ข้อมูลบริษัท


รับผิดชอบในส่วนของเพจอินเทอร์เน็ตของ Robert Bosch Limited

ที่อยู่
Head Office FYI Tower 1, 5th floor
2525 Rama4 Road Klong Toei
Bangkok 10110
โทรศัพท์: (+66)2-012-8888
อีเมล: info.help@th.bosch.com


ประกาศแจ้งทางกฎหมาย

สำหรับผู้ใช้เพจอินเทอร์เน็ตของ Robert Bosch Limited

Copyright (©)

เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ (โดยเฉพาะข้อความ ภาพ กราฟิก เสียง แอนิเมชั่นและวิดีโอ) และสถานะใด ๆ ที่ระบุในเว็บไซต์ของ Bosch อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์คุ้มครองและภายใต้กฎหมายคุ้มครองอื่น ๆ หากไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของสิทธิ์ ห้ามไม่ให้มีการคัดลอก แจกจ่าย แก้ไขหรือเผยแพร่เนื้อหาในเว็บไซต์เหล่านี้ให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าที่ใช้ในไซต์ของเราถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ Robert Bosch GmbH ประเทศเยอรมนี ยกเว้นมีระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ไม่มีการให้สิทธิ์ใด ๆ

ไม่มีการให้สิทธิ์ใด ๆ ในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (โดยเฉพาะในสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์) ของบริษัทภายใต้ Bosch Group (Bosch) หรือบุคคลภายนอกเนื่องจากการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์นี้

ข้อมูลเกี่ยวกับการยุติข้อพิพาทผ่านระบบออนไลน์

คณะกรรมาธิการยุโรปได้มีการกำหนดกระบวนการยุติข้อพิพาทออนไลน์ (ODR) ไว้ ระบบนี้จัดไว้เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับการยุติข้อพิพาทโดยไม่ผ่านศาลในกรณีที่เกี่ยวกับพันธะกรณีตามสัญญาข้อตกลงภายใต้สัญญาการซื้อขายออนไลน์และสัญญาบริการออนไลน์
ระบบนี้มีจัดไว้ที่ http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Robert Bosch GmbH ไม่ได้มีส่วนร่วมใด ๆ ในการยุติข้อพิพาทกับหน่วยงานอนุญาโตตุลาการสำหรับผู้บริโภค