Ανακοίνωση για την προστασία των δεδομένων


1.    Ανακοίνωση για την προστασία των δεδομένων

Η Bosch Power Tools GmbH (εφεξής καλούμενη ως «Bosch Power Tools» ή «εμείς» ή «εμάς») σας καλωσορίζει στις διαδικτυακές μας σελίδες και στις εφαρμογές μας για κινητές συσκευές (από κοινού επίσης καλούμενες ως «Ηλεκτρονικές προσφορές»). Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας προς την εταιρεία και τα προϊόντα μας.


2.    Η Bosch Power Tools σέβεται το απόρρητό σας.

Η προστασία του απορρήτου σας καθ' όλη τη διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και η ασφάλεια όλων των επιχειρησιακών δεδομένων αποτελεί για εμάς σημαντικό μέλημα. Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα τα οποία συγκεντρώθηκαν κατά την επίσκεψή σας στις Ηλεκτρονικές προσφορές μας εμπιστευτικά και μόνο σύμφωνα με τις νομοθετικές ρυθμίσεις.

Η προστασία των δεδομένων και η ασφάλεια των πληροφοριών περιλαμβάνονται στην εταιρική πολιτική μας.


3.    Υπεύθυνος επεξεργασίας

Η Bosch Power Tools GmbH είναι ο αρμόδιος υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας. Τυχόν εξαιρέσεις αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση για την προστασία των δεδομένων.

Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι τα εξής:
Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY, kontakt@bosch.de.

 

Σημειώστε ότι κατά την εγγραφή η "Bosch Power Tools" είναι "Από κοινού ελεγκτής" με άλλες εταιρείες του Ομίλου Bosch σύμφωνα με το άρθ. 26 του ΓΚΠΔ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα και για τα δικαιώματά σας υπό το πρίσμα αυτό, ανατρέξτε στην Ενότητα 4.4: "Εγγραφή".

 


4.    Συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων

4.1    Επεξεργαζόμενες κατηγορίες δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τις παρακάτω κατηγορίες δεδομένων:

•    Δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. όνομα, τηλέφωνο, email, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση IP)

4.2    Αρχές

Τα προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ένα προσδιορισμένο ή προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο και περιλαμβάνει π.χ. ονόματα, διευθύνσεις, τηλεφωνικούς αριθμούς, διευθύνσεις email, συμβατικά βασικά δεδομένα, συμβατικές λογιστικές καταγραφές και δεδομένα πληρωμών, τα οποία εκφράζουν την ταυτότητα ενός ατόμου.

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων IP) μόνον εφόσον υπάρχει θεσπισμένη νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία ή εάν έχετε παράσχει τη συναίνεσή σας για την επεξεργασία ή τη χρήση προσωπικών δεδομένων σε σχέση με αυτό το θέμα, π.χ. λόγω εγγραφής ως χρήστης.

4.3    Σκοποί επεξεργασίας και νομική βάση

Εμείς, όπως και οι πάροχοι υπηρεσιών που διορίζονται από εμάς, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για τους εξής σκοπούς επεξεργασίας:

4.3.1    Παροχή αυτών των Ηλεκτρονικών προσφορών

(Νομική βάση: Εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων. Ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: Link ).

4.3.2    Απάντηση αιτημάτων χρήστη εντός του πεδίου της φόρμας επικοινωνίας

(Νομική βάση: Εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων ή έννομο συμφέρον στη βελτίωση προϊόντων/υπηρεσιών).

4.3.3    Επίλυση διακοπών παροχής υπηρεσίας καθώς και για λόγους ασφαλείας.

(Νομική βάση: Εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεών μας στο πλαίσιο της ασφάλειας δεδομένων και του έννομου συμφέροντος για την επίλυση διακοπών παροχής υπηρεσίας καθώς και για την προστασία των παροχών μας).

4.3.4    Διαφύλαξη και υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας.

(Νομική βάση: Έννομο συμφέρον από πλευράς μας για τη διαφύλαξη και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας).

4.3.5    Αυτοπροώθηση και προώθηση από άλλους, καθώς και έρευνα αγοράς και ανάλυση της προσέγγισης που πραγματοποιούνται εντός του πεδίου που επιτρέπεται εκ του νόμου ή βάσει συναίνεσης

(Νομική βάση: Συναίνεση / Έννομο συμφέρον από πλευράς μας στο άμεσο μάρκετινγκ υπό την προϋπόθεση της συμφωνίας με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και ανταγωνισμού).

4.3.6    Έρευνες προϊόντων ή πελατών που πραγματοποιούνται μέσω email ή/και τηλεφώνου υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης ρητής συναίνεσής σας.

(Νομική βάση: Συναίνεση).

4.3.7    Αντιμετώπιση κληρώσεων ή εκπτωτικών καμπανιών σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις για τις κληρώσεις και τις εκπτωτικές καμπάνιες.

(Νομική βάση: Εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων).

4.3.8    Αποστολή ενημερωτικού δελτίου με email ή SMS/MMS υπό την προϋπόθεση της συναίνεσης του παραλήπτη

(Νομική βάση: Συναίνεση).

4.4    Εγγραφή

Προκειμένου να κάνετε χρήση των διευρυμένων λειτουργιών, απαιτείται η εγγραφή στις διαδικτυακές μας προσφορές. Παρακάτω θα βρείτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή και τη διαδικασία σύνδεσης.

Η δομή έχει ως εξής:

4.4.1 Διαχείριση ενσωματωμένου προφίλ πελάτη - καθιστά δυνατή την ενσωμάτωση διαφόρων επιλογών εγγραφής όπως το Bosch Single Key ID και τη Σύνδεση με κοινωνικά μέσα.

4.4.2 Single Key ID - μια από τις επιλογής εγγραφής που προσφέρεται από την Bosch IO.

 

4.4.1 iCPM, κοινός ελεγκτής, σύμφωνα με το άρθ. 26 του ΓΚΠΔ

Η "Διαχείριση ενσωματωμένου προφίλ πελάτη" (iCPM) της Bosch συνδέει διάφορες εφαρμογές της Bosch, με σκοπό εσείς ως εταιρικός συνεργάτης (χρήστης, πελάτης) να μην χρειάζεται να παρέχετε τα στοιχεία σας πολλαπλές φορές, προσφέροντάς σας με αυτόν τον τρόπο την καλύτερη εμπειρία πελάτη. Επιπλέον, το iCPM προσφέρει τη δυνατότητα σύνδεσης σε εφαρμογές της Bosch με διάφορους τρόπους σύνδεσης.

Εντός του πλαισίου της iCPM, η

Robert Bosch Power Tools GmbH

Max-Lang-Strasse 40-46, D-70771 Leinfelden-Echterdingen

εφεξής καλούμενη ως "Bosch PT"

 

και

 

τα μέρη που αναφέρονται στη "Λίστα μερών" (εφεξής καλούμενα ως Μέρη")

συνεργάζονται

στενά μεταξύ τους. Αυτό ισχύει επίσης για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Τα μέρη όρισαν από κοινού τη σειρά με την οποία επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά κατά τις ξεχωριστές φάσεις της διαδικασίας και για τον λόγο αυτό θεωρούνται ως από κοινού ελεγκτές υπό την έννοια του νόμου περί προστασίας δεδομένων δυνάμει του άρθρου 26 του ΓΚΠΔ.

Εδώ θα βρείτε αναλυτική επισκόπηση των από κοινού αλλά και των ξεχωριστών δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων και των ευθυνών των μερών:

 

Επεξεργασία δεδομένων:

 

Ευθύνη:

Μεσιτεία ταυτότητας με την Bosch καθώς και με άλλους, εξωτερικούς παρόχους ταυτότητας (Facebook, Apple, Google) για B2C και εξωτερικούς χρήστες B2B Bosch PT.

 

Bosch PT

Μεσιτεία ταυτότητας με BCD/Bosch ADFS για B2E (διαχειριστές Bosch)

Bosch PT

Καταγραφή, αποθήκευση και παροχή ιδιοτήτων χρήστη για συνδεδεμένες εφαρμογές

Τα μέρη

 

Τι σημαίνει αυτό για εσάς:

-  Τα μέρη πρέπει να σας παρέχουν δωρεάν ως υποκείμενα δεδομένων τις απαιτούμενες πληροφορίες βάσει των άρθρων 13 και 14 του ΓΚΠΔ σε συγκεκριμένη, διαφανής, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή με σαφή και απλή γλώσσα. Κάθε μέρος πρέπει να παρέχει στο άλλο μέρος όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από την πλευρά των δραστηριοτήτων του.

- Τα μέρη πρέπει να αλληλοενημερώνονται χωρίς καθυστέρηση σχετικά με οποιοδήποτε δικαίωμα του υποκειμένου δεδομένων που αξιώνετε εσείς ως υποκείμενο δεδομένων. Πρέπει να παρέχουν το ένα στο άλλο όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες με σκοπό να ανταποκριθούν στα αιτημάτά σας για παροχή πληροφοριών.

- Μπορείτε να αξιώσετε τα δικαιώματα του υποκειμένου δεδομένων απευθείας προς κάθε μέλος σε οποιαδήποτε στιγμή.

 

4.4.2. Σύνδεση με SingleKey ID, κοινός ελεγκτής

Μπορείτε να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα μας με το SingleKey ID.

Το SingleKey ID έχει αναπτυχθεί από την Bosch.IO GmbH για λογαριασμού του ομίλου Bosch με σκοπό να προσφέρει στους χρήστες μια κύρια επιλογή σύνδεσης στις ιστοσελίδες, τα καταστήματα, τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες της Bosch. Η Bosch.IO GmbH, Ullsteinstrasse 128, 12109 Berlin, Germany, είναι υπεύθυνη για την παροχή του SingleKey ID.

Η Bosch.IO GmbH επεξεργάζεται τα στοιχεία σας για τους σκοπούς της "εγγραφής και σύνδεσης με SingleKey ID", καθώς και για την "επισκόπηση και συντήρηση κύριων δεδομένων και εφαρμογών με SingleKey ID" με από κοινού με εμάς ευθύνη. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το: https://singlekey-id.com/data-protection-notice/.

Μετά την εφάπαξ εγγραφή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το SingleKey ID για να συνδεθείτε. Για τον σκοπό αυτό θα ανακατευθυνθείτε στη μάσκα σύνδεσης της Bosch.IO GmbH. Μετά την επιτυχή επαλήθευση, η Bosch.IO GmbH θα μας παράσχει τα απαιτούμενα προσωπικά στοιχεία (π.χ. διεύθυνση e-mail, αριθμό τηλεφώνου, όνομα, επίθετο, γλώσσα, χώρα). Ο κωδικός πρόσβασής σας δεν θα μας μεταβιβαστεί.

Μπορείτε να τερματίσετε τη σύμβαση χρήσης SingleKey ID ανά πάσα στιγμή στην ιστοσελίδα SingleKey ID διαγράφοντας το SingleKey ID σας: https://singlekey-id.com/myprofile/. Σημειώστε ότι με τη διαγραφή του SingleKey ID σας, χάνετε την πρόσβαση σε όλες τις ιστοσελίδες, τα καταστήματα, τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες της Bosch στα οποία πραγματοποιούσατε σύνδεση με SingleKey ID.

 

 4.5 Αρχεία καταγραφής

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο, το πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο μεταδίδει συγκεκριμένες πληροφορίες, τις οποίες αποθηκεύουμε στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής.

Αποθηκεύουμε τα αρχεία καταγραφής για να διαπιστώνουμε τυχόν διακοπές παροχής υπηρεσίας και για λόγους ασφαλείας (π.χ., για να διερευνούμε απόπειρες επίθεσης) για χρονική περίοδο 7 ημερών και στη συνέχεια τα διαγράφουμε. Τα αρχεία καταγραφής που πρέπει να διατηρούνται για αποδεικτικούς σκοπούς εξαιρούνται από τη διαγραφή μέχρι την επίλυση του σχετικού περιστατικού και μπορεί να προωθούνται, κατά περίπτωση, σε αρχές διερεύνησης.

Στα αρχεία καταγραφής αποθηκεύονται οι παρακάτω πληροφορίες:

-    διεύθυνση IP (διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου) της τερματικής συσκευής που χρησιμοποιείται για την προσπέλαση της Ηλεκτρονικής προσφοράς
-    διαδικτυακή διεύθυνση του ιστότοπου από τον οποίο πραγματοποιείται η προσπέλαση της Ηλεκτρονικής προσφοράς (το λεγόμενο URL προέλευσης ή URL παραπέμποντος)
-    όνομα του παρόχου υπηρεσιών που χρησιμοποιήθηκε για την προσπέλαση της Ηλεκτρονικής προσφοράς
-    όνομα των προσπελάσιμων αρχείων ή πληροφοριών
-    ημερομηνία και ώρα, καθώς και διάρκεια ανάκλησης των δεδομένων
-    όγκος μεταφερόμενων δεδομένων
-    λειτουργικό σύστημα και στοιχεία του διακομιστή που χρησιμοποιήθηκε, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων που εγκαταστάθηκαν
-    κωδικός κατάστασης http (π.χ. «Επιτυχές αίτημα» ή «Αδυναμία εύρεσης του αιτούμενου αρχείου».

4.6    Παιδιά

Η Ηλεκτρονική προσφορά δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 16 ετών.

4.7    Μεταφορά δεδομένων σε άλλους διαχειριστές

Πρωταρχικά, τα προσωπικά σας δεδομένα προωθούνται σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας μόνον εάν αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση μιας συμβατικής υποχρέωσης, ή εάν εμείς οι ίδιοι, ή κάποιος τρίτος, έχουμε έννομο συμφέρον για τη μεταφορά δεδομένων, ή εάν έχετε παράσχει τη συναίνεσή σας. Λεπτομέρειες για τη νομική βάση και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών αναφέρονται στην ενότητα Σκοποί επεξεργασίας και νομικές βάσεις.

Επιπρόσθετα, τα δεδομένα μπορεί να μεταφέρονται σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας, εφόσον υποχρεούμαστε, λόγω νομοθετικών ρυθμίσεων ή εκτελεστών διοικητικών ή δικαστικών εντολών.

4.7.1    Πάροχοι υπηρεσιών (γενικά)

Έχουμε αναθέσει σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών εργασίες όπως προγραμματισμό και υπηρεσίες φιλοξενίας δεδομένων. Έχουμε επιλέξει προσεκτικά τους συγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών και τους εποπτεύουμε σε τακτική βάση, ειδικά όσον αφορά τον επιμελή χειρισμό και την προστασία των δεδομένων που αποθηκεύουν. Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών υποχρεούνται να τηρούν την εμπιστευτικότητα και να συμμορφώνονται με τις νομοθετικές διατάξεις. Οι πάροχοι υπηρεσιών μπορεί, επίσης, να είναι άλλες εταιρείες του ομίλου Bosch.

4.8    Μεταφορά σε παραλήπτες εκτός ΕΟΧ

Ενδέχεται να μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα σε παραλήπτες εκτός ΕΟΧ, στις αποκαλούμενες τρίτες χώρες. Στις περιπτώσεις αυτές, πριν από τη μεταφορά, διασφαλίζουμε είτε ότι ο παραλήπτης των δεδομένων παρέχει το κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων ή ότι εσείς έχετε συναινέσει στη μεταφορά.

Δικαιούστε να λάβετε μια επισκόπηση των παραληπτών τρίτων χωρών και ένα αντίγραφο των ειδικά συμφωνηθεισών διατάξεων που διασφαλίζουν το κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιήστε τα αναφερόμενα στην ενότητα Επικοινωνία:

4.9    Διάρκεια αποθήκευσης, περίοδοι διατήρησης

Κατ΄αρχάς, αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο να παρέχουμε τις Ηλεκτρονικές προσφορές μας και τις συνδεδεμένες υπηρεσίες ή για όσο χρονικό διάστημα έχουμε έννομο συμφέρον στην αποθήκευση των δεδομένων (π.χ. μπορεί να εξακολουθούμε να έχουμε έννομο συμφέρον στο μάρκετινγκ μέσω ταχυδρομείου μετά την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων). Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις διαγράφουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με εξαίρεση τα δεδομένα που υποχρεούμαστε να αποθηκεύσουμε για την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων (π.χ. λόγω περιόδων διατήρησης σύμφωνα με τους φορολογικούς και εμπορικούς κώδικες, υποχρεούμαστε να έχουμε έγγραφα όπως συμβόλαια και τιμολόγια διαθέσιμα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα).


5.    Κληρώσεις

Σε περίπτωση που συμμετάσχετε σε κάποια από τις κληρώσεις μας, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να σας ενημερώσουμε εάν κερδίσατε κάποιο βραβείο και για τον σκοπό της διαφήμισης των προϊόντων μας στο μέτρο που επιτρέπεται εκ του νόμου ή της δικής σας συναίνεσης. Πληροφορίες για τις κληρώσεις είναι διαθέσιμες στους αντίστοιχους όρους συμμετοχής.


6.    Χρήση cookie

Στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής μας υπηρεσίας, μπορεί να χρησιμοποιηθούν cookie και μηχανισμοί παρακολούθησης.

Τα cookie είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία μπορεί να αποθηκεύονται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε την ηλεκτρονική μας υπηρεσία.

Η παρακολούθηση είναι δυνατή με τη χρήση διαφόρων τεχνολογιών. Συγκεκριμένα, επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες με τεχνολογία pixel ή/και κατά την ανάλυση του αρχείου καταγραφής.

6.1    Κατηγορίες

Διακρίνουμε τα cookie που απαιτούνται υποχρεωτικά για τις τεχνικές λειτουργίες της ηλεκτρονικής υπηρεσίας και τα cookie και τους μηχανισμούς παρακολούθησης που δεν απαιτούνται υποχρεωτικά για την τεχνική λειτουργία της ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

Γενικά, είναι δυνατή η χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας χωρίς cookie που εξυπηρετούν μη τεχνικούς σκοπούς.

6.1.1    Απαιτούμενα cookie από τεχνικής πλευράς

Με τον όρο απαιτούμενα cookie από τεχνικής πλευράς εννοούμε τα cookie, χωρίς τα οποία δεν μπορεί να διασφαλιστεί η τεχνική παροχή της διαδικτυακής υπηρεσίας. Σε αυτά ανήκουν π.χ. τα cookie που αποθηκεύουν δεδομένα για τη διασφάλιση της ομαλής αναπαραγωγής βίντεο ή ηχητικού υλικού.

Τα cookie αυτού του είδους διαγράφονται όταν αποχωρείτε από τον ιστότοπο.

6.1.2    Cookie και μηχανισμοί παρακολούθησης που δεν απαιτούνται τεχνικά

Χρησιμοποιούμε cookie και μηχανισμούς παρακολούθησης μόνο εάν έχετε προηγουμένως συναινέσει σε κάθε περίπτωση, με εξαίρεση τα cookie που αποθηκεύουν την τρέχουσα κατάσταση των ρυθμίσεων απορρήτου (cookie επιλογής). Αυτό το cookie καθορίζεται με βάση το έννομο συμφέρον.
Σε σχέση με αυτά τα cookie και τους μηχανισμούς παρακολούθησης, διακρίνουμε μεταξύ δύο υποκατηγοριών.

6.2    Cookie άνεσης

Τα cookie αυτά διευκολύνουν τη λειτουργία και έτσι σας επιτρέπουν να περιηγείστε στην ηλεκτρονική μας υπηρεσία πιο άνετα. Για παράδειγμα, σε αυτά τα cookie ανήκουν και οι ρυθμίσεις γλώσσας.

Cookie μάρκετινγκ και μηχανισμοί παρακολούθησης

Γενικά

Χρησιμοποιώντας cookie μάρκετινγκ και μηχανισμούς εντοπισμού, εμείς και οι συνεργάτες μας είμαστε σε θέση να σας προβάλλουμε προσφορές με βάση τα ενδιαφέροντά σας, όπως προκύπτουν από ανάλυση της δικής σας συμπεριφοράς χρήστη:

- Στατιστικά:

Χρησιμοποιώντας στατιστικά εργαλεία, μετράμε π.χ. τον αριθμό των προβολών της σελίδας σας.

- Παρακολούθηση μετατροπών:

Οι συνεργάτες μας στον τομέα της παρακολούθησης μετατροπών τοποθετούν ένα cookie στον υπολογιστή σας («cookie μετατροπής») εάν αποκτήσατε πρόσβαση στον ιστότοπό μας μέσω διαφήμισης του αντίστοιχου συνεργάτη. Κανονικά αυτά τα cookie δεν ισχύουν πλέον μετά από 30 ημέρες. Εάν επισκεφτείτε συγκεκριμένες σελίδες του ιστότοπού μας και το cookie δεν έχει ακόμα λήξει, εμείς και ο σχετικός συνεργάτης μετατροπής μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι ένας συγκεκριμένος χρήστης έκανε κλικ στη διαφήμιση και ως εκ τούτου ανακατευθύνθηκε στον ιστότοπό μας. Αυτό μπορεί επίσης να γίνει σε πολλές συσκευές. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω του cookie μετατροπής εξυπηρετούν τον σκοπό της συλλογής στατιστικών στοιχείων της μετατροπής και της καταγραφής του συνολικού αριθμού χρηστών οι οποίοι έκαναν κλικ στην αντίστοιχη διαφήμιση και ανακατευθύνθηκαν σε έναν ιστότοπο με ετικέτα παρακολούθησης μετατροπής.

- Επαναπροσδιορισμός στόχων:

Αυτά τα εργαλεία δημιουργούν προφίλ χρηστών μέσων διαφημιστικών cookie ή διαφημιστικών cookie τρίτων που ονομάζονται «προειδοποιητικά σήματα web» (αόρατα γραφικά που λέγονται επίσης pixel ή pixel παρακολούθησης), ή μέσω συγκρίσιμων τεχνολογιών. Αυτά χρησιμοποιούνται για διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος και για τον έλεγχο της συχνότητας με την οποία ο χρήστης βλέπει συγκεκριμένες διαφημίσεις. Ο σχετικός πάροχος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σε σχέση με το εργαλείο. Οι πάροχοι των εργαλείων ενδέχεται να αποκαλύψουν πληροφορίες και σε τρίτους για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω. Σημειώστε τις ανακοινώσεις προστασίας δεδομένων των σχετικού παρόχου σε αυτό το πλαίσιο.
Σημειώστε ότι η χρήση των εργαλείων ενδέχεται να συμπεριλαμβάνει τη μεταφορά των δεδομένων σας σε παραλήπτες εκτός ΕΟΧ, όπου δεν υπάρχει επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τον GDPR (π.χ. στις ΗΠΑ). Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το θέμα, ανατρέξτε στην παρακάτω περιγραφή των μεμονωμένων εργαλείων μάρκετινγκ.

6.2.1    Monetate

Όνομα: Monetate
Πάροχος: Monetate Inc., 100 Crosby Street #402, New York, NY 10012, USA (ΗΠΑ)
Λειτουργία: Το cookie μπορεί να παρακολουθεί τη συμπεριφορά του χρήστη στους ιστότοπους, UX testing.

6.2.2    Google Analytics

Όνομα: Google Analytics
Πάροχος: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Λειτουργία: Ανάλυση της συμπεριφοράς του χρήστη (ανακτήσεις σελίδας, αριθμός επισκεπτών και επισκέψεων, λήψεις), δημιουργία ψευδωνύμων προφίλ χρηστών με βάση πληροφορίες μεταξύ συσκευών των συνδεδεμένων χρηστών της Google (παρακολούθηση μεταξύ συσκευών), εμπλουτισμός των δεδομένων του ψευδωνύμου χρήστη με στόχο πληροφορίες για συγκεκριμένες ομάδες που παρέχονται από την Google, επαναπροσδιορισμός στόχων, UX testing, παρακολούθηση μετατροπής και επαναπροσδιορισμός στόχων σε συνδυασμό με το Google Ads.

6.2.3    Tealium

Όνομα: Tealium
Πάροχος: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121
Λειτουργία: Διαχείριση ετικετών ιστότοπου μέσω διεπαφής χρήστη, ενσωμάτωση των κωδικών προγράμματος στους ιστότοπούς μας

6.2.4    Hotjar

Όνομα: Hotjar
Πάροχος: Hotjar Ltd.,Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta (Μάλτα)

Λειτουργία: Τα cookie μπορούν να παρακολουθήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες περιηγούνται σε πολλές σελίδες: δημιουργία heatmap, καταγραφή συνεδριών, έρευνες/δημοσκοπήσεις.

6.3    Διαχείριση cookie και μηχανισμοί παρακολούθησης

Μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις των cookie και των μηχανισμών παρακολούθησής σας στο πρόγραμμα περιήγησης ή/και στις ρυθμίσεις απορρήτου μας.

Σημείωση: Οι ρυθμίσεις που έχετε καθορίσει σχετίζονται μόνο με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται στην εκάστοτε περίπτωση.

6.3.1    Απενεργοποίηση όλων των cookie

Εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε όλα τα cookie, παρακαλούμε να απενεργοποιήσετε τα cookie από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Να σημειωθεί ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα του ιστότοπου.

6.3.2    Διαχείριση των ρυθμίσεών σας σε σχέση με τα cookie και τους μηχανισμούς παρακολούθησης που δεν απαιτούνται τεχνικά

Κατά την επίσκεψή σας στους ιστότοπούς μας, θα ερωτηθείτε σε επίπεδο cookie εάν συναινείτε στη χρήση από πλευράς μας οποιωνδήποτε cookie άνεσης, cookie μάρκετινγκ ή μηχανισμών παρακολούθησης, αντίστοιχα.
Στις ρυθμίσεις απορρήτου μας, μπορείτε να αποσύρετε τη συναίνεση με μελλοντική ισχύ ή να παράσχετε τη συναίνεσή σας σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο.


7.    Προσθήκες μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Στις Ηλεκτρονικές προσφορές μας χρησιμοποιούμε τις λεγόμενες προσθήκες μέσων κοινωνικής δικτύωσης από διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Περιγράφονται ξεχωριστά στην παρούσα ενότητα.

Όταν χρησιμοποιείτε προσθήκες, το πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο δημιουργεί μια απευθείας σύνδεση με τον αντίστοιχο διακομιστή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Με αυτόν τον τρόπο, ο αντίστοιχος πάροχος λαμβάνει τις πληροφορίες στις οποίες έχει πρόσβαση το πρόγραμμα περιήγησής σας από τον αντίστοιχο ιστότοπο των Ηλεκτρονικών προσφορών μας - ακόμα και εάν δεν διαθέτετε λογαριασμό χρήστη στον πάροχο αυτόν ή δεν είστε τη στιγμή αυτή συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας. Τα αρχεία καταγραφής (συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων IP), στην περίπτωση αυτή, μεταδίδονται απευθείας από το πρόγραμμα περιήγησης σε κάποιον διακομιστή του αντίστοιχου παρόχου και ενδεχομένως αποθηκεύονται εκεί. Ο πάροχος ή ο διακομιστής του μπορεί να βρίσκονται εκτός ΕΕ ή ΕΟΧ (π.χ. στις ΗΠΑ).

Οι προσθήκες είναι αυτόνομες επεκτάσεις από τους παρόχους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Για τον λόγο αυτό, δεν είμαστε σε θέση να επηρεάσουμε το πεδίο των δεδομένων που συλλέγονται και αποθηκεύονται από αυτές.

Ο σκοπός και το πεδίο της συλλογής, της συνεχούς επεξεργασίας και της χρήσης των δεδομένων από το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και τα αντίστοιχα δικαιώματά σας και οι επιλογές ρύθμισης για την προστασία του απορρήτου σας είναι διαθέσιμα στις αντίστοιχες ανακοινώσεις περί προστασίας δεδομένων του μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

Εάν δεν επιθυμείτε οι πάροχοι του μέσου κοινωνικής δικτύωσης να λαμβάνουν και, κατά περίπτωση, να αποθηκεύουν ή να χρησιμοποιούν τα δεδομένα, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τις αντίστοιχες προσθήκες.

7.1    Προσθήκες Facebook

Το Facebook λειτουργεί στη διεύθυνση www.facebook.com από την εταιρεία Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (ΗΠΑ), και στη διεύθυνση www.facebook.de από την εταιρεία acebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ιρλανδία (εφεξής «Facebook»). Βρείτε την επισκόπηση των προσθηκών του Facebook και της εμφάνισής τους εδώ: https://developers.facebook.com/docs/plugins.  Βρείτε πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων στο Facebook εδώ: http://www.facebook.com/policy.php.

7.2    Προσθήκες Twitter

Το Twitter λειτουργεί από την εταιρεία Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, Ιρλανδία («Twitter»). Βρείτε την επισκόπηση των προσθηκών του Twitter και της εμφάνισής τους εδώ: https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites/overview.html. Βρείτε πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων στο Twitter εδώ: https://twitter.com/privacy.

7.3    Προσθήκες Instagram

Το Instagram λειτουργεί από την εταιρεία acebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ιρλανδία (ΗΠΑ) (εφεξής «Instagram»). Βρείτε την επισκόπηση των προσθηκών του Instagram και της εμφάνισής τους εδώ: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges. Βρείτε πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων στο Instagram εδώ: https://help.instagram.com/155833707900388/.

7.4    Προσθήκες Pinterest

Το Pinterest λειτουργεί από την εταιρεία Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ιρλανδία (εφεξής «Pinterest»). Βρείτε την επισκόπηση των προσθηκών του Pinterest και της εμφάνισής τους εδώ: https://developers.pinterest.com/tools/widget-builder/. Βρείτε πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων στο Pinterest εδώ: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.


8.    Ενημερωτικό δελτίο με επιλογή συμμετοχής. Δικαίωμα υπαναχώρησης

Εντός του πεδίου εφαρμογής των Ηλεκτρονικών προσφορών μας, μπορείτε να εγγραφείτε για τη λήψη ενημερωτικών δελτίων. Παρέχουμε τη λεγόμενη επιλογή διπλής συμμετοχής που σημαίνει ότι σας στέλνουμε ενημερωτικό δελτίο μέσω email, messenger κινητού (π.χ. WhatsApp), SMS ή ειδοποίηση push μόνο αφού επιβεβαιώσετε ρητά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας ενημερωτικού δελτίου σε εμάς κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο της ειδοποίησης. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία, μπορείτε να τερματίσετε την εγγραφή ανά πάσα στιγμή ανακαλώντας τη συναίνεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας σε ενημερωτικά δελτία μέσω email κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που αποστέλλεται στο αντίστοιχο mail ενημερωτικού δελτίου ή στις ρυθμίσεις διαχείρισης της ηλεκτρονικής προσφοράς. Εναλλακτικά, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται στην ενότητα Επικοινωνία.


9.    Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Οι Ηλεκτρονικές προσφορές μας μπορεί να περιέχουν συνδέσμους σε σελίδες τρίτων στο διαδίκτυο, ιδίως παρόχων που δεν σχετίζονται με εμάς. Μετά το κλικ στον σύνδεσμο, δεν έχουμε καμία επιρροή στη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση των προσωπικών δεδομένων που μεταδίδονται μέσω του κλικ στον σύνδεσμο στον τρίτο (όπως τη διεύθυνση IP ή το URL του ιστότοπου στον οποίο βρίσκεται ο σύνδεσμος) καθώς η συμπεριφορά των τρίτων είναι φυσικά πέραν του ελέγχου μας. Δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τρίτους.


10.    Ασφάλεια

Οι υπάλληλοί μας και οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας, υποχρεούνται να τηρούν την εμπιστευτικότητα και να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας δεδομένων.
Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, για να εξασφαλίζουμε ένα δέον επίπεδο ασφάλειας και για να προστατεύουμε τα δεδομένα σας που διαχειριζόμαστε, ιδιαίτερα από τους κινδύνους ακούσιας ή παράνομης καταστροφής, παραποίησης, απώλειας, τροποποίησης, ή ανεξουσιοδότητης δημοσιοποίησης ή πρόσβασης. Τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνουμε βελτιώνονται συνεχώς, σύμφωνα με την τεχνολογική πρόοδο.


11.    Δικαιώματα χρήστη

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, να χρησιμοποιείτε τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ενότητα Στοιχεία επικοινωνίας. Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, να βεβαιώνεστε ότι είναι εφικτή η μονοσήμαντη ταυτοποίησή σας.

Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε επιβεβαίωση από εμάς σχετικά με την επεξεργασία ή μη των προσωπικών δεδομένων σας και, εφόσον αυτό συμβαίνει, να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας.
Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα να εξασφαλίσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων.  Έχετε το δικαίωμα να εξασφαλίζετε τη συμπλήρωση ή τη διαγραφή των δεδομένων σας, εφόσον πληρούνται οι νομοθετικές προϋποθέσεις.  

Αυτό δεν ισχύει για δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητα για σκοπούς τιμολόγησης ή λογιστικής ή πρέπει εκ του νόμου να διατηρούνται για καθορισμένο χρονικό διάστημα. Αν, ωστόσο, δεν απαιτείται πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, η επεξεργασία τους περιορίζεται (βλ. παρακάτω).

Περιορισμός επεξεργασίας

Εφόσον πληρούνται οι νομοθετικές προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Φορητότητα δεδομένων

Εφόσον πληρούνται οι νομοθετικές προϋποθέσεις, μπορείτε να ζητήσετε να λαμβάνετε τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχάνημα μορφή ή – αν είναι εφικτό τεχνικά – να ζητήσετε να μεταφέρουμε αυτά τα δεδομένα σε κάποιον τρίτο.

Ανάκληση συναίνεσης

Σε περίπτωση που συναινέσατε στην επεξεργασία των δεδομένων σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συναίνεση αυτή ανά πάσα στιγμή στο μέλλον. Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων πριν από την ανάκλησή σας παραμένει αμετάβλητη.


12.    Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή. Μπορείτε να προσφύγετε στην εποπτική αρχή που είναι αρμόδια στον τόπο κατοικίας σας ή στο κράτος που διαμένετε ή στην εποπτική αρχή που είναι αρμόδια για εμάς. Αυτή είναι:

State Commissioner for Data Protection and Freedom of Information

Διεύθυνση:
Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart, GERMANY (Γερμανία)

Ταχυδρομική διεύθυνση:
P.O. Box 10 29 32
70025 Stuttgart, GERMANY (Γερμανία)

Τηλέφωνο: +49 (711)/615541-0
Φαξ: +49 (711)/615541-15
Email: poststelle@lfdi.bwl.de


13.    Αλλαγές στην Ανακοίνωση για την Προστασία των Δεδομένων

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε τα μέτρα ασφαλείας και προστασίας δεδομένων που λαμβάνουμε. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αναθεωρούμε αναλόγως την ανακοίνωσή μας για την προστασία των δεδομένων. Συνεπώς, να ενημερώνεστε σχετικά με την τρέχουσα έκδοση της ανακοίνωσής μας για την προστασία των δεδομένων, γιατί υπόκειται σε αλλαγές.

Αν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε στη διεύθυνση που αναφέρεται στην ενότητα Υπεύθυνος επεξεργασίας.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, χρησιμοποιήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=16930755-b36b-44b9-bad1-767a835e77f7.

Για να γνωστοποιήσετε περιπτώσεις προστασίας δεδομένων, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Για υποδείξεις και ενστάσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας μας:

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
Ασφάλεια και απόρρητο πληροφοριών (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
GERMANY (Γερμανία)

ή

mailto:DPO@bosch.com.

 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 03.04.2023.