipulirani s ciljem da prikriju svoje porijeklo,

-    sadrže poslovne tajne fizičkih ili pravnih osoba ili druge sadržaje koje korisnik nema pravo proslijediti, npr. zbog sporazuma o čuvanju tajne,

-    sadrže promidžbu kupnje ili prodaje proizvoda ili korištenje ili pružanje usluga ili komercijalnih mrežnih stranica/blogova/itd. pogotovo ako je to u njegovu korist

-    su prikladni ovisno o svojoj prirodi ili značajkama (npr. virusi), veličini ili umnožavanju (npr. neželjena pošta) da ograniče ili ugroze postojanje ili rad aplikacije (ili njezinih dijelova),

-    sadrže poveznice ili druge veze na sadržaje koji nisu dopušteni prema prethodno navedenim kriterijima i/ili

-    pozivaju na kršenje prethodno navedenih zabrana.

5.3. Sadržaji koji nisu dopušteni prema prethodno navedenim kriterijima ne smiju se slati ili distribuirati niti putem internog sustava za razmjenu poruka. Isto tako, korisniku je zabranjeno istovremeno slati lančana pisma ili identične poruke većem broju korisnika.


6. Blokada pristupa

6.1. Bosch može privremeno ili trajno blokirati pristup aplikaciji ako dotični korisnik tijekom korištenja aplikacije krši ove uvjete korištenja ili krši ili je prekršio važeće pravo ili ako Bosch ima neki drugi opravdani interes da blokira pristup. Neki drugi opravdani interes postoji posebno ako korisnik ponavlja rasprave u aplikaciji i ne ometa ih značajno ili krši uvjete sudjelovanja u natječajima i testiranjima proizvoda. Bosch će uzeti u obzir opravdane interese korisnika pri odlučivanju o blokadi korisnika i njezinom trajanju.

6.2 Bosch prema vlastitom nahođenju može upozoriti korisnika na blokadu slanjem osobne poruke (OP). Bosch će uzeti u obzir opravdane interese korisnika pri odlučivanju.

6.3. U slučaju privremene ili trajne blokade, Bosch će korisniku blokirati pravo pristupa aplikaciji te ga obavijestiti e-poštom.

6.4. U slučaju privremene blokade, Bosch će ponovno aktivirati pravo pristupa po isteku vremena blokade. Trajno blokirano pravo pristupa ne može se omogućiti.


7. Odgovornost korisnika

7.1. Korisnik oslobađa Bosch od svih prava trećih osoba koje one traže od Bosch-a zbog povrede svojih prava, posebno autorskih prava, prava za zaštitni znak, natjecanje, osobnost ili drugih zaštitnih prava jer je korisnik postavio sadržaje, osim ako korisnik nije odgovoran za kršenje prava. Ova obveza oslobađanja primjenjuje se posebno u slučajevima kada korisnik krši svoje regulirane obveze iz članka 5.1 i 5.2 ovih uvjeta korištenja. Prethodno navedena regulirana obveza oslobađanja primjenjuje se i na zahtjev Bosch-a od strane upravnih tijela, institucija za praćenje ostvarivanja prava ili drugih javnih tijela zbog sadržaja koji je korisnik postavio u aplikaciji kršeći odredbe ovih uvjeta korištenja. Nadalje, korisnik se obvezuje da će Bosch-u nadoknaditi sve potrebne troškove koji su nastali zbog činjenice da treće osobe opravdano poduzimaju mjere protiv Bosch-a zbog povrede njihovih prava zbog sadržaja koji je postavio korisnik. To posebno uključuje potrebne troškove primjerene pravne obrane. Korisnik nije dužan nadoknaditi troškove ako nije kriv za kršenje prava trećih osoba.

7.2. Ako treće osobe postavljaju zahtjeve Bosch-u zbog moguće povrede svojih prava zbog sadržaja koji je postavio korisnik, korisnik će dati sve od sebe da pomogne Bosch-u u obrani od traženja prava trećih osoba. To posebno uključuje sljedeće: na pismeni zahtjev Bosch-a, korisnik će Bosch-u u kopiji dostaviti svu postojeću dokumentaciju koja se odnosi na sadržaje koji navodno predstavljaju povredu prava. Sve postojeće s tim povezane troškove u početku će snositi Bosch.


8. Odgovornost Bosch-a

8.1. Bosch je odgovoran samo za vlastito kršenje ugovornih obveza nastalo namjernom ili krajnjom nepažnjom kao i u slučaju životne ugroze, tjelesnih ozljeda i ugroze zdravlja. Za lakše ili teže povrede ugovornih obveza čije ispunjenje je bitno (nužno) za uredno izvršenje ugovora i za koje obveze ste se mogli razumno osloniti kako će biti ispunjene (bitne ugovorne obveze/bitne obveze), odgovornost Bosch-a je ograničena na predvidljive i tipične štete. Posebice, Bosch nije odgovoran za bilo koju indirektnu štetu, izgubljenu dobit ili druge financijske gubitke. Izuzev tih slučajeva, isključena je odgovornost Bosch-a za lakše i grube povrede ugovornih obveza. Eventualno postojeća odgovornost Bosch-a sukladno Zakonu o obveznim odnosima (odgovornost za neispravan proizvod) ili za dana jamstva ostaje nepromijenjena.

8.2. Prethodno navedena ograničenja odgovornosti primjenjuju se i na povrede prava zakonskih zastupnika ili izvršnih pomoćnika Bosch-a. Ako je isključena odgovornost Bosch-a zbog prethodno navedenih odredaba, to se odnosi i na osobnu odgovornost zaposlenika i izvršnih pomoćnika Bosch-a.


9. Trajanje i raskid ugovora

9.1. Ovaj se ugovor sklapa na neodređeno vrijeme. Korisnik i Bosch imaju pravo u bilo kojem trenutku raskinuti ugovorni odnos za korištenje aplikacije bez pismenog obrazloženja. Kako bi se korisniku pružila mogućnost sigurnosnog kopiranja podataka pohranjenih u aplikaciji, Bosch ima pravo na takav raskid samo s otkaznim rokom od četiri (4) tjedna od slanja e-pošte za raskid ugovora.

9.2. Osim toga, Bosch ima pravo u bilo kojem trenutku trenutačno raskinuti ugovorni odnos u cijelosti i djelomično, pod uvjetom da Bosch također ima pravo trajno blokirati pristup u skladu s člankom 6 ovih uvjeta korištenja (izvanredni otkaz). Upozorenje u skladu s člankom 6.2 u ovom slučaju nije neophodno.

9.3. Ako Bosch odluči da više neće koristiti aplikaciju MyBosch, izostavljaju se mogućnosti korištenja navedene u članku 2.1, 2.2. i 2.3 unutar bosch-diy.com, ali ne nužno unutar mobilne aplikacije DIY & Garden.

Ako Bosch odluči da više neće koristiti zajednicu 1-2-do.com, izostavljaju se mogućnosti korištenja navedene u članku 2.2. i 2.3 unutar bosch-diy.com, ali ne nužno unutar mobilne aplikacije DIY & Garden.  

Ako Bosch odluči da više neće koristiti mobilnu aplikaciju DIY & Garden, izostavljaju se mogućnosti korištenja navedene u članku 2.1, 2.2. i 2.3 unutar mobilne aplikacije, ali ne nužno unutar bosch-diy.com.
Ugovori između Bosch-a i korisnika o uslugama koje se plaćaju poput produljenja jamstva ostaju nepromijenjeni.


10. Prijenos ugovora

Bosch ima pravo prenijeti ovaj ugovor na povezano društvo (§§ 15 ff. njemačkog Zakona o dioničkim društvima) društva Robert Bosch GmbH. Bosch će pravovremeno obavijestiti korisnika o tom prijenosu ugovora na odgovarajući način. U slučaju prijenosa ugovora, korisnik ima posebno pravo na raskid ugovora o kojem se Bosch-u mora izjasniti pisanim putem u roku od (4) tjedna od primitka obavijesti o prijenosu ugovora. Ugovor će se raskinuti s trenutnim učinkom, ali najranije u trenutku prijenosa ugovora.


11. Ostale odredbe

11.1. Bosch nije dužan osigurati stalnu dostupnost aplikacije (u cijelosti ili djelomično). Međutim, Bosch će se potruditi da osigura stalnu dostupnost aplikacije. Posebice, važnost održavanja, sigurnosti i opterećenja poslužitelja kao i događaji koji su izvan kontrole Bosch-a (npr. nestanak struje, viša sila, smetnje u javnim komunikacijskim mrežama itd.) mogu uzrokovati kratkotrajne smetnje ili privremenu obustavu usluga aplikacije (u cijelosti ili djelomično).

11.2. Ugovorni odnosi između strana podliježu pravu Savezne Republike Njemačke. Ako je korisnik potrošač, ovaj izbor prava primjenjuje se samo u onoj mjeri u kojoj to ne uskraćuje pravo na zaštitu koju pružaju obvezne odredbe prava države u kojoj korisnik ima uobičajeno boravište (načelo povoljnosti). Isključena je primjena konvencije UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG).

11.3. Ako su pojedine odredbe ovih uvjeta korištenja nevažeće ili nepotpune ili postanu nevažeće ili nepotpune, valjanost preostalih odredbi ostaje nepromijenjena.

11.4. Ako je korisnik poduzetnik u smislu članka § 14 njemačkog Građanskog zakonika, pravna osoba javnog prava ili javnopravnog investicijskog fonda, za sve sudske sporove koji proizlaze iz ovih uvjeta korištenja ili u vezi s ovim uvjetima korištenja isključivo je nadležan sud u Stuttgartu, Njemačka. Isto se primjenjuje ako korisnik nema nadležan sud u Njemačkoj ili ako prebivalište ili uobičajeno boravište nije poznato u trenutku podizanja tužbe.

11.5 Korisnik nema pravo ustupiti svoje obveze iz ovih uvjeta korištenja u cijelosti ili djelomično bez prethodne pismene suglasnosti Bosch-a koje se ne smiju nepravedno uskratiti.


12. Informacije o rješavanju sporova pred arbitražnim tijelima za zaštitu potrošača

Europska komisija osigurava platformu za internetsko rješavanje sporova (OS). Ta platforma će služiti kao središnja točka za izvanraspravno rješavanje sporova koji se odnose na ugovorne obveze online ugovora o prodaji i online usluga. Platforma je dostupna na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Bosch nije dužan sudjelovati u postupku rješavanja spora pred arbitražnim tijelom za zaštitu potrošača i odlučio je da neće dobrovoljno sudjelovati u njemu.

Robert Bosch Power Tools GmbH