Kolofon


Ime in naslov podjetja

Robert Bosch d.o.o., Hrvaška
Kneza Branimira 22
10040 Zagreb-Dubrava

Odgovornost za vsebino

Robert Bosch d.o.o., Hrvaška

Stik:

Robert Bosch d.o.o.
Kneza Branimira 22
10040 Zagreb-Dubrava
p.p. 139
Hrvaška

+385 1 2958-071

 

Sodni register in registrska številka:

Trgovsko sodišče v Zagrebu, Hrvaška
MBS: 080090992

Identifikacijska številka za DDV:

54135594229

Številka poslovne banke in računa:

Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb
IBAN: HR6824840081103934203
SWIFT: RZBHHR2X

Osnovni kapital:

15.781.000,00 HRK, v celoti plačan 

Direktor:

ga. Mirsada Kudrić


Pravna obvestila skupine Bosch

Če se ne strinjate s temi pogoji uporabe podjetja Robert Bosch d.o.o. prosim, ne uporabljajte te spletne strani.

Vlagatelji se pri sprejemanju odločitev o naložbah ne smejo zanašati na informacije na tej spletni strani, saj te informacije ne predstavljajo ponudbe ali vabila k oddaji ponudbe za nakup ali prodajo, trgovanje ali katero koli drugo transakcijo z vrednostnimi papirji.

Čeprav je Robert Bosch d.o.o. si močno prizadeval za vključitev natančnih in ažurnih podatkov in povezav, Robert Bosch d.o.o. ne daje nobenih izjav ali kakršnih koli jamstev, bodisi izrecnih bodisi implicitnih, niti ni odgovoren za točnost, vsebino, popolnost, zakonitost, zanesljivost, operativnost ali razpoložljivost informacij ali vsebin, prikazanih na tej spletni strani. Robert Bosch d.o.o. ni odgovoren za izbris, neuspešno shranjevanje, napačno dostavo ali zamudo pri dostavi kakršnih koli informacij ali vsebin.

Robert Bosch d.o.o. ni odgovoren za škodo, povzročeno s prenosom datotek ali dostopom do katere koli vsebine na internetu, ki je nastala na tej spletni strani.

© Avtorske pravice

Vse pravice pridržane. Besedilo, slike, grafični elementi, zvok, animacije in videoposnetki ter njihova postavitev na Boschevih spletnih mestih so zaščiteni z avtorskimi pravicami in drugimi komercialnimi zaščitnimi pravicami. Vsebine teh spletnih mest ni dovoljeno kopirati, posredovati ali spreminjati. Prepovedano je tudi omogočanje dostopa do teh spletnih mest tretjim osebam za komercialne namene. Na nekaterih Boschevih spletnih mestih so poleg tega slike, zaščitene z avtorskimi pravicami tretjih oseb.

Informacije o blagovnih znamkah

Če ni drugače navedeno, so vse blagovne znamke na Boschevih spletnih mestih zaščitene z zakonodajo o blagovnih znamkah. To zlasti velja za Boscheve blagovne znamke, ploščice z imeni, logotipe podjetja in oznake. Blagovne znamke in celostna podoba, uporabljene na naših straneh, so intelektualna lastnina podjetja Robert Bosch GmbH, Nemčija.

Informacije o garanciji

To spletno mesto je bilo sestavljeno z največjo skrbnostjo, vendar kljub temu ne moremo jamčiti za točnost in pravilnost informacij na njem. Vsakršna odgovornost za škodo, nastalo posredno ali neposredno zaradi uporabe tega spletnega mesta, je izključena, razen če je bila povzročena namerno ali zaradi hude malomarnosti podjetja Bosch.

Informacije o licenci

Intelektualna lastnina na Boschevem spletnem mestu, kot so patenti, blagovne znamke in avtorske pravice, je zaščitena. To spletno mesto ne podeljuje licence za uporabo intelektualne lastnine podjetij skupine Bosch Group (Bosch) ali tretjih oseb.

Online dispute resolution (ODR)

Informacije v zvezi s spletnim reševanjem sporov: Evropska Komisija ponuja platformo za izvensodno reševanje sporov (OS). Ta platforma bo služila kot vstopno mesto za izvensodno reševanje sporov, ki zadevajo pogodbene obveznosti spletnih kupoprodajnih pogodb in pogodb o zaposlitvi.

Platforma je dosegljiva na naslovu http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  

Ne sodelujemo v izvensodnih poravnavah pred razsodiščem za reševanje potrošniških sporov.