Kampanjevilkår

 

Ved å delta i 18 volt-kampanjen (heretter kalt "kampanjen") aksepterer du disse kampanjevilkårene.


 

1. Operator

Kampanjen arrangeres av:

 

Robert Bosch AS

ORGnr. 910 749 854

Rosenholmveien 25

NO – 1411 Trollåsen

(heretter kalt "Bosch")

 

2. Kampanjeperioden

Kampanjen pågår mellom 2. mai 2022 (kl. 00:00 CET) og 31. august 2022 (kl. 24.00 CET), begge dager inkludert, (heretter kalt "Kampanjeperioden").

 

3. Deltakelse

For å kunne delta i kampanjen må du gjøre følgende i kampanjeperioden:

 

1)    Kjøp en Bosch Professional 18 V-maskin eller et 18 V-sett, eller et Bosch Professional 18 V måleverktøy til en verdi av minst 1698 kr eks. moms og få et GBA 18V batteri 4,0 Ah med uten ekstra kostnad, eller 

kjøp av en 18V BITURBO-maskin eller sett og få et ProCORE18V-batteri 5,5 Ah. uten kostnad (heretter kalt "Kampanjeprodukter") på nettet eller hos en forhandler i Norge.

2)    Gå til PRO Deals Promo-nettstedet ved å bruke følgende lenke: www.pro360.com/prodeals-og fra denne siden kommer du til PRO Deals-nettappen (heretter kalt "PRO Deals ").

3)    Når du deltar i PRO Deals, opprettes det en personlig PRO360-brukerprofil hvis du ikke har en brukerprofil på forhånd. Du finner mer informasjon om PRO360 i de generelle forretningsbetingelsene her.

4)    Skriv inn serienummeret og maskinnummeret til kampanjeproduktet du har kjøpt, samt kjøpsdatoen.

5)    Overfør en kopi av fakturaen, kvitteringen eller kvitteringen for kampanjeproduktet du har kjøpt til PRO Deals ved å ta et bilde av fakturaen, kvitteringen eller kvitteringen, eller overføre den via filoverføringsfunksjonen. Vær oppmerksom på at det kjøpte 18 V-verktøyet samt kjøpspris og kjøpsdato må fremgå tydelig.

6)    Avhengig av hvilket kampanjeprodukt du har kjøpt, vil du motta en premie (som forklart i avsnitt 4) hvis du oppfyller alle disse vilkårene for deltakelse.

7)    Oppgi leveringsadressen din og avslutt deretter deltagelsesprosessen.

 

Kjøp av kampanjeprodukter skal skje i kampanjeperioden. Hvis fakturadatoen ligger innenfor Kampanjeperioden, viser dette at kjøpet var innenfor Kampanjeperioden. Hvis fakturadatoen er utenfor kampanjeperioden, er det opp til deg å bevise at kampanjeproduktet er kjøpt innenfor kampanjeperioden. Registreringen av kampanjeproduktet på PRO-tilbudsnettstedet (dvs. trinn 2-7 som beskrevet ovenfor) må skje senest 30 dager etter at kampanjeperioden er utløpt.

 

4. Tilførsel

Hvis du deltar i kampanjen og overholder disse vilkårene for deltakelse, vil du motta følgende premie(er):

 

1)         Når du kjøper et Bosch Professional 18 V-verktøy eller et Bosch Professional 18 V-måleverktøy til en verdi av mer enn 1698 kr. (ekskl. moms), mottar du et GBA 18V 4,0 Ah-batteri som belønning.

2)         Når du kjøper et Bosch Professional BITURBO-verktøy eller -sett, mottar du et ProCORE 18 V 5,5 Ah-batteri som belønning.

3)         Når du kjøper et av produktene som er oppført her, vil du motta [en del av tilbehøret etter vårt skjønn som passer til ditt kampanjeprodukt] som en ekstra belønning i tillegg til belønningen nevnt ovenfor i del 1 og 2).

 

Alle premier er tilgjengelige i denne kampanjen så lenge beholdningen rekker.

 

5. Rett til og forutsetning for å delta samt levering

Alle fysiske personer som er fylt 18 år kan delta. Medarbeidere hos Bosch samt bedrifter som deltar i avviklingen av Promo-kampanjen kan ikke delta.

 

Denne kampanjen kan ikke kombineres med andre kampanjer og rabatter fra Bosch Group. Kampanjen gjelder kun i forbindelse med kampanjeproduktene som er kjøpt hos en forhandler i Norge (både offline og online). Hvis du har opphevet kjøpet, kan du ikke delta i kampanjen. Hvis du leverer tilbake Kampanjeproduktet, må du også returnere premien til Bosch hvis premien allerede er utlevert. Kravet på retur vil bli rettslig forfulgt. Kampanjen er kun rettet mot sluttbrukere.

 

Premien leveres vanligvis innen 4 uker etter bestilling, med mindre annet er angitt på nettstedet www.pro360.com/prodeals. Bosch dekker fraktkostnadene. Premiene kan ikke byttes, heller ikke mot kontanter, og det er ikke mulig å hente premier selv. Premier leveres kun i Norge.

 

6. Ta kontakt med

Hvis du har spørsmål om PRO Deals, kan du sende en e-post til Bosch.

 

7. Erstatningsansvar

Premiene leveres uten garanti. Dette gjelder imidlertid ikke i den grad et krav angår skadeerstatning, og kravet beror på grov uaktsomhet eller forsett fra Bosch eller Boschs medhjelperes side. Krav som måtte oppstå på grunn av brudd på liv, kropp eller helse, eller på grunnlag av loven om produktansvar, berøres heller ikke. Bosch er ikke forpliktet til å erstatte eller reparere premier, men foretar en undersøkelse i hvert enkelt tilfelle.

8. Øvrig

Bosch forbeholder seg retten til å endre kampanjebetingelsene helt eller delvis. Hver gang du deltar i en kampanje fra Bosch, gjelder de på det tidspunktet gjeldende deltakerbetingelser. Kontroller derfor kampanjebetingelsene før du benytter deg av tilbudet. Hvis enkelte bestemmelser i disse kampanjevilkårene er eller blir ugyldige eller ufullstendige, berøres ikke gyldigheten av de øvrige vilkårene.

 

Bosch forbeholder seg retten til å avslutte eller utsette kampanjen midlertidig hvis det foreligger gode grunner til det. Dette er spesielt tilfelle hvis det av juridiske eller materielle grunner ikke vil være mulig å garantere en korrekt gjennomføring av Promo-kampanjen.

 

Avtaleforholdene mellom deg og Bosch reguleres av gjeldende dansk lov. Hvis du er forbruker, gjelder dette lovvalget kun i den grad du ikke fratar deg beskyttelsen gjennom ufravikelige bestemmelser i lovene i den staten der du har ditt vanlige bosted (prinsipp om å bruke den gunstigste bestemmelsen). FNs konvensjon om internasjonale løsørekjøp (CISG) gjelder ikke.

 

9.    Personvernpolicy

Bosch gleder seg over din interesse for vår virksomhet, våre produkter og kampanjer. Beskyttelse av personvernet ditt ved behandling av personopplysninger og sikkerheten til alle forretningsdata er viktig for oss, og det tar vi hensyn til i våre forretningsprosesser. Vi behandler personopplysninger konfidensielt og alltid i samsvar med gjeldende lov.  Personvern og informasjonssikkerhet er en del av vår bedriftspolicy.

 

 

Ansvarlig

Bosch er ansvarlig for behandlingen av dine data, unntak forklares i disse opplysningene om databeskyttelse.

 

Innsamling, behandling og bruk av personopplysninger

Behandlede datakategorier

Følgende datakategorier behandles:

-               Kommunikasjonsdata (f.eks. navn, telefonnummer, e-post, adresse)

-               Kontraktdata (kontraktsforhold, produkt-/kontraktinteresse)

 

Prinsipper

Personopplysninger er all informasjon som er relatert til en identifisert eller identifiserbar fysisk person, f.eks. navn, adresser, telefonnumre, e-postadresser, kontrakts-, regnskaps- og avregningsdata som er uttrykk for en persons identitet.

Vi samler inn, behandler og bruker personopplysninger (inkludert IP-adresser) kun når det er gitt et juridisk grunnlag for dette, eller du har gitt oss samtykke i den forbindelse, f.eks. som ledd i en registrering.

 

Behandlingsformål og rettslig grunnlag

Vi og de autoriserte tjenesteleverandørene behandler personopplysningene dine for følgende behandlingsformål:

-               Deltakelse i PRO Deals Promotion (rettslig grunnlag: Kontraktsytelse)

-               Egen og fremmed reklame samt markedsforskning og rekkeviddemåling i lovlig omfang og/eller samtykkebasert (rettslig grunnlag: Samtykke / berettiget interesse fra vår side i direkte markedsføring, så lenge dette skjer i samsvar med personvernrettslige og konkurranserettslige retningslinjer).

-               Produktundersøkelser/kundeintervjuer per post (rettslig grunnlag: Berettiget interesse for forbedring av produkter/tjenester, samtykke).

-               Produktundersøkelser/kundeintervjuer via e-post og/eller telefon, såfremt du uttrykkelig har gitt tillatelse til det (rettslig grunnlag: Samtykke).

-               Sende et nyhetsbrev med samtykke fra mottakeren via e-post og/eller SMS/MMS (rettslig grunnlag: Samtykke).

-               Ta vare på og forsvare våre rettigheter (rettslig grunnlag: Berettiget interesse fra vår side for å promotere og forsvare våre rettigheter).

 

 

Record (opptak)

Hvis du bruker tjenester som krever en kontraktsinngåelse, må du registrere deg. Som en del av denne registreringen samler vi inn personopplysninger som er nødvendige for inngåelsen og oppfyllelsen av kontrakten (f.eks. fornavn, etternavn, fødselsdato, e-postadresse, fysisk adresse), samt eventuelle andre opplysninger du oppgir på frivillig basis. Obligatorisk informasjon er merket med *. Ved å registrere deg gir du Bosch tillatelse til å bruke de angitte dataene for å gjennomføre de tjenestene som tilbys av PRO360. Dette gjelder spesielt overføring av data til andre PRO360-applikasjoner eller -tjenester som er nødvendige for å oppfylle avtalen. Du finner mer informasjon om dette i personvernerklæringen. Kunden er ansvarlig for handlingene som utføres via kundekontoen. Hvis det er nødvendig å oppgi bestemte data (særlig kontakt- og betalingsinformasjon) (disse er merket med en *), må kunden oppgi disse fullstendig og korrekt. I den grad disse dataene endres i den perioden kunden benytter tjenesten, må kunden umiddelbart korrigere de aktuelle dataene i PRO360-portalen i avsnittet om avtaleadministrasjon eller under personlige innstillinger. Hvis feil informasjon fører til kostnader (f.eks. på grunn av mislykkede leveringsforsøk på grunn av feil adresse eller feilaktige bestillinger forårsaket av feil kontoopplysninger), er vi berettiget til å kreve erstatning for disse kostnadene.

 

 

Videreformidling av data til andre ansvarlige

Vi overfører personopplysningene dine til andre ansvarlige i prinsippet bare hvis det er nødvendig for å oppfylle kontrakten, hvis vi eller en tredjepart har en berettiget interesse for overføringen eller hvis du har gitt samtykke til dette. Du finner mer detaljert informasjon om juridiske grunnlag samt mottakere eller mottakerkategorier i avsnittet Behandlingsformål og rettslig grunnlag. I tillegg kan data overføres til andre ansvarlige dersom vi er forpliktet til det på grunn av lovbestemmelser eller gjennom eksigibelt påbud fra myndighet eller domstol.

 

Overføring av data

 

Tjenesteleverandør

Vi engasjerer eksterne tjenesteleverandører av salgs- og markedsføringstjenester, avtalehåndtering og betalingsavvikling. Vi har nøye valgt ut disse tjenesteleverandørene og overvåker dem regelmessig, spesielt med tanke på deres grundige håndtering og sikring av dataene som er lagret hos dem. Vi forplikter alle tjenesteleverandører til konfidensialitet og overholdelse av lovpålagte krav. Tjenesteleverandører kan også være andre selskaper i Bosch-gruppen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakkeanmeldelse

For å få pakkene dine meldt videreformidler vi i forbindelse med kontraktoppfyllelsen din e-postadresse til

 

Schenker A/S

Helseholmen 31-39

DK-2650 Hvidovre

Norway

 

Dette selskapet behandler dataene som behandlingsansvarlig.

 

Lagringstid; oppbevaringsfrister

Vi lagrer dine data så lenge det er nødvendig for å gjennomføre våre online-tilbud og tilknyttede tjenester, hvis det foreligger et samtykke fra din side til behandling av dine personopplysninger, eller vi har en berettiget interesse i den videre lagringen (f.eks. kan vi også etter oppfyllelse av en kontrakt fortsatt ha en berettiget interesse for markedsføring via postvesenet). Deretter sletter vi personopplysningene dine med unntak av data som vi fortsatt må lagre for å oppfylle våre juridiske forpliktelser (f.eks. er vi på grunn av skatte- og handelsrettslige oppbevaringsfrister forpliktet til å oppbevare f.eks. kontrakter og fakturaer i et bestemt tidsrom).

 

Trygghet

Våre ansatte og autoriserte servicebedrifter er forpliktet til å opprettholde taushetsplikten og overholde personvernlovgivningen.

Vi iverksetter alle nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre et adekvat beskyttelsesnivå og beskytte dine data som administreres av oss, mot risikoer fra spesielt utilsiktet eller urettmessig ødeleggelse, manipulasjon, tap, endring eller ubemyndiget offentliggjøring og/eller uautorisert tilgang. Våre sikkerhetstiltak forbedres kontinuerlig i samsvar med den teknologiske utviklingen.

 

Brukerrettigheter

For å gjøre dine rettigheter gjeldende, ber vi deg bruke opplysningene i avsnittet "Kontakt" på følgende side. I den forbindelse må du sørge for at vi har mulighet til å foreta en entydig identifikasjon av din person.

 

Informasjons- og informasjonsrett

Du har rett til å motta informasjon om behandlingen av dine opplysninger av oss. I den forbindelse kan du gjøre en rett til opplysning gjeldende vedrørende dine personopplysninger som vi behandler.

 

Rett til retting og sletting

Du kan kreve av oss at vi korrigerer feilaktige data og – i den grad de lovmessige forutsetningene er oppfylt – fullstendiggjøre eller slette opplysningene dine.

Dette gjelder ikke for data som er nødvendige for fakturerings- og regnskapsformål, eller som er underlagt lovbestemt oppbevaringsplikt. I den grad det ikke er nødvendig å få tilgang til slike data, begrenses imidlertid behandlingen av dem (se nedenfor).

 

Begrensning av behandling

Du kan kreve av oss – i den grad de lovfestede forutsetningene er oppfylt – at vi begrenser behandlingen av dine data.

 

Tilbaketrekking av samtykke

Hvis du har gitt oss samtykke til å behandle opplysningene dine, kan du når som helst tilbakekalle dem med virkning for fremtiden. Rettmessigheten av behandlingen av dine data inntil tilbakekallelse skjer, berøres ikke av dette.

 

Innsigelse mot databehandling

I tillegg har du rett til når som helst å protestere på vår databehandling. Vi vil da stanse behandlingen av dine data, med mindre vi – i henhold til lovens bestemmelser – kan dokumentere tvingende beskyttelsesverdige grunner til fortsatt behandling som veier tyngre enn dine rettigheter.

 

Mobilitet

Du har fortsatt rett til å få overført data du har gjort tilgjengelig for oss, i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format og/eller – i den grad det er teknisk gjennomførbart – kreve at dataene overføres til en tredjepart.

 

Klagemulighet hos tilsynsmyndighetene

Du har rett til å sende inn en klage til Datatilsynet. I den forbindelse kan du henvende deg til personvernmyndigheten som er ansvarlig for ditt bosted/delstat eller til personvernmyndigheten som er ansvarlig for oss. Dette er:

 

Datatilsynet

Postboks 458 Sentrum

0105 OSLO

Tif. 22 39 69 00

E-post: postkasse@datatilsynet.no  

 

Alternativt, representant for personvern og informasjonsfrihet i delstaten

 

Königstrasse 10a

70173 Stuttgart

Deutschland

Postadresse:

Postboks 10 29 32

70025 Stuttgart

Deutschland

Tif. 0711/615541-0

F: JAWG (41514) 0711/615541-15

E-post: poststelle@lfdi.bwl.de

 

Ta kontakt med

Hvis du ønsker å kontakte oss, kan du bruke den oppgitte adressen i avsnittet "Ansvarlig".

For å utøve dine rettigheter, bruk følgende lenke: https://request.privacy-bosch.com/.

For å rapportere datasikkerhetshendelser, bruk følgende lenke:

https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz .

 

Hvis du har forslag eller ønsker å klage på behandlingen av personopplysningene dine, anbefaler vi at du kontakter personvernombudet vårt:

 

Datenschutzbeauftrakter

Informasjonsskilt og Datenschutz (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Org. nr. HRB 14000 Amtsgericht Stuttgart

Postboks 30 02 20

70442 Stuttgart

Deutschland

ellers

e-mail: DPO@bosch.com