zum Seitenanfang

Kullanım Şartları


1. Sağlayıcı ve uygulanabilirlik

1,1. www.dremel.com web sitesindeki MyDremel Uygulaması (bundan böyle kısaca "Uygulama" olarak anılacaktır) Bosch Power Tools BV, Konijnenberg 60, 4825 BD Breda, Hollanda (bundan böyle "Dremel" olarak anılacaktır) tarafından işletilmektedir. Sağlayıcı Dremel hakkında daha fazla bilgi web sitesindeki yazıdan bulunabilir.

1.2 Dremel, işbu Kullanım Koşullarını ve burada ayrıntılı olarak açıklanan hizmetlerin içeriğini herhangi bir zamanda makul bir bildirimde bulunmak suretiyle değiştirebilir ve/veya ekleme yapabilir. Kullanım Koşullarında değişiklik olması ve/veya bunlara eklemeler olması halinde, Dremel, Kullanıcı tarafından kayıt sırasında belirtilen e-posta adresine, Kullanım Koşullarının değişiklik yapılmış sürümünü hangi değişikliklerin yapıldığını açıkça belirterek gönderecektir. Kullanıcı, Kullanım Koşullarının değiştirilmiş ve/veya ekleme yapılmış sürümüne, bunları aldıktan sonra altı (6) hafta içinde itirazda bulunmazsa, Kullanıcının değiştirilmiş Kullanım Koşullarının geçerliliğini onayladığı kabul edilecektir. Dremel, değişikliği bildirirken Kullanıcı buna itiraz etmezse, onu herhangi bir geçerli sonuç hakkında bilgilendirmeyi taahhüt eder. Değiştirilen Kullanım Koşulları geçerlilik kazandığı andan itibaren, Kullanım Koşullarının önceki tüm sürümleri geçerliliğini yitirecektir. Kullanıcı buna rıza göstermezse, anlaşma değişmeyecektir. Değiştirilen Kullanım Koşullarının hükümlerinin veya sağlanacak hizmetlerin tanımındaki değişikliklerin Kullanıcı için makul bir gerekçeyle kabul edilemez olması durumunda, Kullanıcı, Dremel ile olan anlaşmayı derhal geçerli olmak üzere feshetme hakkına sahip olacaktır.


2. Hizmet teklifi ve sunumu

2.1 Uygulama, kayıtlı Kullanıcıya, teknik kullanılabilirlik kapsamında kendisi tarafından atanan veya seçilen Kullanıcı adı altında, diğer şeylerin yanı sıra çeşitli telemedya hizmetlerini kullanma imkanı sunar. Kullanıcı bahçe aletlerini ve elektrikli aletlerini Uygulamaya kaydedebilir ve Dremel garanti şartlarına tabi olarak Dremel elektrikli aletleri için bir garanti uzatması alır.


3. Kayıt işlemi

3,1. Kayıt, MyDremel Uygulamasına katılım ve kullanım ile ilgili olarak Kullanıcı ve Dremel arasında bir anlaşma teşkil eder. Sadece yetişkin Kullanıcılar Uygulamaya kaydolabilir. Reşit olmayan ve erişimi kalıcı olarak kısıtlanmış kişilerin kayıt olmalarına izin verilmez.

3.2 Kayıt işlemi için, mevcut bir Dremel Kimliği, ya da mevcut bir Dremel kimliği yoksa, Kullanıcı kimlik bilgilerinin girilmesini ve saklanmasını gerektiren yeni bir Dremel Kimliği gerekmektedir.
Kayıt işleminin tamamlanmasının ardından, Bosch Power Tools BV (Dremel), kayıt işlemi esnasında Kullanıcı tarafından sağlanan e-posta adresine bir onay bağlantısı içeren bir e-posta gönderecektir. Bu bağlantı ayrıca Genel Hüküm ve Koşulların yanı sıra Bosch Power Tools BV'nin Gizlilik Politikasını metin biçimi olarak içerecektir. Anlaşma koşulları Bosch Power Tools BV tarafından saklanacaktır.

3.3 Kullanıcının Dremel Kimliği ile başarılı bir şekilde kaydolmasından sonra, kayıt için gerekli veriler hesaptan gönderilecek ve ardından Uygulama kaydı tamamlanacaktır. Uygulama içinde Kullanıcı, kendi profiline başka Kullanıcı bilgisi de girebilecektir, ör. adı, adresi vb. Bu bilgiler zorunlu değildir.Zorunlu bilgiler * ile işaretlenmiştir. Anlaşma hükümleri Dremel tarafından saklanır.

Kullanıcı, kayıt sırasında kendisi tarafından sağlanan tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu taahhüt eder. Kullanıcı, profil bilgilerini güncelleyerek yaptığı herhangi bir değişikliği derhal Dremel'e bildirmekle yükümlüdür.

3,3. Her Kullanıcı bir Kullanıcı adı ile kaydolur. Birden fazla kayıt Kullanıcının Uygulamadan yasaklanmasına sebep olabilir.


4. Erişim bilgileri ve şifreler

4,1. Kullanıcı, Uygulamaya erişmek için gereken erişim bilgilerini ve şifreyi gizli tutmayı ve herhangi bir üçüncü şahıs Kullanıcı bilgilerini ve/veya şifresini öğrenirse Dremel'i derhal yazılı olarak bilgilendirmeyi taahhüt eder. Kusur kullanıcıda ise, üçüncü şahısların kullanımından kaynaklanan her türlü zarardan Kullanıcı sorumludur.

4,2. Kullanıcı, erişim bilgilerini ve/veya şifreyi herhangi bir üçüncü tarafa verirse, Dremel, 5.1 maddesi uyarınca Kullanıcının erişimini geçici veya kalıcı olarak engelleme veya Kullanıcı ile olan anlaşmayı derhal iptal etme, kaydını silme ve Kullanıcıyı gelecekte Uygulamayı kullanmaktan men etme hakkını saklı tutar.


5. Erişimi engelleme

5,1. Dremel, Uygulamayı kullanırken, söz konusu Kullanıcı bu Kullanım Koşullarını veya yürürlükteki yasayı ihlal ettiyse veya ederse veya Dremel'in Kullanıcının erişimini engellemek için başka bir meşru nedeni varsa, bu Kullanıcının Uygulamaya erişimini geçici veya kalıcı olarak engelleyebilir. Özellikle, bir Kullanıcının Uygulama içindeki tartışmaları art arda ve önemsiz bir şekilde kesintiye uğratması veya yarışmalara, ürün testlerine katılım koşullarına aykırı davranması durumunda başka bir meşru menfaat ortaya çıkar. Dremel, bir Kullanıcının engellenip engellenmeyeceğine ve ne kadar süreyle engelleneceğine karar verirken Kullanıcının meşru menfaatlerini dikkate alacaktır.

5.2 Dremel'in takdirine bağlı olarak, bir Kullanıcı engellenmeden önce kişisel bir mesaj (PM) ile de bilgilendirilebilir. Dremel, karar verirken Kullanıcıların meşru menfaatlerini dikkate alacaktır.

5,3. Geçici veya kalıcı bir engelleme durumunda, Dremel Kullanıcıyı Uygulamaya erişimden mahrum bırakır ve Kullanıcıyı e-posta ile bilgilendirir.

5,4. Geçici bir engelleme durumunda ise, Dremel, iletilen engelleme süresi geçtikten sonra erişim hakkını yeniden etkinleştirecektir. Kalıcı olarak engellenen bir erişim tekrar aktifleştirilemez.


6. Dremel'in Yükümlülüğü

6,1. Dremel, yalnızca kendisinin anlaşmadan doğan yükümlülüklerini kasıt veya ağır ihmal nedeniyle yerine getirmemesinden kaynaklanan zararlar ve cismani yaralanma veya sağlığa yönelik diğer zararlar durumunda Kullanıcıya karşı herhangi bir sınırlama olmaksızın sorumlu olacaktır. Yerine getirilmesi anlaşmanın uygun şekilde yürütülmesi için mutlak bir ön koşul olan ve müşterinin normalde yerine getirileceğine güvenebileceği yükümlülüklerin (önemli anlaşma yükümlülükleri/önemli yükümlülükler) ağır ihmal yoluyla ihlalinden, Dremel'in sorumluluğu öngörülebilir ve normal olarak meydana gelen hasarlarla sınırlıdır. Özellikle Dremel, herhangi bir dolaylı zarardan, kayıp kardan veya diğer saf mali kayıptan sorumlu değildir. Aksi takdirde, hafif ve ağır ihmal için sorumluluk kabul edilmez. Dremel'in Hollanda Ürün Sorumluluğu Yasası veya garantilerin kabulü kapsamındaki mevcut yükümlülükleri bundan etkilenmez.

6,2. Yukarıdaki yükümlülük sınırlamaları, Dremel'in yasal temsilcileri ve Dremel'in yükümlülüklerini gönüllü olarak yerine getirmeyi kabul eden kişiler tarafından bir görev ihlali durumunda da geçerli olacaktır. Dremel'in sorumluluğunun yukarıdaki hükümler kapsamında hariç tutulduğu durumda, bu aynı zamanda Dremel çalışanlarının ve Dremel'in yükümlülüklerini gönüllü olarak yerine getirmeyi kabul eden kişilerin kişisel sorumluluğu için de geçerli olacaktır.


7. Süre ve iptal

7,1. Anlaşma süresiz olarak geçerlidir. Hem Kullanıcı hem de Dremel, herhangi bir zamanda yazılı olarak herhangi bir gerekçe göstermeksizin Uygulamanın kullanımına ilişkin anlaşmayı feshetme hakkına sahiptir. Kullanıcıya Uygulamada saklanan verilerini kopyalamak için yeterli fırsatı sağlamak amacıyla Dremel, iptal e-postasının gönderildiği tarihten itibaren dört (4) hafta önceden bildirimde bulunarak bu tür bir iptal hakkına sahiptir.

7,2. Ek olarak, Dremel'in bu Kullanım Koşullarının 5. maddesi uyarınca kalıcı bir engelleme (olağanüstü fesih) hakkı olması koşuluyla, Dremel her zaman Kullanıcı anlaşmasını derhal yürürlüğe girecek şekilde tamamen veya kısmen feshetme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda madde 5.2'de açıklandığı gibi bir uyarı gerekli değildir.


8. Anlaşmanın devri

Dremel, bu anlaşmayı BW 2: 24 b) uyarınca Dremel Grubu içindeki bir bağlı kuruluşa devretme hakkını saklı tutar. Dremel, Kullanıcıyı bu tür bir anlaşma devri konusunda zamanında ve uygun bir şekilde bilgilendirecektir. Bir anlaşma devri durumunda, Kullanıcı, anlaşma devrinin bildiriminden itibaren dört (4) haftalık bir süreye uyularak Dremel'e yazılı olarak bildirilmesi gereken özel bir iptal hakkını saklı tutar. İptal, derhal, ancak en geç anlaşmanın devri sırasında geçerli olacaktır.


9. Diğer hükümler

9,1. Dremel, Uygulamanın (tamamen veya kısmen) sürekli olarak kullanılabilir olmasını sağlamakla yükümlü değildir. Ancak Dremel, mümkün olduğu sürece Uygulamayı sürekli olarak kullanılabilir durumda tutmaya çalışır. Özellikle bakım, güvenlik ve aşırı yüklenme ile ilgili olarak ve Dremel'in kontrolü dışındaki olaylarla (ör. elektrik kesintisi, mücbir sebepler, genel iletişim ağlarındaki arızalar, vb.), kısa süreli kesintiler meydana gelebilir veya Uygulamanın hizmetleri (tamamen veya kısmen) geçici olarak duraklatılabilir.

9,2. Taraflar arasındaki anlaşma için Hollanda hukuku geçerlidir. Müşteri bir tüketici ise, bu hukuk seçimi, daimi ikametgahının veya meskeninin bulunduğu devletin hukukunun amir hükümlerinin sağladığı korumadan müşterinin yoksun olmadığı sürece geçerlidir (yararlılık ilkesi). Viyana Satış Sözleşmesinin (CISG) geçerliliği hariç tutulmuştur.

9,3. Bu Kullanım Koşullarının bir veya daha fazla hükmünün geçersiz veya eksik olması halinde, kalan hükümler tam olarak yürürlükte kalacaktır.

9,4. Kullanıcı, Medeni Kanun (BW) bağlamında bir girişimci veya kamu hukuku kapsamında bir tüzel kişi veya kamu hukukuna tabi bir kuruluş ise, işbu Kullanım Koşullarından veya bunlarla bağlantılı olarak doğan tüm anlaşmazlıklar, Hollanda'nın Rotterdam kentindeki yetkili mahkemenin kararına tabidir. Aynı durum, Kullanıcı için genel yargı yetkisine sahip mahkemenin veya talepte bulunduğu esnada kendi daimi ikametgahının veya meskeninin Hollanda'da olmaması durumunda da geçerlidir.

9.5 Kullanıcı, Dremel'in makul olmayan bir şekilde reddedilemeyecek yazılı izni olmadan bu Kullanım Koşulları kapsamındaki yükümlülüklerini kısmen veya tamamen devretme hakkına sahip değildir.


10. Tüketici uyuşmazlık çözüm kurumu aracılığıyla uyuşmazlık çözümüne ilişkin bilgiler

Avrupa Komisyonu, çevrimiçi anlaşmazlık çözümü için bir platform sağlar (ODR platformu). Bu platform, çevrimiçi satış sözleşmelerinden ve çevrimiçi iş sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerine ilişkin uyuşmazlıkların mahkeme dışı çözümü için bir irtibat noktası olarak tasarlanmıştır. Bu platforma http://ec.europa.eu/consumers/odr/ adresinden erişilebilir.

Dremel'in bir tüketici anlaşmazlık çözüm kuruluşu nezdindeki herhangi bir anlaşmazlık çözüm sürecine katılma yükümlülüğü yoktur ve daha önce gönüllü olarak katılmamayı tercih etmiştir.