Bosch elektroverktøy

Bosch-gruppen

Bosch-gruppen er et internasjonalt ledende teknologi- og serviceselskap.

Bosch-gruppen verden rundt

Bosch-gruppen verden rundt

Innovasjoner, verdier, visjoner. Finn ut hva som gjør Bosch enestående.

Jobber og karriere

Jobber og karriere

Lær selskapet vårt bedre å kjenne og finn ut hvilke områder vi dekker.

Forretningsmessig ansvar

Forretningsmessig ansvar

Ansvar skaper tillit. Hvordan Robert Bosch har preget selskapet frem til i dag.

Forskning og utvikling

Forskning og utvikling

For innovasjoner som blir satt ut i livet

Innkjøp og logistikk

Innkjøp og logistikk

Tross enorme tall: Den mest avgjørende faktoren når det gjelder innkjøp og logistikk, er likevel menneskene.

Kvalitet

Kvalitet

Våre retningslinjer og prosedyrer bygger på internasjonale standarder, kundenes forventninger, våre kunnskaper og våre erfaringer.