Obavijest o zaštiti podataka


1.    Obavijest o zaštiti podataka

Bosch Power Tools GmbH (u daljnjem tekstu „Bosch Power Tools” ili „Mi” ili „Nas”) vas pozdravlja na našim internetskim stranicama i mobilnim aplikacijama (zajedno također nazvanim „Online ponude”). Zahvaljujemo na iskazanom interesu za našu tvrtku i naše proizvode.


2.    Bosch Power Tools poštuje vašu privatnost

Iznimno nam je bitna zaštita vaše privatnosti tijekom procesa obrade osobnih podataka, kao i sigurnost svih poslovnih podataka. Osobne podatke koji su prikupljeni tijekom vaše posjete našim Online ponudama obrađujemo povjerljivo i samo u skladu sa zakonskim propisima.

Zaštita podataka i sigurnost informacija uključeni su u našu korporativnu politiku.


3.    Kontrolor

Bosch Power Tools GmbH je kontrolor odgovoran za obradu vaših podataka; iznimke su navedene u ovoj obavijesti o zaštiti podataka.

Naši podaci za kontakt su:
Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY, kontakt@bosch.de.

Napominjemo da je u registraciji „Bosch Power Tools“ „Zajednički voditelji obrade podataka“ s ostalim poduzećima grupacije Bosch Group, prema čl. 26. GDPR-a. Više informacija o ovome i o vašim pravima povezanim s time možete pronaći u odjeljku 4.4.: „Registracija”..


4.    Prikupljanje, obrada i korištenje osobnih podataka

4.1    Obrađene kategorije podataka

Obrađuju se sljedeće kategorije podataka

•    Podaci o komunikaciji (npr. ime, telefonski broj, e-pošta, adresa, IP adresa)

4.2    Načela

Osobni podaci se sastoje od svih podataka koji se odnose na identificirano ili prepoznatljivo fizičko lice, to uključuje npr. imena, adrese, telefonske brojeve, adrese e-pošte, glavne ugovorne podatke, računovodstvo i podatke o plaćanju, što je izraz identiteta osobe.

Osobne podatke prikupljamo, obrađujemo i koristimo (uključujući IP adrese) samo ako postoji zakonska pravna osnova za to ili ako ste dali svoj pristanak na obradu ili korištenje osobnih podataka koji se tiču ovog pitanja, npr. putem registracije.

4.3    Svrhe obrade i pravna osnova

Mi, kao i pružatelji usluga koje smo angažirali; obrađujemo vaše osobne podatke u sljedeće svrhe:

4.3.1    Pružanje ovih Online ponuda

(Pravna osnova: Ispunjenje ugovornih obveza. Primjenjuju se sljedeći uvjeti: Link ).

4.3.2    Odgovaranje na korisničke zahtjeve u okviru obrasca za kontakt

(Pravna osnova: Ispunjenje ugovornih obveza ili legitimni interes za poboljšanje proizvoda/usluga).

4.3.3    Rješavanje prijekida usluge, kao i iz sigurnosnih razloga.

(Pravna osnova: Ispunjenje naših zakonskih obveza iz područja sigurnosti podataka i legitimni interes za rješavanje prijekida usluge, kao i za zaštitu naših ponuda).

4.3.4    Čuvanje i obrana naših prava.

(Pravna osnova: Legitimni interes s naše strane za zaštitu i obranu naših prava).

4.3.5    Samopromocija i promocija od strane drugih, kao i istraživanje tržišta i analiza dosega izvršena u zakonom propisanom okviru ili na osnovi pristanka

(Pravna osnova: Pristanak/legitimni interes s naše strane u izravnom marketingu, ako je u skladu sa zakonom o zaštiti podataka i konkurenciji).

4.3.6    Ankete o proizvodima ili kupcima provedene putem e-pošte i/ili telefona uz vaš prethodni izričiti pristanak.
(Pravna osnova: Pristanak).

4.3.7    Provođenje tombola ili kampanja s popustima u skladu s odgovarajućim uvjetima i odredbama za tombole ili kampanje s popustima.

(Pravna osnova: Ispunjenje ugovornih obaveza).

4.3.8    Slanje e-pošte ili SMS/MMS biltena uz odobrenje primatelja

(Pravna osnova: Pristanak).

4.4    Registracija

Da biste mogli koristiti proširene funkcionalnosti, potrebna je registracija putem naših internetskih ponuda. U nastavku ćete pronaći više informacija o postupku registracije i prijave.

Ovo je strukturirano kako slijedi:

4.4.1 Integrirano upravljanje profilima kupaca (Integrated Customer Profile Management) – omogućuje integraciju različitih opcija registracije kao što su Boschova jedinstvena šifra (Bosch Single Key ID) i Prijava putem društvenih mreža (Social Sign In).

4.4.2 Jedinstvena šifra (Single Key ID) – jedna od opcija prijave koju pruža Bosch IO.

4.4.3 Prijava putem društvenih mreža (Social Sign In) – jedna od opcija prijave koju pruža predmetni pružatelj usluge/društvena mreža, npr. Apple ili Google.

4.4.4. iCPM, Zajedničko vođenje obrade podataka (Joint Controllership), prema čl. 26. GDPR-a.

Boschovo „Integrirano upravljanje profilima kupaca“ (iCPM) povezuje različite Boschove aplikacije, s ciljem da vi kao poslovni partner (korisnik, kupac) ne morate više puta pružati svoje podatke, što vam time pruža najbolje moguće korisničko iskustvo, odnosno doživljaj. Osim toga, iCPM nudi mogućnost prijave u Boschove aplikacije putem različitih opcija za prijavu.

Unutar iCPM okvira,

Robert Bosch Power Tools GmbH

Max-Lang-Strasse 40-46, D-70771 Leinfelden-Echterdingen

u daljnjem tekstu: „Bosch PT”

i

strane navedene u „Popisu strana” (u daljnjem tekstu „Strane“)

blisko

surađuju. To se odnosi i na obradu vaših osobnih podataka. Strane su zajednički odredile redoslijed kojim će se ovi podaci obrađivati u pojedinačnim fazama i zato se smatraju zajednički voditelji obrade podataka prema zakonu o zaštiti podataka, članku 26. GDPR-a.

Ovdje možete pronaći detaljni pregled zajedničkih i odvojenih aktivnosti i odgovornosti obrade podataka strana:

 

Obrada podataka:

 

Odgovornost:

Posredovanje identiteta uz Bosch, kao i druge, vanjske posrednike identiteta (Facebook,Apple, Google) za B2C za vanjske B2B korisnike Boscha PT.

 

Bosch PT

Posredovanje identiteta uz BCD/Bosch ADFS za B2E (Bosch administratore)

Bosch PT

Snimanje, pohranjivanje i pružanje korisničkih atributa za povezane aplikacije

Strane

 

Što to znači za vas:

- Strane će vama, kao ispitanicima, besplatno pružiti informacije koje su potrebne prema članku 13. i 14. GDPR-a u preciznom, transparentnom i jednostavno dostupnom obliku na jasnom i jednostavnom jeziku. Svaka će strana pružiti drugoj strani sve potrebne informacije iz svog područja djelatnosti.

- Strane će obavijestiti jedna drugu bez odlaganja o svim pravima ispitanika koje imate kao ispitanik. Međusobno će si pružiti sve informacije potrebne da odgovore na vaše zahtjeve za informacijama.

- Svoja prava ispitanika imate izravno prema svakoj strani u svakom trenutku.

 

4.4.5. Prijava ID-om SingleKey, zajedničko vođenje obrade podataka

Možete se prijaviti na naše web-mjesto ID-om SingleKey.

ID SingleKey razvio je Bosch.IO GmbH za grupaciju Bosch kako bi korisnicima pružio sveobuhvatnu opciju prijave na web-mjesta, trgovine, aplikacije i usluge Bosch. Bosch.IO GmbH, Ullsteinstrasse 128, 12109 Berlin, Njemačka, odgovoran je za pružanje ID-a SingleKey.

Bosch.IO GmbH obrađuje vaše podatke u svrhu „registracije i prijave s ID-om SingleKey”, kao i „pregleda i održavanja matičnih podataka i aplikacija ID-om SingleKey” u okviru zajedničke odgovornosti s nama. Za više informacija posjetite: https://singlekey-id.com/data-protection-notice/.

Nakon jednokratne registracije možete upotrebljavati ID SingleKey za prijavu. U tu svrhu bit ćete preusmjereni na stranicu za prijavu društva Bosch.IO GmbH. Nakon uspješne provjere autentičnosti Bosch.IO GmbH dostavit će nam potrebne osobne podatke (npr. adresu e-pošte, telefonski broj, ime, prezime, jezik, državu). Vaša lozinka nam neće biti proslijeđena.

Svoj korisnički ugovor za ID SingleKey možete raskinuti u bilo kojem trenutku na web-mjestu za ID SingleKey brisanjem svog ID-a SingleKey: https://singlekey-id.com/myprofile/. Imajte na umu da ćete brisanjem svog ID-a SingleKey izgubiti pristup svim web-mjestima, trgovinama, aplikacijama i uslugama Bosch na koje ste se prijavili ID-om SingleKey.

 

4.4.6. Prijava putem društvenih mreža

Također vam nudimo mogućnost prijave na naše internetske ponude putem naših takozvanih prijava putem društvenih mreža, primjerice vašeg Apple ili Google računa.

Da biste se registrirali, preusmjerit ćemo vas na stranicu odgovarajuće društvene mreže na kojoj se možete prijaviti sa svojim podacima. Posljedica je toga da je vaš račun tog pružatelja (te društvene mreže) povezan s našom uslugom. Pritom će nam se informacije s vašeg javnog profila, vaše e-adrese i identifikacijskih oznaka prenositi nama putem predmetne društvene mreže.

Pružatelj može povezati podatke koje već drži, poput IP adrese ili podataka o pregledniku, uz uporabu i trajanje uporabe ponuđene usluge (npr. naše usluge prijave). Pružatelj društvene mreže ili njezin poslužitelj mogu se nalaziti izvan EU-a ili EGP-a (npr. u SAD-u).

Ako ne želite da se između nas i društvenih mreža prenose podaci, nemojte se prijavljivati putem usluge prijave putem društvenih mreža, već umjesto toga upotrijebite našu uslugu prijave.

 

4.5. Datoteke zapisnika

Svaki put kada koristite internet, vaš preglednik prenosi određene informacije koje pohranjujemo u takozvane datoteke zapisnika.

Datoteke zapisnika pohranjujemo tijekom razdoblja od 7 dana kako bismo utvrdili prijekide usluga i iz sigurnosnih razloga (npr. kako bismo istražili pokušaje napada), a nakon toga ih izbrišemo. Datoteke zapisnika koje je potrebno čuvati u svrhu dokazivanja izuzete su od brisanja dok se dotični incident ne riješi i mogu se, ovisno o slučaju, proslijediti istražnim tijelima.

U datotekama zapisnika pohranjuju se sljedeće informacije:

-    IP adresa (adresa internetskog protokola) terminalnog uređaja koji se koristi za pristup Online ponudi;
-    Internet adresa internetske stranice s koje se pristupa Online ponudi (tzv. Izvorni URL ili URL upućivanja);
-    Naziv pružatelja usluga koji je korišten za pristup Online ponudi;
-    Naziv datoteka ili podataka kojima se pristupa;
-    Datum i vrijeme kao i trajanje opoziva podataka;
-    Količina prenesenih podataka;
-    Operativni sustav i podaci o korištenom internet pregledniku, uključujući instalirane dodatke (npr. Flash Player);
-    http statusni kod (npr. "Zahtjev uspješan" ili "Tražena datoteka nije pronađena").

4.6.   Djeca

Ova Online ponuda nije namijenjena djeci mlađoj od 16 godina.

4.7.   Prijenos podataka drugim kontrolorima

Načelno se vaši osobni podaci prosljeđuju drugim kontrolorima samo ako su potrebni za ispunjenje ugovorne obveze, ili ako mi ili treća strana imamo legitiman interes za prijenos podataka, ili ako ste dali svoj pristanak. Pojedinosti o zakonskoj osnovi i primateljima ili kategorijama primatelja mogu se naći u dijelu - Obrađivanje, svrhe i pravna osnova.

Također, podaci se mogu prenijeti drugim kontrolorima kada smo obvezni na to zbog zakonskih propisa ili izvršnih administrativnih ili sudskih naloga.

4.7.1    Pružatelji usluga (općenito)

Uključujemo vanjske pružatelje usluga sa zadacima kao što su programiranje i usluge hostinga podataka. Mi smo pažljivo izabrali te pružatelje usluga i redovno ih nadziremo, a posebno u pogledu njihovog pažljivog postupanja s podacima koje pohranjuju i zaštite istih. Svi pružatelji usluga dužni su održavati povjerljivost i poštivati zakonske odredbe. Pružatelji usluga mogu biti i druge tvrtke iz grupacije Bosch.

4.8.    Prijenos primateljima izvan EEA

Možemo prenijeti osobne podatke primateljima koji se nalaze izvan EEA, u takozvane treće zemlje. U takvim slučajevima prije prijenosa osiguravamo da primatelj podataka pruža odgovarajuću razinu zaštite podataka ili da ste pristali na prijenos.

Imate pravo na pregled primatelja iz trećih zemalja i kopiju posebno dogovorenih odredbi kojima se osigurava odgovarajuća razina zaštite podataka. U tu svrhu koristite izjave u dijelu Kontakt.

4.9.    Trajanje pohrane; razdoblja zadržavanja

Generalno vaše podatke pohranjujemo onoliko dugo koliko je potrebno za pružanje naših Online ponuda i povezanih usluga ili sve dok imamo legitimni interes za pohranjivanje podataka (npr. još uvijek možemo imati legitimni interes u marketing putem pošte nakon ispunjenja naših ugovornih obaveza). U svim ostalim slučajevima brišemo vaše osobne podatke, osim podataka koje smo dužni čuvati za ispunjenje zakonskih obveza (npr. zbog razdoblja zadržavanja prema poreznim i trgovačkim pravilima smo dužni određeno vrijeme imati na raspolaganju dokumente poput ugovora i računa).


5.    Tombole

U slučaju da sudjelujete u nekoj od naših tombola, koristimo vaše podatke kako bismo vas obavijestili o osvojenoj nagradi i u svrhu oglašavanja naših proizvoda u mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom ili u mjeri u kojoj ste pristali. Informacije o tombolama mogu se naći u odgovarajućim uvjetima sudjelovanja.


6.    Upotreba kolačića

U kontekstu naše internetske usluge mogu se koristiti kolačići i mehanizmi za praćenje.
Kolačići (eng. Cookies) su male tekstualne datoteke koje se mogu pohraniti na vašem uređaju kada posjetite našu internetsku uslugu.

Praćenje je moguće pomoću različitih tehnologija. Naročito obrađujemo informacije pomoću piksel tehnologije i/ili tijekom analize datoteka zapisnika.

6.1    Kategorije

Razlikujemo kolačiće koji su obvezno potrebni za tehničke funkcije internetske usluge i kolačiće i mehanizme za praćenje koji nisu obvezno potrebni za tehničku funkciju internetske usluge.
Generalno je moguće koristiti internetsku uslugu bez ikakvih kolačića koji služe netehničkim svrhama.

6.1.1    Tehnički potrebni kolačići

Pod tehnički potrebnim kolačićima podrazumijevamo kolačiće bez kojih se ne može osigurati tehničko pružanje internetske usluge. Tu spadaju npr. kolačići koji pohranjuju podatke kako bi se osigurala nesmetana reprodukcija video ili audio zapisa.

Takvi će kolačići biti izbrisani kad napustite internetsku stranicu stranicu.

6.1.2    Kolačići i mehanizmi za praćenje koji tehnički nisu potrebni

Koristimo kolačiće i mehanizme za praćenje samo ako ste nam u svakom slučaju dali prethodnu suglasnost. S izuzetkom kolačića koji sprema trenutačni status vaših postavki privatnosti (kolačić za odabir). Ovaj kolačić se postavlja na temelju legitimnog interesa.

Razlikujemo dvije potkategorije s obzirom na ove kolačiće i mehanizme praćenja:

6.2    Kolačići za olakšavanje

Ovi kolačići olakšavaju rad i na taj način vam omogućavaju lakše pregledavanje naših internetskih usluga; npr. vaše jezične postavke mogu biti uključene u ove kolačiće.

Marketinški kolačići i mehanizmi praćenja

Općenito

Korištenjem marketinških kolačića i mehanizama praćenja smo mi i naši partneri u mogućnosti da vam prikažemo ponude na temelju vaših interesa, što je rezultat analize vašeg ponašanja kao korisnika:

- Statistika:

Pomoću statističkih alata mjerimo npr. koliko ste puta pregledali našu stranicu.

- Praćenje konverzija:
Naši partneri za praćenje konverzija stavljaju kolačić na vaše računalo ("kolačić za konverzije") ako ste pristupili našoj internetskoj stranici preko oglasa odgovarajućeg partnera. Obično ovi kolačići nakon 30 dana više ne vrijede. Ako posjetite određene stranice naše internetske stranice i kolačić još nije istekao, mi i relevantni partner za konverziju možemo prepoznati da je određeni korisnik kliknuo na oglas i time bio preusmjeren na našu internetsku stranicu. To se također može učiniti na više uređaja. Podaci dobiveni pomoću kolačića za konverziju služe u svrhu sastavljanja statistika konverzije i bilježenja ukupnog broja korisnika koji su kliknuli na odgovarajući oglas i bili preusmjereni na internetsku stranicu s oznakom za praćenje konverzije.

- Preusmjeravanje:

Ovi alati stvaraju korisničke profile pomoću reklamnih kolačića ili reklamnih kolačića trećih strana, takozvane "internetske pratilice" (nevidljive grafike koje se nazivaju i pikseli ili pikseli za praćenje), ili pomoću sličnih tehnologija. Koriste se za oglašavanje na temelju interesa i za kontrolu učestalosti kojom korisnik promatra određene oglase. Mjerodavni pružatelj je kontrolor odgovoran za obradu podataka u vezi s alatom. Pružatelji alata mogu otkriti podatke i trećim stranama u gore spomenute svrhe. U vezi s ovim obratite pažnju na obavijesti o zaštiti podataka relevantnog pružatelja usluga.

Napominjemo da korištenje alata može uključivati prijenos vaših podataka primateljima izvan EEA gdje ne postoji odgovarajuća razina zaštite podataka u skladu s GDPR-om (npr. SAD). Više informacija potražite u sljedećem opisu pojedinih marketinških alata.

6.2.1    Monetate

Naziv: Monetate
Pružatelj: Monetate Inc., 100 Crosby Street #402, New York, NY 10012, USA
Funkcija: Kolačić može pratiti ponašanje korisnika na internetskim stranicama, UX testiranje

6.2.2    Google Analytics

Naziv: Google Analytics
Pružatelj: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Funkcija: Analiza ponašanja korisnika (otvaranje stranica, broj posjetitelja i posjeta, preuzimanja), stvaranje pseudonimnih korisničkih profila na temelju podataka sa više uređaja prijavljenih Google korisnika (praćenje više uređaja), obogaćivanje pseudonimnih korisničkih podataka specifičnim informacijama o ciljanim skupinama koje pruža Google, preusmjeravanje, UX testiranje, praćenje konverzija i preusmjeravanje u vezi sa Google oglasima

6.2.3    Tealium

Naziv: Tealium
Pružatelj: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121
Funkcija: Administracija oznaka innternetskih stranica putem korisničkog sučelja, integracija programskih kodova u našim internetskim stranicama

6.2.4    Hotjar

Naziv: Hotjar
Pružatelj: Hotjar Ltd.,Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta
Funkcija: Kolačići mogu pratiti kako korisnici pretražuju više stranica; izrada toplotnih karata, snimanje sesija, ankete/glasovanja

6.3    Upravljanje kolačićima i mehanizmima praćenja

Možete upravljati postavkama kolačića i mehanizama praćenja u pregledniku i/ili našim postavkama privatnosti.

Napomena: Postavke koje ste uredili odnose se samo na preglednik koji se koristi u pojedinačnom slučaju.

6.3.1    Deaktiviranje svih kolačića

Ako želite deaktivirati sve kolačiće, deaktivirajte kolačiće u postavkama preglednika. Napominjemo da to može utjecati na funkcionalnost internetske stranice.

6.3.2    Upravljanje vašim postavkama vezanim za kolačiće i mehanizme praćenja koji tehnički nisu potrebni

Kada posjetite naše internetske stranice, bit ćete upitani pristajete li na naše korištenje bilo kojih kolačića za olakšavanje, marketinških kolačića ili mehanizama praćenja.
U našim postavkama privatnosti možete povući pristanak s budućim učinkom ili dati svoj pristanak kasnije u budućnosti.


7.    Bilten s dobrovoljnim prijavljivanjem; Pravo na povlačenje

U sklopu naših Online ponuda možete se  prijaviti na biltene. Pružamo takozvanu dvostruku opciju prijavljivanja, što znači da ćemo vam samo poslati bilten putem e-pošte, mobilne razmjene poruka (npr. poput WhatsApp-a), SMS-a ili push obavijesti nakon što nam izričito potvrdite aktiviranje usluge biltena klikom na poveznicu u obavijesti. U slučaju da više ne želite primati biltene, možete u bilo kojem trenutku otkazati pretplatu povlačenjem vašeg pristanka. Svoj pristanak na e-biltene možete povući klikom na poveznicu koja je poslana u odgovarajućoj pošti ili u administrativnim postavkama Online ponude. Alternativno, kontaktirajte nas putem kontakt podataka koji su navedeni u dijelu Kontakt.


8.    Eksterne poveznice

Naše Online ponude mogu sadržavati poveznice do internetskih stranica trećih strana, točnije pružatelja koji nisu povezani s nama. Nakon klika na poveznicu nemamo utjecaja na prikupljanje, obradu i upotrebu osobnih podataka koji se eventualno prenose trećoj strani klikom na poveznicu (poput IP adrese ili URL-a stranice na kojoj se nalazi poveznica) jer je ponašanje trećih strana naravno izvan naše kontrole. Ne preuzimamo odgovornost za obradu osobnih podataka od strane trećih strana.


9.    Sigurnost

Naši zaposlenici i tvrtke koje pružaju usluge u naše ime dužni su čuvati povjerljivost i poštovati važeće zakone o zaštiti podataka.

Poduzimamo sve potrebne tehničke i organizacijske mjere kako bismo osigurali odgovarajuću razinu sigurnosti i zaštitili vaše podatke kojima upravljamo, a posebno od rizika nenamjernog ili nezakonitog uništenja, manipulacije, gubitka, izmjene ili neovlaštenog otkrivanja ili neovlaštenog pristupa. Naše sigurnosne mjere, u skladu s tehnološkim napretkom, neprestano se poboljšavaju.


10.    Korisnička prava

Kako biste ostvarili svoja prava, koristite podatke navedene u dijelu Kontakt. Pritom se pobrinite za to da je moguća vaša nedvosmislena identifikacija.

Pravo na informacije i pristup

Imate pravo od nas dobiti potvrdu o tome obrađuju li se vaši osobni podaci ili ne, i u tom slučaju pravo na pristup svojim osobnim podacima.

Pravo na ispravak i brisanje

Imate pravo na ispravljanje netočnih osobnih podataka.  Ako su ispunjeni zakonom propisani uvjeti, imate pravo na dopunu ili brisanje svojih podataka.  

To se ne odnosi na podatke koji su potrebni za svrhe naplate ili računovodstva ili koji podliježu zakonskom razdoblju zadržavanja. Ako pristup tim podacima nije potreban, obrada istih je ograničena (vidi sljedeće).

Ograničenje obrade

Ako su ispunjeni zakonom propisani uvjeti, imate pravo zahtijevati ograničenje obrade svojih podataka.

Prenosivost podataka

Ako su ispunjeni zakonom propisani uvjeti, imate pravo na dobivanje podataka koje ste nam dali u strukturiranom, često korištenom i strojno čitljivom obliku ili - ako je to tehnički izvedivo - zahtijevati da te podatke prenesemo trećoj strani.

Povlačenje pristanka

U slučaju da ste pristali na obradu vaših podataka, imate pravo opozvati ovaj pristanak u bilo kojem trenutku s budućim učinkom. Zakonitost obrade podataka prije vašeg povlačenja ostaje nepromijenjena.


11.    Pravo na podnošenje žalbe nadzornom tijelu

Imate pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu. Možete se žaliti nadzornom tijelu koje je odgovorno za vaše prebivalište ili vašu državu prebivališta ili nadzornom tijelu odgovornom za nas. To je:

Državni povjerenik za zaštitu podataka i slobodu informacija

Adresa:
Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart, GERMANY

Poštanska adresa:
P.O. Box 10 29 32
70025 Stuttgart, GERMANY

Telefon: +49 (711)/615541-0
Faks: +49 (711)/615541-15
E-pošta: poststelle@lfdi.bwl.de


12.    Promjene Obavijesti o zaštiti podataka

Zadržavamo pravo na promjenu mjera sigurnosti i zaštite podataka. U takvim ćemo slučajevima promijeniti našu obavijest o zaštiti podataka. Stoga vas molimo da obratite pažnju na aktualnu verziju naše obavijesti o zaštiti podataka jer je ona podložna promjenama.

Ako nas želite kontaktirati, potražite nas na adresi navedenoj u dijelu "Kontrolor".

Molimo koristite sljedeću poveznicu kako biste ostvarili svoja prava: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=16930755-b36b-44b9-bad1-767a835e77f7.

Molimo koristite sljedeću poveznicu za prijavu incidenata u zaštiti podataka: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Za prijedloge i žalbe u vezi s obradom vaših osobnih podataka savjetujemo da se obratite našem službeniku za zaštitu podataka:

Službenik za zaštitu podataka
Informacijska sigurnost i privatnost (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
NJEMAČKA

ili

mailto:DPO@bosch.com.

 

Datum stupanja na snagu: 03.04.2023.