zum Seitenanfang

Dremel Veri Koruma Beyanı


1.    Veri Koruma Beyanı

Bosch Power Tools B.V. (metnin geri kalanında "Dremel", "Biz" ya da "Tarafımız" olarak anılacaktır) olarak, internet sayfalarımıza ve mobil uygulamalarımıza (birlikte "Çevrimiçi Ürün ve Hizmetler" olarak anılacaktır) hoş geldiniz demek isteriz. Şirketimize ve ürünlerimize göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.


2.    Dremel özel alanınıza saygı duyuyor

Kişisel verilerin işlenmesi bağlamında gizliliğinizin korunması ve ticari faaliyetlerimizle ilgili verilerin güvenliği, son derece önem verdiğimiz hususlar. Çevrimiçi Ürün ve Hizmetlerimizi ziyaret ettiğinizde toplanan kişisel verileriniz, tarafımızca gizli olarak ve mevcut yasal düzenlemelere uygun bir şekilde işlenir.

Veri koruma ve bilgi güvenliği, kurumsal politikamız dahilinde yer almaktadır.


3.    Kontrolör

Verilerinizin işlenmesinden sorumlu olan kontrolör DREMEL'dir; konuyla ilgili istisnalar işbu veri koruma beyanında ifade edilmiştir.


İletişim bilgilerimiz aşağıdaki gibidir:

DREMEL Europe

Bosch Power Tools B.V.

Konijnenberg 60

4825 BD Breda

Hollanda

Telefon numarası +31-(0)76-5795-000

Faks numarası +31-(0)76-5875-431

Çevrimiçi iletişim


4.    Kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması

4.1  İşlenilen veri kategorileri

Tarafımızca aşağıda belirtilen veri kategorileri işlenir:

•      İletişim bilgileri (örn., soyismi, telefon, e-posta, posta adresi, IP adresi)

•      Planlama ve düzenleme işlem verileri

4.2  İlkeler

Kişisel veri, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye ilişkin olan, soyismi, adres, telefon numarası, e-posta adresleri, temel sözleşme verileri, sözleşme muhasebe ve ödeme verileri gibi kişinin kimliğinin ifadesi olan her türlü bilgidir.

Kişisel verilerin (IP adresleri de dahil) tarafımızca toplanması, işlenmesi ve kullanılması, söz konusu işlem için hukuki bir dayanağın mevcut olması ya da sizin, tarafımıza - örneğin bir kayıt süreci bağlamında - konuyla ilgili onay vermiş olmanız durumunda gerçekleşir.

4.3  İşleme faaliyetinin amaçları ve hukuki dayanaklar

Kişisel verileriniz, tarafımızca ve görevlendirdiğimiz hizmet sağlayıcıları tarafından aşağıdaki amaçlar için işlenir:


4.3.1    Söz konusu Çevrimiçi Ürün ve Hizmetler'in kullanıma sunulabilmesi


(Hukuki dayanak: Sözleşme yükümlülüklerinin ifası. Geçerli olan koşullar: bağlantı).


4.3.2    İletişim formu kapsamında kullanıcı taleplerinin cevaplanması


(Hukuki dayanak: sözleşme yükümlülüklerinin ifası ya da ürün ve hizmetlerimizin iyileştirilmesi konusundaki meşru menfaatimiz).


4.3.3    Hizmetlerdeki arızaların giderilmesi ve güvenliğin sağlanması.


(Hukuki dayanak: veri güvenliği konusundaki hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi, ayrıca da hizmet arızalarının giderilmesi ve hizmetlerimizin güvenliği konularındaki meşru menfaatimiz).


4.3.4    Haklarımızın garanti altına alınması ve korunması.


(Hukuki dayanak: haklarımızın garanti altına alınması ve korunması konusundaki meşru menfaatimiz).


4.3.5    İzin verilen yasal çerçevede ya da onay temelli kendi reklamımızın yapılması, başkaları tarafından reklamımızın yapılması, ayrıca pazar araştırması ve erişim ölçümü.


(Hukuki dayanak: onay / veri koruma ve rekabet konularındaki yasal düzenlemelerle uyumlu olduğu sürece, doğrudan pazarlama konusundaki meşru menfaatimiz).


4.3.6    Önceden onayınızın alınması kaydıyla e-posta ve/veya telefon üzerinden ürün ve müşteri anketleri.

(Hukuki dayanak: onay).


4.3.7    Çekiliş ya da indirim kampanyalarıyla ilgili hüküm ve koşullara uygun bir şekilde çekiliş ya da indirim kampanyalarının yürütülmesi.


(Hukuki dayanak: sözleşme yükümlülüklerinin ifası).


4.3.8    Öncesinde alıcıdan onay alınması kaydıyla e-posta ya da SMS/MMS bülteninin gönderilmesi.

(Hukuki dayanak: onay).

4.4     Kayıt

Sözleşme ifasını gerektiren avantajlardan faydalanmak ya da bunlara erişmeyi istemeniz durumunda, kaydınız talep edilmektedir. Kayıt işlemi çerçevesinde sözleşmenin imzalanması ve ifası için gerekli olan kişisel veriler (örn., isim, soyismi, doğum tarihi, e-posta adresi, gerekirse tercih edilen ödeme şekli ve hesap sahibi bilgileri), bunlara ek olarak da gönüllü olarak sunulan bazı veriler tarafımızca toplanmaktadır. Mutlaka sunulması gereken veriler * işaretiyle işaretlenir.

4.5     Log dosyaları

İnterneti her kullandığınızda, bazı bilgiler internet tarayıcınızdan otomatik olarak iletilir ve tarafımızca log dosyalarına kaydedilir.

Söz konusu log dosyaları, arızaların tespitinde ve güvenlik amaçlı (örn., saldırı girişimlerinin açıklığa kavuşturulmasında) kullanılmak üzere 7 gün boyunca saklanır ve bu sürenin bitiminde silinir. Kanıt olarak kullanılmak üzere daha uzun bir süre saklanması gereken log dosyaları, ilgili olay açıklığa kavuşturulana kadar silinme işlemine tabi olmaz ve münferit durumlarda gerektiğinde soruşturma makamlarına aktarılabilir.

Log dosyalarında aşağıdaki bilgiler kaydedilir:

-    Çevrimiçi Ürün ve Hizmetler'e ulaşımda kullanılan cihazın IP adresi (internet protokolü adresi);

-    Üzerinden Çevrimiçi Ürün ve Hizmetler'in açıldığı web sitesinin internet adresi (kaynak ya da referans URL'si);

-    Üzerinden Çevrimiçi Ürün ve Hizmetler'e erişimin sağlandığı hizmet sunucusunun ismi;

-    Erişilen dosyaların, verilerin ismi;

-    Veri kullanımının tarih ve saati, süresi;

-    Aktarılan veri hacmi;

-    Yüklenmiş eklentiler de dahil olmak üzere kullanılan internet tarayıcısı işletim sistemi ve bilgileri (örneğin, Flash Player);

-    http durum kodu (örn., "talep gerekiyor" ya da "talep edilen dosya bulunamadı").

4.6     Çocuklar

Bu Çevrimiçi Ürün ve Hizmetler, 16 yaş altındaki çocuklara göre değildir.

4.7     Diğer kontrolörlere veri aktarımı

Temelde kişisel verilerinizin diğer kontrolörlere aktarımı için, söz konusu aktarım işleminin sözleşmenin ifası için gerekli olması, bizim ya da üçüncü tarafın konuyla ilgili meşru menfaatinin bulunması ya da sizin onay vermiş olmanız gerekmektedir. Hukuki dayanaklar ve alıcılar ya da alıcı kategorileri hakkında ayrıntılı bilgiyi "İşleme faaliyetinin amaçları ve hukuki dayanaklar" bölümünde bulabilirsiniz. Bu bağlamda üçüncü taraflar, Bosch Grubu dahilindeki diğer şirketler de olabilir. Verilerin üçüncü taraflara meşru menfaat temelinde iletilmesi durumunda, bu durum, işbu veri koruma bildiriminde açıklanır.


Ayrıca, yasal düzenlemeler ya da icrası kabil bir resmi emir ya da mahkeme emri nedeniyle bir zorunluluğun doğması durumunda da verilerinizin diğer kontrolörlere iletilmesi söz konusu olabilir.

4.7.1    Hizmet sağlayıcıları (genel)

Programlama ve veri barındırma gibi bazı görevler için harici hizmet sağlayıcılarını görevlendiriyoruz. Tarafımızca özenle seçilmiş olan söz konusu hizmet sağlayıcıları ayrıca, sakladıkları verilerin kullanımı ve korunması konularında tarafımızca düzenli olarak izlenir. Tüm hizmet sağlayıcıları, gizliliğin korunması ve ilgili yasal gerekliliklere uyum konusunda tarafımızca sorumlu tutulmaktadır. Hizmet sağlayıcıları, Bosch Grubu dahilindeki diğer şirketler de olabilir.

4.8       AEA dışındaki alıcılara aktarım

Kişisel verilerinizin tarafımızca AEA dışında bulunan alıcılara - üçüncü ülkelere - aktarımı da söz konusu olabilir.

Verilerin bu tür kurumlara aktarımı öncesinde, uygun bir veri koruma seviyesinin mevcut olduğu (örn., AB Komisyonunun ilgili ülke için çıkarmış olduğu uygunluk kararı temelinde ya da AB ile ortak arasındaki AB standart sözleşme maddeleri anlaşması temelinde) ya da tarafınızca aktarım onayının verilmiş olduğu tarafımızca garanti edilir.

Üçüncü ülke alıcılarının bir özetini ve uygun bir veri koruma düzeyi sağlayan özel olarak kabul edilen hükümlerin bir kopyasını alma hakkına sahipsiniz. Bunun için lütfen "İletişim bilgileri" kısmındaki ifadeleri dikkate alın.

4.9     Saklama süresi, verilerin saklanmasıyla ilgili yasal süreler

Verilerinizin saklanması Çevrimiçi Ürün ve Hizmetlerimizi ve bunlarla ilgili servisleri sağlamak için gerekli olduğu ya da verilerin saklanmasına devam edilmesi konusunda meşru menfaatimiz olduğu sürece (sözleşmenin ifası sonrasında da örneğin, posta ile pazarlama konusunda meşru bir menfaatimiz olabilir) verilerinizi saklıyoruz. Tüm diğer durumlarda, hukuki bir takım yükümlülüklerimizi yerine getirmek için saklamak durumunda olduğumuz veriler dışında tüm kişisel verileriniz silinir (örneğin vergi ve ticaret hukuku kapsamındaki saklama süreleri nedeniyle sözleşme, fatura gibi belgeleri belli bir süre saklama yükümlülüğümüz bulunmaktadır).


5.       Çekilişler ya da indirim kampanyaları

Gerçekleştirdiğimiz bir çekilişe ya da indirim kampanyasına katılmanız durumunda, verileriniz, kazanmış olduğunuz bilgisini size iletmek ve yasalarca izin verildiği ölçüde ya da konuyla ilgili onay vermiş olmanız durumunda, ürünlerimizin reklamını yapmak amacıyla kullanılır. Çekiliş ve indirim kampanyaları ile ilgili detaylı bilgileri ilgili katılım şartlarında bulabilirsiniz.


6.       Çerez kullanımı

Çevrimiçi Ürün ve Hizmetlerimiz çerçevesinde, çerez ve takip mekanizmaları kullanımı söz konusu olabilmektedir.

Çerezler, çevrimiçi ürün ya da hizmetlerimizi ziyaret ettiğinizde cihazınıza kaydedilen küçük metin dosyalarıdır.

Takip faaliyetleri, çeşitli teknolojilerin kullanımını gerektirir. Veriler tarafımızca özellikle de piksel teknolojileri/log kayıtları analizi çerçevesinde işlenir.

6.1     Kategoriler

Uygulamalarımızda iki farklı çerez kullanımı söz konusudur: çevrimiçi ürün ve hizmetlerdeki teknik fonksiyonların işlemesi için mutlaka gerekli olan çerezler ile çevrimiçi ürün ve hizmetlerdeki teknik fonksiyonların işlemesi için mutlaka gerekli olmayan çerez ve takip mekanizmaları.

Çevrimiçi ürün ve hizmetlerin kullanımı, temelde teknik açıdan gerekli olmayan çerezler olmadan da mümkündür.

6.1.1    Teknik açıdan gerekli çerezler

Teknik açıdan gerekli olan çerezler bizim için, Çevrimiçi Ürün ve Hizmetlerimizin teknik olarak kullanıma sunulmasını garantileyen çerezler anlamına gelir. Bunlar arasında örneğin, görsel ve işitsel içeriklerin sorunsuz bir şekilde oynatılabilmesi için veri kaydeden çerezler yer alır.

Bu çerezler ziyaretiniz sonunda silinir.

6.1.2    Teknik açıdan gerek duyulmayan çerezler ve takip mekanizmaları

Bu tür çerezler ve takip mekanizmaları, tarafımıza her bir durumda gerekli onayı vermiş olduğunuz takdirde kullanılır. Buradaki istisna çerez, gizlilik ayarınızın güncel durumunu kaydeden çerezdir (seçim çerezi). Bu çerez, meşru menfaat gerekçesiyle yerleştirilir.

Çerez ve izleme mekanizmalarını iki kategoriye ayırıyoruz:

6.2     Kolaylık çerezleri

Kullanımı kolaylaştıran bu çerezler, Çevrimiçi Ürün ve Hizmetlerimizde rahat gezinebilmenizi sağlar, örn. dil ayarlarınız bu çerezlerde saklanabilir.

6.3     Pazarlama çerezleri ve takip mekanizmaları

Genel

Pazarlama çerezleri ve izleme mekanizmalarının kullanımı, biz ve ortaklarımız tarafından size, kullanım davranışlarınız analizine dayanan, ilgi alanlarınıza dayalı teklifler sunmamızı sağlıyor:

- İstatistik:

İstatistik araçlarını kullanarak örneğin, sayfalarımızı kaç kez açtığınız bilgisine ulaşabiliyoruz.

- Dönüşüm izleme:

Web sitemize, bir dönüşüm izleme ortağımızın reklamı üzerinden ulaştıysanız, ilgili dönüşüm izleme ortağımız bilgisayarınıza bir çerez ("dönüşüm çerezi") yerleştirir. Bu çerezler genelde 30 gün sonra geçerliliklerini yitirir. Sayfalarımızdan bazılarını ziyaret etmeniz durumunda ve çerezin süresi henüz dolmamışsa, hem biz hem de ilgili dönüşüm izleme ortağımız, belli bir kullanıcının reklamı tıkladığını ve sitemize yönlendirildiğini fark edebiliriz. Bu durum, cihazlar üstü bir şekilde de gerçekleşebilir. Dönüşüm çerezleri yardımıyla elde edilen bilgiler, dönüşüm istatistiklerinin oluşturulması ve ilgili reklamı tıklamış ve dönüşüm izleme etiketi olan bir sayfaya yönlendirilmiş toplam kullanıcı sayısının belirlenmesi için kullanılır.

- Yeniden hedefleme:

Bu araçlar, reklam çerezleri ya da "web işaretçileri" olarak adlandırılan üçüncü taraf reklam çerezleri yardımıyla (piksel ya da izleme pikseli olarak da adlandırılan görünmez grafikler) veyahut benzer teknolojiler yardımıyla kullanım profillerini oluşturur. Bunlar, ilgi temelli reklam ve kullanıcının bazı reklamları ne sıklıkta gördüğünün kontrol edilmesi amaçlı kullanılır. İlgili sağlayıcı, araçla bağlantılı olarak verilerin işlenmesinden sorumlu kontrolördür. Araç sağlayıcıları ayrıca, yukarıda belirtilen amaçlar için üçüncü taraflara da bilgi aktarabilir. Lütfen bu bağlamda ilgili sağlayıcı firmanın veri koruma düzenlemelerini göz önünde bulundurun.

Söz konusu araçların kullanımında, verilerinizin, GDPR düzeyinde bir veri korumasının olmadığı, AEA dışındaki alıcılara (örneğin ABD'deki) aktarılabileceğini de lütfen göz önünde bulundurun. Konuyla ilgili detaylı bilgiyi pazarlama araçlarının tanımlarında bulabilirsiniz.

 

6.3.1   İsim: Optimizely

Sunucu: Optimizely Inc.; 631 Howard Street, Suite 100; San Francisco, CA 94105

İşlev: Çerez web siteleri arasında kullanıcı davranışlarını izleyebilir, UX testi

6.3.2    Monetate

İsim: Monetate


Sağlayıcı: Monetate Inc., 100 Crosby Street #402, New York, NY 10012, ABD.


Fonksiyon: Çerez, web siteleri arasında gerçekleşen kullanıcı davranışını izleyebiliyor, kullanılabilirlik testi


6.3.3   Google Analytics

İsim: Google Analytics


Sağlayıcı: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.


Fonksiyon: Kullanıcı davranışı analizi (sayfa görüntülemeleri, ziyaretçi ve ziyaret sayısı, indirmeler); oturum açmış Google kullanıcılarından gelen, cihazlar üstü bilgilere dayalı olarak anonim kullanıcı profillerinin oluşturulması (cihazlar arası izleme); anonim kullanıcı verilerinin Google tarafından sağlanan hedef kitleye özel bilgilerle zenginleştirilmesi; yeniden hedefleme; kullanılabilirlik testi; Google Ads ile bağlantılı olarak dönüşüm izleme ve yeniden hedefleme


6.3.4    Tealium

İsim: Tealium


Sağlayıcı: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 9212.


Fonksiyon: Kullanıcı arayüzü aracılığıyla web sitesi etiketlerinin yönetimi, web sitelerimizde program kodlarının entegrasyonu.


6.3.5    Hotjar

İsim: Hotjar


Sağlayıcı: Hotjar Ltd.,Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta.


Fonksiyon: Çerezler, kullanıcıların birden çok sayfada nasıl gezindiğini izleyebiliyor; heatmap'lerin (ısı haritalarının) oluşturulması, oturum kaydı, anketler.


6.3.6 Google AdSense

İsim: Google AdSense

Sağlayıcı: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD. ("Google").

Fonksiyon: Google Adsense, reklam yerleştirme, yeniden pazarlama, dönüşüm izleme konularında bize yardımcı olabiliyor

 

6.4       Çerez ve takip mekanizmalarının yönetimi

Çerez ve takip mekanizmaları ayarlarınızı tarayıcı içinde ve/veya özel alan ayarlarımızda yönetebilirsiniz.

Not: Yapacağınız ayarlar, sadece kullanılan tarayıcı için geçerli olacaktır.

6.4.1    Tüm çerezlerin devre dışı bırakılması

Tüm çerezleri devre dışı bırakmak istiyorsanız, lütfen tarayıcı ayarlarınıza gidin ve çerez ayarını devre dışı bırakın. Bunu yaptığınız takdirde web sitesi işlevselliğinin zarar görebileceğini göz önünde bulundurun.

6.4.2    Teknik açıdan gerek duyulmayan çerezler ve takip mekanizmaları ile ilgili olarak ayarlarınızın yönetimi

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, bir çerez katmanında, size sırayla konfor çerezlerinin, pazarlama çerezlerinin ya da izleme mekanizmalarının kullanımı konusunda tarafımıza izin verip vermediğiniz sorulur.

Gizlilik ayarlarımızda, vermiş olduğunuz onayı ileriye yönelik geçerli olacak şekilde iptal edebilir ya da onayınızı tarafımıza daha sonra verebilirsiniz.


7. Marketing Pixels

Adı: Meta Pixel

Sağlayıcı: Meta Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland

Çevrimiçi teklifimizde kişisel verilerinizin işlenmesi bağlamında kişisel verilerinizin Meta Pixel kullanılarak işlenmesinden, bizler Meta ile beraberce sorumluyuz.

Verilerin ortak işlenmesi sırasında Genel Veri Koruma Yönetmeliği uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle ilgili sorumluluklarımızı tanımlamak amacıyla, Meta ile bir ortak sorumluluk sözleşmesi imzaladık. Sözleşmenin temel noktalarını istediğiniz zaman aşağıdaki adreste görebilirsiniz: https://www.facebook.com/legal/control-ler_addendum. Bu sözleşme, Meta 'un dikkate alması gereken güvenlik önlemlerini (https://www.facebook.com/le-gal/terms/data_security_terms) ve Meta ile bir anlaşmazlık olursa veri sahiplerinin haklarının nasıl kullanılacağını düzenler.

 

İşlev: Meta, Meta Pixel üzerinden verdiğiniz izin temelinde kampanya raporları, dönüşüm izleme, tıklama etkinlikleri ve hedefli reklam üretmek amacıyla, HTTP başlıklarını (IP adresi, cihaz ve tarayıcı özellikleri, URL, yönlendiren URL'si, kişi olarak siz de dahil), Pixel'e özel veriler (Pixel kimliği ve Meta çerezi), tıklama davranışı, isteğe bağlı değerler (örneğin dönüşümler, sayfa türü), form alanı adları (örneğin bir hizmet veya ürün satın alınırken kullanılan "e-posta", "adres", "miktar") temel alarak, bizim web sitemiz haricinde kişisel verilerinizi işleme tabi tutar (yeniden hedefleme)

Meta'dan size ait kişisel verileri almayız, bunun aksine, web sitesinin hedef kitlesi ve reklam performansı hakkında anonimleştirilmiş kampanya raporları alırız.

Meta'dan ilgi alanına bağlı reklamlar almayı durdurmak için Meta web sitesindeki tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Alternatif olarak Digital Advertising Alliance vazgeçme sayfası http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN veya http://www.youronlinechoices.com web sitesi üzerinden üçüncü taraf çerez kullanımını devre dışı bırakabilirsiniz.

 


 

8. Social Sign In (sosyal ağlar üzerinden oturum açma)

Çevrimiçi Ürün ve Hizmetlerimiz'e Facebook Connect ve Twitter gibi "Social Sign In" uygulamaları üzerinden giriş yapma imkanı sunuyoruz.


Kaydolabilmek için ilgili sosyal ağ sayfasında yönlendirilir ve burada kendi verilerinizle giriş yapabilirsiniz. Bu, ilgili ağdaki hesabınızla hizmetimiz arasında bir bağlantı oluşturulduğu anlamına gelir. Bunu yapmanız durumunda, herkese açık profilinizden, e-posta adresinizden ve ağ arkadaşlarınızın kimlik etiketlerinden bilgiler, ayrıca - mümkün olması durumunda da - diğer veriler, sosyal ağ aracılığıyla tarafımıza iletilir.


Kayıt hizmetleri için kullanılmış olan sosyal ağa, giriş yapma durumunuz, tarayıcı bilginiz ve IP adresiniz gönderilir. Sosyal ağ sağlayıcı ya da sunucusu AB ya da AEA dışında bulunuyor olabilir (örn., ABD'de).


Tarafımız ve sosyal ağ hizmetleri arasında herhangi bir veri aktarımının gerçekleşmesini istemiyorsanız, sosyal oturum açma hizmetleri yerine kendi oturum açma hizmetlerimiz aracılığıyla oturum açın.


9. YouTube

Çevrimiçi Ürün ve Hizmetlerimiz'de 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, ABD adresinde mukim YouTube, LLC firması tarafından işletilen YouTube video platformu kullanılmaktadır ("YouTube"). YouTube, ses ve video dosyalarının oynatılmasını sağlayan bir platformdur.


Gömülü YouTube oynatıcısının yer aldığı Çevrimiçi Ürün ve Hizmetler sayfalarımızdan birine giriş yaptığınızda, video ya da ses dosyasının aktarılıp oynatılabilmesi için gömülü YouTube oynatıcısı YouTube'a bağlanır. Bu bağlamda tarayıcı verileri, sorumlu taraf olan YouTube'a aktarılır. YouTuba tarafından gerçekleştirilen bu tür bir veri işleme faaliyetinden tarafımız sorumlu değildir.


Gerçekleştirilen veri toplama faaliyetlerinin amaç ve kapsamı, verilerin YouTube tarafından nasıl işlendiği ve kullanıldığı ile ilgili bilgileri, bu konudaki haklarınızı ve seçebileceğiniz veri koruma opsiyonlarını YouTube'un veri koruma beyanından edinebilirsiniz.


10.     Harici bağlantılar

Çevrimiçi Ürün ve Hizmetlerimiz, bize bağlı olmayan sağlayıcılar gibi üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bağlantıya tıkladıktan sonra, bağlantının tıklanmasıyla üçüncü tarafa aktarılan kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması faaliyetleri üzerinde herhangi bir etkimiz bulunmamaktadır (örneğin, bağlantının bulunduğu sayfanın IP adresi ya da URL'si), zira üçüncü tarafların davranışları, doğal olarak kontrolümüz dışındadır. Bu tür kişisel verilerin üçüncü taraflarca işlenilmesi konusunda herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.


11.     Güvenlik

Gerek çalışanlarımız gerekse de tarafımızca görevlendirilen hizmet şirketleri, gizlilik ve geçerli veri koruma yasalarının hükümlerine uymakla yükümlüdür.

Uygun bir koruma seviyesinin sağlanması ve tarafımızca yönetilen verilerinizi, özellikle de kasıtsız ya da yasa dışı imha edilme, manipüle edilme, yitirilme, değiştirilme, yetkisizce ifşa edilme/yetkisizce erişilme gibi risklerden korumak için gerekli tüm teknik ve kurumsal önlemler tarafımızca alınmaktadır. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli iyileştirilmektedir.


12.     Kullanıcıların hakları

Haklarınızı kullanmak için lütfen "İletişim bilgileri" kısmındaki bilgileri kullanın. Bunun için lütfen, kimliğinizi açık ve net bir şekilde tanımlayabilmemizin mümkün olmasını sağlayın.

Bilgi edinme ve erişim hakkı

Verilerinizin tarafımızca işlenip işlenmediğine dair bilgi edinme ve şayet bir işleme söz konusuysa kişisel verilerinize erişme hakkınız bulunmaktadır.

Düzeltme ve silme hakkı

Doğru olmayan kişisel verilerinizin düzeltilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Yasal gereklilikler karşılandığı sürece, verilerinizin tamamlanmasını ya da silinmesini sağlama hakkına sahipsiniz.

Bu durum, hesapların çıkarılması ya da muhasebe amaçlı gerekli olan veyahut yasal saklama sürelerine tabi veriler için geçerli değildir. Bu tür verilere erişimin gerekli olmaması durumunda, verilerin işlenmesi kısıtlanır (bkz. aşağıdaki açıklamalar).

İşleme faaliyetlerinin kısıtlanması

Yasal gereklilikler karşılandığı sürece, verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

Veri taşınabilirliği

Yasal gereklilikler karşılandığı sürece, tarafımıza sunmuş olduğunuz verilerinizin yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilecek bir formatta tarafınıza aktarımını, teknik açıdan yapılabilir olduğu sürece de bu verilerin üçüncü taraflara aktarılmasını talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Onayın geri alınması

Verilerinizin işlenmesine onay vermiş olmanız durumunda, bu onayı geleceğe yönelik geçerli olacak şekilde istediğiniz zaman geri alma hakkına sahipsiniz. Bu durum, onayınızı geri almanız öncesindeki veri işleme faaliyetlerinin yasallığını etkilemez.


13.     Denetim kurumuna şikayet hakkı

Denetim kurumuna şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Bu bağlamda ikamet ettiğiniz şehir/eyalet için sorumlu olan veri koruma denetim kurumuna ya da tarafımız için sorumlu olan veri koruma denetim kurumuna başvurabilirsiniz. İlgili makam:

Eyalet Veri Koruma ve Bilgi Güvenliği Eyalet Sorumlusu

Adres:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

NL 2509 AJ Den Haag/Lahey

Telefon: + 31-70-88 88 500

Faks: + 31-70-88 88 501

E-posta: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl


14.     Veri Koruma Beyanı'nda yapılacak değişiklikler

Güvenlik ve veri koruma önlemlerimizde değişikliğe gitme hakkımız saklıdır. Böyle bir durumda veri koruma beyanımız da bu doğrultuda uyarlanır. Beyan, değişikliklere tabi olduğundan lütfen daima en güncel veri koruma beyanını dikkate alın.


15. İletişim bilgileri

Bizimle iletişime geçmek için "Kontrolör" kısmındaki adresi kullanabilirsiniz.

Haklarınızı kullanmak için lütfen aşağıdaki bağlantıyı kullanın: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTNB.

Veri koruma vakalarını bildirmek için lütfen aşağıdaki bağlantıyı kullanın: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin öneri ve şikayetleriniz için veri koruma sorumlumuz ile iletişime geçmenizi öneririz:

(C/ISP) Veri Koruma Sorumlusu

Bosch Grubu

P.O. Box 30 02 20

70442 Stuttgart

ALMANYA

ya da

şu adrese e-posta atın:DPO@bosch.com.

 

Yürürlüğe giriş tarihi: 24.05.2023

 

© Bosch Power Tools B.V. 2021, tüm hakları saklıdır