Tietosuojaohjeet


1. Tietosuojaohjeet

Robert Bosch Power Tools GmbH (seuraavana ”Bosch Power Tools”, ”Me” tai ”Meille”) kiittää käynnistäsi verkkosivustollamme ja mobiilisovellustemme käytöstä (joista käytetään myös yhteisnimitystä ”online-palvelu”) sekä yritystämme ja tuotteitamme kohtaan osoittamastasi kiinnostuksesta.


2. Bosch Power Tools kunnioittaa yksityisyyttäsi

Yksityisyytesi suojasta huolehtiminen henkilötietojesi käsittelyssä sekä kaikkien kaupankäyntitietojen turvallisuus on meille tärkeä asia, jonka huomioimme tarkasti liiketoiminnassamme. Käsittelemme henkilötietojasi, joita saamme online-palvelumme sivulla vieraillessasi, luottamuksellisesti ja vain lakimääräysten mukaisesti.

Tietosuoja ja tietoturvallisuus ovat oleellinen osa yrityspolitiikkaamme.


3. Vastuullinen taho

Tietojesi käsittelyn vastuullinen taho on Bosch Power Tools. Tähän liittyvät poikkeukset selitetään näissä tietosuojaohjeissa.

Yhteystietomme ovat:

Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4. Henkilötietojen kerääminen, käsittely ja käyttö

4.1 Käsiteltävien tietojen kategoriat

Käsittelemme seuraavia tietokategorioita:

•    Yhteystiedot (esim. nimi, puhelin, sähköposti, postiosoite, IP-osoite)
•    Suunnittelu- ja ohjaustiedot
•    Tapahtumatiedot

4.2 Periaatteet

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka kohdistuvat tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön, siis esimerkiksi nimet, osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet sekä sopimus-, varaus- ja laskutustiedot, joista henkilöllisyys käy ilmi.

Keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilökohtaisia tietoja (mukaan lukien IP-osoitteet) vain, kun siihen on olemassa oikeusperuste tai olet antanut siihen suostumuksesi esimerkiksi rekisteröitymisen myötä.

4.3 Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet

Me ja meiltä toimeksiannon saaneet palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietojasi seuraavia käsittelytarkoituksia varten:

4.3.1 Tämän online-palvelun tarjoaminen

Oikeusperuste: sopimuksen täyttäminen. Täten noudatamme seuraavia käyttöehtoja.

4.3.2 Käyttäjän kysymyksiin vastaaminen yhteyslomakkeen puitteissa

Oikeusperuste: markkinointia sekä tuotteidemme ja palveluidemme parantamista koskeva perusteltu intressimme, kun se tapahtuu tietosuojamääräysten, sopimuksen täyttämisen tai annetun suostumuksen mukaan.

4.3.3 Häiriöiden määrittämiseen ja turvallisuussyistä

(Oikeusperuste: lakisääteisten velvoitteidemme täyttäminen tietoturvallisuuden alueella ja oikeutettu intressimme palvelujemme häiriöiden korjaamiseen ja tarjontamme turvallisuuden varmistamiseen).

4.3.4 Oma ja ulkoinen mainonta sekä markkinatutkimus ja mainonnan kattavuuden mittaaminen lakimääräysten tai asiakkaiden myöntämien lupien puitteissa.

(Oikeusperuste: saamamme lupa / oikeutettu intressimme suoramarkkinointiin, sikäli kuin tämä tapahtuu sopusoinnussa tietosuojaoikeudellisten ja kilpailuoikeudellisten määräysten kanssa).

4.3.5 Sähköpostitse ja/tai puhelimitse tekemämme tuote- ja asiakaskyselyt, mikäli olemme saaneet tähän nimenomaisen luvan asiakkaalta.

(Oikeusperuste: saamamme lupa)

4.3.6 Palkintokilpailujen tai alennuskampanjoiden järjestäminen kyseisten palkintokilpailuehtojen tai alennuskampanjaehtojen mukaan.

(Oikeusperuste: sopimuksen täyttäminen)

4.3.7 Uutiskirjeiden lähettäminen sähköpostilla tai SMS/MMS-viesteillä vastaanottajan suostumuksella.

(Oikeusperuste: saamamme lupa).

4.3.8 Oikeuksiemme turvaaminen ja puolustaminen
(Oikeusperuste: oikeutettu intressimme oikeuksiemme vaatimiseen ja puolustamiseen).

4.4 Rekisteröinti

Jos haluat käyttää sopimuksen solmimista edellyttäviä palveluita, pyydämme sinua tekemään rekisteröinnin. Rekisteröintiprosessin puitteissa keräämme sopimuksen tekemiseen ja toteuttamiseen tarvittavat henkilötiedot (esim. etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, osoite) ja tarvittaessa muita vapaaehtoisesti annettavia tietoja. Pakolliset tiedot on merkitty tunnuksella *.

4.5 Lokitiedostot

Internet-selaimesi välittää Internetin jokaisen käyttökerran yhteydessä automaattisesti tiettyjä tietoja, jotka me tallennamme niin sanottuihin lokitiedostoihin.

Tallennamme lokitiedostot häiriöiden määrittämiseksi ja turvallisuussyistä (esim. hyökkäysyritysten selvittämiseksi) 7 vrk ajaksi ja tämän jälkeen me poistamme ne. Sellaiset lokitiedostot, joita on säilytettävä pidempään todistetarkoituksia varten, erotetaan poistettavista, kunnes kyseinen tapaus on saatu lopullisesti selvitettyä. Niitä voidaan yksittäistapauksessa luovuttaa tutkiville viranomaisille.

Lokitiedostoihin tallennetaan seuraavat tiedot:

-    Sen päätelaitteen IP-osoite (Internet-protokollaosoite), josta online-palveluun on tultu;
-    sen nettisivun Internet-osoite, josta online-palvelu on avattu (ns. alkuperä- tai viite-URL);
-    sen palveluntarjoajan nimi, jonka kautta online-palveluun on tultu;
-    avattujen tiedostojen tai näyttöön haettujen tietojen nimi;
-    käytön päivämäärä ja kellonaika sekä kesto;
-    Siirretty tietomäärä;
-    käyttöjärjestelmä ja käytetyn Internet-selaimen tiedot mukaan lukien asennetut lisäosat (esim. Flash Player -ohjelmaa varten);
-    http-tilan koodi (esim. ”kysely onnistui” tai ”haluttua tiedostoa ei löydy”).

4.6 Lapset

Tätä online-palvelua ei ole tarkoitettu alle 16-vuotiaille lapsille.

4.7 Tietojen välittäminen muille vastuullisille tahoille

Välitämme henkilökohtaisia tietojasi muille vastuullisille tahoille vain, jos se on tarpeen sopimuksen täyttämiseksi, meillä tai kolmannella osapuolella on oikeutettu intressi tietojen välittämiseen, tai kun olet antanut siihen suostumuksesi. Oikeusperusteita ja vastaanottajien tai vastaanottajien kategorioita koskevat lisätiedot voit katsoa kappaleesta Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet.

Lisäksi voimme välittää tietoja muille vastuullisille tahoille, jos me olemme siihen velvoitettuja lakisääteisten määräysten tai viranomais- tai lakiasetusten perusteella.

4.7.1 Palveluntuottajat (yleiset)

Me käytämme ulkoisia palveluntuottajia esimerkiksi markkinointipalveluihin, ohjelmointiin, tietojen ylläpitoon ja hotline-palveluihin. Olemme valinneet nämä palveluntuottajat huolellisesti ja valvomme heitä säännöllisesti, varsinkin varmistaaksemme, että he käsittelevät ja suojaavat tallentamiaan tietoja huolellisesti. Olemme velvoittaneet kaikki palveluntuottajat luottamuksellisuuteen ja lakisääteisten määräysten noudattamiseen. Palveluntuottajia voivat myös olla muut Bosch-konserniyritykset.

4.8 Tallennuksen kesto; säilytysmääräajat

Säilytämme tietosi pääsääntöisesti niin kauan, kun online-palvelumme toteuttaminen edellyttää tai jos meillä on oikeutettu intressi pitempiaikaiseen tallentamiseen (esim. meillä voi olla myös sopimuksen täyttämisen jälkeen vielä oikeutettu intressi postitse tehtävään markkinointiin). Tämän jälkeen me poistamme henkilökohtaiset tietosi lukuun ottamatta sellaisia tietoja, jotka meidän on säilytettävä oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi (esim. olemme vero- ja kauppaoikeudellisten säilytysmääräaikojen perusteella velvoitettuja säilyttämään dokumentteja, kuten sopimukset ja laskut, tietyn määräajan).


5. Palkintokilpailut

Jos osallistut järjestämäämme palkintokilpailuun, käytämme tietojasi palkinnosta ilmoittamiseen ja tuotteidemme mainontaan laissa sallituissa puitteissa ja suostumuksesi mukaisessa mitassa. Palkintokilpailuja koskevat yksityiskohtaiset tiedot saat kyseisistä osallistumisehdoista.


6. Evästeiden käyttö

Online-palvelujemme tarjonnan puitteissa voidaan käyttää evästeitä ja verkkoseurantamekanismeja.
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka voidaan tallentaa päätelaitteellesi online-palveluita käyttäessäsi.
Verkkoseuranta on mahdollista erilaisia teknologioita käyttämällä. Käsittelemme tietoja erityisesti pikseliteknologian ja lokitiedostoanalyysin avulla.

6.1 Luokat

Erottelemme evästeet, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä online-palvelun teknisiä toimintoja varten ja evästeet ja verkkoseurantamekanismit, joita ei tarvita välttämättä online-palvelun teknisiin toimintoihin.
Online-palvelun käyttö on aina mahdollista ilman evästeitä, jotka eivät palvele teknisiä tarkoituksia.

6.1.1 Teknisesti välttämättömät evästeet

Teknisesti välttämättömillä evästeillä tarkoitamme evästeitä, joita ilman online-palvelun tarjoaminen ei ole teknisesti mahdollista. Tällaisia ovat esimerkiksi evästeet, jotka tallentavat tietoja video- ja audiosisältöjen häiriöttömän toiston takaamiseksi.

Nämä evästeet poistetaan verkkovierailusi päätyttyä.

6.1.2 Evästeet ja verkkoseurantamekanismit, jotka eivät ole teknisesti välttämättömiä

Näitä evästeitä ja verkkoseurantamekanismeja käytämme vain, kun olet antanut meille kulloinkin etukäteen suostumuksesi niiden käyttöön. Poikkeuksena tästä on eväste, joka tallentaa yksityisyysasetuksesi nykyisen tilan (valintaeväste). Tätä käytetään perustellun intressin perusteella.

Jaamme nämä evästeet ja verkkoseurantamekanismit kahteen alaluokkaan:

6.2 Mukavuusevästeet

Tämä evästeet helpottavat käyttöä ja mahdollistavat online-palveluidemme miellyttävän selailun. Evästeisiin voidaan esimerkiksi tallentaa kieliasetuksesi.

6.3 Markkinointievästeet ja verkkoseurantamekanismit

Yleistä

Käyttämällä markkinointievästeitä ja verkkoseurantamekanismeja me ja yhteistyökumppanimme voimme näyttää sinulle kiinnostuksen kohteitasi koskevia tarjouksia, jotka perustuvat käyttäjäkäyttäytymiseesi:

-    Tilastot:

Tilastotyökalua käyttämällä mittaamme esimerkiksi verkkovierailujesi lukumäärän.

-    Conversion Tracking -seurantatoiminto:

Conversion Tracking -yhteistyökumppanimme asettavat tietokoneellesi evästeen ("Conversion Cookie"), mikäli olet päätynyt verkkosivullemme kyseisen yhteistyökumppanin mainoksen kautta. Nämä evästeet ovat yleensä voimassa 30 päivää. Kun vierailet tietyillä verkkosivuillamme ja eväste on vielä voimassa, voimme me ja kyseinen Conversion Tracking -yhteistyökumppani tunnistaa, että tietty käyttäjä on napsauttanut mainosta ja hänet on siten ohjattu edelleen sivullemme. Tämä voi tapahtua myös laitteidenvälisesti. Conversion-evästeiden avulla saatujen tietojen avulla voidaan laatia Conversion-tilastoja ja määritellä niiden käyttäjien kokonaismäärä, jotka ovat napsauttaneet tiettyä mainosta ja jotka on ohjattu edelleen Conversion-Tracking-Tag-ominaisuuden sisältävälle sivulle.

-    Sosiaalisen median liitännäiset

Eräille online-palvelujemme sivuille on liitetty muiden palveluntarjoajien (esimerkiksi Facebook, Twitter) sisältöjä ja palveluita, jotka voivat osaltaan käyttää evästeitä ja aktiivisia komponentteja. Lisätietoja sosiaalisen median liitännäisistä löydät kappaleesta Sosiaalisen median liitännäiset.

-    Retargeting-uudelleenmarkkinointi

Nämä työkalut laativat käyttäjäprofiileja mainosevästeiden tai kolmansien osapuolten mainosevästeiden, upotettujen ns. Web Beacon -kohteiden eli web bugien avulla (näkymättömiä kuvia, joita kutsutaan myös pikseleiksi). Näiden avulla toteutetaan kiinnostukseen perustuvaa mainontaa ja ohjataan käyttäjälle näytettävien tiettyjen mainosten esiintymistiheyttä. Tietojen käsittelystä näiden työkalujen yhteydessä vastaa kyseinen palveluntarjoaja. Työkalujen tarjoajat välittävät mahdollisesti tietoja edellä oleviin tarkoituksiin myös kolmansille osapuolille. Ota tässä yhteydessä huomioon kyseisen palveluntarjoajan tietosuojaan liittyvät huomautukset.

Ota huomioon, että työkaluja käytettäessä tietosi voidaan välittää Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle, jossa tietosuojataso ei ole yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen (esimerkiksi USA). Tähän liittyvät yksityiskohdat löydät seuraavasta yksittäisten markkinointityökalujen kuvauksesta.

6.3.1 Monetate

Nimi: Monetate
Palveluntarjoaja: Monetate Inc., 100 Crosby Street #402, New York, NY 10012, USA
Toiminta: Eväste voi todentaa, miten käyttäjä on toiminut eri sivujen välillä siirtyessään, käyttäjäkokemustestaus UX-Testing

6.3.2 Google Analytics

Nimi: Google Analytics
Palveluntarjoaja: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Toiminta: Analysoi käyttäjän käyttäytymistä (sivujen katselut, vierailijoiden ja käyntien lukumäärä, lataukset), luo pseudodyymejä käyttäjäprofiileja kirjautuneiden Google-käyttäjien laitteidenvälisillä tiedoilla (Cross-Device-Tracking), täydentää pseudodyymejä käyttäjätietoja Googlen tarjoamilla kohderyhmäkohtaisilla tiedoilla, Retargeting, UX-Testing, Conversion Tracking und Retargeting Google-mainosten yhteydessä

6.3.3 Tealium

Nimi: Tealium
Palveluntarjoaja: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121
Toiminta: Verkkosivutunnisteiden hallinta käyttöliittymän kautta, ohjelmakoodien liittäminen verkkosivuihimme

6.4 Evästeiden ja verkkoseurantamekanismien hallinta

Voita hallita evästeitäsi ja verkkoseurantamekanismien asetuksia selaimessa ja/tai yksityisyysasetuksissamme.
Huomautus: tekemäsi asetukset koskevat vain kulloinkin käyttämääsi selainta.

6.4.1 Kaikkien evästeiden poistaminen käytöstä

Jos haluat poistaa kaikki evästeet käytöstä, siirry selainasetuksiin ja deaktivoi evästeiden tallentuminen. Ota huomioon, että tämä voi aiheuttaa rajoituksia verkkosivun toimintaan.

6.4.2 Teknisesti ei välttämättömien evästeiden ja verkkoseurantamekanismien asetustesi hallita

Kun vierailet verkkosivuillamme, evästeitä koskevassa ponnahdusikkunassa kysytään, annatko meille suostumuksesi mukavuusevästeiden ja markkinointievästeiden ja verkkoseurantamekanismien käyttöön.
Yksityisyysasetuksissamme voit peruuttaa aiemmin antamiasi suostumuksia. Muutokset astuvat voimaan peruutushetkestä eteenpäin. Tämän asetuskohdan kautta voit myös myöntää luvan myöhemmin.


7. Sosiaalisen median liitännäiset

Me käytämme online-tarjonnassamme erilaisten sosiaalisten verkkojen ns. yhteisöliitännäisiä, jotka on kuvattu erikseen tässä luvussa.

Liitännäisten käytön yhteydessä Internet-selaimesi muodostaa suoran yhteyden kyseisen sosiaalisen verkon palvelimiin. Tämän kautta kyseiselle tarjoajalle ilmoitetaan, että Internet-selaimesi on avannut online-palvelumme asianomaisen sivun. Tämä ei edellytä, että sinulla olisi kyseisen tarjoajan käyttötili tai että olisit parhaillaan siinä sisäänkirjautuneena. Lokitiedostot (mukaan lukien IP-osoite) välitetään tässä yhteydessä Internet-selaimestasi suoraan kyseisen tarjoajan palvelimeen ja mahd. tallennetaan siihen. Tarjoaja tai sen palvelin voi olla EU- tai ETA-alueen ulkopuolella (esimerkiksi Yhdysvalloissa).

Liitännäiset ovat sosiaalisten verkkojen tarjoajien itsenäisiä laajennuksia. Siksi emme voi mitenkään vaikuttaa sellaisten tietojen käsittelyyn, joita sosiaalisten verkkojen tarjoajat keräävät ja tallentavat liitännäisten avulla.
Sosiaalisen verkon harjoittaman tietojen keräämisen tarkoitusta ja laajuutta, tietojen edelleen käsittelyä ja käyttöä sekä yksityisyyssuojaasi liittyviä oikeuksiasi ja asetusmahdollisuuksiasi koskevat tiedot voit katsoa kyseisen sosiaalisen verkon tietosuojaohjeista.

Jos et halua, että sosiaalisten verkkojen tarjoajat saavat, tallentavat tai käyttävät tämän online-palvelun välityksellä saamiaan tietoja, sinun ei tule käyttää kyseisiä liitännäisiä.

7.1 Facebookin liitännäiset

Facebookin tarjoaa verkko-osoitteessa www.facebook.com Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, ja verkko-osoitteessa www.facebook.de Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland ("Facebook"). Facebookin liitännäisten yleiskatsauksen ja niiden ulkonäön voit katsoa verkko-osoitteessa: http://developers.facebook.com/plugins; Facebookin tietosuojatiedot saat verkko-osoitteesta: http://www.facebook.com/policy.php.

7.2 Twitterin liitännäiset

Twitterin tarjoaa Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). Twitterin liitännäisten yleiskatsauksen ja niiden ulkonäön voit katsoa verkko-osoitteessa: https://twitter.com/about/resources/buttons; Twitterin tietosuojatiedot saat verkko-osoitteesta: https://twitter.com/privacy.

7.3 Instagramin liitännäiset

Instagramin tarjoaa Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram"). Instagramin liitännäisten yleiskatsauksen ja niiden ulkonäön voit katsoa verkko-osoitteessa: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges; Instagramin tietosuojatiedot saat verkko-osoitteesta: https://help.instagram.com/155833707900388/.

7.4  Pinterestin liitännäiset

Instagramin tarjoaa Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Ins-tagram"). Instagramin liitännäisten yleiskatsauksen ja niiden ulkonäön voit katsoa verkko-osoitteessa: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges; Instagramin tietosuojatiedot saat verkko-osoitteesta: https://help.instagram.com/155833707900388/.


8. Uutiskirje rekisteröinnin kanssa; peruutusoikeus

Voit tilata online-palvelumme puitteissa uutiskirjeen. Käytämme tähän ns. Double Opt-In -menetelmää, jonka mukaisesti lähetämme sinulle uutiskirjeen sähköpostin, mobiiliuutispalvelun (esim. WhatsApp), SMS-viestin tai pikailmoitussanoman välityksellä vasta sen jälkeen kun olet nimenomaisesti antanut siihen luvan painamalla saamasi viestin sisältämää uutiskirjepalvelun aktivointilinkkiä. Jos et myöhemmin enää halua saada uutiskirjeitä, voit koska tahansa lopettaa uutiskirjeen tilauksesi peruuttamalla antamasi suostumuksen. Peruutus tehdään sähköpostilla lähetettävän uutiskirjeen osalta uutiskirjeeseen merkityn linkin kautta tai kyseisen online-palvelun hallintoasetuksissa. Vaihtoehtoisesti voit ottaa meihin yhteyttä. Tähän tarvittavat tiedot saat kappaleesta Yhteystiedot.


9. Ulkoiset linkit

Online-palvelumme voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten (ulkoisten palveluntarjoajien) verkkosivuille. Linkin napsauttamisen jälkeen emme voi enää vaikuttaa linkin napsauttamisen myötä tapahtuvaan henkilökohtaisten tietojen (esimerkiksi IP-osoite tai kyseisen linkin sisältävän sivun URL) keräämiseen, käsittelyyn ja käyttöön kolmannen osapuolen taholta, koska emme pysty tietenkään valvomaan kolmannen osapuolen toimintatapoja. Emme vastaa kolmansien osapuolten suorittamasta henkilökohtaisten tietojen käsittelystä.


10. Turvallisuus

Henkilöstömme ja käyttämämme palveluntarjoajayritykset ovat vaitiolovelvollisia ja velvoitettuja noudattamaan sovellettavien tietosuojalakien määräyksiä.

Teemme kaikki tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, jotta pystymme takaamaan kohtuullisen suojaustason ja suojaamaan hallinnoimiamme tietojasi varsinkin tahattomalta tai lainvastaiselta tuhoamiselta, manipuloinnilta, häviämiseltä, muuttamiselta sekä luvattomalta julkistamiselta tai käytöltä. Parannamme turvallisuustoimiamme jatkuvasti teknologisen kehityksen myötä.


11. Käyttäjien oikeudet

Oikeuksiesi vaatimiseksi käytä kappaleessa Yhteystiedot annettuja tietoja. Varmista tässä yhteydessä, että voimme yksiselitteisesti tunnistaa henkilöllisyytesi.

Oikeus tietojen saamiseen:

Sinulla on oikeus saada meiltä tietoja tietojesi käsittelystä. Sitä varten voit käyttää oikeuttasi saada tietoa meidän käsittelemistämme henkilökohtaisista tiedoistasi.

Oikeus korjauksiin ja poistamiseen:

Voit vaatia meitä korjaamaan virheelliset tiedot ja (mikäli lakisääteiset edellytykset täyttyvät) täydentämään tai poistamaan tietojasi.

Tämä ei koske tietoja, joita tarvitaan laskutus- tai kirjanpitotarkoituksiin tai jotka ovat lakisääteisen säilytysvelvollisuuden alaisia. Jos sellaisiin tietoihin ei tarvita kuitenkaan pääsyä, niiden käsittelyä rajoitetaan (ks. seuraavat kohdat).

Käsittelyn rajoitukset:

Voit vaatia meitä (jos lakisääteiset edellytykset täyttyvät) rajoittamaan tietojesi käsittelyä.

Tietojen siirrettävyys:

Sinulla on myös oikeus pyytää meitä lähettämään sinulle käyttöömme antamasi tiedot jäsennellyssä, selkeässä ja koneellisesti luettavassa muodossa, tai (mikäli teknisesti mahdollista) vaatia välittämään tiedot kolmannelle osapuolelle.

11.1 Valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä kantelu tietosuojaviranomaiselle. Sitä varten voit kääntyä asuinpaikkasi tietosuoja-asioista vastaavan tietosuojaviranomaisen tai meitä valvovan tietosuojaviranomaisen puoleen. Meitä valvova tietosuojaviranomainen:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg

Käyntiosoite:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
SAKSA

Postiosoite:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
SAKSA

Puh.: +49 711/615541-0
FAX: +49 711/615541-15
Sähköposti: poststelle@lfdi.bwl.de


12. Tietosuojaohjeiden muutokset

Pidätämme oikeuden muuttaa turvallisuus- ja tietosuojatoimiamme. Näissä tapauksissa mukautamme myös tietosuojaohjeitamme muutoksia vastaavasti. Siksi pyydämme aina huomioimaan tietosuojaohjeiden tuoreimman version.


13. Yhteystiedot

Jos haluat ottaa meihin yhteyttä, käytä kappaleessa ”Vastuullinen taho” annettua osoitetta.

Käytä oikeuksiesi vaatimista sekä tietosuojatapauksesta ilmoittamista varten seuraavaa linkkiä:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Henkilötietojesi käsittelyyn liittyviä aloitteita ja valituksia koskevissa asioissa suosittelemme kääntymään tietosuojavaltuutettumme puoleen:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
SAKSA

tai

mailto: DPO@bosch.com

Versio: 10.10.2019