Valmistajatakuu (versio 01.12.2021)


Kaikki Boschin sähkötyökalut, paineilmatyökalut, mittalaitteet ja puutarhatyökalut testataan huolellisesti, jotta ne läpäisevät Boschin laadunvalvonnan noudattamat ankarat vaatimukset. Siksi Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, D-70771 Leinfelden-Echterdingen (jäljempänä "Bosch" tai "me") myöntää takuun Boschin sähkötyökaluille, paineilmatyökaluille, mittalaitteille, puutarhatyökalutille ja kaikille sähkökäyttöisille tuotteille (jäljempänä käytetty yhteisnimitystä "työkalu") seuraavien ehtojen mukaisesti. Tämä takuu ei vaikuta virhevastuuta koskeviin ostajan vaadeoikeuksiin, jotka perustuvan myyjän kanssa solmittuun kauppasopimukseen sekä lakimääräyksiin. Edellä mainittujen oikeuksien soveltaminen on maksutonta.

1.            Annamme seuraavien määräysten mukaisesti työkaluille kahden vuoden takuun, joka koskee vikoja, jotka todistettavasti johtuvat takuuaikana todetuista materiaalitai valmistusvirheistä. Ammattikäytössä olevien tai tätä vastaavasti kuormitettavien työkalujen takuuaika on kaksitoista kuukautta. Takuuaika alkaa, kun ensikäyttäjä ostaa kyseisen tuotteen. Alkuperäisen ostokuitin päivämäärä on ratkaiseva.

2.            Voit pidentää takuun yhteensä kolmeksi vuodeksi (ei koske suurtaajuustyökaluja, teollisuusakkuruuvinvääntimiä, paineilmatyökaluja eikä kotinikkareille tarkoitettuja akkuja ja latauslaitteita). Tämä edellyttää, että rekisteröit työkalun verkossa neljän viikon sisällä ostohetkestä seuraavasti:

▪              Rekisteröinti on mahdollista vain seuraavilla verkkosivustoilla:

www.mybosch-tools.com, jos kyse on kotinikkarin työkalusta, tai

www.bosch-professional.com/pro360/, jos kyse on ammattityökalusta.

Rekisteröinti on mahdollista vain, jos hyväksyt tietojesi tallentamisen.

▪              Rekisteröinnin määräaika lasketaan työkalun myyneen kauppiaan antaman laskun tai kuitin päivämäärästä. Siksi alkuperäinen ostotosite pitää säilyttää.

▪              Rekisteröinnin suorittamisen jälkeen saat todistuksen. Sekin on tarpeellinen takuun todistava asiakirja ja se tulee pitää hyvässä tallessa.

3.            Takuun piiriin eivät kuulu

▪              tarvikkeet;

▪              esittelylaitteet;

▪              osat, jotka kuluvat normaalissa käytössä, tai työkalujen, akkujen ja latauslaitteiden viat, jotka johtuvat luonnollisesta kulumisesta;

▪              työkalun viat, jotka johtuvat käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä, määräysten vastaisesta käytöstä, epänormaaleista ympäristöolosuhteista, epäasianmukaisista käyttöolosuhteista, ylikuormituksesta tai puutteellisesta huollosta tai hoidosta;

▪              työkalun viat, jotka johtuvat muiden valmistamien varusteiden, tarvikkeiden tai varaosien (ei Boschin alkuperäisvaraosien) käytöstä;

 

▪              työkalut, joihin on tehty muutoksia tai lisäyksiä, ja työkalut, jotka on kokonaan tai osittain purettu; sekä

▪              vähäiset laatupoikkeamat, jotka ovat työkalun arvon ja käytettävyyden kannalta epäolennaisia.

4.            Takuuvaade on esitettävä takuuajan sisällä. Kyseessä oleva työkalu on vietävä tai lähetettävä myyjälle tai käyttöohjeessa mainittuun huoltopisteeseen kokonaisena. Tuotteen mukana on toimitettava ostotositteen kopio, josta täytyy ilmetä ostopäivä ja tuotteen nimi, sekä tarvittaessa todistus. Jos lähetät työkalun myyjälle tai huoltopisteeseen omatoimisesti, sinun on vastattava kuljetuskustannuksista ja kuljetusriskistä.

5.            Takuun kattamaksi hyväksymämme vian poistaminen tapahtuu valintamme mukaan siten, että korjaamme viallisen työkalun veloituksetta tai korvaamme sen virheettömällä työkalulla (mahdollisesti myös seuraajamallilla). Uudella korvatut työkalut tai osat siirtyvät meidän omaisuudeksemme.

6.            Takuumme perusteella ei voida esittää muita vaatimuksia kuin takuuehdoissa mainittua oikeutta työkalun virheiden oikaisuun. Sinulla ei ole etenkään oikeutta vaatia korvaavan työkalun saamista korjaustyön ajaksi.

7.            Takuukorjaukset eivät pidennä eivätkä uusi työkalun takuuaikaa.

8.            Tähän takuuseen perustuvista vaadeoikeuksista luopuminen ei ole mahdollista. Tämä takuu ei koske käytettyinä ostettuja tuotteita.

Tämä takuu koskee työkaluja, joiden osto ja käyttö tapahtuu Euroopan unionin (mukaan lukien Iso-Britannian, Norjan ja Sveitsin) alueella.

Tämä takuu on Saksan lainsäädännön alainen. Siihen ei sovelleta YK:n yleissopimusta, joka kattaa kansainvälistä tavaran kauppaa koskevat sopimukset (CISG). Tämä lainvalinta ei tarkoita sitä, että sinulta evätään suoja, jonka sinulle tarjoavat säännökset, joista sen valtion lain mukaan, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka, ei voida poiketa sopimuksella (edullisuusperiaate).

Robert Bosch Power Tools GmbH 70538 Stuttgart

Saksa