นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Data protection policy of Robert Bosch (South East Asia) Pte Ltd


1. เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Robert Bosch (South East Asia) Pte. Ltd. และบริษัทในเครือ และ บริษัทที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคอาเซียน (‘Robert Bosch Singapore’, ‘เรา’, ‘พวกเรา’ ‘ของเรา’, ฯลฯ) มีความประสงค์ที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างจริงจัง ดังนั้น การปกป้องข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายองค์กรของเราในภูมิภาคอาเซียน
'ข้อมูลส่วนบุคคล' หมายถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาที่ถูกระบุตัวตนหรือสามารถระบุตัวตนได้ (ปัจเจกบุคคล) - ตัวอย่างเช่น ชื่อของคุณ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์ และถนน/ที่อยู่ทางไปรษณีย์
ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เรากำหนดข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หากและเมื่อเรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเราหรือทำธุรกิจกับคุณและเมื่อคุณใช้บริการออนไลน์ของเรา(เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ซึ่งไม่ครอบคลุมอยู่ภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ โปรดตรวจสอบเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาใช้เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล)
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ไม่รวมถึงวิธีการที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการสรรหาบุคลากร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และอดีตพนักงาน หากคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคคลประเภทนี้ กรุณาส่งอีเมล์ไปที่ asean.dpo@sg.bosch.com และเรายินดีที่จะส่งสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่คุณ


2. วิธีใช้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

เราได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ในลักษณะที่ตรงไปตรงมาและเข้าใจง่ายสำหรับคุณ เพื่อให้คุณสามารถอ่านได้ตั้งแต่ต้นจนจบ มิฉะนั้น คุณสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อนำคุณไปยังส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณมากที่สุด
สำหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล วิธีที่เรารักษาความปลอดภัยในการกำจัดข้อมูลส่วนบุคคล และเมื่อถ่ายโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ คลิกที่นี่ (ข้อมูลทั่วไป) ที่นี่ (ความปลอดภัย), ที่นี่ (การกำจัดข้อมูล) และ ที่นี่ (การถ่ายโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ)

เพื่อค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเรา กรุณาคลิกที่:

•    ลูกค้า
•    พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้จัดหา และผู้ติดต่อทางธุรกิจอื่น ๆ
•    ผู้ใช้บริการออนไลน์ของเรา
ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณคลิกที่:
•    จำกัดข้อมูลที่คุณให้กับเรา
•    เพิกถอนความยินยอม ยกเลิกการได้รับข้อความทางการตลาด
•    ความถูกต้องของข้อมูล
•    การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
•    การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
•    การร้องเรียน


3. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 มาตรฐานของกฎหมายคุ้มครองข้อมูล

บางประเทศในภูมิภาคอาเซียนยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูล หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศดังกล่าว โดยทั่วไป เราจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเช่นเดียวกับประเทศที่บังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูล
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลในบางประเทศในภูมิภาคอาเซียนอาจแตกต่างจากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลในประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกัน โดยทั่วไป เราจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยใช้มาตรฐานของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เข้มงวดที่สุด

3.2 หลักการทั่วไปที่เราใช้เมื่อเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงและถูกต้องตามกฎหมาย และเราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว และจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในรูปแบบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดและถูกต้องตามกฎหมายตามที่เราได้แจ้งให้คุณทราบ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณอย่างถูกกฎหมายและเป็นธรรม
เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณเฉพาะส่วนที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการประมวลข้อมูลที่กำหนด เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวมีความถูกต้องและเกี่ยวข้อง และในกรณีที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการประมวลข้อมูล เราจะปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย
เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณสำหรับระยะเวลาที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและธุรกิจ ตราบเท่าที่เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เราจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสมควรเพื่อป้องกันการเข้าถึง การรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การทำสำเนา การดัดแปลง การกำจัดข้อมูล หรือความเสี่ยงในลักษณะเดียวกันโดยไม่ได้รับอนุญาต

3.3 พื้นฐานทางกฎหมายของการประมวลผลข้อมูล

เราต้องการที่จะปฏิบัติต่อทุกคนที่เรามีปฏิสัมพันธ์อย่างเท่าเทียมกัน แต่บางครั้งเราไม่สามารถทำได้เนื่องจากวิธีที่เราต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ในสิงคโปร์ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลกำหนดให้เราต้องได้รับความยินยอมจากคุณ ก่อนที่เราจะสามารถรวบรวม ใช้ เปิดเผย และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (เรียกรวมกันว่า "การประมวล") เกี่ยวกับคุณ ยกเว้นในกรณีที่ไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอม
ตัวอย่างเช่น เราไม่ต้องได้รับความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินที่คุกคามชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของบุคคล
สำหรับประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน กฎหมายคุ้มครองข้อมูลกำหนดพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณของเรา โดยทั่วไปเกณฑ์เหล่านี้คือ:

•    ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเราในการทำสัญญาที่เรามีกับคุณ - ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่เราให้การรับประกันผลิตภัณฑ์แก่คุณ - หรือเพื่อดำเนินการตามคำขอของคุณก่อนทำสัญญา
•    ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเราในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา
•    ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญของคุณ รวมถึง ชีวิตและสุขภาพของคุณ
•    ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของบุคคลภายนอกยกเว้นในกรณีที่ผลประโยชน์ทางกฎหมายดังกล่าวถูกระงับเนื่องจากสิทธิ์และเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคุณ และ/หรือ
•    ในกรณีที่เราได้รับความยินยอมจากคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ


4. ลูกค้า

4.1 วิธีที่เราใช้ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับหรือเชื่อมโยงถึงลูกค้าของเรา

โดยทั่วไป เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณโดยตรง และจะขอจากคุณ (รวมถึงข้อมูลติดต่อ) เมื่อคุณติดต่อเรา รวมถึงเมื่อเราตอบคำถามของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา บางครั้ง เราจะรวบรวมข้อมูลจากบุคคลภายนอก หลังจากตรวจสอบแล้วว่าบุคคลภายนอกดังกล่าวมีสิทธิ์ที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา - ตัวอย่างเช่น บุคคลภายนอกทำตามคำขอของคุณเพื่อให้เราสามารถให้ข้อมูลแก่คุณ หรือเพื่อให้ผลิตภัณฑ์และ /หรือบริการของเราแก่คุณ

4.2 ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมซึ่งเกี่ยวกับหรือเกี่ยวข้องกับคุณขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เราติดต่อคุณ เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมทางธุรกิจของเรา และเมื่อจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวเท่านั้น ซึ่งเราได้กำหนดขั้นตอนโดยเฉพาะดังต่อไปนี้:

•    เมื่อคุณเริ่มติดต่อกับเรา เราจะรวบรวมข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อช่วยให้เราสามารถตอบคำถามของคุณ สื่อสารกับคุณ และส่งข้อความถึงคุณได้ ตามวัตถุประสงค์ที่คุณติดต่อเรา - เช่นชื่อของคุณ ที่อยู่อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ทางกายภาพ/ถนน และ ที่อยู่ไอพีของคุณ - เมื่อใดก็ตาม หากเราขอ ข้อมูลที่คุณไม่ต้องการให้ โปรดแจ้งให้เราทราบ (คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียดการติดต่อของเรา)
•    เราจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคุณ เช่น ประเภทของผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเราซึ่งอาจเป็นที่สนใจของคุณ และข้อมูลที่ช่วยให้เราปรับแต่งบริการของเราให้เหมาะกับคุณ
•    เราจะรวบรวมข้อมูลการทำธุรกรรมเกี่ยวกับวิธีที่คุณติดต่อกับเรา รวมถึงการสอบถาม ข้อมูลบัญชี ข้อมูลการทำธุรกรรมเมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์และ/หรือใช้บริการของเรา และข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเรา – ข้อมูลการทำธุรกรรมอาจรวมถึงรายละเอียดบัตรชำระเงินของคุณ (หรือการชำระเงินโดยวิธีอื่น ๆ) เมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของเรา หรือชำระเงินให้เราสำหรับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ และ
•    สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้บริการออนไลน์ของเรา กรุณาคลิกที่นี่

4.3 ทำไมเราถึงรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและวิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

การนำเสนอผลิตภัณฑ์ การขาย และการสนับสนุน
ในส่วนที่เกี่ยวกับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ การขาย และการสนับสนุนของเรา เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับคุณ เมื่อ:

•    คุณร้องขอข้อมูลจากเราเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ และ/หรือ คุณต้องการการสนับสนุน เช่น การรับประกันและ/หรือ การสนับสนุนหลังการขาย (ตัวอย่างเช่น เกี่ยวกับเครื่องมือไฟฟ้า) จากเรา และ/หรือ เมื่อคุณเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือกิจกรรมการฝึกอบรม และ/หรือ

•    คุณมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการขาย การแข่งขัน โปรแกรมไถ่ถอนหรือคืนเงิน และ/หรือ เมื่อคุณสมัครเป็นสมาชิกอีเมล์หรือจดหมายข่าวของเรา
และเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลเท่านั้น
การลงทะเบียนการรับประกันและการสนับสนุนทางเทคนิค
ในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนการรับประกันและการสนับสนุนทางเทคนิค เรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับคุณ เมื่อคุณลงทะเบียนผลิตภัณฑ์กับเราเพื่อการรับประกัน และหากคุณติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือทางเทคนิคและ (ในแต่ละกรณี) เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลเท่านั้น

4.4 เมื่อเราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับคุณ อย่างไรก็ตามเราจะเปิดเผยข้อมูล ได้ดังนี้
•    ให้แก่บริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่จำเป็นตามสมควรเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของเรา – กรุณาดู ‘วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับหรือเชื่อมโยงถึงคุณ’
•    ในกรณีที่เราว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอกเพื่อช่วยเราในการดำเนินกิจกรรมรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ตัวแทนบริการ ผู้ค้าปลีก ผู้ให้บริการฝึกอบรมและตัวแทนให้บริการฝึกอบรม - ผู้ให้บริการภายนอกจะต้องทำข้อตกลงกับเราเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการคุ้มครอง
•    คุณให้การยินยอม
•    คุณคาดหวังอย่างสมเหตุสมผล หรือได้รับแจ้งว่าข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังกล่าวถูกส่งผ่านไปยังบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานที่ระบุ
•    มีกฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้เราเปิดเผยข้อมูล


5. พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้จัดหา และผู้ติดต่อทางธุรกิจอื่น ๆ

5.1 เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับหรือเชื่อมโยงถึงพันธมิตรทางธุรกิจของเราอย่างไร

โดยทั่วไป เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณโดยตรง และจะขอจากคุณ (รวมถึงข้อมูลติดต่อและข้อมูลความสัมพันธ์) เมื่อคุณติดต่อกับเรา รวมถึงเวลาที่เราตอบคำถามของคุณเกี่ยวกับบริการของเราและราคา หรือเมื่อเราทำงานร่วมกันในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคุณและ/หรือบริษัท และเมื่อเราให้บริการแก่คุณและ/หรือบริษัทของคุณ
บางครั้ง เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากบุคคลภายนอก เช่น บุคคลอื่นที่ทำงานในบริษัทของคุณ - ตัวอย่างเช่นเมื่อพวกเขาเพิ่มคุณเป็นสมาชิกในทีมดำเนินโครงการ

5.2 ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม

หากคุณเป็นบุคคลที่ทำธุรกิจกับเรา รวมถึงหากคุณทำงานให้กับบริษัทที่ทำธุรกิจกับเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้ที่เกี่ยวกับหรือเชื่อมโยงถึงคุณ:

•    ข้อมูลติดต่อที่ช่วยให้เราสามารถสื่อสารและส่งข้อความถึงคุณ - เช่น ชื่อของคุณ ชื่อผู้ใช้ ที่อยู่อีเมล์ที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
•    ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคุณ ซึ่งจะช่วยให้เราทำธุรกิจกับคุณและ/หรือกับบริษัทของคุณ เช่น ประเภทของผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเราซึ่งอาจเป็นที่สนใจของคุณและ/หรือบริษัทของคุณ และข้อมูลที่ช่วยให้เราปรับแต่งบริการของเราให้เหมาะกับคุณและ/หรือบริษัทของคุณ และ
•    ข้อมูลการทำธุรกรรมเกี่ยวกับวิธีที่คุณติดต่อกับเรา รวมถึงการสอบถาม ข้อมูลบัญชี ข้อมูลการทำธุรกรรมเมื่อคุณและ/หรือบริษัทของคุณซื้อผลิตภัณฑ์และ/หรือใช้บริการของเรา และข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณและ/หรือบริษัทของคุณใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเรา
•    สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้บริการออนไลน์ของเรา กรุณาคลิกที่นี่

5.3 วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับหรือเชื่อมโยงถึงคุณ

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับหรือเชื่อมโยงถึงคุณ:
•    เพื่อตอบสนองคำขอของคุณและ/หรือบริษัทของคุณสำหรับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ และสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การส่งมอบผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ การบริการลูกค้า การจัดการบัญชี/ลูกค้าสัมพันธ์ การสนับสนุนและฝึกอบรม และเพื่อให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจของคุณและ/หรือบริษัทของคุณกับเรา
•    เพื่อส่งการสื่อสารการตลาด รวมถึง ข้อเสนอตามความสนใจที่ชัดแจ้งของคุณและ/หรือบริษัทของคุณ ลักษณะธุรกิจและที่ตั้ง
•    เพื่อจัดการการสำรวจและดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขาย และเพื่อพิจารณาว่าคุณและ/หรือบริษัทของคุณมีสิทธิ์ได้รับบริการหรือข้อเสนอใดบ้าง
•    เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คุณและ/หรือบริษัทของคุณ ซึ่งเราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์กับคุณและ/หรือบริษัทของคุณ เช่น ข่าวเกี่ยวกับเรา ประกาศของเรา และข้อมูลทางเทคนิค เช่น กระดานข่าวบริการด้านเทคนิค
•    เพื่อจัดการความต้องการทางธุรกิจประจำวันและการติดต่อสื่อสารกับคุณและ/หรือบริษัทของคุณ รวมถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเราให้แก่คุณและ/หรือ บริษัทของคุณ ประมวลขั้นตอนการชำระเงิน การจัดการบัญชีการเงินของเรา ดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดูแลเว็บไซต์ของเรา วิเคราะห์และ/หรือการใช้บริการของบริษัทคุณ ป้องกันการฉ้อโกงและรักษาความปลอดภัยของระบบและกระบวนการของเรา การรายงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย และการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจของเรา

5.4 เมื่อเราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับหรือเชื่อมโยงถึงคุณ

เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับหรือเชื่อมโยงถึงคุณ อย่างไรก็ตามเราจะเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้:
•    ให้แก่บริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่จำเป็นตามสมควรเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของเรา – กรุณาดู ‘วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับหรือเชื่อมโยงถึงคุณ’
•    ในกรณีที่เราว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอกเพื่อช่วยเราในการดำเนินกิจกรรมรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น บุคคลที่ให้บริการแก่เรา (เช่น การส่งมอบผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ การบริการตรวจสอบ และวัตถุประสงค์การจัดการภายในอื่น ๆ) - ผู้ให้บริการภายนอกจะต้องทำข้อตกลงกับเราเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการคุ้มครอง และไม่ถูกใช้โดยผู้ให้บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการให้บริการตามที่ระบุในสัญญา
•    มีกฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้เราเปิดเผยข้อมูล


6. ผู้ใช้บริการออนไลน์ของเรา

6.1 การใช้คุกกี้และกลไกการติดตามอื่น ๆ

ในบริบทของบริการออนไลน์ของเรา เราอาจใช้คุกกี้และกลไกการติดตามอื่น ๆ คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่อาจเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมบริการออนไลน์ของเรา เราสามารถทำการติดตามโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราประมวลผลข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีพิกเซลและ/หรือระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลจราจรซึ่งเราสามารถแบ่งออกเป็น:
•    คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับหน้าที่ทางเทคนิคของบริการออนไลน์
•    คุกกี้และกลไกการติดตามที่ไม่จำเป็นสำหรับหน้าที่ทางเทคนิคของบริการออนไลน์ - โดยทั่วไป สามารถใช้บริการออนไลน์ร่วมกับคุกกี้และกลไกการติดตามเหล่านี้ได้

6.2 คุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิค

‘คุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิค’ หมายถึงคุกกี้ที่จำเป็นต่อการตรวจสอบการให้บริการทางเทคนิคของบริการออนไลน์ ตัวอย่างเช่น คุกกี้ที่จัดเก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าการทำสำเนาวิดีโอหรือวิดีโอเสียงเป็นไปอย่างราบรื่น คุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคจะถูกลบเมื่อคุณออกจากเว็บไซต์

6.3 คุกกี้และกลไกการติดตามที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในทางเทคนิค

เราจะใช้คุกกี้และกลไกการติดตามที่ไม่จำเป็นต้องใช้ทางเทคนิคเฉพาะในกรณีที่คุณให้ความยินยอมล่วงหน้าเท่านั้น เกี่ยวกับคุกกี้และกลไกการติดตาม เราสามารถแบ่งออกเป็น:
•    คุกกี้เพื่ออำนวยความสะดวก – คุกกี้เหล่านี้อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของบริการออนไลน์ และทำให้คุณสามารถเรียกดูเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกมากขึ้น (ตัวอย่างเช่น การตั้งค่าภาษาของคุณอาจรวมอยู่ในคุกกี้เหล่านี้)
•    คุกกี้สำหรับการตลาดและกลไกการติดตาม:
o    คุกกี้สำหรับการตลาดและกลไกการติดตามช่วยให้เราและพันธมิตรของเราแสดงข้อเสนอตามความสนใจของคุณ ซึ่งเป็นผลมาจากการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของคุณ
o    เครื่องมือทางสถิติช่วยให้เราสามารถตรวจสอบค่าต่างๆ เช่น จำนวนหน้าเว็บเพจที่คุณเยี่ยมชมในบริการออนไลน์ของเรา
o    เราจะวางเครื่องมือติดตามการพฤติกรรมของผู้ใช้งาน (conversion tracking) ไว้บนอุปกรณ์ของคุณโดยพันธมิตรทางการตลาดของเรา หากคุณเข้าถึงเว็บไซต์ของเราผ่านโฆษณาของพันธมิตรทางการตลาดดังกล่าว (และโดยปกติจะหยุดการทำงานหลังจาก 30 วัน) – หากคุณเยี่ยมชมหน้าเว็บเพจของเว็บไซต์เราและคุกกี้ยังไม่หมดอายุ เราและพันธมิตรการตลาดที่เกี่ยวข้องสามารถรับรู้ว่าคุณคลิกที่โฆษณาและถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังเว็บไซต์ของเราซึ่งทำให้เราสามารถรวบรวมสถิติพฤติกรรมของผู้ใช้งาน และบันทึกจำนวนผู้ใช้งานทั้งหมดที่คลิกโฆษณาที่เกี่ยวข้องและถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังเว็บไซต์ของเรา

- การทำ Retargeting:

เครื่องมือเหล่านี้จะสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ด้วยคุกกี้เพื่อการโฆษณา หรือคุกกี้เพื่อการโฆษณาจากบุคคลที่สามที่เรียกว่า "เว็บบีคอน" (กราฟิกที่มองไม่เห็นซึ่งเรียกว่าพิกเซล หรือพิกเซลติดตาม) หรือด้วยเทคโนโลยีที่เทียบเคียงกัน เครื่องมือเหล่านี้จะใช้เพื่อการโฆษณาที่อิงตามความสนใจ และใช้เพื่อควบคุมความถี่ที่ผู้ใช้จะได้เห็นโฆษณาตัวหนึ่งๆ เป็นการเฉพาะ ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง คือผู้ควบคุมที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือดังกล่าว ผู้ให้บริการของเครื่องมือต่างๆ อาจเปิดเผยข้อมูลให้กับบุคคลที่สามตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้น โปรดรับทราบถึงประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องในบริบทนี้


•    โซเชียลปลั๊กอิน - บางหน้าเว็บเพจของบริการออนไลน์ของเราจะมีเนื้อหาและบริการของผู้ให้บริการรายอื่น (เช่น เฟสบุ๊ค, ทวิตเตอร์) ซึ่งอาจใช้คุกกี้และโมดูลที่ยังทำงานอยู่ - สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซเชียลปลั๊กอิน โปรดดูส่วนโซเชียลปลั๊กอินด้านล่าง
คุณสามารถตั้งค่าคุกกี้และกลไกการติดตามในเบราว์เซอร์ และ/หรือการตั้งค่าข้อมูลส่วนบุคคลของเรา (หมายเหตุ: การตั้งค่าของคุณใช้ได้กับเบราว์เซอร์ที่ใช้ในแต่ละกรณีเท่านั้น)
หากคุณต้องการปิดการใช้งานคุกกี้ทั้งหมดคุณสามารถปิดการใช้งานคุกกี้ในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม การปิดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลต่อการทำงานของเว็บไซต์
เมื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา คุณจะถูกถามในแต่ละคุกกี้เลเยอร์ว่าคุณจะยินยอมให้เราใช้คุกกี้เพื่ออำนวยความสะดวก คุกกี้สำหรับการตลาดหรือกลไกการติดตามของเราหรือไม่
ในการตั้งค่าข้อมูลส่วนบุคคล คุณอาจเพิกถอนความยินยอม โดยให้มีผลต่อไปหรือเปลี่ยนเป็นให้ความยินยอมในอนาคต
•    ชื่อ: Google Analytics
ผู้ให้บริการ: Google Inc. , 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, สหรัฐอเมริกา
ฟังก์ชัน: การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้งาน (การค้นหา, จำนวนผู้เยี่ยมชมและการเข้าชม, การดาวน์โหลด), การสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้นามแฝงขึ้นอยู่กับข้อมูลอุปกรณ์ที่เข้าสู่ระบบของผู้ใช้ Google (การเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆ), การปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้นามแฝง ข้อมูลเฉพาะกลุ่มที่จัดทำโดย Google, การกำหนดเป้าหมายใหม่, การทดสอบประสบการณ์ของผู้ใช้งาน, การจับสถิติวัดผลการโฆษณา และการกำหนดเป้าหมายใหม่ร่วมกับ Google Ads
•    ชื่อ: Monetate
ผู้ให้บริการ: Monetate Inc., 100 Crosby Street #402, New York, NY 10012, USA
วัตถุประสงค์: คุกกี้สามารถติดตามวิธีที่ผู้ใช้เรียกดูข้อมูลในหลาย ๆ หน้า; การทดสอบการใช้งานช
•    ชื่อ: Tealium
ผู้ให้บริการ: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121, USA
วัตถุประสงค์: การแบ่งกลุ่มและการทำโปรไฟล์แบบเรียลไทม์ การจัดการแท็ก

•    Meta Pixel

Meta Pixel
ผู้ให้บริการ: 1 Hacker Way, Menlo Park, CA, USA
ฟังก์ชันการทำงาน: รวบรวมข้อมูลที่ติดตามกิจกรรม Conversion ต่างๆ จากการโฆษณา Meta, ปรังปรุงการโฆษณา, สร้างกลุ่มเป้าหมายสำหรับการโฆษณาในภายหลัง และทำการตลาดแบบติดตามหรือ Remarket ให้กับคุณหากว่าคุณได้เคยดำเนินการบางอย่างกับทางเว็บไซต์ไปก่อนหน้านี้
https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142&recommended_by=952192354843755


•    แท็ก LinkedIn Insight

LinkedIn Insight Tag
ผู้ให้บริการ: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland
ฟังก์ชันการทำงาน: ติดตามกิจกรรม Conversion ต่างๆ จากที่ LinkedIn, ให้การโฆษณาแบบติดตามต่อผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ และปลดล็อคให้เห็นถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสมาชิกที่มีปฏิสัมพันธ์กับการโฆษณาของเรา

 

•   Google Floodlight Tag

ชื่อ: Google Floodlight Tag ผู้ให้บริการ: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ฟังก์ชันการทำงาน: การวางโฆษณา, ใช้ทำการตลาดซ้ำ (Remarketing), ติดตามสถิติวัดผลการโฆษณา (Conversion Tracking)

6.4 เครือข่ายการให้บริการเนื้อหาของ Microsoft Azure

เพื่อปรับปรุงเวลาในการโหลดเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ให้ดีขึ้น เราจึงใช้บริการที่เรียกว่า “เครือข่ายการให้บริการเนื้อหา” (Content Delivery Network - CDN) ซึ่งดูแลโดยระบบคลาวด์สาธารณะจาก Microsoft, Microsoft Corporation One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA ผู้ให้บริการระบบ CDN ได้แก่ บริษัท Akamai Technologies, 150 Broadway, Cambridge, MA 02142, USA, Verizon Media Verizon Privacy Office, 1300 I Street, NW Suite 500 East, Washington, DC 20005 และทาง Microsoft เองด้วยเช่นกัน การใช้บริการ CDN ดังกล่าวแสดงถึงประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเป็นสำคัญตามที่บัญญัติไว้ในมาตราที่ 6 หมวดที่ 1 อนุมาตรา f ของกฎหมายแห่งสหภาพยุโรปว่าด้วยมาตรการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลหรือ GDPR
Akamai, Verizon และ Microsoft ต่างผ่านการรับรองภายใต้ข้อตกลงการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว เพื่อการรับประกันให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรป ระเบียบบังคับด้านการคุ้มครองข้อมูลที่ต่างกันของ Akamai, Verizon และ Microsoft ตามลำดับนั้น สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์นี้
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Akamai ได้ที่นี่: https://www.akamai.com/de/de/privacy-policies/.
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Verizon ได้ที่นี่: https://www.verizon.com/about/privacy/.
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Microsoft ได้ที่นี่: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

6.5 โซเชียลปลั๊กอิน

ในข้อเสนอออนไลน์ของเรา เราอาจใช้โซเชียลปลั๊กอินจากเครือข่ายสื่อสังคมต่างๆ เช่น ปุ่ม ‘ถูกใจ’, ‘แชร์’ และ ‘แสดงความคิดเห็น’ ที่มีใน เฟสบุ๊ค, ทวิตเตอร์, กูเกิล+, พินเทอเรสต์, อินสตาแกรม, ทีมอลล์ และ วีแชด
เมื่อคุณใช้โซเชียลปลั๊กอิน - ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณตัดสินใจที่จะ ‘ถูกใจ’ หรือ ‘แชร์’ สิ่งใด – อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณจะสร้างการเชื่อมต่อโดยตรงไปยังเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายสื่อสังคมที่เกี่ยวข้อง ผลที่ได้คือผู้ให้บริการเครือข่ายสื่อสังคมที่เกี่ยวข้องจะได้รับข้อมูลที่อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณเข้าถึง จากเว็บไซต์ที่เราจัดเตรียมข้อเสนอออนไลน์ให้แก่คุณ ขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นแม้ว่าคุณจะไม่มีบัญชีผู้ใช้กับผู้ให้บริการเครือข่ายสื่อสังคมที่เกี่ยวข้อง หรือยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (รวมถึงที่อยู่ไอพี) ในกรณีนี้ ส่งโดยตรงจากอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการเครือข่ายสื่อสังคมที่เกี่ยวข้องและอาจถูกเก็บไว้ที่นั่น ผู้ให้บริการเครือข่ายสื่อสังคมที่เกี่ยวข้องหรือเซิร์ฟเวอร์อาจอยู่นอกสหภาพยุโรปหรือเขตเศรษฐกิจยุโรป (ตัวอย่างเช่น อาจอยู่ในสหรัฐอเมริกา)
โซเชียลปลั๊กอินเป็นส่วนขยายแบบสแตนด์อโลนโดยผู้ให้บริการเครือข่ายสื่อสังคม ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่สามารถมีอิทธิพลต่อขอบเขตของข้อมูลที่รวบรวมและจัดเก็บโดยผู้ให้บริการเหล่านี้
คุณสามารถค้นหาวัตถุประสงค์และขอบเขตของการรวบรวมข้อมูลของเครือข่ายสื่อสังคม การประมวลผลและการใช้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องของเครือข่ายสื่อสังคม รวมถึงสิทธิ์ของคุณและตัวเลือกการตั้งค่าเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้โดยการสอบถามจากประกาศการปกป้องข้อมูลของเครือข่ายสื่อสังคมที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่คุณไม่ต้องการให้ผู้ให้บริการเครือข่ายสื่อสังคมได้รับ และจัดเก็บหรือใช้ข้อมูล คุณไม่ควรใช้ปลั๊กอินที่เกี่ยวข้อง นั่นคือ คุณไม่ควรกดปุ่ม ‘ถูกใจ’, ‘แชร์’ และ ‘แสดงความคิดเห็น’ หรือปุ่มที่คล้ายกันบนเว็บไซต์ของเรา
โดยการใช้โซลูชั่นคลิกสองครั้ง (ที่ให้บริการโดย Heise Medien GmbH & Co. KG) เราจะป้องกันการเข้าชมหน้าเว็บของเรา เริ่มตั้งแต่ที่คุณล็อกอินและประมวลผลโดยผู้ให้บริการเครือข่ายสื่อสังคมโดยค่าเริ่มต้น เมื่อใช้หน้าเว็บเพจที่มีอินเทอร์เน็ตโซลูชั่นของเรา ปลั๊กอินเหล่านี้จะถูกปิดการใช้งานในขั้นต้น และจะเปิดใช้งานเฉพาะเมื่อคุณคลิกปุ่มที่เกี่ยวข้อง


7. Marketing Pixel

ชื่อ: Facebook Pixel

ผู้ให้บริการ: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland

ทางเราและ Facebook ต่างเป็นผู้รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณภายในบริบทของการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณเกี่ยวกับข้อเสนอทางออนไลน์ของเราโดยใช้ Facebook Pixel

เพื่อเป็นการกำหนดความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายในการบรรลุข้อผูกพันตามกฎหมาย GDPR สำหรับการประมวลผลร่วมกัน เราจึงได้สรุปข้อตกลงความรับผิดชอบร่วมกันกับ Facebook คุณสามารถดูประเด็นสำคัญในข้อตกลงได้ทุกเมื่อที่ลิงก์ต่อไปนี้ https://www.facebook.com/legal/control-ler_addendum โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อตกลงนี้จะครอบคลุมถึงมาตรการความปลอดภัยที่ Facebook ต้องนำมาพิจารณา (https://www.facebook.com/le-gal/terms/data_security_terms) รวมถึงวิธีการยืนยันสิทธิ์เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างคุณกับ Facebook

 

การทำงาน: Facebook จะประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณตามความยินยอมที่คุณมอบให้ผ่านทาง Facebook Pixel เพื่อการสร้างรายงานแคมเปญ, การติดตามคอนเวอร์ชัน, เหตุการณ์คลิกต่างๆ และการโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมายภายนอกเว็บไซต์ของเรา (Retargeting) ตามส่วนหัวของ HTTP (รวมทั้งที่อยู่ IP, คุณสมบัติของอุปกรณ์และเบราว์เซอร์, URL, URL ผู้แนะนำ, บุคคลของคุณ), ข้อมูลจำเพาะของ Pixel (รวมทั้ง Pixel ID, และคุกกี้ Facebook), พฤติกรรมการคลิก, ค่าเพิ่มเติมอื่นๆ (เช่น คอนเวอร์ชัน, ประเภทของเพจ), ชื่อฟิลด์แบบฟอร์ม (เช่น “email”, “address”, “quantity” สำหรับการซื้อสินค้าหรือบริการ)

เราจะไม่รับข้อมูลส่วนตัวอื่นใดเกี่ยวกับคุณจาก Facebook แต่จะรับเป็นรายงานแคมเปญแบบปกปิดตัวตนเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายเว็บไซต์และประสิทธิภาพของโฆษณาแทน

คุณสามารถหยุดรับโฆษณาตามความสนใจจาก Facebook ได้โดยการเปลี่ยนการกำหนดค่าโฆษณาของคุณบนเว็บไซต์ Facebook หรืออีกวิธีหนึ่ง คือคุณสามารถปิดการใช้งานคุกกี้บุคคลที่สามได้โดยการไปที่หน้ายกเลิกของ Digital Advertising Alliance ได้ที่ http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN หรือเว็บไซต์ http://www.youronlinechoices.com

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://www.facebook.com/policy


 

8. สิทธิ์ของคุณ

8.1 การจำกัดข้อมูลที่คุณให้กับเรา

หากเราขอข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณไม่ต้องการให้ กรุณาแจ้งเราและเราจะพยายามดำเนินการต่อโดยไม่ต้องใช้ข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เราอาจไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณกำลังมองหาให้คุณได้ หรือการขาดข้อมูลส่วนบุคคลอาจส่งผลให้คุณไม่ได้รับการอำนวยความสะดวกเมื่อเราจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว

8.2 การเพิกถอนความยินยอม ยกเลิกการได้รับข้อความทางการตลาด

ในกรณีที่เราได้รับความยินยอมจากคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา ซึ่งสามารถทำได้โดยแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษร (ซึ่งรวมถึงอีเมล์) - คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียดการติดต่อของเรา
หากคุณได้ลงทะเบียนใน 'บัญชีบ๊อชของฉัน' คุณสามารถล็อกเข้าสู่ระบบและแก้ไขการอนุญาตให้ติดต่อของคุณในส่วน 'โปรไฟล์ของฉัน' หรือคุณสามารถยกเลิกการได้รับอีเมล์เชิงพาณิชย์ได้ โดยคลิกที่บรรทัด ‘ยกเลิกการสมัคร’ ที่ด้านล่างของอีเมล์ที่เราส่งให้คุณ โปรดทราบว่าหากคุณยกเลิกการได้รับอีเมล์เชิงพาณิชย์ เราอาจยังต้องติดต่อคุณเพื่อขอข้อมูลธุรกรรมที่สำคัญเกี่ยวกับคุณและ/หรือบัญชีของบริษัทคุณ และ/หรือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่คุณซื้อจากเรา

8.3 ความถูกต้องของข้อมูล

เราดำเนินขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมนั้นถูกต้อง ทันสมัยและสมบูรณ์ รวมถึงการอัปเดตข้อมูล หากและเมื่อคุณแจ้งให้เราทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หากคุณได้ลงทะเบียนใน 'บัญชีบ๊อชของฉัน' คุณสามารถล็อกเข้าสู่ระบบและแก้ไขรายละเอียดในส่วน 'โปรไฟล์ของฉัน' หรือ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เป็นลายลักษณ์อักษร (ซึ่งรวมถึงอีเมล์) - คลิกที่นี่ ที่นี่สำหรับรายละเอียดการติดต่อของเรา

8.4 การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถขอให้เรามอบสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณหรือที่อ้างถึงคุณที่อยู่ในความครอบครองของเราหรือภายใต้การควบคุมของเรา นอกจากนี้ เรายังจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ หรืออาจใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของคุณภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา
หากคุณได้ลงทะเบียนใน 'บัญชีบ๊อชของฉัน' คุณสามารถล็อกเข้าสู่ระบบและไปยังส่วน 'ผลิตภัณฑ์ของฉัน' และ 'คำสั่งซื้อของฉัน' เพื่อดูว่าเมื่อใดที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อจากเราและคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับเรา หรือ คุณสามารถขอเราโดยการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร (ซึ่งรวมถึงอีเมล์) - คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียดการติดต่อของเรา ก่อนที่จะตอบสนองคำขอของคุณ เราอาจขอข้อมูลจากคุณที่ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบตัวตนของคุณ หลังจากที่คุณยืนยันตัวตนแล้ว เราจะตอบสนองต่อคำขอของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หากเราไม่สามารถตอบคำขอของคุณภายใน 30 วัน เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงระยะเวลาที่เราคาดว่าจะสามารถตอบสนองคำขอของคุณได้
เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งจะถูกจำกัดเพียงค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มที่เราต้องแบกรับในการตอบสนองคำขอของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบค่าธรรมเนียม (หรือยอดเงินโดยประมาณ หากไม่สามารถระบุยอดเงินที่แท้จริงได้) ก่อนที่จะดำเนินการตามคำขอของคุณ

8.5 การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถขอให้เราแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อมูลที่ขาดหายในข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณหรือที่อ้างถึงคุณที่อยู่ในความครอบครองของเราหรือภายใต้การควบคุมของเรา
หากคุณได้ลงทะเบียนใน 'บัญชีบ๊อชของฉัน' คุณสามารถล็อกเข้าสู่ระบบและแก้ไขรายละเอียดในส่วน 'โปรไฟล์ของฉัน' เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดหรืออัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับคำขอให้แก้ไขรายละเอียดของคุณเป็นลายลักษณ์อักษร (ซึ่งรวมถึงอีเมล์) - คลิกที่นี่ ที่นี่สำหรับรายละเอียดการติดต่อของเรา ก่อนที่จะตอบสนองคำขอของคุณ เราอาจขอข้อมูลจากคุณที่ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบตัวตนของคุณ หลังจากที่คุณยืนยันตัวตนแล้ว เราจะตอบสนองต่อคำขอของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หากเราไม่สามารถตอบคำขอของคุณภายใน 30 วัน เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงระยะเวลาที่เราคาดว่าจะสามารถตอบสนองคำขอของคุณได้ เราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องไปยังองค์กรอื่นที่เราได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่องค์กรดังกล่าวแล้ว


9. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ในฐานะผู้นำด้านการจัดหาเทคโนโลยีและบริการระดับโลก เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับหรืออ้างอิงถึงคุณอย่างจริงจัง
เรามีมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสูญหายโดยบังเอิญ ถูกใช้ เข้าถึง เปลี่ยนแปลง หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต เราจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับพนักงาน ตัวแทน ผู้รับจ้างและบุคคลภายนอกที่มี 'ความจำเป็นต้องได้รับข้อมูล' และพวกเขาจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามคำแนะนำของเราเท่านั้น
เรามีขั้นตอนในการจัดการกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และจะแจ้งให้คุณและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องทราบถึงการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นหรือในกรณีที่สงสัยว่าอาจมีการละเมิด ตามข้อกำหนดของสัญญาหรือกฎหมาย


10. การกำจัดข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะยุติการจัดเก็บเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับหรือที่อ้างถึงคุณทันทีที่เราพิจารณาว่าวัตถุประสงค์สำหรับการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวได้จบลงแล้ว และเราไม่ต้องการข้อมูลสำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือทางกฎหมายอีกต่อไป หรือเราอาจลบชื่อในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อไม่ให้สามารถเชื่อมโยงถึงคุณได้อีกต่อไป


11. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

เป็นครั้งคราว ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา เราอาจจำเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูล (หรือสำเนา) ออกจากประเทศที่คุณให้ข้อมูลกับเรา ไปยังบริษัทย่อยหรือบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องในประเทศอื่น ตัวอย่างเช่น หากคุณให้ข้อมูลแก่เรานอกสิงคโปร์ เราอาจต้องโอนข้อมูลไปยังสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคของเราในสิงคโปร์
เราได้ทำข้อตกลงเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับหรือเชื่อมโยงถึงคุณได้รับการปฏิบัติในระดับเดียวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้โดยหน่วยงานที่ได้รับข้อมูล ซึ่งรวมถึงการใช้แนวทางการปฏิบัติ/มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOPs) ที่เหมือนกัน สำหรับทุกบริษัทในเครือและ บริษัทที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคอาเซียน (และในที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ทั่วโลกของเรา ในเขตเศรษฐกิจยุโรป)


12. การร้องเรียน

หากคุณมีข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับหรืออ้างอิงถึงคุณ – นั่นคือ หากคุณรู้สึกว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูล/ความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง โปรดแจ้งให้เราทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร (ซึ่งรวมถึงอีเมล์) - คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียดการติดต่อของเรา กรุณาระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้:

•    รายละเอียดการติดต่อที่เพียงพอเพื่อให้เราสามารถระบุตัวตนของคุณได้
•    รายละเอียดที่ชัดเจนโดยสังเขปเกี่ยวกับการร้องเรียน - ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อใดที่คุณรับรู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว และผู้ที่เกี่ยวข้อง
•    สรุปผลกระทบที่คุณได้รับ และ
•    รายละเอียดของแนวทางแก้ไขที่คุณต้องการ
เราจะยืนยันว่าได้รับการร้องเรียนของคุณโดยเร็วที่สุด จากนั้นเราจะดำเนินการตรวจสอบ เราอาจจำเป็นต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณ พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ/หรือขอรับคำแนะนำทางกฎหมายหรือทางเทคนิคสำหรับการสืบสวนของเรา เมื่อเราเสร็จสิ้นการสืบสวน เราจะเขียนถึงคุณเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงผลการสืบสวน


13. ติดต่อเรา

คุณสามารถติดต่อเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนใด ๆ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราตามรายละเอียดดังต่อไปนี้:

โดยทางไปรษณีย์:
Data Protection Officer, ASEAN
Robert Bosch (S.E.A.) Pte. Ltd.
11 Bishan Street 21
Singapore 573943

โดยทางอีเมล์:
asean.dpo@sg.bosch.com

โดยทางโทรศัพท์:
+65 6258 5511


14. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นครั้งคราว เราจะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงโดยโพสต์ไว้ในเว็บไซต์ของเรา นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แก้ไขจะมีผลตั้งแต่เวลาที่โพสต์บนเว็บไซต์ของเรา