Osallistumisehdot Vaaituksen mittaustyökalujen kampanja

 

Osallistumalla vaaituksen mittaustyökalujen kampanjan PRO Deals -tarjouksiin (jäljempänä "tarjouskampanja") hyväksyt täten nämä osallistumisehdot.


 

 

1. Järjestäjä

 

Kampanjan järjestäjä on

 

Robert Bosch Oy,

Robert Huberin tie 16 A 01510 Vantaa,

Suomi,

Y-tunnus 0106432-1

 

(jäljempänä "Bosch")

 

2. Kampanja-aika

 

Kampanja-aika alkaa 1. Toukokuu 2022 (klo 0.00 CET) ja kestää 31. Elokuu 2022 asti (klo 24.00 CET) (molemmat päivät mukaan lukien) (jäljempänä "kampanja-aika").

 

3. Osallistuminen

 

Jos haluat osallistua tarjouskampanjaan, sinun on meneteltävä kampanja-aikana seuraavasti:

 

1)    Osta Bosch Professional -mittaustyökalu tai -työkalusarja Bosch-vaaituskojevalikoimasta (laattojen laser, pistelaser, yhdistelmälaser, viivalaser, pyörivä laser tai optinen vaaitustyökalu ("Kampanjatuote") joko verkosta tai myymälästä kampanjan aikana.

2)    Vieraile PRO Deals -kampanjan verkkosivustolla seuraavan linkin kautta: www.pro360.com/prodeals. Tämän sivun kautta pääset PRO Deals -verkkosovellukseen (jäljempänä "PRO Deals").

3)    Osallistuessasi PRO Deals -kampanjaan sinulle luodaan henkilökohtainen PRO360-käyttäjäprofiili, jos sellaista ei vielä ole. PRO360-portaalia koskevia lisätietoja saat yleisistä käyttöehdoista, jotka voit avata tästä.

4)    Syötä ostamasi kampanjatuotteen sarjanumero, laitenumero ja varastoyksikkö (SKU) sekä ostopäivämäärä.

5)    Lataa ostamasi tarjoustuotteen lasku, kuitti tai kassakuitti PRO Deals -sovellukseen. Ota sitä varten valokuva laskusta, kuitista tai kassakuitista tai lataa laskun, kuitin tai kassakuitin sisältävä tiedosto palvelimelle. Huomaa, että laskussa, kuitissa tai kassakuitissa pitää olla selvästi näkyvissä ostettu kampanjatuote, ostohinta ja ostopäivä.

6)    Ostamastasi kampanjatuotteesta riippuen Pro Deals -verkkosovelluksessa näkyy valikoima yhteensopivia mittaustyökalujen lisävarusteita (kuten selitetään tarkemmin osassa 4).  Voit valita haluamasi lisävarusteen, jos kaikki ehdot täyttyvät.

 

Kampanjatuotteiden osto on tehtävä kampanjajakson aikana. Laskun päivämäärä ratkaisee, onko osto tehty kampanjajakson aikana. Jos laskutuspäivä on kampanjajakson ulkopuolella, sinun on pystyttävä todistamaan, että kampanjatuote on ostettu kampanjajakson aikana. Tarjouskampanjaan osallistumisen on tapahduttava 30 päivän kuluessa kampanjajakson päättymisestä.

 

4. Palkintoluettelo

 

Boschin ammattimaisten mittaustyökalujen PRO Deals -kampanja käsittää ammattimaisen mittaustyökalun oston Boschin vaaituskojevalikoimasta (laattojen laser, pistelaser, yhdistelmälaser, linjalaser, pyörivät laserit ja optinen vaaitustyökalu), mikä oikeuttaa ilmaiseen yhteensopivaan mittausvälinelisävarusteeseen valmiiksi määritetystä valikoimasta, mikäli se on saatavilla. Tällä hetkellä saatavilla olevat Bochin kampanjaan liittyvät tuotepalkinnot löytyvät PRO Deals -verkosivustolta osoitteesta www.pro360.com/prodeals . Esillä olevat palkinnot ovat saatavilla ja ne voidaan valita niin kauan kuin tuotteita riittää. Voit valita vain yhden palkinnon.

 

5. Osallistumiseen oikeutetut ja osallistumisehdot, toimitus

 

Kampanjaan voivat osallistua kaikki luonnolliset henkilöt, jotka ovat vähintään 18-vuotiaita. Boschin ja muiden tarjouskampanjan toteuttamiseen osallistuvien yritysten työntekijät eivät saa osallistua kampanjaan.

 

Tätä tarjousta ei saa yhdistää muihin Bosch-konsernin, etenkään Robert Bosch Oy:n tarjouksiin ja alennuksiin. Sitä sovelletaan yksinomaan kampanjatuotteisiin kuuluvan työkalun hankintaan, joka on ostettu suomalaiselta jälleenmyyjältä (joko verkkokaupasta tai liikkeestä). Jos ostosopimus peruutetaan tai kumotaan, sinulla ei ole oikeutta osallistua tarjouskampanjaan. Jos laite palautetaan, kylkiäinen on korvattava Boschille, jos kylkiäinen on jo annettu. Korvausvaatimus pannaan lain mukaisesti täytäntöön. Tarjouskampanja on tarkoitettu yksinomaan loppukäyttäjille. Saatuja kylkiäisiä ei saa myydä tai jakaa edelleen.

 

Kylkiäinen toimitetaan yleensä 4 viikon kuluessa kylkiäisen tilaamisesta (ellei verkkosivustolla www.pro360.com/prodeals toisin mainita).  Lähetys tapahtuu vain Suomen alueelle. Bosch vastaa kylkiäisen lähetyskustannuksista. Kylkiäisen vaihto, itse tehtävä nouto tai käteismaksu ei ole mahdollista.

 

6. Yhteystiedot

 

Jos sinulla on PRO Deals -kampanjaa koskevia kysymyksiä, käänny sähköpostitse Robert Bosch Oy:n puoleen.

 

7. Vastuu

 

Kylkiäisille ei myönnetä mitään takuuta. Tätä sääntöä ei kuitenkaan sovelleta, jos takuuvaatimus liittyy vahingonkorvaukseen ja sen syynä on Boschin tai sen edustajien törkeä huolimattomuus tai tahallinen toiminta. Myöskään kuolemantapauksiin, tapaturmiin tai terveyshaittoihin liittyviä tai tuotevastuulakiin perustuvia oikeuksia vahingonkorvausvaatimuksiin ei rajoiteta. Bosch ei ole varsinkaan velvollinen korvaamaan tai korjaamaan kylkiäisiä, mutta tarkistaa reklamaatiot tapauskohtaisesti.

8. Muita sopimustietoja

 

Pidätämme oikeuden muuttaa kaikkia ehtoja joko kokonaan tai osittain milloin tahansa. Aina kun osallistut Robert Bosch Oy:n kampanjaan, siihen sovelletaan kyseisellä hetkellä
käytettävissä olevia osallistumisehtoja. Tarkista siksi oman etusi vuoksi osallistumisehdot aina ennen tarjouksen käyttöä. Jos näiden osallistumisehtojen yksittäiset säännökset ovat pätemättömiä tai puutteellisia, tämä ei vaikuta ehtojen muiden määräysten voimassaoloon.

 

Bosch pidättää oikeuden lopettaa tai väliaikaisesti keskeyttää kampanjan perustellusta syystä. Erityisesti silloin, jos kampanjan asianmukaista toteuttamista ei voida enää taata oikeudellisista tai aineellisista syistä.

 

Sinun ja Boschin väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia. Jos olet kuluttaja, tätä lakivalintaa sovelletaan vain siltä osin kuin asiakkaan vakinaisen asuinvaltion lain pakollisten määräysten tarjoamaa suojaa ei peruuteta (edullisuusperiaate). YK:n kauppalaki (CISG) ei koske tätä sopimusta.

 

 

9. Tietosuoja

 

Bosch on iloinen mielenkiinnostasi yritystämme, tuotteitamme ja tarjouksiamme kohtaan. Yksityisyytesi suojasta huolehtiminen henkilötietojesi käsittelyssä sekä kaikkien kaupankäyntitietojen turvallisuus on meille tärkeä asia, jonka huomioimme tarkasti liiketoiminnassamme. Käsittelemme henkilötietoja luottamuksellisesti ja vain lakisääteisten määräysten mukaisesti.  Tietosuoja ja tietoturvallisuus ovat oleellinen osa yrityspolitiikkaamme.

 

Vastuullinen taho

 

Tietojesi käsittelystä on vastuussa Bosch; poikkeukset selitetään näissä tietosuojaohjeissa.

 

Henkilötietojen kerääminen, käsittely ja käyttö

Käsiteltävien tietojen kategoriat

 

Seuraavien kategorioiden tietoja käsitellään:

-               Kommunikaatiotiedot (esim. nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, katuosoite)

-               Sopimuskantatiedot (sopimuksen nimi, tuote- tai sopimusintressi)

 

 

Periaatteet

 

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka kohdistuvat tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön, siis esimerkiksi nimet, osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet sekä sopimus-, varaus- ja laskutustiedot, joista henkilöllisyys käy ilmi.

Keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilökohtaisia tietoja (mukaan lukien IP-osoitteet) vain silloin, kun siihen on olemassa lakiperuste tai olet antanut siihen suostumuksesi esimerkiksi rekisteröitymisen myötä.

 

Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet

 

Me ja meiltä toimeksiannon saaneet palveluntuottajat käsittelevät henkilötietojasi seuraavia käsittelytarkoituksia varten:

-               PRO Deals -kampanjaan osallistuminen (oikeusperuste: sopimuksen täyttäminen)

-               Oma ja ulkoinen mainonta sekä markkinatutkimus ja mainonnan kattavuuden mittaaminen lakimääräysten tai asiakkaan suostumuksen puitteissa (oikeusperuste: suostumus / oikeutettu intressi taholtamme suoramarkkinointiin, edellyttäen että se on tietosuojalain ja kilpailulainsäädännön määräysten mukaista).

-               Tuote- tai asiakaskyselyt postitse (oikeusperuste: oikeutettu intressi tuotteiden/palvelujen kehittämiseen, suostumus).

-               Tuote- tai asiakaskyselyt sähköpostitse ja/tai puhelimitse, jos olet nimenomaisesti suostunut tähän (oikeusperuste: suostumus).

-               Uutiskirjeiden lähettäminen sähköpostilla tai SMS/MMS-viesteillä vastaanottajan suostumuksella (oikeusperuste: suostumus).

-               Oikeuksiemme turvaaminen ja puolustaminen (oikeusperuste: oikeutettu intressimme oikeuksiemme vaatimiseen ja puolustamiseen).

 

 

Rekisteröityminen

Jos haluat käyttää sopimuksen solmimista edellyttäviä palveluita, pyydämme sinua tekemään rekisteröinnin. Rekisteröintiprosessin puitteissa keräämme sopimuksen tekemiseen ja toteuttamiseen tarvittavat henkilötiedot (esim. etunimi, sukunimi, syntymäaika, sähköpostiosoite, katuosoite) ja tarvittaessa muita vapaaehtoisesti annettavia tietoja. Pakolliset tiedot on merkitty tunnuksella *. Rekisteröinnin myötä valtuutat Boschin käyttämään syötettyjä tietoja PRO360:n sisältämien palveluiden tarjoamiseen. Tämä koskee erityisesti sopimuksen täytäntöönpanoon tarvittavien tietojen välittämistä muihin PRO360-sovelluksiin tai -palveluihin. Tätä koskevia lisätietoja saat tietosuojaselosteesta. Asiakas on vastuussa kaikista asiakastilinsä puitteissa tehdyistä toimista. Jos joidenkin tietojen antaminen (etenkin yhteys- ja maksutiedot) on pakollista (merkitty asteriskilla (*)), asiakkaan on ilmoitettava ne täydellisesti ja virheettömästi. Jos nämä tiedot muuttuvat käyttösuhteen aikana, asiakkaan on korjattava PRO360-portaalissa olevat tiedot välittömästi sopimuksen hallinnassa ja/tai henkilökohtaisissa asetuksissa. Jos väärien tietojen takia syntyy kustannuksia (esimerkiksi väärän osoitteen takia epäonnistuneet toimitusyritykset tai veloitusten epäonnistuminen väärien tilitietojen vuoksi), meillä on oikeus vaatia näiden kustannusten korvaamista.

 

 

Tietojen välittäminen muille vastuullisille tahoille

Välitämme henkilökohtaisia tietojasi muille vastuullisille tahoille vain, jos se on tarpeen sopimuksen täyttämiseksi, meillä tai kolmannella osapuolella on oikeutettu intressi tietojen välittämiseen, tai kun olet antanut siihen suostumuksesi. Oikeusperusteita ja vastaanottajien tai vastaanottajien kategorioita koskevat lisätiedot voit katsoa kappaleesta Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet. Lisäksi voimme välittää tietoja muille vastuullisille tahoille, jos me olemme siihen velvoitettuja lakisääteisten määräysten tai viranomais- tai lakiasetusten perusteella.

 

Tietojen välittäminen

 

Palveluntuottajat

Käytämme ulkoisia palveluntuottajia erilaisiin tehtäviin, kuten myynti- ja markkinointipalveluihin, sopimusten hallintaan ja maksuliikenteen käsittelyyn. Olemme valinneet nämä palveluntuottajat huolellisesti ja valvomme heitä säännöllisesti, varsinkin varmistaaksemme, että he käsittelevät ja suojaavat tallentamiaan tietoja huolellisesti. Olemme velvoittaneet kaikki palveluntuottajat luottamuksellisuuteen ja lakisääteisten määräysten noudattamiseen. Palveluntuottajia voivat myös olla muut Bosch-konserniyritykset.

 

 

Pakettien toimitusilmoitukset

Jotta pakettisi toimittamisesta voidaan ilmoittaa, välitämme sähköpostiosoitteesi sopimuksen täyttämistä varten

 

TNT Suomi Oy

Tullimiehentie 1

01530 Vantaa

 

Tämä yritys käsittelee tietoja vastuullisena tahona.

 

Tallennuksen kesto; säilytysmääräajat

 

Säilytämme tietojasi yleensä niin kauan kuin se on tarpeen online-palvelumme ja siihen liittyvien lisäpalveluiden tarjoamiseksi, olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn tai meillä on oikeutettu intressi niiden pitempään säilyttämiseen (esim. meillä voi olla edelleen oikeutettu intressi postitse tehtävään markkinointiin myös sopimuksen täyttämisen jälkeen). Tämän jälkeen me poistamme henkilötietosi lukuun ottamatta sellaisia tietoja, jotka meidän on säilytettävä oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi (esim. olemme vero- ja kauppaoikeudellisten säilytysmääräaikojen perusteella velvoitettuja säilyttämään dokumentteja, kuten sopimukset ja laskut, tietyn määräajan).

 

Turvallisuus

 

Henkilöstömme ja käyttämämme palveluntuottajayritykset ovat vaitiolovelvollisia ja heidän on noudatettava sovellettavia tietosuojalakeja.

Toteutamme kaikki tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet kohtuullisen suojaustason takaamiseksi ja hallinnoimiemme tietojesi suojaamiseksi erityisesti tietojen tahattomalta tai lainvastaiselta tuhoamiselta, manipuloinnilta, hävittämiseltä, muuttamiselta tai luvattomalta julkistamiselta tai luvattomalta käsiksipääsyltä. Turvallisuustoimenpiteitämme parannetaan jatkuvasti vastaamaan teknologista kehitystä.

 

Käyttäjien oikeudet

 

Jos haluat esittää oikeusvaatimuksia, käytä siihen seuraavan sivun kappaleessa "Yhteystiedot" annettuja tietoja. Varmista tässä yhteydessä, että voimme yksiselitteisesti tunnistaa henkilöllisyytesi.

 

Oikeus tietojen saamiseen

 

Sinulla on oikeus saada meiltä tietoja tietojesi käsittelystä. Siksi sinulla on oikeus pyytää meiltä seloste käsittelemistämme henkilötiedoistasi.

 

Oikeus korjauksiin ja poistamiseen

 

Voit vaatia meitä korjaamaan virheelliset tiedot ja (mikäli lakisääteiset edellytykset täyttyvät) täydentämään tai poistamaan tietojasi.

Tämä ei koske tietoja, jotka ovat tarpeen laskutus- tai kirjanpitotarkoitusten vuoksi tai joita koskee lakisääteinen säilyttämispakko. Jos sellaisiin tietoihin ei tarvita kuitenkaan pääsyä, niiden käsittelyä rajoitetaan (ks. seuraavat kohdat).

 

Käsittelyn rajoitukset

 

Voit vaatia meitä ‒ jos lakisääteiset edellytykset täyttyvät ‒ rajoittamaan tietojesi käsittelyä.

 

Suostumuksen peruminen

 

Jos olet antanut meille suostumuksesi tietojesi käsittelyyn, voit milloin tahansa perua sen kieltohetkestä lähtien. Sillä ei ole vaikutusta tietojesi käsittelyn laillisuuteen perumiseen saakka.

 

Tietojen käsittelyn kieltäminen

 

Lisäksi sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meiltä tietojen käsittely. Tällöin lopetamme tietojesi käsittelyn, paitsi jos voimme ‒ lakisääteisten määräysten mukaisesti ‒ todistaa käsittelyn jatkamiselle suojanarvoiset perusteet, jotka ovat oikeuksiasi painavammat.

 

Tietojen siirrettävyys

 

Sinulla on myös oikeus pyytää meiltä käyttöömme antamasi tiedot jäsennellyssä, asianmukaisessa ja koneellisesti luettavassa muodossa, tai vaatia, mikäli teknisesti mahdollista, että tiedot välitetään kolmannelle osapuolelle.

 

Valitusoikeus valvontaviranomaiselle

 

Sinulla on oikeus tehdä kantelu tietosuojaviranomaiselle. Sitä varten voit kääntyä tietosuojaviranomaisten puoleen.

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800

00521 HELSINKI

SUOMI

 

Osoite:

Lintulahdenkuja 4

00530 HELSINKI

 

Puhelin: 029 566 6700

Kirjaamo: 029 566 6768

Sähköposti: tietosuoja@om.fi

 

Yhteystiedot

 

Jos haluat ottaa meihin yhteyttä, käytä siihen kappaleessa "Vastuullinen taho" annettua osoitetta.

 

Käytä oikeuksiesi suojaamiseen ja tietosuojarikkeiden ilmoittamiseen seuraavaa linkkiä:

https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

 

Henkilötietojesi käsittelyä koskevien ehdotusten ja valitusten osalta suosittelemme, että otat yhteyttä tietosuojavaltuutettuumme:

 

Tietosuojavaltuutettu

Informationssicherheit und Datenschutz (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart

Saksa

tai

Sähköposti: DPO@bosch.com