Termeni și Condiții pentru Serviciile oferite de Robert Bosch SRL


 

 

 Data: iunie 2022

 1. Domeniu de aplicare

 

1.1          Acești termeni și condiții pentru servicii (denumite în continuare Termenii) se aplică tuturor comenzilor pentru servicii de întreținere și reparații ale sculelor electrice, precum și pentru lucrările pregătitoare, respectiv diagnoza produselor, depozitarea acestora sau întocmirea devizelor estimative (denumite în continuare Servicii) plasate de către client la Robert Bosch SRL, cu adresa sediului social în Str. Horia Măcelariu 30-34, sector 1, cod postal 013937, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/7601/1994, C.U.I. RO 5541546 (denumită în continuare „noi” sau „nouă”)

 

1.2          Serviciile  se adresează atât consumatorilor cât și operatorilor economici, dar sunt oferite numai utilizatorilor finali. În sensul prezentelor condiții, (i) „consumator” este orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale (pct. 2, art. 2 din OG 21/1992 privind protecţia consumatorilor) și (ii) „operator economic” este o persoană fizică sau juridică autorizată, care în cadrul activităţii sale profesionale fabrică, importă, transportă sau comercializează produse ori părţi din acestea sau prestează servicii (pct. 3, art. 2 din OG 21/1992 privind protecţia consumatorilor).

 

1.3          Termenii și condițiile contradictorii, suplimentare sau deviante nu se aplică decât cu acordul nostru scris referitor la valabilitatea acestora. Totuși, acești termeni și condiții se aplică, în cazul în care efectuăm servicii, cunoscând fără rezerve, termenii și condițiile contradictorii, suplimentare sau deviante ale clientului.

 

1.4          Drepturile noastre în temeiul prevederilor legale sau în conformitate cu alte acorduri în afara acestor termeni și condiții, rămân neafectate.

 

 2. Încheierea și cesiunea contractului

 

2.1          Ofertele noastre de servicii, în special în cadrul site-ului nostru, nu sunt obligatorii și nu constituie o ofertă de a încheia un contract. Acestea sunt mai degrabă doar o invitație fără caracter obligatoriu pentru potențialii clienți de a plasa o comandă. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări tehnice și de altă natură site-ului în limita a ceea ce este rezonabil.

 

2.2          O comandă poate fi plasată de către client, in mod electronic, prin intermediul site-ului web www.bosch-pt.ro sau aplicațiilor Bosch furnizate în acest scop, în secțiunea “Service/Comandă reparația online”. La plasarea comenzii, dacă faceți clic pe butonul „Comandă”, clientul declară oferta sa contractuală ca fiind obligatorie. Înainte de a trimite comanda, clientul are posibilitatea de a verifica și corecta datele introduse într-o fereastră de confirmare. Primirea comenzii clientului va fi confirmată imediat. Confirmarea de primire nu constituie încă o acceptare obligatorie a comenzii, ci doar servește la informarea clientului că a fost primită comanda acestuia.

 

2.3          Contractul se încheie numai după acceptarea comenzii sau prin începerea serviciilor de către noi.

 

2.4          Încheierea contractului este condiționată de disponibilitatea pieselor de schimb. În caz de indisponibilitate sau disponibilitate parțială a pieselor necesare pentru executarea Serviciilor, clientul va fi informat în termen de 7 zile lucrătoare. Orice contraprestație deja facută de Client va fi rambursată imediat.

3. Dreptul de retragere al consumatorului

3.1          În cazul în care clientul este un consumator, acesta are un drept de retragere. Cerințele și consecințele juridice ale dreptului de retragere rezultă din următoarea politică de anulare:

 

Retragerea:

Aveți dreptul de a anula prezentul contract în termen de paisprezece zile, fără a preciza motivele.

Perioada de anulare este de paisprezece zile de la data încheierii contractului.

Pentru a vă exercita dreptul de retragere, trebuie să ne informați la următoarea adresă:

Robert Bosch SRL

Bosch Service Center

Str. Horia Măcelariu 30-34

sector 1,

013937 București

Tel: +40214057544

Email: service.pt@ro.bosch.com

 

printr-o declarație clară (de exemplu e-mail sau o scrisoare trimisă prin poștă) cu privire la decizia dvs. de a anula prezentul contract. Puteți utiliza modelul de formular de retragere atașat, dar acest lucru nu este obligatoriu.

Pentru a respecta perioada de anulare, este suficient să trimiteți notificarea privind exercitarea dreptului de anulare înainte de expirarea perioadei de anulare.

Consecințele anulării

Dacă vă retrageți din acest contract, vă vom rambursa eventualele costuri avute cu expedierea produselor. În acest sens vă vom solicita documentele justificative care să ateste valoarea costurilor de transport și vom agrea de comun acord modalitatea de rambursare.

Dacă sculele se află la noi în momentul anulării, le vom returna imediat și, în orice caz, nu mai târziu de paisprezece zile de la data la care ne informați despre anularea prezentului contract la adresa specificată în anularea dvs. Termenul este respectat dacă trimitem sculele înainte de expirarea perioadei de paisprezece zile.

În cazul unei retrageri, vom suporta costurile de returnare a sculelor.

Dacă ați solicitat ca Serviciile să înceapă în timpul perioadei de retragere, trebuie să ne achitați o sumă rezonabilă care să corespundă proporției Serviciilor deja efectuate până la momentul în care ne informați despre exercitarea dreptului de retragere cu privire la acest contract în comparație cu scopul Serviciilor prevăzute în contract.

Sfârșitul politicii de anulare

 

3.2          Dreptul de retragere expiră în cazul contractelor de prestări servicii după ce am prestat integral serviciul. Acest lucru se aplică numai dacă am început să furnizăm serviciul numai după ce clientul și-a exprimat acordul expres în acest sens și, în același timp, a confirmat că își pierde dreptul de anulare în cazul îndeplinirii complete a contractului de către noi.

4. Transmiterea sculelor

4.1          Clientului îi vor fi preluate sculele de la adresa de preluare specificată de acesta în comanda de servicii respectivă.

4.2          Clientul poate comanda online ridicarea și expedierea sculelor, prin intermediul site-ului www.bosch-pt.ro sau aplicațiilor Bosch furnizate în acest scop, în secțiunea “Service/Comandă reparația online”.

Pentru expedierile efectuate în Romania, noi suportăm costurile. În cazul în care clientul trimite sculele în orice alt mod decât cele prevăzute în această secțiune, acest lucru se face pe riscul și pe cheltuiala sa. Coletele trimise cu plata la destinatar nu vor fi acceptate.

 

4.3          Produsele vor fi ambalate cu grijă pentru transport. Transportatorul poate să refuze să ridice produsele care nu sunt ambalate în mod corespunzător pentru transport. Produsele care conțin acumulatori Li-Ion pot fi încadrate în categoria bunurilor periculoase iar în acest caz necesită un regim de ambalare și etichetare specific. Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactați.

5. Prețuri și modalitate de plată

5.1          Prețurile pentru Servicii și orice alte costuri se bazează pe lista noastră de prețuri valabilă și publicată în ziua în care este plasată comanda. În acest sens, data specificată în comanda de service este decisivă. Toate prețurile includ TVA (taxa pe valoarea adăugată). Serviciile care intră în domeniul de aplicare al garanțiilor aferente sculelor, sunt gratuite pentru client.

 

5.2          Plata Serviciilor se face de către client, fie ramburs la curierul care va livra produsele, fie prin transfer bancar în contul Bosch. De asemenea, clientul poate plăti exclusiv prin card de credit la sediul Bosch Service Center.

 

5.3          Factura aferenta Serviciilor se trimite clientului, fizic, împreună cu produsul. 

6. Deviz

6.1          În cazul plasării unei comenzi pentru o reparație contra cost sau (ii) în cazul în care clientul și-a asumat în mod greșit că sculele intră sub  garanție la plasarea comenzii, vom pregăti un deviz estimativ și îl vom trimite prin e-mail la adresa clientului specificată în comanda de servicii. Clientul poate stabili, dacă dorește, o limită maximă a costului de reparație pentru care este de acord să efectuăm reparația, fără o informare prealabilă.

 

6.2          În cazul în care, în termen de 2 săptămâni de la primirea devizului estimativ, clientul acceptă oferta de servicii, se încheie o comandă de servicii în condițiile devizului estimativ. În cazul în care clientul este un consumator, acesta are, la rândul său, dreptul de revocare pentru această comandă de servicii în conformitate cu secțiunea 3 de mai sus.

 

6.3          În cazul în care clientul respinge oferta de servicii dar dorește returnarea produsului, vom returna sculele, (de obicei demontate) la adresa de livrare specificată în comanda de servicii și vom percepe o taxă de constatare. Dacă clientul respinge oferta de servicii dar  nu dorește returnarea produsului, acesta va fi predat spre reciclare, fără nici un cost suplimentar pentru client. În cazul în care clientul este un consumator, acesta are, la rândul său, dreptul de a anula prezenta comandă de servicii în conformitate cu secțiunea 3 de mai sus.

 

6.4          În cazul în care clientul nu răspunde în termen de 4 săptămâni de la primirea devizului estimativ, vom returna sculele la adresa de livrare specificată în comanda de servicii și vom percepe o taxă de constatare. În cazul în care sculele au fost demontate  pentru a pregăti devizul estimativ, sculele se returnează de obicei demontate.

 

6.5          Vom informa clientul separat cu privire la perioada de  două săptămâni și motivele neconformității atunci când trimitem devizul estimativ. În cazul în care clientul este un consumator, îl vom informa și cu privire la dreptul său de retragere.

 

 

6.6          Exceptând situația cazului de retragere de către client, vom factura clientului costurile menționate în comanda de servicii pentru cheltuielile aferente și/sau pentru cheltuielile deja suportate.

 7. Returnarea și recepția bunurilor pentru servicii, costurile de expediere

 

7.1          După finalizarea Serviciilor, vom trimite produsele la adresa de livrare specificată în comanda de servicii respectivă. Pentru cazurile de garanție, expedierea este gratuită, în alte cazuri putem percepe costuri de transport.

 

7.2          In cazul în care Serviciile au fost prestate, considerăm că clientul le-a acceptat, în interval de o săptămână de la primirea produsului. Dacă clientul nu ridică produsul reparat în termen de o săptămână de la finalizarea reparației, considerăm că recepția a avut loc. Nu solicităm nici un document care să confirme recepția sculelor reparate.

8. Încetarea contractului

 

8.1          În cazul unei încălcări a obligațiilor contractuale esențiale de către client, în special în cazul neîndeplinirii obligațiilor de plată, vom avea dreptul, fără a aduce atingere altor drepturi contractuale și legale, să încetăm contractul după expirarea unei perioade de grație rezonabile.

 

8.2          Avem dreptul să încetăm  contractul fără a stabili o perioadă de grație (i) în cazul în care are loc sau riscă să aibă loc o deteriorare semnificativă a situației financiare a clientului și îndeplinirea unei obligații de plată față de noi este astfel pusă în pericol sau (ii) în cazul în care clientul se află în faliment.

 

 

8.3          Drepturile și creanțele legale nu sunt limitate la prevederile cuprinse în prezenta Secțiune 8.

9. Garanții

 

9.1           Oferim o garanție pentru o perioadă de doi ani, pentru sculele cumpărate de consumatori,  pentru defecţiunile sculelor produse în perioada de garanţie în cazul cărora se poate demonstra că sunt cauzate de defecte materiale sau de fabricaţie; acordăm o perioadă de garanţie de douăsprezece luni pentru acelaşi tip de defecţiuni ale sculelor cumpărate de operatori economici.

Perioada de garanţie începe în momentul cumpărării de către primul utilizator final. Concludentă este data specificată pe documentul de cumpărare original (bon sau factură fiscală).

  •  Defectele materiale nu cuprind:

-      uzura naturală;

-      calitatea sculelor sau deteriorarea cauzată ca urmare a manipulării, depozitării sau utilizării necorespunzătoare, nerespectării instrucțiunilor de utilizare sau utilizării excesive;

-       daunele cauzate de forța majoră

 

Nu vor fi luate în considerare reclamațiile pentru pentru defectele materiale în cazul în care sculele sunt modificate de către o terță parte sau prin instalarea unor piese de origine străină.

Nu se vor lua in considerare reclamațiile pentru sculele ce prezintă abateri nesemnificative de la calitatea convenită sau în cazul unei afectări nesemnificative a capacității de utilizare a sculelor

 

9.2          Sunt excluse de la garanție

  • accesoriile;
  • piesele care sunt supuse uzurii normale, cât şi defecţiunile sculelor apărute;
  • ca urmare a uzurii cauzate de condiţiile de întrebuinţare sau de uzura normală.
  • defecte ale sculelor din cauza nerespectării instrucțiunilor de utilizare, a utilizării necorespunzătoare, a condițiilor anormale de mediu, a condițiilor externe de funcționare, a suprasarcinii sau a lipsei de întreținere sau îngrijire;
  • defecte ale sculelor cauzate de utilizarea accesoriilor, elementelor auxiliare sau pieselor de schimb care nu sunt piese originale Bosch;
  • sculele la care au fost efectuate modificări sau completări și sculele care au fost demontate complet sau parțial; precum și
  • abateri minore de la calitatea prevăzută, care sunt irelevante pentru valoarea și gradul de utilizare a sculelor.

 

9.3          Pretenţia de acordare a garanției trebuie emisă în perioada de garanție. În acest scop, sculele în cauză trebuie să fie trimise integral la atelierul service menționat în instrucțiunile de utilizare, împreună cu o copie a dovezii de cumpărare, care trebuie să includă data achiziției și numele produsului.

 

9.4          Remedierea defectului recunoscut de noi ca fiind supus garanției se realizează în funcţie de opţiunea noastră, prin repararea gratuită a sculei defecte sau prin înlocuirea acesteia cu o sculă impecabilă (dacă este cazul, chiar cu un model mai nou). Sculele sau piesele înlocuite intră în proprietatea noastră.

 

9.5          Cererile de despăgubire, altele decât dreptul de a remedia defectele bunurilor menționate în aceste condiții de garanție, nu sunt justificate de garanția noastră. În special, nu aveți dreptul la o sculă de înlocuire pe durata reparației.

 

 

9.6          În urma prestaţiilor executate în garanţie, timpul de nefuncţionare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanţie prelungeşte termenul de garanţie şi se calculează,  din momentul la care a fost adusă la cunoştinţa vânzătorului lipsa de conformitate a produsului până la predarea efectivă a produsului în stare de utilizare normală către consumator.. Produsele de folosinţă îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanţie vor beneficia de un nou termen de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului.
Este exclusă cesiunea drepturilor ce rezultă din această garanţie.

 

Această garanţie nu se aplică
produselor achiziţionate la mâna a doua.

 10. Răspunderea

 

10.1       Vom fi pe deplin răspunzători pentru daunele rezultate din încălcarea unei garanții, în cazul viciilor  ascunse în mod fraudulos de noi sau care decurg din vătămări corporale sau care pun în pericol sănătatea. Același lucru este valabil și în cazul răspunderii în temeiul Legii nr. 240/2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte, precum și răspunderii pentru daunele cauzate în mod intenționat sau din neglijență gravă. Vom fi răspunzători numai pentru daunele cauzate de o ușoară neglijență dacă obligațiile contractuale esențiale sunt încălcate. Acele obligații care fac posibilă executarea corectă a contractului în primul rând și pe a căror îndeplinire se bazează clientul sunt esențiale. În cazul unei încălcări a acestor obligații, răspunderea noastră se limitează la daunele previzibile tipice contractului.

 

10.2       Orice altă răspundere pentru daune decât cea prevăzută în prezenta secțiune 11 este exclusă – indiferent de natura juridică a pretenției invocate. În măsura în care răspunderea noastră este exclusă sau limitată, acest lucru se aplică și răspunderii personale a angajaților noștri, angajaților, angajaților, reprezentanților și agenților delegați.

 

 

10.3       În cazul în care clientul este operator economic, acesta ne despăgubește de toate dezavantajele care pot apărea pentru noi de către terți din cauza acțiunilor dăunătoare ale clientului – indiferent dacă sunt intenționate sau neglijente.

 11. Stocarea datelor, protecția datelor

Unul dintre standardele noastre de calitate este acela de a vă gestiona datele cu caracter personal în mod responsabil. Prin urmare, acestea sunt colectate, prelucrate și utilizate de noi numai dacă există un temei juridic pentru acest lucru sau dacă ne-ați dat o declarație de consimțământ în acest sens. Vă vom informa în detaliu cu privire la gestionarea datelor dvs. în cadrul informațiilor noastre privind protecția datelor.

 

 12. Identitatea furnizorului și linia telefonică de service

 

12.1       Vă rugăm să trimiteți sculele dvs. exclusiv la următoarea adresă:

 

Robert Bosch SRL

Bosch Service Center

Str. Horia Măcelariu, nr. 30 -34,

sector 1.

013937 București

 

 

12.2       Dacă aveți întrebări cu privire la serviciile noastre, vă rugăm să ne contactați prin telefon: +40214057544 sau e-mail: service.pt@ro.bosch.com  

 

13. Dispoziții finale

 

13.1       În cazul în care orice prevedere a acestor Termeni și a celorlalte acorduri încheiate este sau devine nulă, acest lucru nu va afecta valabilitatea celorlalte condiții. Părțile contractante sunt de acord să înlocuiască dispoziția nevalabilă, contestabilă sau ineficientă cu o dispoziție care se apropie cât mai mult posibil de scopul economic al acestuia și asigură succesul comercial corespunzător.

 

Orice litigii care pot surveni din sau în legătură cu acești Termeni, vor fi soluționate de instanțele competente din București, România.

 

13.2       Acești Termeni vor fi guvernați exclusiv de legislația din România, cu excluderea conflictului de legi și a Convenției Națiunilor Unite privind contractele de vânzare internațională de mărfuri (CISG).

 

 

Robert Bosch SRL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formular de retragere model

 

 

(Dacă doriți să anulați contractul, vă rugăm să completați acest formular și să îl trimiteți înapoi.)

 

 

 

Către:

Robert Bosch SRL

Bosch Service Center

București, Str. Horia Măcelariu, nr. 30 -34, sector 1.

Email : service.pt@ro.bosch.com

 

 

 

-Subsemnatul/subsemnații (*) anulăm contractul încheiat de mine/noi (*) pentru prestarea următoarelor lucrări de servicii:

 

-Comandate la data (*)/ primite la data (*)

 

- Referință (de ex. nr. comandă., nr. aviz de însoțire a mărfii, nr. factură, nr. comandă reparații):

 

-Numele dvs.:

 

-Adresa dvs.:

 

-Semnătura dvs. (numai pentru notificarea pe hârtie):

 

Data

 

 

 

(*) A se elimina mențiunea inutilă.