Jamstvo proizvođača (Stanje 01.12.2021)


Svi Bosch električni alati, pneumatski alati, mjerni alati i vrtni uređaji brižljivo se provjeravaju i  ispituju,  te  podliježu strogim kontrolama Bosch osiguranja kvalitete. Zbog toga Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40 – 46, 70771 Leinfelden-Echterdingen (u daljnjem tekstu „Bosch“ ili „mi“) daje jamstvo za Bosch električne alate, pneumatske alate, mjerne alate, vrtne uređaje i sve električne proizvode (u daljnjem tekstu „alat“) u skladu sa sljedećim uvjetima. Prava kupca na odgovornost za nedostatke iz kupoprodajnog ugovora s prodavačem kao i zakonska prava ne ograničavaju se ovim jamstvom; korištenje gore navedenih prava je besplatno.

1.            Vršimo uslugu jamstva u razdoblju od dvije godine uz preduvjet sljedećih odredbi u slučaju nedostataka na alatu koji su unutar jamstvenog roka dokazano nastali pogreškom materijala ili proizvodnje. Jamstveni rok iznosi 12 mjeseci za alate koji se koriste profesionalno ili poslovno ili izlažu istovjetnom načinu korištenja. Jamstveni rok počinje u trenutku kada je prvi konačni kupac kupio uređaj. Mjerodavan je datum na izvornom kupovnom računu.

2.            Možete produljiti jamstvo na ukupno tri godine (uz iznimku visokofrekventnih alata, industrijskih akumulatorskih izvijača, pneumatskih alata, akumulatora i punjača za vrtne alate i alate za kućne majstore).To podrazumijeva da se registrirate unutar četiri tjedna nakon kupnje alata na sljedeći način:

▪              Registracija se može izvršiti isključivo na sljedećim mrežnim stranicama:

www.mybosch-tools.com ako se radi o alatu za kućnu radinost ili

www.bosch-pt.com/warranty ako se radi o profesionalnom alatu.

Registracija je moguća samo ako ste sporazumni s pohranjivanjem podataka koje morate navesti.

▪              Za registraciju u navedenom roku mjerodavan je račun prodavača od kojeg ste kupili alat. Stoga se mora čuvati originalni kupovni račun.

▪              Po završetku registracije dobit ćete certifikat. Ovaj certifikat također je potreban za izvršenje usluge jamstva koji se mora odmah ispisati i čuvati.

3.            Isključeni od jamstva su:

▪              pribor;

▪              alati za prezentaciju;

▪              dijelovi koji podliježu trošenju uvjetovanom korištenjem ili drugim prirodnim uzrocima, te nedostaci na alatu koji su uzrokovani trošenjem uvjetovanim korištenjem ili drugim prirodnim uzrocima;

▪              nedostaci na alatu koji su uzrokovani nepridržavanjem naputaka o korištenju, korištenjem u svrhe za koje uređaj nije namijenjen, nenormalnim uvjetima okoliša, neprilagođenim uvjetima rada uređaja, preopterećenjem ili nedostatkom održavanja ili njege;

 

▪              nedostaci na alatu koji su uzrokovani korištenjem pribora, dopunskih ili rezervnih dijelova koji nisu originalni Bosch dijelovi;

▪              alati na kojima su izvršene promjene ili dopune i alati koji su potpuno ili djelomično rastavljeni;

▪              minimalne razlike od potrebne kakvoće koje su nebitne glede vrijednosti i upotrebljivosti alata.

4.            Pravo na jamstvo mora se prijaviti unutar jamstvenog roka. U tu se svrhu dotični alat zajedno s kopijom kupovnog računa, koji mora sadržavati datum kupnje i opis proizvoda, i eventualno certifikat mora u potpunosti predložiti ili poslati prodavaču ili jednom od servisnih mjesta navedenih u uputama o uporabi. Ako pošaljete alat prodavaču ili servisnom mjestu, morate snositi transportne troškove i rizik transporta.

5.            Uklanjanje nedostatka za kojeg smo priznali da podliježe obvezi jamstva vršimo na način da po našem izboru besplatno popravimo nedostatni alat ili ga zamijenimo besprijekornim alatom (eventualno i novijim modelom). Zamijenjeni alati ili dijelovi prelaze u naše vlasništvo.

6.            Naše jamstvo ne utemeljuje druga prava koja se razlikuju od prava na uklanjanje nedostataka na alatu navedenog u ovim jamstvenim uvjetima. Posebice, nemate pravo na prosljeđivanje zamjenskog alata za vrijeme popravka.

7.            U slučaju manjeg popravka jamstveni rok se produljuje onoliko koliko ste bili lišeni uporabe alata. Kad zbog neispravnosti alata izvršimo zamjenu ili bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovno od zamjene, odnosno od vraćanja popravljene stvari, ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio stvari, jamstveni rok počinje teći ponovno samo za taj dio.

8.            Ustupanje prava iz ovog jamstva je isključeno. Ovo jamstvo ne vrijedi za kupljene rabljene proizvode.

Ovo jamstvo vrijedi za alate kupljene i korištene u Europskoj uniji (uključujući Veliku Britaniju, Norvešku, Švicarsku).

Za ovo jamstvo vrijedi njemačko pravo uz isključenje Sporazuma Ujedinjenih Naroda o ugovorima o međunarodnoj kupnji robe (CISG). Ovim izborom prava neće vam se uskratiti zaštita koju vam pružaju one odredbe koje prema pravu države u kojoj imate svoje prebivalište ne smiju odstupati od onih u ugovoru (načelo povoljnosti).

Robert Bosch Power Tools GmbH 70538 Stuttgart

Njemačka