zum Seitenanfang

Stopka


Administrator stron internetowych Dremel

NAZWA I ADRES

DREMEL Europe
Bosch Power Tools B.V.
Konijnenberg 60
4825 BD Breda
The Netherlands

KONTAKT

Telefon  +31-(0)76-5795-000
Faks +31-(0)76-5875-431

KONTAKT ONLINE

FORMA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI

B.V.

OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA FIRMY

Jean-Paul Meeuwissen

DANE REJESTROWE

Kamer van Koophandel West-Brabant: 20066721 0000
Numer identyfikacji podatkowej (NIP): NL800824647B01
Rechtliche Hinweise


Informacje prawne

Informacje prawne Dremel

 

© Copyright

Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, obrazy, dźwięki, animacje i materiały wideo, jak również ich rozmieszczenie na witrynach internetowych Dremel objęte są prawem autorskim i innymi prawami pokrewnymi. Nie zezwala się na kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany lub udostępnianie zawartości wspomnianych witryn internetowych stronom trzecim do celów komercyjnych. Ponadto, na niektórych witrynach internetowych Dremel znajdują się należące do osób trzecich obrazy chronione prawem autorskim.

Informacje o znakach towarowych

O ile nie stwierdzono inaczej, wszystkie znaki towarowe na witrynach internetowych Dremel są chronione zgodnie z prawem znaków towarowych. Dotyczy to w szczególności marek Dremel, tabliczek znamionowych, logo firmy i emblematów. Marki i elementy projektowe wykorzystane na naszych stronach stanowią własność intelektualną Robert Bosch Power Tools GmbH, Niemcy.

Informacje o gwarancji

Niniejsza witryna internetowa została przygotowana z najwyższą starannością. Niemniej jednak nie można zagwarantować dokładności lub poprawności zawartych na niej informacji. Wszelka odpowiedzialność za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z niniejszej witryny internetowej jest wykluczona, z zastrzeżeniem umyślnego jej spowodowania lub rażącego niedbalstwa Dremel.

Informacje o licencjonowaniu

Własność intelektualna na witrynie internetowej Dremel, taka jak patenty, znaki i prawa autorskie, podlega ochronie. Niniejsza witryna nie udziela licencji na korzystanie z własności intelektualnej spółek należących do Grupy Dremel (Dremel) lub stron trzecich.

Informacja na temat internetowego systemu rozstrzygania sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę do rozstrzygania sporów online. Platforma ta ma pełnić funkcję miejsca pozasądowego rozstrzygania sporów, które dotyczą umownych zobowiązań wynikających z umów kupna-sprzedaży oraz umów o świadczenie usług zawieranych przez internet.

Platforma jest dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nie angażujemy się w ugody pozasądowe przed organami arbitrażu konsumenckiego.

Technologia

Wymagania techniczne

Dla optymalnego wyświetlania naszych witryn internetowych na Państwa komputerze i możliwości skorzystania ze wszystkich ich funkcji należy zadbać o zgodność z poniższymi wymaganiami:

Przeglądarka internetowa

Zalecamy korzystanie z następujących wersji przeglądarek: Internet Explorer 9.x lub nowszy, Mozilla Firefox 20.x lub nowszy, Google Chrome 30.0.x lub nowszy i Safari 5.x lub nowszy. W przypadku korzystania ze starszych wersji (na przykład Internet Explorer 6) funkcje związane z naszymi ofertami mogą być w niektórych przypadkach ograniczone.

Adobe® Reader

Na niektórych witrynach internetowych Dremel znajdują się dokumenty PDF. Do ich przeglądania niezbędny jest Adobe® Reader, który można pobrać ze strony: www.adobe.com

Pliki cookie („ciasteczka”)

Niektóre funkcje witryn internetowych Dremel wymagają włączenia obsługi plików cookie. Dlatego zalecamy włączenie obsługi plików cookie w przeglądarce. Dodatkowe uwagi dotyczące wykorzystania plików cookie można znaleźć w części Informacje o ochronie danych grupy Dremel.

W przypadku, gdyby chcieli się Państwo dowiedzieć więcej na temat używanych przez nas plików cookie, prosimy kliknąć odnośnik „Ustawienia plików cookie” w stopce. Strona, do której odsyła odnośnik „Ustawienia plików cookie” zawiera dodatkowe informacje na temat wykorzystywanych plików cookie. Ponadto, można skonfigurować wykorzystanie plików cookie.