Όροι χρήσης για την ΜyBosch web application (διαδικτυακή εφαρμογή) και DIY & Garden mobile app (εφαρμογή κινητών συσκευών) της Robert Bosch Power Tools GmbH, συμπεριλαμβανομένης της 1-2-do.com-community (κοινότητας)


1.    Πάροχος και πεδίο εφαρμογής

1.1. Οι εφαρμογές της MyBosch διαδικτυακής εφαρμογής (web application) και της DIY & Garden εφαρμογής mobile app (κινητών συσκευών), συμπεριλαμβανομένης της 1-2-do.com-community (κοινότητας), που περιλαμβάνεται σε αυτές καθώς και της ιστοσελίδας www.bosch-diy.com (ακολούθως θα αναφέρονται συνολικά ως «εφαρμογή») τίθενται σε λειτουργία από την Robert Bosch Power Tools GmbH, οδός Max-Lang- 40-46, 70711 Leinfelden-Echterdingen (εφεξής αναφέρεται με την ονομασία «Bosch»). Περαιτέρω πληροφορίες για τον πάροχο Bosch μπορείτε να βρείτε στο Impressum (στοιχεία έκδοσης) της ιστοσελίδας.

1.2. Οι παρόντες όροι χρήσης περιλαμβάνουν το σύνολο των υπηρεσιών, που προσφέρονται και παρέχονται μέσω της εφαρμογής. Εφόσον ο χρήστης έχει εγγραφεί μία φορά επιτυχώς στη MyBosch διαδυκτιακή εφαρμογή (web application), μπορεί χωρίς περαιτέρω εγγραφή να ξεκλειδώσει την 1-2-do.com-community (κοινότητα). Εφόσον ο χρήστης δεν ξεκλειδώσει την 1-2-do.com-community (κοινότητα), τότε και οι συμπεριλαμβανόμενες σε αυτή λειτουργίες της κοινότητας (community) δε θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

1.3 Η Bosch δικαιούται ανά πάσα στιγμή και εντός εύλογης προειδοποιητικής προθεσμίας να αλλάξει και/ή να συμπληρώσει τους παρόντες όρους χρήσης καθώς και το περιεχόμενο των μεμονωμένων υπηρεσιών που περιγράφονται εκεί. Η Bosch θα αποστείλει στον χρήστη, σε περίπτωση αλλαγών και/ή προσθηκών στους όρους χρήσης, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχει δηλώσει ο χρήστης κατά την εγγραφή του, την τροποποιημένη έκδοση των όρων χρήσης, με έμφαση στις αλλαγές. Εφόσον ο χρήστης δεν αντιταχθεί στην τροποποιημένη και/ή συμπληρωμένη έκδοση των όρων χρήσης εντός 6 εβδομάδων, από τη στιγμή της προσβασιμότητάς του σε αυτή, αυτό θεωρείται ως συγκατάθεση του χρήστη για την ισχύ των τροποποιημένων όρων χρήσης. Η Bosch δεσμεύεται κατά την ενημέρωση για τις αλλαγές να επιστήσει την προσοχή του χρήστη στις συνέπειες της μη εναντίωσής του σε αυτές. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των τροποποιημένων όρων χρήσης, παύει η ισχύς όλων των προηγούμενων εκδόσεων όρων χρήσης. Εάν ο χρήστης αρνηθεί να δώσει τη συγκατάθεσή του, τότε η συμβατική σχέση παραμένει αμετάβλητη. Στο μέτρο που οι ρυθμίσεις των τροποποιημένων όρων χρήσης ή των αλλαγών στην περιγραφή των υπηρεσιών δεν είναι εύλογες για τον χρήστη, αυτός έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη συμβατική σχέση με την Bosch και μάλιστα με άμεση ισχύ.


2.    Προσφορές υπηρεσιών και παροχή υπηρεσιών

2.1 Η εφαρμογή παρέχει στον εγγεγραμμένο χρήστη μεταξύ άλλων τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί διάφορες υπηρεσίες τηλεμέσων με το όνομα χρήστη που του παρέχεται ή που ο ίδιος έχει επιλέξει, στο πλαίσιο της τεχνικής διαθεσιμότητας. Ο χρήστης μπορεί να καταχωρήσει στην εφαρμογή τα εργαλεία κήπου του ή τα ηλεκτρικά του εργαλεία και λαμβάνει, βάση των όρων της εγγύησης της Bosch μία επέκταση εγγύησης για τα εργαλεία κήπου του ή τα ηλεκτρικά του εργαλεία της Bosch.

2.2 Εφόσον ένας χρήσης έχει ξεκλειδώσει την 1-2-do.com-community (κοινότητα) ή χρησιμοποιεί την DIY (do it yourself) & Garden mobile app (εφαρμογή κινητών συσκευών), μπορεί να χρησιμοποιήσει πολλές από τις παροχές που περιγράφονται. Σε αυτές περιλαμβάνονται κυρίως διάφορες δωρεάν υπηρεσίες, που δίνουν στον χρήστη τη δυνατότητα να δημοσιεύσει δικά του περιεχόμενα (π.χ. κείμενα, εικόνες, απεικονίσεις του χρήστη ή άλλων προσώπων ή link που παραπέμπουν σε δικά του βίντεο σε σελίδες άλλων παρόχων), που σχετίζονται με θέματα όπως τα μαστορέματα και ειδικότερα με τη χρήση προϊόντων για μαστορέματα. Μέσω της εφαρμογής έχει ο χρήστης π.χ. τη δυνατότητα να δημιουργήσει και να δημοσιεύσει την τεκμηρίωση ή τις οδηγίες ενός σχεδίου εργασίας (project) σχετικό με σχεδιασμούς για μαστορέματα. Επιπροσθέτως μπορεί να διαθέτει προς ανάκτηση πληροφορίες σχετικές τα σχέδια εργασιών του (projects) σε μία γκαλερί για project/ ένα χρονολόγιο (timeline). Μπορεί επίσης κατά το σχεδιασμό δικών του σχεδίων εργασίας (projects) να έχει πρόσβαση σε συμβουλές και online-tools (online εργαλεία), καθώς και τη βοήθεια άλλων χρηστών, στο εύρος που αυτό προσφέρεται. Επίσης μπορεί να δημιουργήσει σημειώσεις σχετικά με μεμονωμένα σχέδια εργασίας (projects).

Επιπλέον μπορεί ο χρήστης να έχει πρόσβαση σε ατομικές ιδέες για σχέδια εργασίας (projects) άλλων χρηστών (περιστασιακά ή διερευνητικά). Μπορεί να θυμάται και να ακολουθεί σχέδια εργασιών (projects) άλλων χρηστών. Επιπρόσθετα έχει τη δυνατότητα να σχολιάζει και να αξιολογεί σχέδια εργασίας (projects) άλλων χρηστών (συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού των έργων – projects). Σε έναν εικονικό χώρο εργαστηρίου ο χρήστης μπορεί ακόμη να καταχωρεί εργαλεία, να λαμβάνει πληροφορίες για εργαλεία, να γράφει σχετικά με αυτά δικές του μαρτυρίες, να εμπνευστεί για τη χρήση των δικών του εργαλείων, κατά περίπτωση να συμμετέχει στην προσφερόμενη επέκταση εγγύησης και να κάνει χρήση περαιτέρω προσφερόμενων υπηρεσιών της Bosch για τα εργαλεία.

2.3. Εάν ένας χρήστης έχει ξεκλειδώσει την 1-2-do.com-community (κοινότητα) ή χρησιμοποιεί την DIY (do it yourself) & Garden mobile app (εφαρμογή για κινητές συσκευές), μπορεί να χρησιμοποιήσει πολλές από τις παραπάνω αναφερόμενες παροχές και στην 1-2-do.com-community (κοινότητα). Ειδικότερα μπορεί να δημοσιεύει σχόλια και μαρτυρίες για διάφορες συσκευές στο forum (φόρουμ) της 1-2-do.com-community (κοινότητας), μπορεί να παρουσιάσει στον τομέα για τα σχέδια εργασίας (project) δικά του έργα (projects) μαστορεμάτων, να τεκμηριώνει την πρόοδό τους ή να ανταλλάσσει σε έναν συγκεκριμένο γνωστικό τομέα το know-how (τεχνογνωσία) του για τα μαστορέματα ή άλλη βοήθεια. Επιπλέον, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα, να ανταλλάσσει με άλλους εγγεγραμμένους χρήστες πληροφορίες, μέσω μίας ειδικά διαμορφωμένης λειτουργίας επαφής. Επιπρόσθετα, μπορεί ο χρήστης να επωφεληθεί από τα περιεχόμενα που εισήγαγε η Bosch, όπως τις συμβουλές εμπειρογνωμόνων και τις δοκιμές προϊόντων.

2.4. Η Bosch αποθηκεύει τα περιεχόμενα που ανεβάζουν οι χρήστες για τον χρήστη και δίνει τη δυνατότητα σε τρίτους να έχουν πρόσβαση μέσω διαδικτύου (internet)/ εφαρμογής (app) σε αυτά τα περιεχόμενα. Η Bosch θέτει στη διάθεση των χρηστών απλώς μία τεχνική υποδομή. Η χωρητικότητα αποθήκευσης για το ανέβασμα περιεχομένων πολυμέσων μπορεί να περιοριστεί. Η Bosch παρέχει άλλωστε τις δωρεάν υπηρεσίες τηλεμέσων στην community (κοινότητα) μόνο στο πλαίσιο των δικών της τεχνικών και επιχειρησιακών δυνατοτήτων και διατηρεί για το λόγο αυτό το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να περιορίσει ή να διακόψει εντελώς ή εν μέρει τις υπηρεσίες αυτές. Εξαιτίας αυτού μπορεί υπό συνθήκες να χαθούν αμετάκλητα τα αποθηκευμένα περιεχόμενα του χρήστη στην εφαρμογή. Συνιστάται λοιπόν στον χρήστη ένας διαφορετικός τρόπος αποθήκευσης/ ασφάλισης των περιεχομένων του. Η Bosch ευθύνεται, ακόμη και κάτω από αυτές τις συνθήκες, μόνο στο βαθμό που περιγράφεται στο σημείο 8.

2.5. Τα περιεχόμενα στην εφαρμογή προέρχονται εν μέρει από την Bosch και εν μέρει από τους χρήστες ή άλλους τρίτους. Περιεχόμενα των χρηστών καθώς και άλλων τρίτων θα ονομάζονται στη συνέχεια συγκεντρωτικά «περιεχόμενα τρίτων». Η Bosch δεν ελέγχει τα περιεχόμενα τρίτων για την πληρότητά τους, την ορθότητα, τη νομιμότητά τους και δεν τα υιοθετεί. Ειδικότερα η Bosch δεν προβαίνει και σε έλεγχο των παραμέτρων τεχνικής ασφάλειας που να σχετίζονται με τα αναφερόμενα περιεχόμενα τρίτων. Ως εκ τούτου η Bosch δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή δεν παρέχει εγγύηση για την πληρότητα, ορθότητα, νομιμότητα, ασφάλεια και επικαιρότητα των περιεχομένων τρίτων. Αυτό ισχύει και για την ποιότητα των περιεχομένων τρίτων και την καταλληλότητά τους για έναν συγκεκριμένο σκοπό, ακόμη και στο βαθμό που πρόκειται για περιεχόμενα τρίτων που παραπέμπουν με link σε εξωτερικές ιστοσελίδες, που ενδεχομένως μπορεί κανείς τα δει στην εφαρμογή (ή μέρη αυτών) κατά τη διαδικασία του framing (πλαισίωση επικοινωνίας). Ειδικότερα η Bosch δεν ελέγχει ούτε ως προς το περιεχόμενο, αλλά και ούτε ως προς τη δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής τους, τις από τους χρήστες αναρτημένες κατασκευαστικές οδηγίες καθώς και τη χρήση εργαλείων, όπως περιγράφεται σε αυτές τις αναρτήσεις, αλλά και την έμπνευση σχεδίου έργων (projects) για αυτά τα εργαλεία. Η Bosch συνιστά να ακολουθείτε πάντοτε κατά τη χρήση των εργαλείων τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν.

2.6 Η Bosch ωστόσο θα διερευνά, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, τεκμηριωμένες υποδείξεις που αφορούν παραβιάσεις αυτών των όρων χρήσης ή ενδεχόμενη παρανομία ή προσβολή μεμονωμένου περιεχομένου στην εφαρμογή (ή μέρος αυτής), και κατά περίπτωση θα λαμβάνει μέτρα για τον τερματισμό μίας τέτοιας κατάστασης. Ειδικότερα η Bosch θα απομακρύνει άμεσα το παράνομο ή προσβλητικό περιεχόμενο, μόλις η Bosch λάβει γνώση για αυτό και εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Η Bosch διατηρεί για το λόγο αυτό το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή να διαγράψει από την εφαρμογή (ή μέρος αυτής) αναρτημένο από τους χρήστες περιεχόμενο ή να απαγορεύσει σε χρήστες τη δημοσίευση συγκεκριμένων περιεχομένων, βάση του οποίου η Bosch λαμβάνει υπόψη τα νόμιμα συμφέροντα των χρηστών.

2.7. Με την ανάρτηση περιεχομένων στην εφαρμογή ο χρήστης παραχωρεί στην Bosch το δωρεάν, αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης των εκάστοτε περιεχομένων, που δεν έχει περιορισμούς όσον αφορά στον χώρο, το περιεχόμενο και τον χρόνο. Το δικαίωμα χρήσης αφορά σε όλους τους μέχρι τώρα γνωστούς τρόπους χρήσης. Περιλαμβάνει ειδικότερα

-    την αποθήκευση του περιεχομένου στον server (διακομιστή) της Bosch ή από τρίτους εντολοδόχους της Bosch στο εσωτερικό ή εξωτερικό,
-    την αναπαραγωγή, επεξεργασία, δημοσίευση και διανομή τους, ιδίως για την διάθεση στο κοινό μέσω διαφημίσεων στην εφαρμογή (ή μέρους αυτής) και για τη διάθεση στο κοινό μέσω αναφοράς στις διαδικτυακές παρουσίες που λειτουργεί η Bosch καθώς και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και παρόμοιες πλατφόρμες (π.χ. facebook, twitter, YouTube, pinterest κλπ.),
-    τη διάθεση των περιεχομένων σε άλλους χρήστες στο πλαίσιο των δικαιοδοσιών, όπως περιγράφονται στο σημείο 2.6. και
-    την επεξεργασία και αναπαραγωγή, στο βαθμό που αυτό απαιτείται για την αποθήκευση ή δημοσίευση των εκάστοτε περιεχομένων.

Ο χρήστης παραιτείται με την αναφερθείσα χρήση των περιεχομένων από την Bosch, από τη διεκδίκηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πάνω στην εικόνα του καθώς και οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν στην αναφορά του ονόματός του. Εφόσον περιέχονται απεικονίσεις τρίτων σε αναρτημένες από τον χρήστη εικόνες, θα πρέπει ο ίδιος ο χρήστης να φροντίσει αυτοί οι τρίτοι να παραιτηθούν από τη διεκδίκηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πάνω στη δική τους εικόνα.

2.8. Ο χρήστης επιτρέπεται να δει τα δημοσιευμένα περιεχόμενα, τα οποία περιέχονται σε αυτή την εφαρμογή (ή μέρη αυτής), ιδίως αυτά που έχουν αναρτηθεί από την Bosch ή άλλους χρήστες και να τα χρησιμοποιήσει για ίδια χρήση. Κοινοποιήσεις που δημοσιεύονται στο πλαίσιο του γνωστικού τομέα, μπορούν επιπροσθέτως να αναφέρονται, αποσπασματικά ανά πάσα στιγμή και με παραπομπή στην εφαρμογή καθώς και με ανάρτηση του άμεσου link (υπερσύνδεσης) στην αντίστοιχη κοινοποίηση στην εφαρμογή, ακόμη και από άλλες ιστοσελίδες ή στο πλαίσιο άλλων online προσφορών. Μία διαφορετική χρήση ή επεξεργασία αυτών των περιεχομένων από τον χρήστη, ειδικότερα μία αναπαραγωγή των περιεχομένων της εφαρμογής (ή μερών αυτής), που δεν αποσκοπεί μόνο στην ιδιωτική χρήση ή η υιοθέτηση κοινοποιήσεων σχετικών με το γνωστικό τομέα της εφαρμογής, χωρίς την αντίστοιχη παραπομπή ή υπερσύνδεση, δεν είναι επιτρεπτή.


3. Διαδικασία εγγραφής

3.1. Μέσω της εγγραφής δημιουργείται μία σύμβαση για τη συμμετοχή και χρήση της εφαρμογής MyBosch, μεταξύ του χρήστη και της Bosch. Μόνο ενήλικοι χρήστες επιτρέπεται να εγγράφονται στην εφαρμογή. Ανήλικοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί μόνιμα από το δικαίωμα πρόσβασης, απαγορεύεται να εγγραφούν.

3.2 Η διαδικασία εγγραφής απαιτεί μία υπάρχουσα Bosch-ID (ταυτότητα) ή, εφόσον δεν υπάρχει μία Bosch-ID (ταυτότητα), απαιτείται η καταχώριση της Bosch-ID (ταυτότητας) μέσω εισαγωγής και καθορισμού των απαραίτητων στοιχείων πρόσβασης.

Μετά την επιτυχή εγγραφή η Robert Bosch GmbH στέλνει στον χρήστη μέσω e-mail (ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ένα link (σύνδεσμο) επιβεβαίωσης στο e-mail (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), το οποίο ο χρήστης έχει δηλώσει στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής, στο οποίο περιλαμβάνονται για άλλη μια φορά οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις καθώς και η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Robert Bosch GmbH, σε μορφή κειμένου. Οι συμβατικοί όροι αποθηκεύονται από την Robert Bosch GmbH.

3.3 Μετά την επιτυχή εγγραφή του χρήστη με την Bosch ID (ταυτότητα) μεταφέρονται τα απαραίτητα στοιχεία για την εγγραφή από τον λογαριασμό στην εφαρμογή. Στην εφαρμογή ο χρήστης πρέπει να αποδεχθεί τους παρόντες όρους χρήσης για την εφαρμογή της Bosch.IO GmbH. Μόνο μετά από αυτό ολοκληρώνεται η εγγραφή. Εντός της εφαρμογής μπορεί ο χρήστης να δηλώσει στο προφίλ χρήστη του περαιτέρω στοιχεία χρήστη, όπως για παράδειγμα το όνομα, τη διεύθυνση κλπ. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι δεσμευτικές.  Οι υποχρεωτικές πληροφορίες υποδεικνύονται με ένα *. Οι όροι της σύμβασης αποθηκεύονται από την Bosch.

Ο χρήστης διασφαλίζει, ότι όλα τα δηλωμένα στοιχεία κατά την εγγραφή είναι αληθή και πλήρη. Ο χρήστης υποχρεούται άμεσα να ειδοποιεί την Bosch για αλλαγές στα στοιχεία χρήστη, μέσω της επικαιροποίησης των στοιχείων προφίλ του.

3.3. Κάθε χρήστης επιτρέπεται να εγγράφεται μόνο με ένα όνομα χρήστη. Πολλαπλές εγγραφές μπορεί να οδηγήσουν στον αποκλεισμό του χρήστη από την εφαρμογή.


4. Στοιχεία προσβασιμότητας και κωδικοί πρόσβασης

4.1. Ο χρήστης υποχρεούται να φυλάει μυστικά τα απαραίτητα στοιχεία προσβασιμότητας που απαιτούνται για την πρόσβαση στην εφαρμογή καθώς και τον κωδικό πρόσβασης και πρέπει άμεσα να ενημερώνει γραπτά την Bosch, σε περίπτωση που τρίτοι λάβουν γνώση για τα στοιχεία χρήσης και/ή τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη. Ο χρήστης ευθύνεται για ζημιές που προκλήθηκαν μέσω της χρήσης τρίτων, εκτός εάν ο χρήστης δε φέρει ευθύνη για αυτό.

4.2. Εάν ο χρήστης παρέχει στοιχεία προσβασιμότητας και/ ή τον κωδικό πρόσβασης σε τρίτους, η Bosch δικαιούται να διακόψει σύμφωνα με το σημείο 6.1. προσωρινά ή μόνιμα την πρόσβαση του χρήστη ή να λύσει τη συμβατική σχέση με τον χρήστη και μάλιστα με άμεση ισχύ, να καταργήσει την εγγραφή του χρήστη και να αποκλείσει τον χρήστη μελλοντικά από κάθε περαιτέρω χρήση της εφαρμογής.


5. Κανόνες για τη χρήση της εφαρμογής και των περιεχομένων (Netiquette = δικτυακό πρωτόκολλο)

5.1. Ο χρήστης υποχρεούται στο πλαίσιο χρήσης της εφαρμογής να λαμβάνει προς όφελος τρίτων υπόψη του τα υφιστάμενα δικαιώματά τους. Ο χρήστης φέρει ο ίδιος ευθύνη για το σύνολο των περιεχομένων που αναρτήθηκαν από αυτόν στην εφαρμογή, ειδικά για εικόνες, βίντεο και καταχωρήσεις σε φόρουμ. Εφόσον ο χρήστης αναρτά εικόνες, όπου απεικονίζονται άλλα πρόσωπα, είναι υποχρεωμένος προηγούμενα να λάβει τη συγκατάθεση των απεικονιζόμενων προσώπων στο πλαίσιο της εφαρμογής.

5.2. Ο χρήστης πρέπει επίσης να διασφαλίσει, ότι τα περιεχόμενα που αναρτά δεν παραβιάζουν ούτε νομικές απαγορεύσεις (ιδιαίτερα τις διατάξεις σχετικά με την προστασία ανηλίκων), ούτε τα δικαιώματα τρίτων (ιδιαίτερα τα δικαιώματα στο όνομα, την προσωπικότητα, τα πνευματικά δικαιώματα, την προστασία δεδομένων καθώς και τα δικαιώματα όσον αφορά στο εμπορικό σήμα). Ειδικότερα, ο χρήστης υποχρεούται να μην αναρτά περιεχόμενα στην εφαρμογή, τα οποία

-    αφορούν πορνογραφικό υλικό, υλικό στο οποίο προωθείται η βία, υλικό στασιαστικό, υλικό που αποτελεί απειλή για τη νεολαία ή με άλλο προσβλητικό περιεχόμενο,

-    παρακινούν σε ποινικά αδικήματα ή παρέχει καθοδήγηση για αυτά,

-    σχετίζονται με πολιτικές δράσεις, ειδικότερα συνεδριάσεις κομμάτων, διαδηλώσεις, εκστρατείες δημοσίευσης φυλλαδίων ή συλλογής υπογραφών καθώς και περιεχόμενα που απεικονίζουν πολιτικά σύμβολα,

-    προσβάλλουν, συκοφαντούν, παρενοχλούν, απειλούν ή βλάπτουν με άλλον τρόπο άλλους χρήστες, τους συντονιστές, την Bosch ή άλλα πρόσωπα, ή έχουν απέναντί τους μία επιθετική ή προκλητική στάση,

-    είναι καθ’ οιονδήποτε τρόπο παράνομα, ανήθικα, άσεμνα, χυδαία, ενοχλητικά για την ιδιωτικότητα άλλων προσώπων, δυσφημιστικά ή προσβλητικά ή που περιέχουν ψευδείς ισχυρισμούς ή υβριστική κριτική,

-    περιέχουν ιούς software (λογισμικού) ή παρεμφερείς κώδικες υπολογιστών, αρχεία και προγράμματα, που προκαλούν μία διακοπή, καταστροφή ή των περιορισμό της λειτουργικότητας του software (λογισμικού υπολογιστών) ή του hardware (εξοπλιστικού υλικού των υπολογιστών) ή του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού,

-    έχουν παραποιηθεί με σκοπό την απόκρυψη προέλευσής τους,

-    περιέχουν επιχειρηματικά και εμπορικά απόρρητα στοιχεία φυσικών ή νομικών προσώπων ή άλλα περιεχόμενα, που ο χρήστης δε δικαιούται – για παράδειγμα λόγω συμφωνίας μη γνωστοποίησης - να γνωστοποιήσει,

-    αποτελούν διαφήμιση για την αγορά ή πώληση προϊόντων ή την χρησιμοποίηση ή παροχή υπηρεσιών ή που περιέχουν εμπορικές ιστοσελίδες/ιστολόγια (blogs)/ κλπ., ιδίως, όταν αυτό αποσκοπεί σε ίδιο όφελος

-    δεν ενδείκνυνται ανάλογα με το είδος ή τη φύση τους (π.χ. ιοί), με το μέγεθος ή την αναπαραγωγή τους (π.χ. spamming), και ενδέχεται να περιορίσουν ή να βλάψουν την ύπαρξη ή τη λειτουργία της εφαρμογής (ή μέρους αυτής),

-    περιέχουν link (συνδέσμους) ή άλλες παραπομπές σε περιεχόμενα, που είναι μη αποδεκτά σύμφωνα με τα προαναφερόμενα κριτήρια, και/ή

-    παρακινούν σε παραβιάσεις των προαναφερόμενων απαγορεύσεων.

5.3. Περιεχόμενα που σύμφωνα με τα προαναφερθέντα κριτήρια είναι μη αποδεκτά, δεν επιτρέπεται να αποσταλούν ή να διανεμηθούν μέσω του εσωτερικού συστήματος μηνυματοδοσίας. Επίσης απαγορεύεται ο χρήστης να στέλνει αλυσιδωτές επιστολές ή πανομοιότυπα μηνύματα σε περισσότερους χρήστες ταυτόχρονα.


6. Διακοπή προσβάσεων

6.1. Η Bosch μπορεί να διακόψει την πρόσβαση ενός χρήστη στην εφαρμογή προσωρινά ή μόνιμα, εάν ο εν λόγω χρήστης παραβιάσει ή έχει παραβιάσει τους παρόντες όρους χρήσης ή το ισχύον δίκαιο, στο πλαίσιο της συμμετοχής του χρήστη στην εφαρμογή, ή εάν η Bosch προβάλλει οποιοδήποτε άλλο έννομο συμφέρον για τη διακοπή της. Προβάλλεται ένα οποιοδήποτε έννομο συμφέρον κυρίως, όταν ένας χρήστης επαναλαμβάνει εντός της εφαρμογής μία συζήτηση επανειλημμένα και προκαλεί σημαντική όχληση ή όταν παραβιάζει τους όρους συμμετοχής σε διαγωνισμούς και δοκιμές προϊόντων. Η Bosch λαμβάνει υπόψη της τα έννομα συμφέροντα του χρήση, όταν εξετάζει την ερώτηση, εάν και για πόσο καιρό αποκλείεται ένας χρήστης.

6.2 Κατά τη διακριτική ευχέρεια της Bosch, μπορεί ένας χρήστης αρχικά να λάβει προειδοποίηση και μέσω προσωπικού μηνύματος (PN) για πιθανό αποκλεισμό. Kατά τη λήψη αυτής της απόφασης η Bosch λαμβάνει υπόψη τα έννομα συμφέροντα των χρηστών.

6.3. Σε περίπτωση προσωρινού ή μόνιμου αποκλεισμού, η Bosch διακόπτει τη δυνατότητα πρόσβασης του χρήστη στην εφαρμογή και ειδοποιεί τον χρήστη μέσω e-mail (ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

6.4. Σε περίπτωση προσωρινού αποκλεισμού η Bosch ενεργοποιεί εκ νέου μετά το πέρας της κοινοποιηθείσας διάρκειας αποκλεισμού, το δικαίωμα στην πρόσβαση. Η επαναφορά ενός μόνιμα διακεκομμένου δικαιώματος πρόσβασης δεν είναι δυνατή.


7. Ευθύνη του χρήστη

7.1. Ο χρήστης αποδεσμεύει την Bosch από όλες τις απαιτήσεις τρίτων, που εγείρονται έναντι της Bosch λόγω της χρήσης συγκεκριμένων περιεχομένων, οι οποίες μπορεί να ανακύψουν λόγω παραβίασης των δικαιωμάτων τους, κυρίως των πνευματικών δικαιωμάτων, του δικαιώματος εμπορικού σήματος, δικαιώματα που σχετίζονται με τον ανταγωνισμό, την προσωπικότητα ή άλλα δικαιώματα προστασίας, εκτός από την περίπτωση που ο χρήστης δεν ευθύνεται για την παράβαση. Αυτή η υποχρέωση αποδέσμευσης ισχύει ιδιαίτερα στις περιπτώσεις, που ο χρήστης παραβιάζει τις υποχρεώσεις αυτών των όρων χρήσης, όπως ρυθμίζονται στα σημεία 5.1. και 5.2. Η προηγούμενα ρυθμιζόμενη υποχρέωση αποδέσμευσης ισχύει και για απαιτήσεις που εγείρονται από την Bosch από αρχές, διωκτικές αρχές ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες, λόγω των περιεχομένων που έχει αναρτήσει ο χρήστης στην εφαρμογή, παραβιάζοντας έτσι τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης δεσμεύεται επιπλέον, να αποζημιώσει την Bosch για όλες τις απαραίτητες δαπάνες, που προκύπτουν για την Bosch, επειδή τρίτοι στρέφονται δικαιωματικά κατά της Bosch, εξαιτίας του γεγονότος ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά τους από τα περιεχόμενα που έχουν δημοσιευθεί από τον χρήστη. Αυτό περιλαμβάνει κυρίως τα απαραίτητα έξοδα μίας δέουσας νομικής υπεράσπισης. Ο χρήστης δεν υποχρεούται να καλύψει τις δαπάνες, εάν δεν ευθύνεται για την παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων.

7.2. Εάν εγείρονται διεκδικήσεις κατά της Bosch από τρίτους, εξαιτίας ενδεχόμενων παραβιάσεων των δικαιωμάτων τους από αναρτημένα από τον χρήστη περιεχόμενα, ο χρήστης θα υποστηρίξει την Bosch με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κατά την υπεράσπιση, έναντι των αξιώσεων που προβάλλουν οι τρίτοι. Αυτό περιλαμβάνει κυρίως το γεγονός, ότι ο χρήστης θα ανταποκριθεί σε σχετικό γραπτό αίτημα της Bosch και θα αποστείλει όλα τα αντίγραφα εγγράφων που διαθέτει, σχετικά με το περιεχόμενο που φέρεται να παραβιάζουν το νόμο. Ενδεχόμενα έξοδα που συνδέονται με αυτό βαρύνουν πρωτίστως την Bosch.


8. Ευθύνη της Bosch

8.1. Η Bosch φέρει απεριόριστη ευθύνη μόνο για ζημιές, που οφείλονται σε εσκεμμένη ή από βαριά αμέλεια παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεων από την Βοsch, καθώς και για περιπτώσεις ζημίας της ζωής, του σώματος και της υγείας. Για μία ελαφρά ή εξ αμελείας παραβίαση των υποχρεώσεων, η εκπλήρωση των οποίων επιτρέπει πρωταρχικά την ορθή εκπλήρωση της σύμβασης και στην τήρηση των οποίων ο πελάτης μπορεί τακτικά και σε ειδικό βαθμό να δείχνει εμπιστοσύνη (ουσιαστικές συμβατικές υποχρεώσεις/ συμβατικές δεσμεύσεις), η ευθύνη της Bosch περιορίζεται σε ζημιές που είναι προβλέψιμες και απαντώνται συνήθως. Ειδικότερα η Bosch δεν ευθύνεται για κανενός είδους επακόλουθες ζημιές, για απολεσθέντα κέρδη ή άλλες καθαρά οικονομικές ζημιές. Κατά τα λοιπά αποκλείεται η ευθύνη για απλή και βαριά αμέλεια. Μία ενδεχόμενα υπάρχουσα ευθύνη της Bosch βάσει του νόμου περί ευθύνης προϊόντων ή σε περίπτωση παροχής εγγύησης παραμένει ανεπηρέαστη.

8.2. Οι προηγούμενα αναφερόμενοι περιορισμοί ευθύνης ισχύουν και για παραβιάσεις υποχρεώσεων των νόμιμων εκπροσώπων ή εντεταλμένων αντιπροσώπων της Bosch. Στον βαθμό που απαλλάσσεται η Bosch από την ευθύνη βάσει των προηγούμενα αναφερόμενων ρυθμίσεων, αυτό ισχύει και για τους συνεργάτες της καθώς και για τους εντεταλμένους αντιπροσώπους της Bosch.


9. Χρονική διάρκεια και καταγγελία σύμβασης

9.1. Αυτή η συμφωνία κλείνεται για απεριόριστο χρόνο. Ο χρήστης και η Bosch έχουν το δικαίωμα, να καταγγείλουν εγγράφως τη συμβατική σχέση για χρήση της εφαρμογής, ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολόγηση. Προκειμένου να δοθεί στον χρήστη επαρκώς η δυνατότητα, να ασφαλίσει τα αρχεία που έχει αποθηκεύσει στην εφαρμογή, δικαιούται η Bosch να προχωρήσει σε μία τέτοια καταγγελία μονάχα με προειδοποιητική προθεσμία τεσσάρων (4) εβδομάδων από την αποστολή του e-mail (ηλεκτρονικού μηνύματος ταχυδρομείου) για την καταγγελία.

9.2. Επιπλέον, η Bosch έχει ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα, να καταγγείλει χωρίς προειδοποίηση, πλήρως ή εν μέρει τη σχέση χρήσης, εφόσον η Bosch δικαιούται να προβεί σε μόνιμη διακοπή σύμφωνα με το σημείο 6 των παρόντων όρων χρήσης (έκτακτη καταγγελία). Μία προειδοποίηση σύμφωνα με το σημείο 6.2. δεν κρίνεται απαραίτητη σε αυτή την περίπτωση.

9.3. Εάν η Bosch αποφασίσει να μην λειτουργεί πλέον την MyBosch-application (εφαρμογή), καταργούνται οι δυνατότητες χρήσης που αναφέρονται στα σημεία 2.1, 2.2. και 2.3 εντός της bosch-diy.com, όχι όμως απαραίτητα εντός της εφαρμογής DIY & Garden mobile app (εφαρμογή κινητών συσκευών).

Εφόσον η Bosch αποφασίσει, να μη συνεχίσει τη λειτουργία της 1-2-do.com -community (κοινότητας), καταργούνται οι δυνατότητες χρήσης που αναφέρονται στα σημεία 2.2. και 2.3 εντός της bosch-diy.com, όχι όμως απαραίτητα εντός της εφαρμογής DIY & Garden mobile app (εφαρμογή κινητών συσκευών).  

Εφόσον η Bosch αποφασίσει, να μη συνεχίσει τη λειτουργία της DIY & Garden mobile app (εφαρμογή κινητών συσκευών), καταργούνται οι δυνατότητες χρήσης που αναφέρονται στα σημεία 2.1, 2.2. και 2.3 εντός της mobile app. (εφαρμογή κινητών συσκευών), ωστόσο όχι απαραίτητα εντός της bosch-diy.com.

Συμφωνίες μεταξύ της Bosch και του χρήστη για δωρεάν παροχές όπως η επέκταση εγγύησης, δεν επηρεάζονται από αυτά.


10. Μεταβίβαση σύμβασης

Η Bosch έχει το δικαίωμα, να μεταβιβάσει αυτή τη σύμβαση σε μία συνδεόμενη εταιρεία (§§ 15 επ. AktG [Εταιρικός Νόμος]) με την Robert Bosch GmbH. Για μία τέτοια μεταβίβαση σύμβασης η Bosch πληροφορεί τον χρήστη έγκαιρα και με τον κατάλληλο τρόπο. Σε περίπτωση μεταβίβασης της σύμβασης, παραχωρείται στον χρήστη ειδικό δικαίωμα καταγγελίας, η οποία πρέπει εντός μίας προθεσμίας τεσσάρων (4) εβδομάδων από την κοινοποίηση της μεταβίβασης σύμβασης, να δηλωθεί γραπτώς στην Bosch. Η καταγγελία ισχύει με άμεση ισχύ, το νωρίτερο ωστόσο από τη στιγμή μεταβίβασης της σύμβασης.


11. Περαιτέρω ρυθμίσεις

11.1. Η Bosch δεν υποχρεούται να εξασφαλίζει τη διαρκή διαθεσιμότητα της εφαρμογής (πλήρως ή εν μέρει). Η Bosch ωστόσο φροντίζει να εξασφαλίζει σταθερά τη διαρκή διαθεσιμότητα της εφαρμογής, στο μέτρο του δυνατού. Ειδικότερα προβλήματα συντήρησης, ασφάλειας ή χρήσης καθώς και καταστάσεις, που ξεπερνούν τη σφαίρα επιρροής της Bosch (π.χ. διακοπές ρεύματος, ανωτέρα βία, διακοπές στα δημόσια δίκτυα επικοινωνιών κλπ.), μπορεί να προκαλέσουν βραχυπρόθεσμες διακοπές ή σε προσωρινή διακοπή των υπηρεσιών της εφαρμογής (πλήρως ή εν μέρει).

11.2. Οι συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών διέπονται από το Δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Εφόσον ο πελάτης είναι καταναλωτής, αυτή η επιλογή δικαίου εφαρμόζεται μόνο στο βαθμό που η παρεχόμενη προστασία δεν αναιρείται από υποχρεωτικές διατάξεις του κράτους, στο οποίο ο πελάτης διατηρεί τη συνήθη του διαμονή (αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης). Η εφαρμογή του νόμου (CISG) [Σύμβαση των ΗΕ για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων] των Ηνωμένων Εθνών (UN) περί πωλήσεων εξαιρείται.

11.3. Εφόσον επιμέρους διατάξεις αυτών των όρων χρήσης είναι ή καθίστανται άκυρες ή ελλιπείς, δεν επηρεάζεται η εγκυρότητα των υπολοίπων διατάξεων.

11.4. Εάν ο χρήστης είναι επιχειρηματίας, κατά την έννοια του § 14 BGB (Γερμανικού Αστικού Κώδικα), νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ειδικό ταμείο δημοσίου δικαίου, θεωρείται ως αποκλειστικός τόπος δικαιοδοσίας για όλες τις νομικές διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με τους παρόντες όρους χρήσης η Στουτγκάρδη, Γερμανία. Το ίδιο ισχύει, εάν ο χρήστης δε διαθέτει γενικό τόπο δικαιοδοσίας στη Γερμανία ή όταν ο συνήθης τόπος διαμονής δεν είναι γνωστός κατά τη στιγμή που υποβάλλεται η καταγγελία.

11.5 Ο χρήστης δε δικαιούται να εκχωρήσει τις υποχρεώσεις του, που προκύπτουν από τους παρόντες όρους χρήσης, είτε πλήρως είτε εν μέρει, δίχως προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση από την Bosch, η οποία δεν μπορεί να απορριφθεί αδικαιολόγητα.


12. Πληροφόρηση διευθέτησης διαφορών ενώπιον φορέων επίλυσης διαφορών για καταναλωτές

Η ευρωπαϊκή επιτροπή διαθέτει μία online πλατφόρμα για την επίλυση διαφορών (OS). Αυτή η πλατφόρμα χρησιμεύει ως φορέας επαφής για διευθέτηση εξωδικαστικών διαφορών, που αφορούν συμβατικές υποχρεώσεις online συμβάσεων πωλήσεων και online συμβάσεων υπηρεσιών. H πλατφόρμα είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Η Bosch δεν υποχρεούται να συμμετέχει σε μία διαδικασία διευθέτησης διαφορών, ενώπιον ενός φορέα επίλυσης διαφορών καταναλωτών και αποφάσισε, πως δε θα συμμετέχει οικειοθελώς σε αυτή.

Robert Bosch Power Tools GmbH