zum Seitenanfang

Dremel adatvédelmi közlemény


1.    Adatvédelmi közlemény

A Bosch Power Tools B.V. (a továbbiakban: "Dremel", "Mi" vagy "Általunk") üdvözli Önt az internetes oldalain és a mobilalkalmazásaiban (együttesen "Online ajánlatoknak" is nevezzük őket). Köszönjük a cégünk és termékeink iránt tanúsított érdeklődését!


2.    A Dremel tiszteletben tartja magánéletét

Az üzleti adatok biztonsága, valamint a személyes adatok feldolgozása során a magánéletének a védelme kiemelt fontosságú szempont a számunkra. Az Online ajánlataink megtekintése során összegyűjtött személyes adatokat bizalmasan és kizárólag a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük.

Az adatvédelem és az információbiztonság vállalati irányelvünk részét képezi.


3.    Adatkezelő

Az adatok kezeléséért felelős adatkezelő a DREMEL; az ez alóli kivételeket ebben az adatvédelmi közleményben ismertetjük.


Elérhetőségeink a következők:

DREMEL Europe

A Bosch Power Tools B.V.

Konijnenberg 60

4825 BD Breda

The Netherlands

Telefon: +31-(0)76-5795-000

Fax: +31-(0)76-5875-431

Online kapcsolat


4.    Személyes adatok gyűjtése, kezelése és felhasználása

4.1  A kezelt adatkategóriák

A következő adatkategóriák kerülnek kezelésre:

•      kommunikációs adatok (pl. név, telefon, e-mail, cím, IP-cím)

•      az adattranzakció megtervezése és szabályozása

4.2  Alapelvek

A személyes adatok közé tartoznak bármely azonosított vagy azonosítható természetes személlyel kapcsolatos információk, például nevek, címek, telefonszámok, e-mail-címek, szerződéses törzsadatok, illetve szerződéses számlázási és fizetési adatok, amelyek a személyazonosság meghatározására szolgálhatnak.

Csak akkor gyűjtünk, kezelünk és használunk személyes adatokat (beleértve az IP-címeket is), ha erre törvényi jogalap van, vagy ha Ön – pl. regisztráció útján – a beleegyezését adta az ilyen személyes adatok kezeléséhez vagy felhasználásához.

4.3  Kezelési célok és jogalap

Mi, valamint az általunk megbízott szolgáltatók a személyes adatait a következő kezelési célokból kezeli:


4.3.1    Ezen Online ajánlatok nyújtása


(Jogalap: a szerződéses kötelezettségek teljesítése. A következő feltételek érvényesek: hivatkozás.)


4.3.2    Felhasználói kérések megválaszolása a kapcsolatfelvételi űrlap keretein belül


(Jogalap: a szerződéses kötelezettségek teljesítése vagy jogos érdek a termékek/szolgáltatások fejlesztése terén.)


4.3.3    A szolgáltatási hibák megoldása, valamint biztonsági okokból.


(Jogalap: jogi kötelezettségeink teljesítése az adatbiztonság és a szolgáltatási hibák megoldása terén, valamint az ajánlataink védelme érdekében fennálló jogos érdek.)


4.3.4    Jogaink megőrzése és védelme.


(Jogalap: jogos érdekünk részünkről jogaink megőrzése és védelme érdekében.)


4.3.5    Önreklám és mások által történő promóció, valamint piackutatás és elérés elemzés a jogilag megengedett vagy beleegyezésen alapuló hatókörön belül.


(Jogalap: hozzájárulás/jogos érdekünk a direkt marketingben, ha az az adatvédelmi és versenyjogi előírásokkal összhangban van.)


4.3.6    E-mailben és/vagy telefonon végzett termék- vagy vásárlói felmérések az Ön előzetes kifejezett beleegyezése alapján.

(Jogalap: hozzájárulás.)


4.3.7    Nyereményjátékok vagy kedvezményes kampányok lebonyolítása a nyereményjátékok vagy kedvezményes kampányok vonatkozó feltételeinek megfelelően.


(Jogalap: a szerződéses kötelezettségek teljesítése.)


4.3.8    E-mail vagy SMS/MMS hírlevél küldése a címzett beleegyezésével.

(Jogalap: hozzájárulás.)

4.4     Regisztráció

Ha a szerződés teljesítéséhez szükséges juttatásokat igénybe szeretné venni vagy szeretne azokhoz hozzájutni, akkor regisztrációt kérünk. A regisztráció során összegyűjtjük a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat (pl. vezeték- és utónév, születési idő, e-mail-cím, adott esetben az előnyben részesített fizetési mód vagy a számlatulajdonos adatai), valamint esetlegesen további, önkéntesen megadott adatokat is gyűjtünk. A kötelezően megadandó információkat * jelöli.

4.5     Naplófájlok

Minden alkalommal, amikor az internetet használja, böngészője továbbít bizonyos információkat, amelyeket úgynevezett naplófájlokban tárolunk.

A naplófájlokat a szolgáltatás megszakításainak meghatározása érdekében és biztonsági okokból (például a támadási kísérletek kivizsgálása érdekében) 7 napig tároljuk, és utána töröljük őket. A bizonyítási okokból karbantartandó naplófájlokat a vonatkozó esemény lezárásáig kizárjuk a törlésből, és eseti alapon továbbadhatjuk a nyomozó hatóságoknak.

A naplófájlokba a következő információk kerülnek mentésre:

-    az Online ajánlat eléréséhez használt végberendezés IP-címe (az internetes protokoll címe);

-    annak a weboldalnak az internetes címe, amelyről az Online ajánlatot elérik (úgynevezett származási URL vagy hivatkozó URL);

-    az Online ajánlat eléréséhez használt szolgáltató neve;

-    az elért fájlok és információk neve;

-    az adatok lekérésének dátuma, időpontja és időtartama;

-    az átvitt adatok mennyisége;

-    az operációs rendszer és információk a használt internetböngészőről, beleértve a telepített kiegészítőket (pl. Flash Player) is;

-    a http állapotkód (pl. "A kérés sikeres" vagy "A kért fájl nem található").

4.6     Gyermekek

Ez az Online ajánlat 16 év feletti személyek számára készült.

4.7     Adatok továbbítása más adatkezelőknek

Az Ön személyes adatait alapvetően csak akkor továbbítjuk más adatkezelőknek, ha ez szerződéses kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy ha nekünk magunknak vagy harmadik félnek jogos érdekünk fűződik az adatátvitelhez, illetve ha Ön a beleegyezését adta. A jogalapra és a címzettekre vagy a címzettek kategóriáira vonatkozó részletek a Kezelési célok és jogalap című részben találhatók. Harmadik felek lehetnek a Bosch csoport más vállalatai is. Ha az adatokat indokolt érdek alapján továbbítjuk harmadik feleknek, ezt az adatvédelmi közlemény ismerteti.


Ezenkívül az adatok továbbíthatók más adatkezelőknek, amikor erre jogszabályi előírások, illetve végrehajtható közigazgatási vagy bírósági végzések miatt kötelezettek vagyunk.

4.7.1    Szolgáltatók (általános)

Külső szolgáltatókat vonunk be olyan feladatokba, mint a programozás és az adatszolgáltatás. Gondosan megválasztottuk ezeket a szolgáltatókat, és rendszeresen figyelemmel kísérjük őket, különös tekintettel az általuk tárolt adatok gondos kezelésére és védelmére. Minden szolgáltató köteles fenntartani a titoktartást és betartani a törvényi előírásokat. A szolgáltatók lehetnek a Bosch csoport más vállalatai is.

4.8       Továbbítás az EGT-n kívüli címzetteknek

Lehetséges, hogy személyes adatokat továbbítunk az EGT-n kívüli címzetteknek, úgynevezett harmadik országokba.

Ilyen esetekben az adattovábbítást megelőzően biztosítjuk, hogy vagy az adat címzettje megfelelő szintű adatvédelmet biztosítson (pl. az Európai Bizottság által az adott országra vonatkozó megfelelőségi döntés vagy az úgynevezett EU-modell záradékokon alapuló megállapodás a címzettel), vagy hogy Ön hozzájáruljon az továbbításhoz.

Ön jogosult arra, hogy áttekintést kapjon a harmadik országbeli címzettekről, valamint másolatot kapjon a megfelelő szintű adatvédelmet biztosító, kifejezetten elfogadott rendelkezésekről. Ehhez használja a Kapcsolat részben található információkat.

4.9     A tárolás időtartama, megőrzési időszakok

Elsődlegesen addig tároljuk az adatait, amíg az online ajánlataink és kapcsolódó szolgáltatásaink nyújtásához szükséges, vagy addig, amíg jogos érdekünk van az adatok tárolására (pl. szerződéses kötelezettségeink teljesítése után is jogos érdekünk lehet a postai marketingben). Minden más esetben töröljük az Ön személyes adatait, kivéve azokat az adatokat, amelyeket a jogi kötelezettségek teljesítése érdekében kötelesek vagyunk tárolni (pl. az adó- és kereskedelmi törvények szerinti megőrzési idő miatt kötelesek vagyunk bizonyos ideig rendelkezésre állni olyan dokumentumokkal, mint a szerződések és a számlák).


5        Nyereményjátékok vagy kedvezményes kampányok

Abban az esetben, ha részt vesz valamely nyereményjátékban vagy kedvezményes kampányunkban, az adatait arra használjuk, hogy tájékoztassuk Önt a megnyert nyereményekről, valamint termékeink reklámozása céljából a törvény által megengedett mértékben vagy az Ön beleegyezésével. A nyereményjátékokkal vagy kedvezményes kampányokkal kapcsolatos információk megtalálhatók a részvételi feltételekben.


6.       A sütik használata

Online szolgáltatásunkkal összefüggésben sütik és nyomkövetési mechanizmusok használatára kerülhet sor.

A sütik kis szöveges fájlok, amelyek akkor tárolódnak az eszközén, amikor ellátogat Online szolgáltatásunkba.

A nyomon követés különböző technológiák segítségével lehetséges. Különösen pixel technológiával és/vagy a naplófájlelemzés során dolgozunk fel információkat.

6.1     Kategóriák

Megkülönböztetünk olyan sütiket, amelyek kötelezően szükségesek az Online szolgáltatás műszaki funkcióihoz, valamint olyan sütiket és nyomkövető mechanizmusokat, amelyek nem kötelezőek az Online szolgáltatás műszaki funkcióihoz.

Az Online szolgáltatás általában az olyan sütik nélkül is használható, amelyek nem műszaki célokat szolgálnak.

6.1.1    Műszaki okokból szükséges sütik

Műszaki okokból szükséges sütik alatt olyan sütiket értünk, amelyek nélkül az Online szolgáltatás műszakilag ellátása nem biztosítható. Ide tartoznak például az olyan sütik, amelyek adatokat tárolnak a videó- vagy hangfelvétel zökkenőmentes lejátszásának biztosítása érdekében.

Az ilyen sütik törlésre kerülnek, amikor elhagyja a weboldalt.

6.1.2    Műszaki okokból nem szükséges sütik és követési mechanizmusok

Csak akkor használunk sütiket és nyomkövető mechanizmusokat, ha ezekhez minden esetben előzetes a beleegyezését adta. Ezek alól kivételek az a süti, amely elmenti az adatvédelmi beállítások aktuális állapotát (kiválasztási süti). Ezt a sütit jogos érdek alapján állítjuk be.

E sütik és követési mechanizmusok tekintetében két alkategóriát különböztetünk meg:

6.2     Kényelmi sütik

Ezek a sütik megkönnyítik a működést, és így lehetővé teszik az Online szolgáltatásunk kényelmesebb böngészését; például nyelvi beállításai szerepelhetnek ezekben a sütikben.

6.3     Marketing sütik és nyomkövetési mechanizmusok

Általános információk

Marketing sütik és nyomkövetési mechanizmusok használatával a felhasználói viselkedés elemzéséből következően mi és partnereink az Ön érdeklődésén alapuló ajánlatokat tudunk mutatni Önnek:

- Statisztika:

Statisztikai eszközök alkalmazásával mérjük pl. az oldalmegtekintések számát.

- Konverziókövetés:

Konverziókövető partnereink sütiket helyeznek el a számítógépen ("konverziós süti"), ha weboldalunkra az adott partner hirdetése révén jutott el. Ezek a sütik általában 30 nap elteltével már nem érvényesek. Ha meglátogatja weboldalunk bizonyos oldalait, és a süti még nem járt le, mi és az érintett konverziós partner felismerhetjük, hogy egy bizonyos felhasználó rákattint a hirdetésre, és ezáltal átirányításra került a weboldalunkra. Ez több eszközön is elvégezhető. A konverziós süti segítségével megszerzett információk célja a konverziós statisztikák összeállítása és az összes olyan felhasználó összesített számának rögzítése, akik rákattintottak a megfelelő reklámra, és akiket egy konverziókövető címkével ellátott webhelyre irányítottak át.

- Retargeting:

Ezek az eszközök felhasználói profilokat hoznak létre hirdetési sütik vagy harmadik féltől származó hirdetési sütik, ún. "webjelzők" (láthatatlan grafikák, amelyet pixeleknek vagy nyomkövető pixeleknek is neveznek), illetve összehasonlítható technológiák segítségével. Ezeket az érdeklődésen alapuló hirdetésekre és annak szabályozására használják, hogy a felhasználó milyen gyakorisággal nézzen meg bizonyos hirdetéseket. Az érintett szolgáltató az adatkezelésért felelős adatkezelő az eszközzel kapcsolatban. Az eszközök szolgáltatói harmadik feleknek is közzétehetnek információkat a fent említett célok érdekében. Ebben az összefüggésben vegye figyelembe az érintett szolgáltató adatvédelmi közleményeit.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az eszközök használata magába foglalhatja adatainak az EGT-n kívüli címzetteknek való továbbítását is, ahol a GDPR szerint nincs megfelelő szintű adatvédelem (pl. USA). További részletekért tekintse meg az egyes marketingeszközök alábbi leírását.

6.3.1    Név: Optimizely

Szolgáltató: Optimizely Inc.; 631 Howard Street, Suite 100; San Francisco, CA 94105
Rendeltetés: A süti a felhasználói magatartást követi nyomon különböző weboldalakon, UX-tesztelés

6.3.2    Monetate

Név: Monetate


Szolgáltató: Monetate Inc., 100 Crosby Street #402, New York, NY 10012, USA.


Funkció: a süti nyomon követheti a felhasználók viselkedését a webhelyeken, UX tesztelés


6.3.3    Google Analytics

Név: Google Analytics


Szolgáltató: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.


Funkció: a felhasználói viselkedés elemzése (oldalmegtekintések, látogatók és látogatások száma, letöltések), álneves felhasználói profilok létrehozása a regisztrált Google-felhasználók több eszközön keresztüli információi alapján (eszközökön keresztüli nyomon követés), álneves felhasználói adatok gazdagítása a Google által nyújtott csoportspecifikus információk céljával, retargeting, UX tesztek, konverziókövetés és retargeting a Google Ads szolgáltatással kapcsolatban


6.3.4    Tealium

Név: Tealium


Szolgáltató: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 9212.


Funkció: webhelycímkék kezelése felhasználói felületen keresztül, programkódok integrálása weboldalunkon.


6.3.5    Hotjar

Név: Hotjar


Szolgáltató: Hotjar Ltd.,Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta.


Funkció: a sütik nyomon követhetik, hogyan böngésznek a felhasználók több oldalon; hőtérképek készítése, munkamenetek rögzítése, felmérések/közvélemény-kutatások.


6.3.6 Google AdSense

Név: Google AdSense

Szolgáltató: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. ("Google").

Funkció: a Google Adsense segíthet nekünk hirdetéselhelyezéssel, remarketinggel és konverziókövetéssel

 

6.4       Sütik és nyomkövetési mechanizmusok kezelése

A sütik és a nyomkövetési mechanizmus beállításait a böngészőben és/vagy adatvédelmi beállításainkban kezelheti.

Megjegyzés: az elvégzett beállítások csak az adott esetben használt böngészőre vonatkoznak.

6.4.1    Az összes süti deaktiválása

Ha az összes sütit deaktiválni kívánja, akkor kapcsolja ki a sütiket a böngésző beállításaiban. Felhívjuk figyelmét, hogy ez befolyásolhatja a weboldal funkcionalitását.

6.4.2    A beállításainak kezelése a műszaki okokból nem szükségesek sütik és nyomkövetési mechanizmusok tekintetében

Webhelyeink látogatása során süti szinten megkérdezik, hogy hozzájárul-e bármilyen kényelmi sütik, marketing sütik vagy nyomkövető mechanizmusok használatához.

Adatvédelmi beállításainkban visszavonhatja a beleegyezést a jövőre nézve vagy később megadhatja beleegyezését.


7. Marketing Pixels

Név: Meta-képpont

Szolgáltató: Meta Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland

A Facebook vállalattal együtt mi felelünk az Ön személyes adatainak a Meta-képpont szolgáltatás használatával kínált online ajánlatunk keretében történő kezeléséért.

Annak érdekében, hogy a közös kezelésre vonatkozóan meghatározzuk az általános adatvédelmi rendeletnek megfelelő kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos felelősségi köröket, közös felelősségről szóló megállapodást kötöttünk a Meta vállalattal. A megállapodás legfontosabb pontjai bármikor megtekinthetők a következő hivatkozáson: https://www.facebook.com/legal/control-ler_addendum. Konkrétan a megállapodás szabályozza azokat a biztonsági intézkedéseket, melyeket a Meta vállalatnak figyelembe kell vennie (https://www.facebook.com/le-gal/terms/data_security_terms), továbbá azt, hogy az érintettek jogai hogyan érvényesíthetők a Meta vállalattal szemben.

 

Működés: A Meta az Ön hozzájárulása alapján a következő célokból kezeli az Ön személyes adatait a Meta-képpont szolgáltatáson keresztül: kampányjelentések generálása, konverziókövetés, kattintási események és célzott hirdetések weboldalunkon kívül történő megjelenítése (retargeting) HTTP fejlécek alapján (beleértve az IP-címet, az eszköz és a böngésző tulajdonságait, az URL-t, hivatkozó URL-t, az Ön személyét), képpontspecifikus adatok (beleértve a képpont-azonosítót és a Meta sütijét), kattintási viselkedés, opcionális értékek (például konverziók, laptípus), űrlapmezők nevei (pl. „e-mail”, „cím”, „mennyiség” termék vagy szolgáltatás vásárlása esetén).

Semmilyen Önre vonatkozó személyes adatot nem kapunk a Meta vállalattól, hanem anonimizált kampányjelentéseket kapunk a weboldal célközönségéről és a hirdetések teljesítményéről.

Ön leállíthatja a Meta vállalattól származó, érdeklődésen alapuló hirdetések megjelenítését úgy, hogy megváltoztatja a hirdetési beállításait a Meta weboldalán. Másik lehetőségként letilthatja a harmadik féltől származó sütik használatát úgy, hogy ellátogat a Digital Advertising Alliance http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN címen található leiratkozási oldalára, illetve a http://www.youronlinechoices.com weboldalra.

 


 

8. Közösségi bejelentkezés (bejelentkezés közösségi hálózatokon keresztül)

Lehetőséget kínálunk arra, hogy Online ajánlatainkba úgynevezett közösségi bejelentkezésekkel jelentkezzen be (például a Facebook Connect és a Twitter).


A regisztráció érdekében átirányításra kerül a megfelelő közösségi hálózat oldalára, ahová bejelentkezhet az adataival. Ez azt jelenti, hogy az adott hálózaton lévő fiókja összekapcsolódik a szolgáltatásunkkal. Ennek során a nyilvános profiljából, az e-mail-címéből és a hálózati barátok azonosító címkéiből származó információk, valamint adott esetben további adatok kerülnek továbbításra a közösségi hálózaton keresztül.


A regisztrációhoz használt közösségi hálózat cserébe megkapja a bejelentkezési állapotát, a böngésző adatait és az IP-címét. A közösségi hálózat szolgáltatója vagy kiszolgálója az EU-n vagy az EGT-n kívül is elhelyezkedhet (pl. az Egyesült Államokban).


Ha nem szeretné, hogy adatátvitel történjel köztünk és a közösségi hálózati szolgáltatások között, akkor a közösségi bejelentkezési szolgáltatások helyett a saját bejelentkezési szolgáltatásainkkal jelentkezzen be.


9. YouTube

Online ajánlataink a YouTube videoplatformját használják, amelyet a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA ("YouTube") üzemeltet. A YouTube egy olyan platform, amely lehetővé teszi audio- és videofájlok lejátszását.


Amikor belép az Online ajánlataink egy olyan webhelyére, amely egy beágyazott YouTube-lejátszót tartalmaz, akkor ez kapcsolatot létesít a YouTube-bal, így a video- vagy audiofájl továbbítható és játszható le. Ennek során az adatok a YouTube-nak mint adatkezelőnek kerülnek továbbításra. Nem vagyunk felelősek az ilyen adatok YouTube általi kezeléséért.


A gyűjtött adatok hatóköréről és céljáról, a YouTube további adatkezeléséről és felhasználásáról, az Ön jogairól és az Ön által választott adatvédelmi lehetőségekről a YouTube adatvédelmi közleményében találhat további információt.


10. Hírlevél jóváhagyással; elállás joga

Online ajánlataink keretein belül feliratkozhat hírlevelekre. Az úgynevezett kettős jóváhagyási lehetőséget biztosítjuk, ami azt jelenti, hogy hírlevelet csak e-mailben, mobil csevegő (például WhatsApp) alkalmazásban, SMS-ben vagy leküldéses értesítésben küldünk Önnek, miután az értesítésben található hivatkozásra kattintva kifejezetten megerősítette a hírlevél szolgáltatás aktiválását. Abban az esetben, ha nem szeretne többé hírlevelet kapni, bármikor felmondhatja feliratkozását a beleegyezésének visszavonásával. Visszavonhatja beleegyezését a hírlevelek küldéséhez az adott hírlevélben küldött hivatkozásra kattintva vagy az online ajánlat adminisztratív beállításai között. Alternatív megoldásként vegye fel velünk a kapcsolatot a Kapcsolat részben található elérhetőségeken keresztül.


11.     Külső hivatkozások

Online ajánlataink tartalmazhatnak hivatkozásokat harmadik felek internetes oldalaira, különösen olyan szolgáltatókhoz, akik nem állnak kapcsolatban velünk. A hivatkozásra kattintva nincs nincs hatásunk a harmadik félre mutató hivatkozásra kattintással továbbított személyes adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására (például annak a webhelynek az IP-címe vagy URL-címe, amelyen a hivatkozás található), mivel harmadik felek magatartása természetesen általunk nem ellenőrizhető. Nem vállalunk felelősséget a személyes adatok harmadik felek általi kezeléséért.


12.     Biztonság

Munkatársaink és a nevünkben szolgáltatásokat nyújtó vállalatok kötelesek titoktartásra és az alkalmazandó adatvédelmi törvények betartására.

Minden szükséges műszaki és szervezeti intézkedést megteszünk a megfelelő szintű biztonság biztosítása és az általunk kezelt adatainak védelme érdekében, különös tekintettel a nem szándékos vagy jogellenes megsemmisítés, manipuláció, elvesztés, változtatás, illetéktelen nyilvánosságra hozatal vagy illetéktelen hozzáférés kockázata ellen. Biztonsági intézkedéseinket a műszaki fejlődésnek megfelelően folyamatosan fejlesztjük.


13.     Felhasználói jogok

Jogainak érvényesítéséhez használja a Kapcsolat részben megadott információkat. Ennek során győződjön meg arról, hogy a személye egyértelműen azonosítható-e.

Az információkhoz és a hozzáféréshez való jog

Önnek joga van tőlünk megerősítést kérni arról, hogy személyes adatait kezelik-e vagy sem, illetve hogy előbbi esetben hozzáférjen személyes adataihoz.

A helyesbítéshez és törléshez való jog

Önnek joga van a pontatlan személyes adatok helyesbítéséhez. Amennyiben a törvényi előírások teljesülnek, joga van az adatok kiegészítéséhez vagy törléséhez.

Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyek számlázási vagy számviteli célból szükségesek, vagy amelyekre törvényi megőrzési idő vonatkozik. Ha azonban az ilyen adatokhoz való hozzáférés nem szükséges, akkor azok kezelése korlátozott (lásd a következőket).

A kezelés korlátozása

Amennyiben a törvényi előírások teljesülnek, joga van az adatok kezelésének korlátozásához.

Adathordozhatóság

Amennyiben a törvényi előírások teljesülnek, kérheti a nekünk megadott adatok átadását strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban, vagy – ha ez műszakilag megvalósítható –, akkor kérheti ezen adatokat továbbítását harmadik félnek.

A hozzájárulás visszavonása

Abban az esetben, ha hozzájárult az adatainak kezelésébe, joga van a jövőben bármikor visszavonni ezt a hozzájárulást. Az Ön általi visszavonás előtti adatkezelés törvényessége változatlan marad.


14.     Panasz benyújtásának joga felügyeleti hatóságnál

Önnek joga van panaszt benyújtani egy felügyeleti hatóságnál. Fellebbezhet a lakóhelyéért vagy a lakóhelye szerinti államért felelős felügyeleti hatóságnál, vagy az értünk felelős felügyeleti hatóságnál. Ez a következő:

Adatvédelemért és az információszabadságért felelős állami biztos

Cím:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

NL 2509 AJ Den Haag/The Hague

Telefon: + 31-70-88 88 500

Fax: + 31-70-88 88 501

E-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl


15.     Az adatvédelmi közlemény változásai

Fenntartjuk a jogot a biztonsági és adatvédelmi intézkedések megváltoztatására. Ilyen esetekben ennek megfelelően módosítjuk az adatvédelmi közleményünket. Ezért vegye figyelembe az adatvédelmi közleményünk jelenlegi verzióját, mivel ez változhat.


16. Kapcsolat

Ha kapcsolatba szeretne lépni velünk, kérjük, hogy keressen meg minket az "Adatkezelő" részben megadott címen.

Jogainak érvényesítéséhez használja a következő hivatkozást: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTNB.

Az adatvédelmi események bejelentéséhez használja a következő hivatkozást: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos javaslatokkal és panaszokkal kapcsolatban javasoljuk, hogy forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz:

(C/ISP) adatvédelmi tisztviselő

Bosch-Group

P.O. Box 30 02 20

70442 Stuttgart

NÉMETORSZÁG

vagy

mailto:DPO@bosch.com.

 

Hatálybalépés dátuma: 2020. 10. 29.

 

© Bosch Power Tools B.V. 2021, minden jog fenntartva