Personvernbestemmelser


1.    Personvernbestemmelser

Robert Bosch Power Tools GmbH (nedenfor omtalt som "Bosch Power Tools", "vi" eller "oss") setter pris på at du besøker internettsidene og mobilapplikasjonene våre (også omtalt med samlebetegnelsen "nettilbud") og viser interesse for selskapet vårt og produktene våre.


2.    Bosch respekterer din private sfære

Det er svært viktig for oss å garantere beskyttelsen av din private sfære ved behandlingen av personopplysninger og sikre alle forretningsopplysninger. Dette tar vi hensyn til i våre forretningsprosesser. Personopplysninger som innhentes når du bruker nettilbudene våre blir behandlet konfidensielt, og behandles kun i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser.

Personvern og datasikkerhet er del av vår bedriftspolitikk.


3.    Behandlingsansvarlig

Bosch Power Tools er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine, med de unntakene som er beskrevet i disse personvernbestemmelsene.

Våre kontaktopplysninger: Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, D-70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4.    Innhenting, behandling og bruk av personopplysninger

4.1 Kategorier for behandlede opplysninger

Følgende opplysningskategorier blir behandlet:

•    Kommunikasjonsopplysninger (f.eks. navn, telefonnummer, e-post, adresse, IP-adresse)

•    Grunnleggende kontraktsopplysninger (kontraktsforhold, produkt- eller kontraktsinteresse)

4.2    Prinsipper

Personopplysninger er alle opplysninger som gjelder en identifisert eller identifiserbar fysisk person, for eksempel navn, adresser, telefonnumre, e-postadresser, kontrakts-, bestillings- og fakturadata, som uttrykker en persons identitet.

Vi innhenter, behandler og bruker personopplysninger (inkludert IP-adresser) bare når det foreligger et rettslig grunnlag for dette, f.eks. i forbindelse med en registrering, eller når du gir oss ditt samtykke til dette.

4.3    Formål med behandlingen og rettslige grunnlag

Vi og tjenesteleverandørene som arbeider for oss behandler dine personopplysninger med følgende formål:

4.3.1    Levering av dette nettilbudet
(Rettslig grunnlag: kontraktsoppfyllelse, inkludert kontaktskjema for personer som henvender seg til oss med spørsmål om produktene og tjenestene vi tilbyr for å sørge for kontraktoppfyllelse.

4.3.2    For registrering av feil og av sikkerhetsgrunner
(Rettslige grunnlag: oppfyllelse av våre juridiske forpliktelser når det gjelder datasikkerhet og berettiget interesse av at feil utbedres og av sikkerheten til våre tilbud).

4.3.3    Egen og ekstern reklame, markedsundersøkelser og rekkeviddemåling i lovlig omfang eller etter samtykke
(Rettslig grunnlag: samtykke / berettiget interesse fra vår side for direkte markedsføring så lenge denne skjer i samsvar med personvernrettslige og konkurranserettslige bestemmelser).

4.3.4    Produkt- eller kundeundersøkelser per post
(Rettslig grunnlag: berettiget interesse av forbedring av produktene/tjenestene). Merknad: Dersom vi bruker et markedsforskningsinstitutt til undersøkelser, skjer dette utelukkende på oppdrag fra oss og i henhold til våre instrukser.

4.3.5    Produkt- eller kundeundersøkelser via e-post og/eller telefon, i den grad du uttrykkelig har samtykket til dette
(Rettslig grunnlag: samtykke). Merknad: Dersom vi bruker et markedsforskningsinstitutt til undersøkelser, skjer dette utelukkende på oppdrag fra oss og i henhold til våre instrukser.

4.3.6    Gjennomføring av konkurranser eller rabattkampanjer i henhold til de aktuelle konkurransebetingelsene og kampanjebetingelsene
(Rettslig grunnlag: kontraktsoppfyllelse).

4.3.7    Sending av et nyhetsbrev via e-post eller SMS/MMS etter samtykke fra mottakeren
(Rettslig grunnlag: samtykke).

4.3.8    Ivaretakelse og beskyttelse av våre rettigheter
(Rettslig grunnlag: berettiget interesse fra vår side av å forsvare våre rettigheter og gjøre dem gjeldede).

4.4      Registrering

Hvis du vil benytte tjenester som krever kontraktsinngåelse, blir du bedt om å registrere deg. I forbindelse med registreringen innhenter vi med begrunnelse i kontrakten og kontraktsoppfyllelse nødvendige personopplysninger (f.eks. fornavn, etternavn, fødselsdato, e-postadresse, eventuelt informasjon om ønsket betalingsmåte hhv. om kontoinnehaver) samt eventuelt ytterligere frivillige opplysninger. Obligatorisk informasjon er merket med en *.4.5    Loggfiler

Ved bruk av Internett blir det automatisk overført bestemte opplysninger fra nettleseren som vi lagrer i såkalte loggfiler.
For at eventuelle feil skal kunne registreres og av sikkerhetsgrunner (f.eks. for å få klarhet i forsøk på angrep) lagrer vi loggfilene i 7 dager for deretter å slette dem. Loggfiler som må oppbevares videre av bevisgrunner, unntas fra slettingen inntil den avsluttende avklaringen av hver hendelse og kan videreformidles til etterforskningsmyndighetene i hvert enkelt tilfelle.

I loggfilene lagres følgende informasjon:

o    IP-adresse (Internett-protokolladresse) til enheten som gir tilgang til nettilbudet;
o    Nettadresse til nettstedet som nettilbudet ble aktivert fra (såkalt opprinnelses- eller referrer-URL);
o    navn på de viste filene eller opplysningene;
o    dato, klokkeslett og varighet for visningen;
o    overførte datamengder
o    http-status-kode (f.eks. "forespørsel lyktes" eller "etterlyst fil").

4.6    Barn

Dette nettilbudet retter seg ikke til barn under 16 år.

4.7    Videreformidling av data til andre behandlingsansvarlige

Vi deler prinsipielt bare dine personopplysninger med andre behandlingsansvarlige hvis dette er nødvendig for å oppfylle kontrakten og vi eller en tredjepart har en berettiget interesse for videreformidling eller dersom vi har fått ditt samtykke til dette. Informasjon om rettslig grunnlag og mottakere eller kategorier av mottakere finner du i avsnittet Formål med behandlingen og rettslige grunnlag. I tillegg kan opplysningene overføres til andre behandlingsansvarlige dersom vi er forpliktet til dette på grunn av lovbestemmelser eller forordninger fra myndigheter eller rettskjennelser.

4.7.1 Tjenesteleverandører (generelt)

Vi gir eksterne tjenesteleverandører i oppdrag å utføre programmeringsarbeider. Vi har omhyggelig valgt ut disse tjenesteleverandørene, og kontrollerer dem regelmessig, særlig med tanke på omhu i databehandlingen og sikring av dataene de har lagret. Alle tjenesteleverandørene forplikter seg til å behandle opplysningene konfidensielt og overholde lovbestemmelsene. Tjenesteleverandører kan også være andre selskaper i Bosch-konsernet.

4.7.2 Melding om pakke

For å kunne gi deg melding om din pakke oppgir vi din e-postadresse og ditt telefonnummer, i rammen av kontraktoppfyllelsen, til

Dachser Sweden AB
Solåsvägen 5A
55303 Jönköping
Sweden

Dette firmaet behandler opplysningene som behandlingsansvarlig.

4.8    Varighet på lagringen; oppbevaringsplikt

Vi lagrer prinsipielt dine data så lenge det er nødvendig for å levere vårt nettilbud og tjenestene som er forbundet med dette eller så lenge vi har en berettiget interesse i videre lagring (vi kan f.eks. også etter oppfyllelse av en kontrakt fortsatt ha en berettiget interesse av markedsføring via post). Deretter sletter vi dine personopplysninger med unntak av opplysninger vi må fortsette å lagre for å oppfylle våre rettslige forpliktelser (f.eks. har vi på grunn av skatte- og handelsrettslige bestemmelser plikt til å oppbevare dokumenter som f.eks. kontrakter og fakturaer i en bestemt tid).


5.    Konkurranser eller rabattkampanjer

Hvis du deltar i en konkurranse eller rabattkampanje hos oss, bruker vi opplysningene dine til varsling om premie og til reklame for våre produkter i lovlig omfang, i den grad du har gitt oss samtykke til dette. Detaljopplysninger om konkurranser eller rabattkampanjer finner du i de aktuelle deltakerbetingelsene.


6.    Bruk av informasjonskapsler (cookies)

I forbindelse med leveringen av våre nettilbud kan det benyttes informasjonskapsler og sporingsmekanismer.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som kan lagres på datamaskinen din når du er innom et nettilbud.

Sporing er mulig ved bruk av forskjellige teknologier. Vi behandler informasjon særlig innenfor rammen av pikselteknologi eller loggfilanalyse.

6.1    Kategorier

Vi skiller mellom informasjonskapsler som er absolutt nødvendige for den tekniske funksjonen til nettilbudet, og informasjonskapsler og sporingsmekanismer som ikke er absolutt nødvendige for den tekniske driften av nettilbudet.

Bruk av nettilbudet er generelt mulig uten informasjonskapsler som ikke brukes av tekniske grunner.

6.1.1 Teknisk nødvendige informasjonskapsler

Med teknisk nødvendige informasjonskapsler mener vi informasjonskapsler vi er helt avhengige av for å kunne sikre den tekniske driften av nettilbudet. Til denne gruppen hører for eksempel informasjonskapsler som lagrer data for å kunne gjengi video- og lydinnhold feilfritt.

Disse informasjonskapslene slettes etter at besøket ditt er avsluttet.

6.1.2 Informasjonskapsler og sporingsmekanismer som ikke er teknisk nødvendige

Disse informasjonskapslene og sporingsmekanismene bruker vi bare når du på forhånd har gitt ditt samtykke til dette. Unntaket er informasjonskapselen som lagrer den gjeldende statusen til dine personverninnstillinger (valg-informasjonskapsel). Denne angis på grunn av berettiget interesse.

Vi deler disse informasjonskapslene og sporingsmekanismene inn i to underkategorier:

6.2    Komfortinformasjonskapsler

Disse informasjonskapslene gir mulighet til komfortabel bruk av vårt nettilbud. For eksempel kan dine språkinnstillinger lagres i disse informasjonskapslene.

6.3    Markedsføringsinformasjonskapsler og sporingsmekanismer

Generelt

Bruk av markedsføringsinformasjonskapsler og sporingsmekanismer gjør det mulig for oss og våre partnere å vise deg interessebaserte tilbud, som bygger på en analyse av din brukeratferd:

-    Statistikk:
Gjennom bruk av statistikkverktøy teller vi for eksempel dine sidevisninger.

-    Konverteringssporing:
Vår konverteringssporingspartner plasserer en informasjonskapsel på datamaskinen din («Conversion Cookie»), så fremt du har kommet til vår nettside via en annonse fra den aktuelle partneren. Disse informasjonskapslene gjelder vanligvis i 30 dager. Hvis du besøker bestemte sider for oss og informasjonskapselen ikke er utløpt, kan vi og den aktuelle konverteringssporingspartneren registrere at en bestemt bruker har klikket på annonsen og dermed er omdirigert til vår side. Dette kan også gjøres på tvers av enheter. Opplysningene som samles inn ved hjelp av konverteringsinformasjonskapsler, brukes til å utarbeide konverteringsstatistikker og registrere det totale antallet brukere som har klikket på den aktuelle annonsen og er blitt omdirigert til siden som er utstyrt med et konverteringssporingsmerke.

-    Retargeting
Disse verktøyene oppretter bruksprofiler ved hjelp av reklameinformasjonskapsler eller reklameinformasjonskapsler for tredjeperson, såkalte Web Beacons (usynlig grafikk som også kalles piksler eller tellepiksler) eller andre sammenlignbare teknologier. Disse brukes til interessebasert reklame og styring av hvor ofte brukeren ser bestemte annonser. Ansvarlig for utarbeidelse av data i sammenheng med verktøyene er den aktuelle tilbyderen. Tilbyderne av verktøyene gir også eventuelt informasjon videre til tredjeperson for de før nevnte formålene. Vi gjør i denne sammenhengen oppmerksom på personvernerklæringen for den aktuelle tilbyderen.

Vi gjør oppmerksom på at det ved bruk av verktøyene eventuelt kan skje en overføring av dine data utenfor EØS, der det ikke finnes noe adekvat personvernnivå i henhold til DSGVO (EUs personvernforordning) (f.eks. USA). Detaljer om dette finner du i beskrivelsen av hvert enkelt markedsføringsverktøy nedenfor.

6.3.1    Google Analytics

Navn: Google Analytics
Leverandør: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Funksjon: Analyse av brukeratferd (sidevisning, antall besøkende og besøk, nedlastinger), opprettelse av brukerprofiler med pseudonym ved bruk av informasjon på tvers av enheter om påloggede Google-brukere (Cross-Device Tracking), samling av flere pseudonyme brukerdata med målgruppespesifikk informasjon stilt til disposisjon av Google, Retargeting, UX-testing, Conversion Tracking og Retargeting i forbindelse med Google Ads

6.3.2    Tealium

Navn: Tealium
Leverandør: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121
Funksjon: Administrering av nettside-tags via et grensesnitt, integrering av programkoder på våre nettsider

6.4    Administrering av informasjonskapsler og sporingsmekanismer

I nettleseren og/eller i våre personverninnstillinger kan du administrere innstillingene for informasjonskapsler og sporingsmekanismer.
Merk: Dine aktiverte innstillinger gjelder bare for den nettleseren du brukte der og da.

6.4.1    Slå av alle informasjonskapsler

Hvis du vil slå av alle informasjonskapslene, går du til nettleserinnstillingene dine og deaktiverer plassering av informasjonskapsler. Vi gjør oppmerksom på at dette kan redusere funksjonaliteten til nettsiden.

6.4.2    Administrasjon av dine innstillinger for informasjonskapsler og sporingsmekanismer som ikke er teknisk nødvendige

Når du besøker våre internettsider, blir du spurt i et informasjonskapselvindu om du vil gi ditt samtykke til bruk av komfortinformasjonskapsler og markedsføringsinformasjonskapsler eller sporingsmekanismer.

Under våre personverninnstillinger kan du tilbakekalle tidligere avgitte samtykker med virkning for fremtiden eller også gi oss samtykke på et senere tidspunkt.


7.    Nyhetsbrev med påmelding; rett til tilbaketrekking

Du kan abonnere på et nyhetsbrev innenfor rammen av våre nettilbud. Til dette brukes en såkalt Double Opt-In-prosedyre. Det betyr at vi sender deg et nyhetsbrev via e-post, mobil meldingstjeneste (f.eks. WhatsApp), SMS eller pushvarsel først etter at du uttrykkelig har bekreftet aktivering av nyhetsbrevtjenesten ved å klikke på en lenke i en melding. Hvis du senere ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrevene, kan du når som helst avslutte abonnementet ved å trekke tilbake samtykket. For nyhetsbrev via e-post skjer tilbaketrekkingen via lenken som er oppgitt i nyhetsbrevet eller via administrasjonsinnstillingene for det aktuelle nettilbudet. Du kan også kontakte oss via opplysningene i avsnittet Kontakt.


8.    Eksterne lenker

Vårt nettilbud kan inneholde lenker til nettsidene fra tredjeparter, dvs. tilbydere som ikke er forbundet med oss. Når du har klikket på lenken, har vi ikke lenger noen innflytelse på innhenting, behandling eller bruk av eventuelle persondata som overføres til tredjeparter ved å klikke på lenken (f.eks. IP-adresse eller URL-en til nettsiden der lenken står), da tredjeparters opptreden naturlig er utenfor vår kontroll. Vi tar ikke noe ansvar for tredjeparters behandling av slike persondata.


9.    Sikkerhet

Våre medarbeidere og tjenesteleverandørene som handler på oppdrag fra oss har taushetsplikt og er forpliktet til å overholde bestemmelsene i den gjeldende personvernlovgivningen.

Vi treffer alle nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å garantere et adekvat beskyttelsesnivå og beskytte personopplysningene vi forvalter, i særdeleshet mot risikoen for ufrivillig eller urettmessig sletting, manipulering, tap, endring eller uautorisert offentliggjøring eller tilgang uten tillatelse. Våre sikkerhetstiltak blir stadig forbedret i samsvar med den teknologiske utviklingen.


10.    Brukerens rettigheter

Vennligst bruk opplysningene i avsnittet Kontakt for å gjøre dine rettigheter gjeldende. Du må da forsikre deg om at det er mulig å identifisere deg entydig.

Informasjons- og opplysningsrett:
Du har rett til å motta opplysninger fra oss om behandlingen av dine opplysninger. Du kan gjøre gjeldende en rett til informasjon med hensyn til personopplysningene fra deg som vi behandler.

Rett til korrigering og sletting:
Du kan kreve at vi korrigerer feil opplysninger og, dersom de rettslige kravene er oppfylt, kompletterer
eller sletter opplysningene dine.

Dette gjelder ikke for opplysninger som er nødvendige for fakturerings- og regnskapsformål
eller er underlagt lovbestemt oppbevaringsplikt. Dersom det ikke trengs tilgang til slike opplysninger, begrenses imidlertid behandlingen (se nedenfor).

Begrensning av behandlingen:
Du kan forlange av oss at vi begrenser behandlingen av dine opplysninger hvis de rettslige forutsetningene for dette foreligger.

Dataportabilitet:
Du har videre rett til å motta opplysninger som du har stilt til vår disposisjon, overført i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, eller, hvis det er teknisk gjennomførbart, at de overføres til en tredjepart.

Tilbaketrekking av samtykke:
Hvis du har gitt oss ditt samtykke til behandlingen av dine opplysninger, kan du når som helst trekke det tilbake med virkning for fremtiden. Retten til å behandle dine opplysninger frem til tilbaketrekkingen av samtykket berøres ikke av dette.


11.    Rett til å klage til personvernmyndigheten

Du har rett til å sende inn en klage til en personvernmyndighet. I dette øyemed kan du henvende deg til personvernmyndigheten på ditt bosted eller i din delstat / ditt fylke eller til personvernmyndigheten som er ansvarlig for oss. Dette er:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg
Besøksadresse:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
TYSKLAND
Postadresse:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
TYSKLAND
Tlf.: +49 (711)/615541-0
FAKS: +49 (711)/615541-15
E-post: poststelle@lfdi.bwl.de


12.    Endring av personvernbestemmelsene

Vi forbeholder oss retten til å endre våre sikkerhets- og personverntiltak. I disse tilfellene tilpasser vi våre personvernbestemmelser. Vær vennligst oppmerksom på den til enhver tid aktuelle versjonen av våre personvernbestemmelser.


13.    Kontakt

Hvis du ønsker å kontakte oss, bruker du adressen som er angitt i avsnittet "Behandlingsansvarlig".

For å benytte deg av dine rettigheter, for å varsle om brudd på personvern og for å komme med forslag eller klage på behandling av personopplysningene dine, benytt denne linken: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Hvis du har forslag eller klager som gjelder behandlingen av personopplysningene dine, anbefaler vi at du kontakter vår personvernansvarlige:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
TYSKLAND
Eller
mailto: DPO@bosch.com

Versjon: 06.08.2020