1. Pranešimas apie duomenų apsaugą

SIA „Robert Bosch“ (toliau – „Bosch“ arba „mes“, „mūsų“) vardu sveikiname jus mūsų interneto puslapiuose ir mobiliosiose programėlėse (toliau taip pat kartu vadinami „internetiniais pasiūlymais“). Dėkojame, kad domitės mūsų įmone ir produktais.

 

2. „Bosch“ gerbia jūsų privatumą

Mums rūpi jūsų privatumo apsauga tvarkant asmens duomenis ir visų verslo duomenų saugumas. Mes tvarkome asmens duomenis, kurie buvo surinkti jums lankantis mūsų internetiniuose pasiūlymuose, konfidencialiai ir tik pagal teisės aktų nuostatas.

Duomenų apsauga ir informacijos saugumas yra įtraukti į mūsų įmonių politiką.

 

3. Duomenų tvarkytojas

„Bosch“ yra duomenų tvarkytojas, atsakingas už jūsų duomenų tvarkymą; išimtys pateiktos šiame pranešime apie duomenų apsaugą.

Mūsų kontaktiniai duomenys: „Robert Bosch“ SIA, Mūkusalas iela 101, Mūkusalas iela 101, Rīga, LV-1004, rblv@lv.bosch.com, +371 67802080.

 

4. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas ir naudojimas

4.1. Tvarkomų duomenų kategorijos

Tvarkomos šios duomenų kategorijos:

 • Ryšių duomenys: vardas, pavardė, telefonas, el. paštas, adresas;
 • Registravimo duomenys / protokolas: IP adresas;
 • Pagrindiniai sutarties duomenys (pvz., sutarties santykiai, sutartimi numatytos ar gaminio palūkanos);
 • Kliento istorija;
 • Transakcijų, sutarties apskaitos ir mokėjimo duomenys;
 • Prisijungimo duomenys (prekiautojams).

4.2. Principai

Asmens duomenis sudaro visa informacija, susijusi su identifikuotu arba identifikuojamu fiziniu asmeniu, kuri apima, pvz., vardus ir pavardes, adresus, telefono numerius, el. pašto adresus, bendruosius sutarčių duomenis, sutarčių apskaitos ir mokėjimo duomenis, kurie yra asmens tapatybės išraiška.

Mes renkame, tvarkome ir naudojame asmens duomenis (įskaitant IP adresus) tik tada, kai yra nustatytas teisinis pagrindas tai daryti arba jei davėte sutikimą tvarkyti ar naudoti asmens duomenis atitinkamu klausimu, pvz., registruojant.

 

4.3. Tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Mes ir mūsų pasamdyti paslaugų teikėjai tvarkome jūsų asmens duomenis šiais tvarkymo tikslais:

 

Šių Internetinių pasiūlymų teikimas

Remonto paslaugų teikimas klientui

(Teisinis pagrindas: teisės aktų, susijusių su garantijomis, laikymasis ir (arba) sutartinių įsipareigojimų laikymasis, priklausomai nuo konkretaus atvejo)

 

Šių Internetinių pasiūlymų teikimas

(Teisinis pagrindas: sutartinių įsipareigojimų įvykdymas. Taikomos šios sąlygos: [Nuoroda].).

 

Klientų apklausos
Apklausos apie produktą arba klientų apklausos atliekamos el. paštu ir (arba) telefonu, gavus jūsų aiškų išankstinį sutikimą.

(Teisinis pagrindas: sutikimas).

 

Apskaitos ir mokėjimų tvarkymas

(Teisinis pagrindas: teisinių įsipareigojimų įvykdymas).

 

Savo teisių apsaugojimas ir gynimas.

(Teisinis pagrindas: teisėti savo teisių apsaugojimo ir gynimo interesai).

4.4. Registravimas

Jei norite naudotis privilegijomis, dėl kurių reikia sudaryti sutartį arba gauti prie jų prieigą, prašome užsiregistruoti. Jums registruojantis renkame asmens duomenis, reikalingus sutarčiai įvykdyti (pvz., vardas, pavardė, gimimo data, el. pašto adresas, jei taikoma, informacija apie pageidaujamą mokėjimo būdą arba sąskaitos turėtoją), taip pat, jei taikoma, papildomi savanoriškai teikiami duomenys savanoriškai. Privaloma informacija pažymėta *.

 

4.5. Žurnalo failai

Kiekvieną kartą jums naudojantis internetu jūsų naršyklė perduoda tam tikrą informaciją, kurią laikome vadinamuosiuose žurnalo failuose.

Žurnalo failus 10 dienų laikome paslaugų sutrikimams nustatyti ir saugumo sumetimais (pvz., norėdami ištirti atakų bandymus) ir vėliau juos panaikiname. Žurnalo failai, kuriuos reikia laikyti įrodymų tikslais, nepanaikinami tol, kol nebus išnagrinėtas atitinkamas incidentas, ir kiekvienu konkrečiu atveju gali būti perduoti bylą tiriančioms institucijoms.

Žurnalo failai taip pat naudojami analitiniais tikslais (IP adresas nenaudojamas arba naudojama tik jo dalis).

Žurnalo failuose įrašoma ši informacija:

 • Galutinio įrenginio, naudojamo prieigai prie Internetinio pasiūlymo, IP adresas (interneto protokolo adresas);
 • Interneto svetainės, iš kurios pasiekiamas Internetinis pasiūlymas, interneto adresas (vadinamasis kilmės URL arba siuntėjo URL);
 • Paslaugų teikėjo pavadinimas, kuris buvo naudotas norint prisijungti prie internetinio pasiūlymo;
 • Pasiekiamų failų arba informacijos pavadinimas;
 • Duomenų atkūrimo data ir laikas bei trukmė;
 • Perduotų duomenų kiekis;
 • Operacinė sistema ir naudojamos interneto naršyklės informacija, įskaitant įdiegtus priedus (pvz., „Flash Player“);
 • http būsenos kodas (pvz., „Užklausa sėkminga“ arba „Failo užklausa nerasta“).

 

4.6. Vaikai

Šis Internetinis pasiūlymas nėra skirtas jaunesniems nei 14 metų vaikams.

4.7. Duomenų perdavimas kitiems duomenų tvarkytojams

Iš esmės jūsų asmens duomenys perduodami kitiems duomenų tvarkytojams tik tuo atveju, jei jie reikalingi sutarties įsipareigojimams įvykdyti arba jeigu mes patys arba trečioji šalis turi teisėtą interesą perduoti duomenis, arba jeigu davėte savo sutikimą. Duomenis apie teisinį pagrindą ir gavėjus arba gavėjų kategorijas galima rasti skyriuje „Tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas“.
Be to, duomenys gali būti perduoti kitiems duomenų tvarkytojams, kai esame įpareigoti tai padaryti dėl teisės aktų nuostatų arba vykdytinų administracinių ar teismo nurodymų.

 

4.8. Pranešimai apie siuntas

Norėdami pranešti apie jūsų siuntas, jūsų elektroninio pašto adresą ir telefono numerį, vykdydami sutartinius įsipareigojimus, perduodame:

 

Latvijai:

SIA „DPD Latvija“

Uriekstes 8a,

LV – 1005, Rīga, Latvija

PVM mokėtojo kodas LV 40003393255/ Reg. Nr.: 40003393255

 

Lietuvai:

UAB „DPD Lietuva“

Liepkalnio g. 180, LT-02121 Vilnius

Tel.: +370 5 2106777 / Faks.: +370 5 2106740

PVM mokėtojo kodas: LT116392917 / įmonės kodas 111639299

 

Ši įmonė duomenis tvarko kaip duomenų valdytojas.

 

4.9. Laikymo trukmė, laikymo laikotarpiai

Iš esmės mes laikome jūsų duomenis tiek, kiek reikia tam, kad pateiktume mūsų Internetinius pasiūlymus ir suteiktume susijusias paslaugas, arba tol, kol turėsime teisėtą interesą laikyti duomenis (pvz., įvykdę sutartinius įsipareigojimus mes vis dar galime turėti teisėtą interesą saugoti ir ginti savo teises). Visais kitais atvejais panaikiname jūsų asmens duomenis, išskyrus duomenis, kuriuos privalome laikyti, kad būtų įvykdyti teisiniai įsipareigojimai (pvz., dėl laikymo laikotarpių pagal mokesčių ir komercinius kodeksus privalome tam tikrą laiką laikyti dokumentus, pvz., sutartis ir sąskaitas faktūras).

 

5. Slapukų naudojimas

Teikiant interneto paslaugas gali būti naudojami slapukai ir sekimo mechanizmai.

Slapukai yra maži tekstiniai failai, kurie gali būti išsaugomi jūsų įrenginyje, kai apsilankote mūsų internetinėje svetainėje.

Sekti galima naudojant skirtingas technologijas. Konkrečiu atveju, įmonė apdoroja informaciją taikydama pikselinę technologiją ir (arba) žurnalų failų analizę.

5.1. Kategorijos

Įmonė išskiria slapukus, kurie yra būtini, kad būtų palaikomos interneto paslaugos techninės funkcijos, ir slapukus bei sekimo mechanizmus, kurie nėra privalomi interneto paslaugos techninei funkcijai palaikyti.

Įprastai, interneto paslauga įmanoma naudotis be slapukų, kurie nėra skirti techninei funkcijai palaikyti.

 

5.1.1. Techniškai reikalingi slapukai

Techniškai reikalingi slapukai yra tie, be kurių negalima užtikrinti techninio interneto paslaugos teikimo. Tai yra, pvz., slapukai, saugantys duomenis, užtikrinančius tolygų vaizdo ar garso medžiagos atkūrimą.

Atsijungus nuo interneto svetainės tokie slapukai bus ištrinami.

 

5.1.2 Techniškai nereikalingi slapukai ir sekimo mechanizmai

Įmonė slapukus ir sekimo mechanizmus naudoja tik tuo atveju, jei iš anksto kiekvienu atveju suteikiate sutikimą. Išskyrus slapuką, kuris išsaugo esamą privatumo nuostatų būklę (pasirinkimo slapukas). Toks slapukas yra nustatomas atsižvelgiant į teisinį interesą.

Įmonė šiuos slapukus ir sekimo mechanizmus išskiria į dvi subkategorijas:

 

5.2. Komfortą užtikrinantys slapukai

Šie slapukai palengvina darbą ir leidžia patogiau naršyti interneto svetainėje, pvz., tarp šių slapukų gali būti jūsų kalbos nuostatos.

 

Rinkodaros slapukai ir sekimo mechanizmai

Bendroji informacija

Naudodama rinkodaros slapukus ir sekimo mechanizmus įmonė ir jos partneriai gali pateikti pasiūlymus pagal jūsų interesus atlikę jūsų naudotojo elgesio analizę:

- Statistika:
Naudodama statistinius įrankius įmonė matuoja pvz., peržiūrėtų puslapių skaičių.

- Nukreipimo sekimas:
Įmonės nukreipimo sekimo partneriai jūsų kompiuteryje įterpia slapuką („nukreipimo slapukas“), jei prie įmonės interneto svetainės prisijungiama per atitinkamo partnerio reklamą. Įprastai šie slapukai galioja iki 30 dienų. Jei apsilankote tam tikruose mūsų interneto svetainės puslapiuose ir slapukas tebegalioja, mūsų įmonė ir atitinkamas nukreipimo partneris gali atpažinti, kad tam tikras naudotojas spusteli reklamą, ir todėl yra nukreipiamas į įmonės interneto svetainę. Tai taip pat gali būti atliekama keliuose įrenginiuose. Taip per nukreipimo slapuką gaunama informacija naudojama statistiniams duomenims sudaryti ir bendram atitinkamą reklamą spustelėjusių bei nukreiptų į interneto svetainę per nukreipimo sekimo žymą naudotojų skaičiui registruoti.

 

Pavadinimas: „Google Analytics“

Teikėjas: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija

Funkcija: naudotojų elgesio analizė (puslapių gavimas, lankytojų ir apsilankymų skaičius, atsisiuntimai), naudotojų profilių pseudonimų kūrimas pagal prisijungusių „Google“ naudotojų informaciją tarp įrenginių (sekimas tarp įrenginių), naudotojų pseudonimų duomenų praturtinimas „Google“ pateikiama tikslinei grupei skirta informacija, paskirties keitimas, naudotojo patirties (UX) pranešimų siuntimas, nukreipimo sekimas ir paskirties keitimas su „Google Ads“

Slapukų ir sekimo mechanizmų tvarkymas

Naršyklėje ir (arba) per privatumo nuostatas galima tvarkyti slapukų ir sekimo mechanizmų nuostatas.

Pastaba. Atliekami nustatymai susiję tik su kiekvienu atveju naudojama naršykle.

 

Visų slapukų išjungimas

Jei norite išjungti visus slapukus, juos turite išjungti per savo naršyklės nuostatas. Prašome atkreipti dėmesį, kad tai gali turėti įtakos interneto svetainės veikimui.

 

Nuostatų, susijusių su techniškai nereikalingais slapukais ir sekimo mechanizmais, tvarkymas

Lankantis įmonės interneto svetainėse, slapukų lygmenyje bus pateikiama užklausa, ar sutinkate, kad įmonė atitinkamai naudotų komfortą užtikrinančius ir rinkodaros slapukus arba sekimo mechanizmus.

Per privatumo nuostatas galite atšaukti sutikimą, kad jis įsigaliotų ateityje, arba suteikti sutikimą ateityje.

 

6. Išorinės nuorodos

Mūsų Internetiniuose pasiūlymuose gali būti nuorodų su trečiųjų šalių interneto puslapiais, ypač su mumis nesusijusių paslaugų teikėjų. Spustelėjus nuorodą, mes neturime jokios įtakos asmens duomenų, kurie gali būti perduoti spustelėjus trečiosios šalies nuorodą (pvz., IP adresas arba svetainės, kurioje yra nuoroda, URL), rinkimui, tvarkymui ir naudojimui, nes trečiųjų šalių elgesys natūraliai yra už mūsų kontrolės ribų. Neprisiimame atsakomybės už trečiųjų šalių asmens duomenų tvarkymą.

 

7. Sauga

Mūsų darbuotojai ir mūsų vardu paslaugas teikiančios įmonės įsipareigoję laikytis konfidencialumo ir galiojančių duomenų apsaugos įstatymų.

Imamės visų būtinų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintume tinkamą saugos lygį ir apsaugotume jūsų duomenis, kuriuos administruojame, ypač nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo, manipuliavimo, praradimo, pakeitimo ar neleistino atskleidimo ar neteisėtos prieigos rizikos. Mūsų saugos priemonės, atsižvelgiant į technologinę pažangą, nuolat tobulinamos.

 

8. Naudotojo teisės

Norėdami užtikrinti savo teises, naudokite skyriuje „Kontaktai“ pateiktą informaciją. Tokiu būdu užtikrinkite, kad būtų galima vienareikšmiškai identifikuoti jūsų tapatybę.

Teisė į informaciją ir prieigą

Turite teisę gauti patvirtinimą iš mūsų apie tai, ar tvarkomi jūsų asmens duomenys, ir, jei taip, susipažinti su savo asmens duomenimis.

Teisė pataisyti ir panaikinti

Turite teisę į netikslių asmens duomenų ištaisymą. Laikantis įstatymais nustatytų reikalavimų, turite teisę į duomenų papildymą arba ištrynimą.

Tai netaikoma duomenims, kurie yra būtini atsiskaitymo ar apskaitos tikslais arba kuriems taikomas teisės aktų nustatytas laikymo laikotarpis. Tačiau, jei prieiga prie tokių duomenų nereikalinga, jos tvarkymas ribojamas (žr. toliau).

Tvarkymo ribojimas

Laikantis įstatymais nustatytų reikalavimų, turite teisę reikalauti, kad duomenų tvarkymas būtų ribojamas.

Duomenų perkeliamumas

Jei laikomasi teisės aktų reikalavimų, galite prašyti gauti duomenis, kuriuos pateikėte mums struktūrizuotu, bendrai naudojamu ir kompiuteriu skaitomu formatu, arba, jei techniškai įmanoma, šiuos duomenis perduoti trečiajai šaliai.

Prieštaravimas tiesioginei rinkodarai

Jūs taip pat bet kuriuo metu galite prieštarauti, kad jūsų duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais. Prašome nepamiršti, kad jums pateikus prieštaravimą, dėl organizacinių priežasčių jūsų duomenys gali būti panaudoti jau prasidėjusiai kampanijai.

Prieštaravimas duomenų tvarkymui remiantis „teisėto intereso“ teisiniu pagrindu

Jūs taip pat turite teisę bet kuriuo metu prieštarauti jūsų asmens duomenų tvarkymui, remiantis „teisėtu interesu“. Tuomet mes nutrauksime jūsų duomenų tvarkymą, nebent mes pateiksime nenuginčijamą teisinį pagrindą, kuris, remiantis teisiniais reikalavimais, yra viršesnis už jūsų teises.

Sutikimo atšaukimas

Jei jūs sutikote su jūsų duomenų apdorojimu, jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą ir nuo tos akimirkos jūsų duomenų neapdorosime. Jūsų duomenų apdorojimo teisėtumas prieš jums atšaukiant sutikimą lieka nepakitęs.

9. Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai:

Turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai. Galite kreiptis į jūsų gyvenamojoje vietoje arba gyvenamosios vietos valstybėje atsakingą priežiūros instituciją arba į už mus atsakingą priežiūros instituciją. Tai yra:

Datu valsts inspekcija
Elijas iela 17
Rīga, LV-1050

+371 67223131
pasts@dvi.gov.lv

10. Pranešimo apie duomenų apsaugą pakeitimai

Pasiliekame teisę keisti savo saugumo ir duomenų apsaugos priemones. Tokiais atvejais, atitinkamai iš dalies pakeisime pranešimą apie duomenų apsaugą. Todėl atkreipkite dėmesį į dabartinę mūsų pranešimo apie duomenų apsaugą versiją, nes ji susijusi su pakeitimais.

11. Susisiekimas

Jei norite su mumis susisiekti, susisiekite skyriuje „Duomenų tvarkytojas“ nurodytu adresu.

Norėdami pareikšti savo teises, naudokite šią nuorodą: https://request.privacy-bosch.com/entity/RBLV

Norėdami pranešti apie duomenų apsaugos incidentus, naudokite šią nuorodą: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Jei turite pasiūlymų ir skundų dėl asmens duomenų tvarkymo, rekomenduojame kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną:

Duomenų apsaugos pareigūnas

Informacijos sauga ir privatumas (C/ISP)

„Robert Bosch GmbH“

Pašto dėžutė 30 02 20

70442 Štutgartas, VOKIETIJA

arba

mailto:DPO@bosch.com

Įgaliojimo data: 2021-11-01.