Tootja garantii (seisuga 01.12.2021)


Kõik Boschi elektrilised tööriistad, suruõhutööriistad, mõõteseadmed ja aiatööriistad läbivad põhjaliku kontrolli ja katsed ning nende suhtes kohaldatakse Boschi rangeid kvaliteedi tagamise kriteeriume. Seetõttu annab Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen (edaspidi „Bosch“ või „meie“) Boschi elektrilistele tööriistadele, suruõhutööriistadele, mõõteseadmetele, aiatööriistadele ja kõigile elektriliselt käitatavatele toodetele (edaspidi kokkuvõtlikult

„tööriistad“) garantii vastavalt järgmistele tingimustele. Garantii ei mõjuta ostja müügilepingust tulenevat reklamatsioonide esitamise õigust müüjale ega seadustega ette nähtud õigusi, eelnimetatud õiguste kasutamine ei ole tasustatav.

1.            Anname järgmistele punktidele vastava kaheaastase garantii tööriista tõendatult materjalivõi valmistusvigadest põhjustatud defektide korral. Tööriistade tööstusliku või professionaalse kasutamise või sellega samaväärse kasutamise korral on garantiiaeg kaksteist kuud. Garantii hakkab kehtima kuupäeval, mil tööriista ostis esimene lõpptarbija. Määrav on ostuarve või kviitungi originaalil märgitud kuupäev.

2.            Garantiid saab pikendada kolmele aastale (erandiks on kõrgsagedustööriistad, tööstuslikud akukruvikeerajad, suruõhutööriistad, kodukasutajatele mõeldud seeriate akupatareid ja akulaadijad). See eeldab, et registreerute nelja nädala jooksul pärast tööriista ostmist veebis järgmiselt:

▪              Registreeruda saab ainult järgmistel veebilehtedel: www.mybosch-tools.com, kui tegemist on kodukasutajatele mõeldud tööriistaga, või www.bosch-professional.com/pro360/, kui tegemist on profitööriistaga.

Registreerumine on võimalik ainult siis, kui nõustute sisestatud andmete salvestamisega.

▪              Nimetatud tähtaja jooksul registreerumisel on määrava tähtsusega arve või kviitung müüjalt, kellelt tööriista ostsite. Seetõttu tuleb ostuarve või kviitungi originaal alles hoida.

▪              Pärast registreerumist saadetakse teile sertifikaat. Ka see sertifikaat on garantii rakendamiseks oluline ja see tuleb alles hoida.

3.            Garantii alla ei kuulu

▪              tarvikud;

▪              demoseadmed;

▪              Detailid, mis kuluvad loomulikul viisil tavapärasel kasutamisel, ning tööriistade, akupakkide ja laadimisseadmete defektid, mis on tekkinud tavapärasel kasutamisel loomuliku kulumise tõttu;

▪              tööriista defektid, mis on põhjustatud kasutusjuhiste eiramisest, mittesihipärasest kasutusest, anomaalsetest keskkonnatingimustest, mittekohastest töötingimustest, ülekoomusest või puudulikust korrashoiust või hooldusest;

▪              tööriista defektid, mis on põhjustatud muude kui Boschi originaaltarvikute, lisaseadiste või varuosade kasutamisest;

▪              tööriistad, mida on muudetud või täiendatud või mis on täielikult või osaliselt lahti võetud;

▪              väiksemad kõrvalekalded ettenähtud parameetritest, mis on tööriista kvaliteedi ja töökindluse seisukohast ebaolulised.

4.            Garantiinõue tuleb esitada garantii kehtivuse ajal. Selleks tuleb tööriist koos ostuarve koopiaga, mis peab sisaldama ostu kuupäeva ja toote nimetust, vajaduse korral ka sertifikaat, toimetada kauplusse, kust tööriist osteti, või kasutusjuhendis nimetatud hoolduskeskusse. Kui saadate tööriista ise kauplusse, kust selle ostsite, või hoolduskeskusse, jäävad saatekulud ja -risk teie kanda.

5.            Garantii korras kõrvaldame puudused omal valikul kas defektse tööriista tasuta parandamise või uue veatu tööriista (teatavatel tingimustel ka uuema mudeli) vastu väljavahetamise teel. Väljavahetatud tööriistade ja detailide omandiõigus läheb üle meile.

6.            Garantii alusel ei saa esitada muid nõudeid kui käesolevates garantiitingimustes nimetatud tööriista defektide kõrvaldamise nõue. Iseäranis ei ole ostjal õigust nõuda asendustööriista saatmist parandamise ajaks.

7.            Garantii korras tehtavate parandustööde tõttu ei pikene garantii kehtivuse aeg, samuti ei hakka garantii kehtima uuesti.

8.            Garantiiõiguste üleandmine kolmandale osapoolele on välistatud. Garantii ei kehti kasutatult ostetud toodetele.

Garantii kehtib tööriistadele, mis on ostetud Euroopa Liidus (sh Suurbritannia, Norra, Šveits) ja mida seal kasutatakse. Garantii suhtes on kohaldatav Saksa õigus; ÜRO

konventsiooni kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute

kohta (CISG) ei rakendata. Valitud õigus ei tähenda, et teilt võetakse ära kaitse, millest vastavalt teie asukohariigi õigusnormidele ei tohi tehinguga kõrvale kalduda (soodsuspõhimõte).

Robert Bosch Power Tools GmbH 70538 Stuttgart

Saksamaa